Kontrast 9/11

Preview:

DESCRIPTION

Grudniowy numer miesiecznika studentow "Kontrast".

Transcript

 • Nr 9 (27)/2011grudzie2083 - 1322

 • Kontrast miesicznik studentw Wydawca: Stowarzyszenie Modych Twrcw Kontrast

  ul. Romualda Traugutta 147 /14 50-149 WrocawAdres redakcji:

  ul. Drukarska 35/1353-311 Wrocaw

  e-mail: kontrast.wroclaw@gmail.comhttp://www.kontrast-wroclaw.pl/

  Redaktor naczelna Joanna FigarskaZastpcy Ewa Orczykowska, Joanna WinsykRedakcja Pawe Bernacki, Olga Grska, Konrad Gralec, Jakub Kasperkiewicz, Katarzyna Lisowska, Szymon

  Makuch, Pawe Mizgalewicz, Agnieszka Oszust, Paulina Pazdyka, Marcin Pluskota, Barbara Rumczyk, Wojciech Szczerek, Jan Wieczorek, ukasz Zatorski, Magdalena Ziba, Karolina urowska

  Fotoredakcja Bartek Babicz, Katarzyna Domalska, Kalina Jarosz, Magda Oczady, Mariusz Rychowski, Korekta Katarzyna Brzezowska, Katarzyna Kisiel, Magdalena Dziekoska, Alicja Kocik, Iwona Kusiak, Teresa

  SzczepaczykGrafika Katarzyna Domalska, Ewa RogalskaDTP Ewa Rogalska, Micha Wolski

  Projekt okadki (w oparciu o zdjcia i ilustracje z numeru) Ewa Rogalska

  Zawsze mam poczucie ulgi, gdy na wiato dzienne wychodzi kolejny numer Kontrastu. Ostatni w roku numer ma szczeglne znaczenie jest pew-nym symbolem, stanowi podsumowanie dwu-nastomiesicznej pracy caego zespou. Moe i atmosfera jego tworzenia jest wyjtkowa, szcze-

  glnie, kiedy za oknem pada nieg i do wit jest coraz bliej.W grudniowym numerze prezentujemy Wam organizacje,

  ktre przez sw wyjtkowo oraz cik i konsekwentn prac swoich zaoycieli, osigny w tym koczcym si roku sukcesy. Warto bliej przyjrze si twrcom ksigarni Tajne Komplety, uznanej za jedn z najlepszych w Polsce. Poruszajcy jest te wy-wiad z zaoycielami Fundacji Jagoda, pokazujcy, e pomoc drugiemu czowiekowi moe rodzi si z pamici o tych, ktrych ju nie ma. W tym numerze znalaza si rwnie relacja z bardzo cenionego w wiecie sztuki konkursu Spojrzenia.

  Nie ma si co oszukiwa: podczas tworzenia grudniowego Kontrastu niegu nie byo. Nie zabrako za to pracy caego zespou, ogromnego wysiku, jaki po raz kolejny woyli, by-cie mogli dosta tak bogaty numer. Koczc ten dwunasty wstp w dwunastym miesicu roku, chciaabym podzikowa caej Redakcji za wytrwao oraz yczy im i wszystkim Czy-telnikom spokojnych wit, nioscych nadziej. I szczliwego Nowego Roku!

  Joanna Figarska

  Prawdziwa ksigarnia, a nie sklep z ksikami Rozmowa z zaoycielami Tajnych KompletwSzymon Makuch

  Street Law Konrad Gralec

  Too much information...Wojciech Szczerek

  Nadzieja ma kolor jagodowyRozmowa z Dominik Rudkowsk z fundacji JagodaAgnieszka Oszust

  Publicystyka

  Preview

  Fotoplastykon cz. I

  Spojrzenia na Spojrzenia Jan Owczarek

  Komiksowe horrory na zimowe wieczoryJan Wieczorek

  Kultura

  Recenzje

  Dzia literacki

  Felietony

  Street Photo

  Fotoplastykon cz. II

  menia, czyli garukasz Zatorski

  O przygodach krytyka, krytyki i literaturyJoanna Figarska & Joanna Winsyk

  Grudniowa kropka nad i

  4

  8

  14

  16

  24

  34

  40

  19

  26

  30

  42

  50

  43

  46

 • szarej myszki

  Przygotowa P. Mizgalewicz

  Jedni maj pomys na film. Inni wynajmuj mao zna-nego reysera, by niewiel-kim kosztem wykona remake arcydziea sprzed lat. Do tej drugiej grupy zaliczy mona producentw Ndznych psw, ktremu udaje si by niemal idealn kopi dziea Peckinpa-ha i jednoczenie filmem duo gorszym. Dodajmy do tego adnych, cho niekoniecznie uzdolnionych aktorw, i do-stajemy kolejny modzieowy thriller na miar XXI wieku.

  Wyglda na to, e Justina Timberlakea wypada obecnie nazy-wa aktorem. Kto by pomyla? Wycig z czasem to ju trzeci w tym roku film, za ktry znany niegdy z muzykowania gwiaz-dor zbiera pochwalne opinie. Autor, Andrew Niccol (ostatnio Pan ycia i mierci), wraca do swojego ulubionego gatunku science-fiction (Gat-taca, Simone). Jak si okazuje, w 2161 roku gwn walut wiata jest czas gdy twj stan konta wyniesie zero, umierasz, zapobiegajc prze-ludnieniu. Biedni yj wic z dnia na dzie, a bogaci niemal wiecznie. Grany przez Timberlakea bohater, cho nie wyglda, naley do tych pierwszych. Pewnego dnia przypadkiem wchodzi w posiadanie ogrom-nej iloci czasu. Wtedy zaczynaj si kopoty...

  Recykling to si nam opaca

  Czas to pienidz Alicja JanoszVintage

  Na magi tytuu licz bez wtpienia twrcy filmu Co . Wbrew p ozorom, nie jest to remake horroru Joh-na Carpentera sprzed trzydzie-stu lat, a jego prequel. Z opinii amerykaskiej prasy wynika, e historia niby jest inna, ale jednak ta sama. Samo wykonanie zosta-o ocenione jako rednie. W roli Kurta Russela tym razem pikna Mary Elizabeth Winstead, ktra po Scotcie Pilgrimie wraca do gatunku, z ktrym zapoznaa si wrzeszczc przeraona w Oszu-ka przeznaczenie 3.

  Co innego

  Jako e zbliamy si do sezonu wielkich nagrd, poja-wiaj si w kinach projekty skonstruowane pod tym ktem. Moneyball to adaptacja przebojowej ksiki Michaela Lewisa, nad ktr pracowali Steve Zailllian (Lista Schindlera) oraz Aaron Sorkin (The Social Network). Reyse-rii podj si Bennett Miller (Capote), a gwne role dostali Brad Pitt oraz Philip Seymour Hoffman. Jak na razie wygl-da na to, e wiele z tych postaci zobaczymy na Oscarowej gali, jednak tematyka baseballu moe by mniej zachca-jca dla polskiego widza. Fani The Social Network powin-ni jednak si zainteresowa: znw mamy do czynienia z histori wielkiego innowatora (Pitt jako trener stosujcy komputerowe analizy wydajnoci graczy), ktra przyciga uwag inteligentnymi i zabawnymi dialogai.

  All-Star

 • szarej myszki

  Przygotowaa K. urowska

  Kto lubi niemieckie mroczne klimaty, na pewno ucieszy si z premiery pierwszego albumu podsu-mowujcego twrczo grupy Rammstein. Made In Germany 1995-2011 ukae si 5 grudnia nakadem Universal Music. Pyta zawiera najbardziej znane utwo-ry grupy, m.in. Du Riechst Zu Gut, przeraajcy Mein Teil czy Amerika. Rammstein to grupa, jak sami si okrelaj tanz metalowa, ktrej koncerty to prawdziwe spektakle pirotechniczne. Polsk odwiedzili 14 listopada w ramach trasy promujcej wanie ten album

  Nic tak nie oywia powieci kryminalnej jak trup powiedziaa niegdy Agatha Christie i nieste-ty mona przenie t zasad na rynek muzycz-ny rzdzcy si wasnymi prawami. Ot nowy al-bum tragicznie zmarej artystki Amy Winehouse ujrzy wiato dzienne 5 grudnia. Na pycie Lioness: Hidden Treasures usyszymy 12 niepublikowanych wczeniej utworw wybranych przez wsppracownikw pio-senkarki. To ju trzeci album z piosenkami oryginalnej Amy. Mona si spodziewa, e pyta osignie sukces i horrendalne zyski. Wydawnictwo Universal Music.

  Czas to pienidz

  Po premierach so-ulowych i metalo-wych czas na hip--hop. 6 grudnia ukae si pyta zdobywcw wielu statuetek Gram-my grupy The Roots. Undun jest to album z histori opowiada o chopcu, ktry staje si kryminalist. The Roots istnieje na rynku

  muzycznym ju od 1993r., a Undun jest ich trzynastym albu-mem w karierze. Singiel Make My promujcy pyt porusza na-wet hiphopowych antagonistw. Wytwrnia Def Jam.

  Ju 3 grudnia ukae si dugo oczekiwany dwupytowy album Alicji Janosz Vintage, ktry zapewne pozwoli zapomnie su-chaczom, e to pyta gwiazdki Idola piewajcej o jajecznicy. Prapremierowy koncert Alicji w ramach Wrocawskiego Soundu, na ktrym wykonaa piosenki z nowego albumu, by miym zaskocze-niem. Doskonaa oprawa muzyczna to na pewno duy atut pyty. Ar-tystka inspiracji muzycznych szukaa w jazzie i soulu rodem z lat 60. Wikszo piosenek na pycie jest anglojzycznych. Polskie utwory moe nie s wybitnymi perekami poetyckimi, ale ich prostota i brak zbdnej maniery zdecydowanie s na plus. Zgryliwi mog sdzi, e twrczo i zachowanie Alicji trc infantylnoci, ale raczej to taki urok modej, cay czas poszukujcej artystki. Suma sumarum, wszystko idzie w dobrym kierunku. Wydawnictwo LionStage.

  Alicja JanoszVintage

  The Roots - Undun Rammstein Made In Germany 1995-2011

 • Ju 10 grudnia w Sali Kameralnej Centrum Sztuki Impart odbdzie si koncert Mariusza Lubomskiego, ktry wystpi w recitalu Ambi-walencja. Jest to dojrzay, autoironiczny, liryczny spektakl prezen-tujcy piosenki z pyty o tym samym tytule, wydanej w 2008 roku. Au-torem sw do wikszoci utworw na pycie jest Sawomir Wolski, za muzyki gwnie Mariusz Lubomski. Ciepy, mski gos pana Mariusza na pewno sprawi, e w ten grudniowy wieczr temperatura wzronie o par stopni.

  Rok Rewiczowski we Wroca-wiu bdzie zakoczony mocnym akcentem premier Puapki w Operze Wrocawskiej. 18 i19 grudnia zobaczymy niecodzienny spektakl, do ktrego muzyk napisa wietny kom-pozytor i pianista Zygmunt Krauze. Jest on te wspautorem libretta wraz z Grzegorzem Jarzyn. Bdzie to pierw-szy przekad Puapki na oper. Wyrey-serowania tego widowiska podejmie si Ewelina Piotrowiak. To niewtpliwie niebanalna produkcja, a teraz nadarza si bezprecedensowa okazja, eby po-kaza utwr mistrza, nieco przykurzony i przewalcowany przez teatry, w cako-wicie nowej, wieej postaci. Warto do-da, e duet Krauze-Jarzyna pracowa ju nad librettem gombrowiczowskiej Iwony ksiniczki Burgunda.

  Lubomski ambiwalentnie

  Opera w Puapce?

  Teatr Polski przygotowa na grudzie pre-mier niezwyczajnego spektaklu o dwch niezwykych kobietach. Blanche i Marie autorstwa Per Olova Enquista, w reyserii Ce-zarego Ibera, to historia spotkania Blanche Wittman (Anna Ilczuk) krlowej histeryczek, obiektu eksperymentalnego dra Charcota i Ma-rii Skodowskiej-Curie (Marta Ziba) pierwszej kobiety, ktra zreformowaa wiat nauki zdomi-nowany przez mczyzn. Czy na deskach teatru usyszymy grzmicy gos feministek z przeomu XIX i XX wieku, czy zobaczymy perypetie mio-sne bohaterek, a moe triumfalny gest nauki, lo-giki i mczyzny? Tego dowiemy si 2 grud-nia na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego.

  Blanche i Marie w Teatrze Polskim

  Przygotowaa K. urowska

 • Cho od ukazania si pierwszych fragmentw Dziennika Witolda Gombrowicza mino dobre kilkadziesit lat, dzieo okazuje si wci aktualne.