Giáo dục xưa nay - copy

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pp do an thuc hanh

Text of Giáo dục xưa nay - copy

  • 1. GIO DCCI HC XA V NAY(Hn C s)

2. H v tn SV o Ngc Khnh Linh V Thoi Khanh 3. Ngy nay s hc c mi ngi quan tmhng u trong vic gio dc con ngi,n ni ni n gio dc l ngi ta nghngay n vic i hc, v hnh trung n cng ha hay ng ngha vi cp t giodc. C l y l nguyn nhn v mu cht cavn dn con ngi xa dn ci nghacao qu ch thc ca vic hc ni ring,gio dc ni chung. N khc vi li hc ngyxa chnh l im ny. 4. NI DUNG CHNH010203CI HC CA NGIXACI HC NGY NAYS NHN THC NG NV HNG I 5. 1. CI HC CA NGI XA5 6. Ci hc trc y ch yuly o, ly c lm nnv lm mc ch, nnngi ta thng ni: hclm ngi, v ngi xaquan nim rt nhnbn: khng thnh cngcng thnh nhn v lunlun phi l vn d tio 7. H c hi u v tm O, nht l sng chohp vi mi l trong quy lut ca tri t,thc t l bit sng, bit x s gia conngi vi nhau, cng nh gia con ngi vimi trng x hi v mi trng t nhin mcon ngi ang sng v hin din. 8. Chnh v th , m i s lin quan ti i sng u lo Sng. O LM NGI vi Ng thng: Nhn,Ngha, L, Tr, Tn; O X TH vi Ng lun: Qunminh thn trung, Ph t t hiu, Phu xng ph ty,Huynh hu cung, Bng hu th tn; O PHUPH: Phu ph tng knh nh tn O LM CON:Ch Hiu; O LM VUA 9. T t c u tr thnh O. V cn rt nhiuhc thuyt khc, chung quy cng tm v o mu cu hnh phc cho con ngi, cho xhi c tn ti v n nh 10. 2. CI HC NGY NAY 11. Ci h c ngy nay l ci hc ca khoa hc nichung, c bit ch trng vo khoa hc ngdng, khoa hc k thut v khoa hc thcnghim. Bi th n c h thng ha v ivo chuyn mn chia ch ra rt nhiumn, nhiu ngnh 12. V nhu c u c a s thc bch, nn ci hc ngynay mang tnh i ph, mang tnh duc tc,chp thi c v tiu cc ca n l chp git. Khc vi x hi truyn thng, ch trng dang tnh, chm, chc, bn, chp nhn caitng i v s khim khuyt ca mi s,mi vt. 13. Ci h c ngy nay mang tnh c lp, v tnh cnhn c cao t do pht trin, nn cnhiu c nhn xut sc, c trng dng,mang li rt nhiu ngun li cho h, n nic nhn tr thnh mt ch ngha nh mt lthuyt (ca nhn chu nghia) tht hp dn. 14. Muc ich cua con ngi i hc t c cidanh v ci li, m nh cao ca n mang tnhCHUYN: chuyn mn, chuyn gia, chuyn vin,chuyn nghip, v mang tnh NH: nhnghin cu, nh khoa hc, nh ly lun, nh kinht, nh k hoach, nh chinh tri 15. N tr thnh tiu ch nh gi ti nng haybt ti, gii hay dt, khn hay di, gi tr haykhng i. 16. Tm l i, s cnh tranh, s thng tri, s tph trong sang tao, s thu nhp tin ca hocli nhun l ng c chnh yu thc y vkch thch vic hc ca con ngi ngy nay 17. 3. S NHN THC NG NV HNG I 18. Mu n hc th no cho ng n nht thtrc ht phi nhn thc cho ng, b cci nim sai lm tai hi l hc c c hithun li kim tin, kim danh. Tip n l nhn thc c ci nn vn hatruyn thng v cng qu gi ca dn tc,trong co ao c, lng nhn, tnh cm(qu hng, t nc), tnh cng ng, nnnp gia phong, l gio, cn cu, nhn nai, hiuhc ly lm nn xy dng trn ci hcca mnh th mi vng chc 19. M c ch c a s h c ph i l kht khao tri thctrong cai hay, cai ep, cai ung, cai tt (Chn-Thin-My), ch khng phi hoc vi vic lmhoc vi danh li, v phi hc khng ngng, d ra trng. 20. Nn theo ci h c ca ngi xa, l hc qunthng, hoc khng nhng ngnh ca mnh mcn phi tm ti trau di cc ngnh lin quankhc, nh hc v ngnh y th cn phi hc vy c, v tm l, v tm linh, v i nhn xth, v t tng vn ha v.v. 21. H c khoa hc theo nh Ty phng chkhng phi hc li sng ca h. Khoa hc, vnha, ao c l nhng lnh vc c i tngnghin cu khc nhau, khng ln ln va aothai nhau, no lai cn thit b sung chonhau. 22. S h c th th i no cng cn thit v cao qu,nhng n thc s c gi tr hay khng l tyvo s nhn thc ca con ngi. Hc l bn phn v trch nhim ca tui tr,mc ch l phc v, xy dng, lm giu,lm p, lm tt, tr nn hon thin cho banthn, cho gia inh v xa hi. l ci hc caoqu mun tha cho mi thi i. 23. Thank you !