Click here to load reader

Guitar tab sheet hop am ebook learn & master guitar vietnamese

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Guitar tab sheet hop am ebook learn & master guitar vietnamese

 • Gio trnh Learn & Master Guitar do Steve Krenz bin son l mt gio trnh v rt hay v guitar modern. Sch c bin son rt cng phu, chi tit. Cc bi tp phong ph, nng dn kh theo thi gian tp luyn ca ngi hc, gip ngi hc c th nm bt c k thut mt cch tun t. Km theo sch l b video, cd hng dn cc k thut trong sch, rt thit thc, sinh ng. Sch gm 20 chng, c trnh by theo th t t c bn n nng cao. Ph hp vi nhng ngi bt u tp guitar.

  Nhn thy y l mt ti liu hay, ti dch ra ting Vit vi mong mun rng, cc bn mi tp guitar s c thm mt gio trnh tham kho hu ch. Xin cm n bn Ngn H, anh Tun (ch nhim clb guitar CVHL) v thy Xun T xem v gp cho bn dch.

  Do trnh guitar v kh nng ting Anh hn ch, nn qu trnh dch khng trnh khi thiu st. Mong nhn c kin ng gp ca cc bn, thng tin xin gi v cho lazyguitar: [email protected]

  Tp. HCM ngy 20/4/2010

  ng Quc c

 • Ni dung Chng

  1) Bt u Tn dy, K thut, Chnh dy, Bi tp ngn, Hp m C v G7

  Chng

  11) Cc m giai ng cung m giai ng cung, Hnh thc v kiu mu A Minor Pentatonic Blues (CD #3 Tr. 17) G Major Pentatonic (CD #3 Tr. 18) Around the Pentatonic World (CD #3 Tr. 19)

  Trang

  63

  66 66 66

  Trang

  2 12) Hp m nng cao

  7

  14 15

  Hp m 2, Hp m 7 trng, hp m 11 th, Bi tp v Hp m thay th Rockin' (CD #3 Tr. 20) Suspended Smooth (CD #3 Tr. 21) Acoustic Groove (CD #3 Tr. 22)

  67

  2) c nhc v note dy 1 v 2 c nhc, Cc note trn dy 1 dy 2 v bi tp Ode To Joy (CD #1 Tracks 2,3,4) Jingle Bells (CD #1 Tracks 5,6,7)

  70 70 70

  3) Note dy 3 v dy 4 Du ni, Du chm di, Du lp li, Note mc n, Note dy 3 dy 4 v bi tp Yankee Doodle (CD #1 Tr. 8,9,10) When The Saints Go Marchin' In (CD #1 Tr. 11-13) Love Me Tender (CD #1 Tr. 14, 15, 16)

  16 13) Chi nhc Blues m giai Blues, Ng cung th vi cc note Blues, Tin trnh m giai Blues, Hp m 3 note v bng C Jam Blues (CD #4 Tr. 2,3) Johnny's E Blues (CD #4 Tr. 4,5)

  71

  21 21 22

  75 75

  14) Thm cc k thut Sliding, Bends, Hammer-ons, Pull-offs, Tapping & Harmonics Bending the Blues (CD #4 Tr. 6) Jazz Octaves (CD #4 Tr. 7) The Funky Mute (CD #4 Tr. 8)

  76

  78 79 79

  4) Note dy 5 v 6 Note dy 5 dy 6 v bi tp, Du thng, Du ging, Du bnh, Hp m Am v E Minuet in C (CD #1 Tr. 17,18,19) Simple Gifts (CD #1 Tr. 20,21,22) The Star Spangled Banner (CD #1 Tr. 23,24,25) Minuet in G (CD #1 Tr. 26,27,28)

  23

  26 28 29 30

  15) Gtuiar in Tri tim ca Rock & Roll Hp m mnh, Chicken Pickin', Country Bends, Hp m ri, Trt qung 4, m giai trng ha m Power Chord Rock (CD #4 Tr. 9) Power Riffs (CD #4 Tr. 10)

  80

  5) Hp m c bn dy bung Hp m dy bung v bi tp 1-3 Morning Has Broken (CD #2 Tr. 2,3,4) America The Beautiful (CD #2 Tr. 5,6,7)

  31

  35 36

  84 84

  16) Qut dy nng cao Cc note mc i, Qut dy v bi tp Rolling Along (CD #4 Tr. 11) A Little Bit Rocky (CD #4 Tr. 12) Electric Funk (CD #4 Tr. 13)

  85

  87 88 88

  6) Hp m 7 th (m7) v hp m Sus Hp m 7 th v hp m Sus v cc mu qut dy

  37

  41 42 42

  Scarborough Fair (CD #2 Tr. 8,9,10) Greensleeves (CD #2 Tr. 11,12,13) The Banana Boat Song (CD #2 Tr. 14,15,16)

  17) i xa hn th bm v tr th nht 3 note mt m giai, Hp m 7 Bi tp m giai 3 (CD #5 Tr. 2,3,4) Pop Ballad Groove (CD #5 Tr. 5) ZZ Shuffle (CD #5 Tr. 6)

  89

  91 92 92

  7) Hp m chn dy 6 Na cung v mt cung, Hp m chn dy 6 v bi tp, Cc hp m trng Home on the Range (CD #2 Tr. 17,18,19) Yellow Rose of Texas (CD #2 Tr. 20,21,22)

  43

  47 47

  18) Jazz Hp m Jazz v tin trnh hp m All of Me (CD #5 Tr. 7) On Green Dolphin Street (CD #5 Tr .8) As Time Goes By (CD #5 Tr. 9)

  93

  96 97 97

  8) Cc hp m chn dy 5 Cc hp m chn dy 5 v bi tp, Kha v Ha biu, Trng v th song song Jamaica Farewell in F (CD #2 Tr. 23,24,25) Jamaica Farewell in G (CD #2 Tr. 26,27,28)

  48

  51 51

  19) Solo K thut solo v luyn tai nghe Bi tp luyn tai nghe (CD #5 Tr. 10,11,12) Stevie's Groove (CD #5 Tr. 13) Every Breath (CD #5 Tr. 14)

  98

  99 100 101

  9) Qut dy K thut qut dy, Qung v Sheet bi La Bamba (CD #3 Tr. 2,3,4) The Wabash Cannonball (CD #3 Tr. 5,6,7) Blues in E (CD #3 Tr. 8,9,10)

  52

  55 56 56 20) Cc hp m cn bit

  Cng thc hp m. Tm tt v cch dch chuyn Bi tp hp m 1 & 2 (CD #5 Tr. 15,16) Friend (CD #5 Tr. 17) Funky Groove (CD #5 Tr. 18) Dancing on the Ceiling (CD #5 Tr. 19)

  102

  104 105 105 106

  10) Fingerstyle Guitar K thut v bi tp, Merle Travis v C in House of the Rising Sun (CD #3 Tr. 11,12,13) Canon in D (CD #3 Tr. 14,15,16)

  57

  61 62

 • Dch: lazyguitar

  CHNG 1 Bt u ngay Thi gian d kin cho phn ny l 1 tun

  Tht d dng chi bt c nhc c g: tt c bn phi lm l chm ng nt nhc vo ng thi im, v nhc c s t n ct ting. ~ J.S. Bach

  Cc phn ca cy Guitar C 3 loi guitar chnh: guitar thng - dy st, guitar thng -dy nylon hay cn gi l guitar classic v guitar in.

  Thn n

  Cn n u

  Tn ca cc dy Su dy ca guitar c nh s t 1 n 6. Bt u bng dy mng nht v m ln n dy to nht. Cc dy cng c t tn theo m ca mi dy. Hy nh tn ca chng.

  1 2 3 4 5 6

  4 5 6

  3 2 1

  Phm n L cng hng

  Ming bo v Con nga

  Kha chnh dy

  EADGBE EADGBE

  K thut tay phi Gi ming gy gia ngn ci v ngn tr. Ngn ci v ming gy to nn mt gc 90. Ming gy dnh vi mt di ca ngn ci, cch ra t n inch.

  K thut tay tri Gi ngn ci sau cn n, phn trn sau lng cn n. Khng t ngn ci ln nh ca lng cn n. C tay nn xung thp c khong khng gia lng bn tay v lng cn n

  Cc ngn tay nn cch u nhau. Ch lm th no 2 ngn gia hng thng vo cn n. Ngn tr v ngn t th hi cong hng v phm.

  Gi tay chc chn t c chnh xc khi chuyn i gia cc dy. D c nhiu cch t tay khc nhau, nhng cch ph bin nht l t nh ngn t ln thng di dy u tin.

  CHNG 1 2 Bt u

 • Dch: lazyguitar

  Chnh dy guitar Guitar phi c chnh dy trc khi chi. Chnh dy bao gm cng hoc ni lng dy nng cao hay h thp cao t c cao chun. C 3 cch chnh dy cho guitar. C th chnh bng thit b in t, chnh theo tai nghe hoc l chnh theo mt bn phm (organ, piano).

  Chnh dy vi 1 thit b in t (electronic tuner)

  Nhiu loi tuner vi microphone tch hp sn c th s dng cho acoustic guitar. Nu s dng mt guitar in t, phi gn dy tn hiu trc tip t guitar vo tuner. Theo hng ch ca tuner, ta phi cng hay ni lng dy c tn s chnh xc. Tuner in t d s dng, nhanh v chnh xc chnh dy guitar.

  Chnh dy bng tai

  Cng c th chnh dy guitar bng cch nghe cn thn v chnh dy theo cc dy khc. y l cch chnh. Bm ngn th 5 ca dy th 6. By gi gy dy th 6 v dy bung th 5 ng thi. Lng nghe 2 cao m thanh .Nu m dy bung th 5 thp hn dy 6, th cng dy 5 ln cho ti khi no 2 m thanh vang ln cng cao . Nu m dy bung 5 cao hn th ni lng dy 5 cho ti khi no ngang bng. Lun chnh dy bung, khng chnh dy ang bm.

  K tip, bm ngn 5 ca dy 5, nh ng thi dy 5 v dy 4 bung. So cao m thanh v chnh dy 4 cho bng.

  Bm ngn 5 ca dy 4, gy ng thi dy 4 v dy 3 bung. Chnh cho dy 3.

  chnh dy 2, th bm ngn 4 ca dy 3, nh ng thi dy 3 v dy bung 2. y l dy duy nht khng chnh theo ngn 5 (bm ngn 4).

  Cui cng, bm dy 2 ti ngn 5, v so vi dy 1 bung.

  Dy 6 Dy 5 Dy 4 Dy 3 Dy 2

  Dy 1 Ngn 5

  Note C gia

  A D G

  B E

  E A D G B E

  Chnh dy vi 1 keyboard

  C th chnh dy guitar vi keyboard hay piano. Dy bung ca guitar tng ng vi mt s note keyboard.

  E Dy 6

  A Dy 5

  D Dy 4

  G B E Dy 1 Dy 3 Dy 2

  CHNG 1 3 Bt u

 • Dch: lazyguitar

  Cch c TAB guitar Tab l 1 loi k hiu nhc m cc ngi chi guitar pht trin ln m t guitar c chi dy no v ngn no cn c bm.

  Hnh 1 Cc dy

  Dy 1 - E Dy 2 - B Dy 3 - G Dy 4 - D Dy 5 - A Dy 6 - E

  Hnh 2 Note n Tab

  Hnh 3 Hp m Tab B tr ca Tab

  T A B 6 ng tng ng vi 6 dy ca guitar

  T A B

  13 3

  2 10

  0 T A B

  0 0 1 2 2 0

  Cc s cho bit ngn cn bm v dy c s dng. V d chi dy th 1, bm ngn 13. Note k tip s l dy th 2 ngn 3. K tip l dy 3 ngn 2, v tip tc.

  v d nay, chi tt c cc dy ng thi. Dy 2 v dy 6 bung, dy 3 c bm ngn 1, dy 4 v 5 c bm ngn 2.

  Bi tp luyn ngn Nhng bi tp luyn ngn ny c thit k xy dng s phi hp gia tay phi v tay tri. Vic phi hp v bm ng s nh hng quan trng n vic chi tt guitar. Hng dn: Thc hnh mi bi luyn ngn mi dy. Bt u vi dy 1, sau l dy 2, D c kh khn lc u, nhng nhng bi tp ny s nhanh chng dy dng k nng kim sot vn ng cn thit chi guitar hiu qu. Thc hnh mt cch chm ri, nhp n nh. Mc ch l kim sot c, khng quan trng tc .

  1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

  1. T A B

  T A B

  T A B

  Tay phi: xung ln xung ln Lp li vi tt c cc dy

  2. 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1

  Tay phi: xung - ln

  1 2 3 4 3

  Lp li vi tt c cc dy

  Lp li vi tt c cc dy

  2 1

  3.

  Tay phi: tt c u nh xung

  CHNG 1 4 Bt u

 • Dch: lazyguitar

  4. T A B

  T A B

  1 2 1 3 1 4 1 3 1 2 1

  5. 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1

  Cch c biu hp m Biu hp m l biu ch ra hp m c chi ra sao. N gm thng tin v phm n, s ngn tay v dy c chi

  Cc dy Dy 6 5 4 3 2 1 E A D G B E

  Lc n

  Tn hp m

  Dy khng chi C

  Chi dy bung

  1 Phm 1

  Phm 2

  Phm 3

  Phm 4

  t ngn 2 vo dy 4 ti ngn 2

  t ngn 3 vo dy 5 tii ngn 3

  t ngn 1 vo dy 2 ti phm 1

  2

  3

  Mt vng trn trng ngha l chi dy bung. Mt vng trn en ngha l chi note v tr bm .

  Du X ngha l khng chi dy .

  Ghi ch Chng 1

  Hng ngy thc tp cc bi luyn ngn tt c cc dy cho n khi khng cn nhc ngn tay v c th chi sun s. (trang 4-5)

  Hc thuc tn cc dy. (trang 2)

  Thc hnh bi tp hp m C v G7. Mi nt phi nghe r rng. C gng khng vp gia cc hp m. (trang 6)