of 18/18
H H ãy biết ơn ãy biết ơn đời! đời!

Hay Biet On Doi

 • View
  2.200

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Những cảm nhận về cuộc đời

Text of Hay Biet On Doi

 • H y bit n i!
 • C mt c gi rt hn i v c b m. C th ght mi ngi, tr ngi bn trai ca mnh. Anh lun bn c v chm sc c chu o. C ni vi anh: Ch cn c sng mt l em ly anh lm chng ngay.
 • Mt ngy kia, c ngi tng cho c i mt. Khi tho bng, c thy c mi th, k c anh bn trai yu du ca c. Anh hi c: By gi thy c ri, em s ly anh ch?
 • C gi nhn anh bn ca mnh v bng hong khi thy anh b m. C khng h trng i iu ny. C khip s khi ngh n cnh phi thy i mt hm v nhm nghin ca anh sut qung i cn li ca mnh v c t chi ly anh.
 • Anh au kh b i v vi ngy sau c nhn c vi ch ca anh dn d nh sau : Em yu, hy chm sc cn thn i mt ca em nh, v trc khi l ca em, cp mt y l ca anh.
 • Thi ca con ngi sau khi thay i cuc sng thng l nh th. Ch c mt s rt t nh li tnh trng trc y ca mnh nh th no, v ai l ngi lun cnh mnh trong nhng lc au kh nht.
 • Hy bit n i ! i l mt qu tng.
 • Hm nay, trc khi ni iu g khng hay, bn hy ngh n nhng ngi khng th ni c.
 • Trc khi ku ca thc n mn hay nht qu, hy ngh n nhng ngi khng c g n.
 • Trc khi than th v chng hay v ca mnh, hy ngh n nhng ngi ang than khc xin cho c mt ngi bn ng hnh.
 • Trc khi than vn v cuc i, hy ngh n nhng ngi la i qu sm.
 • Trc khi than phin v con ci, hy ngh n nhng ngi mong mun c con nhng li v sinh.
 • Trc khi phn nn nh ca d bn ba bi v khng ai lau dn, hy ngh n nhng ngi phi sng ngoi ng.
 • Trc khi cu nhu v phi li xe qu xa, hy ngh n nhng ngi phi li b cng mt qung ng nh th.
 • Khi mt nhc v ta thn v cng vic, hy ngh n nhng ngi khng c vic lm, nhng ngi khuyt tt, v nhng ngi ch mong c c mt cng vic nh bn.
 • Trc khi ngh n kt ti hoc ln n ai, hy nh rng khng mt ngi no trong chng ta l v ti.
 • V khi nhng t tng ym th lm bn chn nn, hy ti nt mt ln v ngh rng: bn vn ang cn sng y.
 • Hnh nh : Romy Chuy n ng : ltd 21/2/2009