Dáng Xưa - Quỳnh Lan

Embed Size (px)

Text of Dáng Xưa - Quỳnh Lan

 • Dng XaQunh Lan trnh by

 • Xin cm n hai bn ng c Hin v V Mnh Thiu gi cho bi th nyNhn c bi th Mng c Thi Lin (M Hi Hoa Sen) ca Nguyn Du mng li cng H Xun Hng i hi hoa sen Ty H(Theo c hc gi Hong Xun Hn)

 • v y thy li dng xa

 • dng ngi con gi thu xa m

 • dng ai dim l sau t ym

 • vy di bung la bc em i

 • v y thy li dng xa

 • ti an bng nt nhc m h

 • dt thnh vung la mu thng nh

 • cho nng m gn nhng vung t

 • yu ta yu sao nhng t yu du

 • vi gii la o e p tnh ai

 • yu ta yu sao nhng chiu vng nng

 • dng xa yu kiu xin ai ch nht phai

 • v y ti ngt ngn ting t

 • ti an thnh gic mng m h

 • gi ngi em nh min xa y

 • mong nng m trn gic m xa

 • v y thy li dng xa

 • ti an bng nt nhc m h

 • dt thnh vung la mu thng nh

 • cho nng m gn nhng vung t

 • yu ta yu sao nhng t yu du

 • vi gii la o e p tnh ai

 • yu ta yu sao nhng chiu vng nng

 • ging xa yu kiu xin ai ch nht phai

 • v y ti ngt ngn ting t

 • ti an thnh gic mng m h

 • gi ngi em nh min xa y

 • mong nng m trn gic m xa

 • gi ngi em nh min xa y

 • mong nng m trn gic m xa

 • The EndHQT Avril 2010