BAHÇELİEVLER LEOPARD KOMBİ SERVİSİ 0212 472 72 23---0541 872 72 23

 • View
  287

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • GAZ TKETM CHAZLARI

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • Gaz Tketim CihazlarGaz tketim cihazlar yanma rnlerinin tahliye metoduna gre ana gruba ayrlr A tipi cihazlar B tipi cihazlar C tipi cihazlar

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • A Tipi Cihazlar (Bacasz Cihazlar)Bu tip cihazlar, yanma iin gerekli havay bulunduklar ortamdan alp yanm gazlar yine ayn ortama veren cihazlardr. Gaz firmas bu tip cihazlardan ocaklara, piiricilere ve baz stma sistemlerinde doal gazl kullanm izni verir. Bu tip cihazlar yatak odalarna, banyo, WC ve 12 m3den daha kk hacimlere yerletirilemezler. Yerletirildikleri mahalde en az 150 cm2 serbest en kesite sahip havalandrma menfezi bulunmaldr. Bu menfezler srekli ak kalmaldr. Cihazlarn bulunduu mahallerin dorudan havalandrlmasnn mmkn olmad durumlarda komu mahallerden dolayl olarak havalandrma yaplmaldr.Ak yanmal radyant stclar iin tesis hacmi kurulu gcn her 1 kW iin en az 10 m olmaldr. i tesisat yerletirme kurallarna aykr olmamak artyla retici firma talimatlarna uyulmaldr. Yanc ve parlayc maddelerin youn olduu yerlere bu tip stclar konulmamaldr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • A TP CHAZ RNEOcaklar, A tipi cihazlarn en bata gelen rneklerindendir. Gaz verme ilemi esnasnda ocaklarn tesisata bal olmalar art yoktur.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

  30.bin

 • B Tipi Cihazlar (Bacal Cihazlar) B tipi cihazlar yanma iin gerekli olan havay monte edildikleri ortamdan alan, ak yanma odal, yanma rnlerinin uygun bir atk gaz tesisat ve uygun bir baca vastas ile d ortama veren cihazlardr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • B TP CHAZLARIN MONTE EDLECEKLER YERLER N GENEL KURALLAR

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • Bu tip cihazlarn bulunduklar mahalde en az 100 cm net geili havalandrma menfezi bulunmaldr.Menfez demeden en az 1.80 m ykseklie monte edilmelidir.

  Eer menfezler kapatlm yada iptal edilmise muhakkak TEKRAR ATIRILMALIDIR !

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

  53.bin

 • Net hacimleri 8 mten kk olan yerlere yerletirilemez. Konulacaklar hacimlerin bykl ne olursa olsun ak balkon, yatak odas, banyo, WC gibi yerlere konulamad gibi banyo, WC ve yatak odalarndan duman borular geirilerek baca balants da yaplamaz.Bu cihazlar iin en uygun yer emniyet asndan mutfaktr.Donmaya kar gerekli tedbirleri almak artyla kapal balkona yerletirilebilir.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • Cihazlar mmkn olduunca baca k delii yaknna monte edilmeli, cihaz ile baca k delii arasndaki yatay balant mesafesi ksa tutulmaldr. Ancak, bunun mmkn olamad durumlarda baca yatay mesafesinin andrlm uzunluu en fazla 2.5m olmaldr. Cihaz baca davlumbazndan sonra dik olarak ykselen ve min. uzunluu 40cm olan baca hzlandrma paras olmaldr. Hzlandrma parasndan sonra dirsek konulmaldr. Atk gaz borular, bacaya 2 - 3 lik bacaya doru ykselen eim ile balanmal ve bacaya, baca enkesitini daraltmayacak biimde monte edilmelidir.Atk gaz borular kap pencere gibi yap elemanlarndan en az 20cm. uzaklkta olacak ekilde yerletirilmelidir.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • Cihazn monte edilecei odann hacmi cihaz/cihazlarn toplam anma sl gcnn her 1 kW iin 1m3 olmaldr. Montaj odasnda bu hacim salanamyor ise, yanma havas, cihazn monte edilecei odaya bitiik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm2 serbest enkesit alanl iki menfez ile temin edilmelidir. Bu ekilde birbirine bitiik odalarn toplam hacmi 1 kW anma sl gc bana en az 1m3 olmal, ,iki menfez de ayn duvara almal, st menfez tabandan en az 1.80m ykseklie, alttaki menfez demeden en fazla 45cm. ykseklie almaldr.

  Oda hacmi 1 m3/ kW 1 No lu oda hacmi < 1 m3/kW 1 ve 2 No lu oda toplam hacmi 1 m3/ kW

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • CHAZLARIN MONTE EDLEMEYECE YERLERBinalarn merdiven boluklar ve genel kullanmna ak koridorlarna, Baca duvarlar zerine, Apartman aydnlklarna, Hacim ve bykl ne olursa olsun; ak balkon, yatak odas, banyo ve WC lere, Net hacmi 8mden kk mahallere, inde kolay yanabilen madde bulunan ve yanmas halinde zel bir tehlike oluturabilen oda veya bina blmlerine, inde patlayc maddeler bulunan mahallere yerletirilemezler.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • B1 TP (VANTLATRL BACALI) CHAZLARB1 Tipi Cihazlar yanma iin gerekli olan havay monte edildikleri ortamdan alan, ak yanma odal, yanma rnlerini bir vantilatr (fan) yardm ve zel atk gaz elemanlar vastas ile dorudan veya atk gaz balant elemanlar ve uygun bir baca vastas ile d ortama veren, havalandrma ihtiyac bakmndan B tipi cihazlar ile ayn kategoride mtalaa edilen cihazlardr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • CHAZLARIN MONTE EDLECEKLER YERLER N GENEL KURALLARFanl cihazlar (yar hermetik) yakma havasn ortamdan alp atk gazlar bir fan kiti yardmyla d ortama veren cihazlardr. Bu tip cihazlar;Net hacimleri 8 m3ten kk olan yerlere yerletirilemez.

  Konulacaklar hacimlerin bykl ne olursa olsun bu tip cihazlar ak balkon, yatak odas, banyo, WC gibi yerlere konulamaz.

  Binalarn merdiven boluklar ve genel kullanmna ak koridorlarna, Baca duvarlar zerine, Apartman aydnlklarna konulmaz

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • inde kolay yanabilen ve patlayan maddelerin oda veya bina blmlerine konulmaz

  Donmaya kar gerekli tedbirleri almak artyla kapal balkona yerletirilebilir.

  Fanl cihazlarn bulunduklar mahalde en az 100cm net geili havalandrma menfezi bulunmaldr.

  Rzgarla direk kar karya gelen baca klarndan kanlmaldr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • B1 tipi cihazn temiz yanma havas temin menfezi, atk gaz borusu k azndan daha alt seviyede bulunmaldr. Yannda bulunmas halinde aralarnda ki mesafe en az 30cm. olmaldr.Cihazlarn, bina yap elemanna balants rijit ekilde olmal, cihaz ile gaz hatt arasndaki balant ise esnek balant eleman ile yaplmaldr. Cihaz kabin iine monte edilmi ise bakm ve onarm iin gerekli mesafeler ekilde ki gibi olmaldr. Cihazlarn monte edildikleri mahaldeki

  havalandrma menfezleri yatak odalar, banyo ve WClere almamaldr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • C TP CHAZLAR (DENGE BACALI CHAZLAR)Bu tip cihazlar hermetik olarak da adlandrlr. Yanma iin gerekli olan havay, zel hava balants ile d ortamdan alan, kapal yanma odal, yanma rnlerini zel atk gaz elemanlar ile d ortama veren, havalandrmalar bulunduklar ortamdan bamsz olan cihazlardr. C tipi cihazlarda msaade edilen cihaz anma sl gc en fazla 28 kW olabilir.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • CHAZLARIN MONTAJININ YAPILACAI YERLER N GENEL KURALLARBu tip cihazlar d atmosfere duvar olan Banyo, WC, yatak odas gibi blmlere de yerletirilebilir. Cihazlarn, bina yap elemanna balants rijit ekilde olmal, cihaz ile gaz hatt arasndaki balant ise esnek balant eleman ile yaplmaldr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • Cihaz kabin iine monte edilmi ise bakm ve onarm iin gerekli mesafeler olmaldr. Cihazn snmasn nlemek amac ile kabinin havalandrlmas alttaki tablo ya uygun olarak alt ve stten iki havalandrma menfezi ile salanmaldr.rnek: 24 kWlk bir cihaz monte edilecek kabine, kabin d ortamla irtibatl ise110 cm2 lik iki menfez, bina ii ile irtibatl ise 220 cm2 lik iki menfez almaldr.Ayrca cihaz stlmayan bir mahalle monte edilecek ise tesisat suyundaki donmaya kar tedbir alnmaldr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • C TP CHAZLARIN MONTAJININ YAPILAMAYACAI YERLERBinalarn merdiven boluklarna, genel kullanmna ak koridorlarna, Baca duvarlar zerine, Bina aydnlklarna, C tipi cihazlarn montaj yaplmamaldr.C tipi cihazlarn atk gaz tesisat, yanabilen yap malzeme veya elemanlarna en az 5 cm. uzakta olmaldr.Ancak, cihazn maksimum anma sl gcnde yap elemanlarndaki scaklk 85C den yukar kmyorsa ve bu husus kullanma klavuzunda belirtilmi ise bu mesafenin braklmasna gerek yoktur.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • YOUMALI CHAZLAR Kullanma ve stma scak suyunu stmak iin kullandklar gazn yanma ss dnda atk gazn iindeki su buharn youturarak, buharn youma gizli ssndan da yararlanan genellikle C tipi denge bacal olarak imal edilen cihazlardr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • CHAZLARIN MONTAJININ YAPILAMAYACAI YERLERBinalarn merdiven boluklar ve genel kullanmna ak koridorlarna, Baca duvarlar zerine, Apartman aydnlklarna, Hacim ve bykl ne olursa olsun; ak balkonlara, yatak odas, banyo ve WClere youmal tip cihazlarn montaj yaplmamaldr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • CHAZLARIN MONTAJININ YAPILACAI YERLER N GENEL KURALLARCihazlarn, bina yap elemanna balants rijit ekilde olmal, cihaz ile gaz hatt arasndaki balant ise esnek balant eleman ile yaplmaldr.Bu tip cihazlar d atmosfere duvar olan Banyo, WC, yatak odas gibi blmlere de yerletirilebilir.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • YOUMA SUYUNUN TAHLYESCihazda meydana gelecek youma suyunun tahliyesi iin zel tahliye tertibat yaplmaldr. Tahliye balants, amar makinesi, bulak makinesi veya lavabonun atk su hattna uygun bir ekilde balanmaldr. Ancak, tahliye hattnda su buhar da bulunabileceinden baland atk su hattna zarar vermemesi iin devreye bir buhar kapan konulabilir. Tahliye balant borusu korozyona dayankl ve i ap en az 20mm. olmal ve uygun eim ile yaplmaldr.

  HASAN EROL BACILAR E.M.L.

 • CHAZ GAZ BALANTILARIHer cihazn giriine bir adet kesme vanas mutlaka konulmaldr. Cihaz balantlar cihaz vanas ile cihaz balant rakoru arasna yerletirilen bklebilir, esnek, ondleli, paslanmaz elik hortumdan olumaldr. Cihaz esnek balant eleman TS 10670 e uygun olmaldr. Esnek balant eleman alev ve scak gazlardan etkilenmeyecek bir biimde yerletirilmelidir. Mutfak cihazlarnn gaz hatt balantlarnda kullanlacak olan esnek balant hortumunun uzunluu en fazla 120 cm , dier tip cihazlar