Ngày xưa hoàng thị

Embed Size (px)

Text of Ngày xưa hoàng thị

ngy xa hong th

ngy xa hong th

t h : p h m t h i n t h n h c : p h m d u y c a : o a n t r a n g h a : l y *

em tan trng vng ma nho nhem tan trng vng ma nho nhm nghing tp vtc di t o vn bay

em i du dngb vai em nhchim non l ngnm im du manh theo ng vgt giy lng l ng qu

em tan trng vanh theo ng vchn anh nng nlng anh nc nmai vo lp hcanh cn ngn ng ngn ng

em tan trng vma bay m manh trao vi vngchm hoa mi np vo cui vmun thu cn thng cn thng

em tan trng vanh theo ng vem tan trng vanh theo ng vmi em mm cimang mang su i tnh i

bao nhiu l ngytheo nhau ng ditra tra chiu chiuthu ng chng nhiuxun qua ri thchia tay phng n sang h

ngy xa hong th ...

t h : p h m t h i n t h n h c : p h m d u y c a : o a n t r a n g h a : l y *

r i n g y q u a i q u a i q u a i

nh phai nht mng xanh nho nhnh phai nht mng xanh nho nhhm nay tnh ci li ng xang xa

cy xa cn gynm phi rng o em ngy nphai nht my mam vang thu nobc nh tm nhautm nhau

xa tan trng vanh theo ng vnay trn ng nyi nh sng nixa b vt ngichn ngi tm nhautm nhau

i con ng vi con ng vbng hoa cn plng sao thm mtngt vi hoa nynh ngi tnh xathu xa

xa tan trng vanh theo ng vxa tan trng vanh theo ng vi chn mt mtheo nhau bi ng ma

xa theo ng vmi tc ng dihm nay ng nycy cao hng gyi quanh tm hoiai mang bi i ri

ai mang bi i ri ai mang bi i ri

from: chimhoang@yahoo.com.vnto: all my friends