öLçMe Ve DeğErlendirme

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of öLçMe Ve DeğErlendirme

 • 1. LME VE DEERLENDRME Seher Uluta
 • 2. Sununun erii
  • Eitimde Deerlendirmenin Yeri
  • Neden lme ve Deerlendirme?
  • Programlarn lme ve Deerlendirme Yaklam
  • lme ve Deerlendirmede Kullanlan Baz Ara ve Yntemler
  • Performans Deerlendirme
  • Performans devleri
  • Projeler
  • z Deerlendirme/ Akran Deerlendirme
  • rn Dosyalar
  • (Dereceli Puanlama Anahtarlar)
 • 3. Eitimde Deerlendirmenin Yeri
  • Eitim Sistemi
  • Girdiler Sre ktlar
  • (Eitim Etkinlikleri)
  • Deerlendirme
 • 4. Neden lme ve Deerlendirme?
  • rencilerin hazr bulunuluk dzeylerini belirlemek
  • rencilerin geliimlerini izlemek
  • rencilerin geliimlerine ynelik geri bildirimde bulunmak
  • renme glklerini belirlemek
  • retimin ve retim materyallerinin etkinliini belirlemek
 • 5. Neden lme ve Deerlendirme?
  • Gelecekteki renme srelerini planlamaya veri salamak
  • rencilerin gl ve zayf ynlerini ortaya karmak
  • retim programlarnn yeterliliini belirlemeye bilgi salamak
 • 6.
  • Deerlendirme, renmenin ayrlmaz bir paras olarak grlr.
  • rencilerin ezber bilgileri deil, st dzey becerilerinin deerlendirilmesi hedeflenir.
  • Sadece renme rn deil, renme sreleri de deerlendirilir.
  • Deerlendirme, rencilerin neyi bilmediini deil, ne bildiklerini grmeye yarayan bir aratr.
  Programlarn lme ve Deerlendirme Yaklam-I
 • 7. Programlarn lme ve Deerlendirme Yaklam-II
  • Not vermenin yan sra etkili ve zamannda geribildirime arlk vermeyi nemsemektedir.
  • rencinin gerek yaam durumlarn yanstmasn, gerek yaamla kendi bilgileri arasnda iliki kurmasn gerektirir.
  • rencilerin karlat problemlere farkl zm yollar retebilmesini nemser.
 • 8. Programlarn lme ve Deerlendirme Yaklam-III
  • Ne kadar renildiini tespit etmenin yan sra nasl renildiini de belirlemeyi vurgular.
  • Deerlendirme srecine renciyi de katar.
  • rencileri deerlendirmek iin farkl lme tekniklerinden yararlanmay nerir.
  • Klasik lme ve deerlendirmenin yannda yeni lme ve deerlendirme yaklamlarnn kullanmn da nerir.
 • 9. Geleneksel Yaklama Gre lme ve Deerlendirmede ne kan Beceriler
  • Derinlii olmadan ok sayda kavram ve ilkeyi renme
  • Rutin problemleri zebilme
  • Bilgi ezberleme
  • Yazl materyallerden bilgiyi aynen aktarma
 • 10. Programlardaki lme ve Deerlendirme Srecinde nem Kazanan Beceriler
  • Okuduunu anlama, kritik etme, yorumlama
  • Bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulama
  • Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonu karma
  • Gzlem yapma, gzlemlerden sonuca ulama
  • Gnlk hayatta karlalan problemleri zebilme
  • Sahip olduu bilgileri yeni durumlarda kullanabilme
  • Aratrma yapma
  • rendikleri ile gerek yaam arasnda iliki kurma
 • 11. lme ve Deerlendirme Ara ve Yntemleri Performans grevleri, rn dosyalar, projeler, z deerlendirme vb. lme ve Deerlendirmede Yeni Yaklamlar (Alternatif - Authentic ) oktan semeli, eletirmeli, doru yanl testler; yazl yoklamalar vb. Geleneksel Ara ve Yntemler Aralar Deerlendirme Yaklam
 • 12. lme ve Deerlendirmede Kullanlan Baz Ara ve Yntemler
  • Performans Deerlendirme
  • Performans devleri
  • Projeler
  • z Deerlendirme/ Akran Deerlendirme
  • rn Dosyalar
  • Dereceli Puanlama Anahtarlar
 • 13. Performans Deerlendirme-I
  • rencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluturduu cevap ve rnlerin deerlendirilmesidir.
  • rencinin yeni bilgiyi yaplandrmasn gerektirir.
  • Sre iine yaylmtr, zamana bal deildir.
  • rencinin gnlk yaamndaki problemleri nasl zeceini ve problem zmek iin sahip olduu bilgi ve becerileri nasl kullanacan gstermesini ister.
 • 14. Performans Deerlendirme-II
  • rencilerin becerilerini gerek yaam ortamnda deerlendirmeyi hedefler.
  • Gzlenebilen bir performans veya somut bir rnle sonulanr.
  • Performans grevlerinde, tek bir cevap yoktur. Grevi tamamlamak iin deiik yollar bulunmaktadr. Bu nedenle iyi tanmlanm bir ltle deerlendirmelidir.
  • Baarl bir deerlendirme yapmak iin her performans grevi bir dereceli puanlama anahtar (rubric) ile eletirilmelidir.
  • Performans deerlendirmek iin en ok kullanlan aralar; performans devleri, projeler, renci rn dosyalar, posterler vb.dir.
 • 15. Yaplacak Deerlendirmenin Performansa Dayal Deerlendirme Olabilmesi in;
  • rn: yazl bir makale, kompozisyon, grafik izme, deney dzenei oluturma, proje hazrlama, inceleme yazs yazma vb.
  • Gzlenebilir performans: rnn ortaya konmasnda geen sre (bir ders veya bir dnem) takip edilerek geri bildirim verilmesi, deerlendirilmesi.
  • st dzey dnme becerileri: rencilerin bilgiyi aynen aktarmalarndan ok bilgiyi edinme, dzenleme, kullanma, kritik etme, yaratcl kullanma vb. st zihinsel srelere dnk olmaldr.
  • Grup almas ve sosyal beceriler: Grup almasna yatknlk, bakalarnn fikirlerine nem verme, kendini ifade etme, sunum yapabilme vb. becerilerin gelimesi beklenir.
  • Disiplinler aras geiin ve bilgi al veriinin salanm olmas gereklidir.
 • 16. Performans Deerlendirme Srecini Planlarken ve Uygularken Atlacak Admlar
  • Amac aka ifade etme, neyi leceine karar verme
  • Uygun grev tanmlama
  • Performansn ltlerini aka belirleme
  • Belirlenmi ltlere gre dereceli puanlama anahtarn gelitirme
 • 17.
  • Performans devi , rencinin gerekletirdii ya da tamamlad ve belirli performans ltlerine gre retmen, renci ya da arkadalar tarafndan deerlendirilen etkinlik ya da devden oluur. Performans grevi rencilerin bilgi ve becerilerini gerek yaam durumlar balamnda kullanmalarn gerektirir.
 • 18. Neler Performans devi rnekleri Olabilir?
  • Bir gazeteye makale yazma,
  • Bir oyun dzenleme / planlama
  • Bir tiyatro oyununa eletiri yazma,
  • Bir oyun iin sahne ve kostm hazrlama,
  • Bir ev plan izme,
  • Bir mzik paras alma,
  • Bir dans sergileme,
  • Yrelerini tantan bir turistik bror hazrlama,
  • Mahallelerinin bir haritasn, krokisini izme vb.
 • 19. Performans devi rnekleri
 • 20.
  • AIK ULU SORULAR.
 • 21.
  • rencilerin grup hlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, aratrma ve yorum yapma, gr gelitirme, yeni bilgilere ulama, zgn dnce retme ve karmlarda bulunmalar amacyla ders retmeni rehberliinde yapacaklar almalardr.
  Proje
 • 22. Proje
  • Proje gelitirme sreci uzun, karmak ve zorlu bir sretir.
  • Bu devler, rencilerin yaratclk, aratrma, iletiim gibi st dzey zihinsel becerilerini gelitirir.
  • Projenin tasarmndan ortaya konulmasna kadar geen sre, bilimsel sre basamaklarn iereceinden bilimsel sre becerilerinin gelimesine yardmc olur.
 • 23. Proje rnekleri
 • 24. Dereceli Puanlama Anahtar (Rubric)
  • renci performansn tanmlayan ltleri ieren ve bu ltlerle birlikte farkl seviyedeki performans puanlamaya yarayan bir aratr.
  • Dereceli puanlama anahtar, rencilerin snavlarn, dosyalarn, devlerini veya performanslarn deerlendirmek iin gelitirilmi ltleri ierir.
 • 25. Dereceli Puanlama Anahtar Gelitirme Aamalar I
  • lein ne amala gelitirileceinin belirlenmesi,
  • Ne tr puanlama anahtar kullanlacana karar verilmesi
  • ltlerin tanmlanmas. Davran, rn yada her bir becerinin yeterlik dzeyi iin ksa ltler yazlr. Bur