of 40 /40
Wydawnictwo Helion ul. Kociuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: [email protected] Photoshop. Warsztaty dla fotografw przyrody Fotografia cyfrowa coraz mielej wkracza tam, gdzie dotychczas dominowa‡a tradycyjna celuloidowa klisza i sprzŒt analogowy. Coraz lepsza jako i rozdzielczo przetwornikw stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych pozwala na doskona‡e odwzorowanie barw, jakimi na co dzieæ urzeka przyroda. Fotografia cyfrowa otwiera zupe‡nie nowe mo¿liwoci przed fotografami zajmuj„cymi siŒ utrwalaniem fauny i flory. Po‡„czenie wiedzy o sprzŒcie i technikach fotografowania ze znajomoci„ metod obrbki w cyfrowej ciemni sprawia, ¿e wykonywane przez nich zdjŒcia mog„ jeszcze bardziej zachwyca i osza‡amia ogl„daj„cych. Ksi„¿ka Photoshop dla fotografw przyrody to kompendium wiedzy na temat obrbki, korekcji i publikacji cyfrowych fotografii skierowane do osb zajmuj„cych siŒ rejestrowaniem otaczaj„cej nas natury. Przedstawiono w niej techniki korzystania z doskona‡ego narzŒdzia, jakim niew„tpliwie jest Photoshop CS2. Czytaj„c j„, nauczysz siŒ myle cyfrowo podczas fotografowania, poznasz podstawy obs‡ugi Photoshopa i dowiesz siŒ, w jaki sposb mo¿esz poprawi i przetworzy swoje fotografie. Opanujesz techniki zaznaczania, maskowania, mieszania kolorw i warstw, stosowania narzŒdzi korekcyjnych, filtrw oraz efektw. Stworzysz zdjŒcia panoramiczne, przygotujesz swoje prace do profesjonalnego drukowania i opublikujesz je w sieci. Techniki fotografowania natury za pomoc„ sprzŒtu cyfrowego Kalibracja kolorw w systemie Zarz„dzanie cyfrowymi fotografiami za pomoc„ przegl„darki Bridge Przetwarzanie plikw RAW Kadrowanie, prostowanie i skalowanie obrazw Korekcja ekspozycji i barw Tworzenie panoram i ‡„czenie fragmentw zdjŒ Drukowanie fotografii Tworzenie internetowej galerii Automatyzacja pracy przy u¿yciu zadaæ Nie musisz udoskonala natury. Wystarczy, ¿e poprawisz swoje zdjŒcia tak, aby jak najdok‡adniej oddawa‡y jej piŒkno Autorzy: Ellen Anon, Tim Grey T‡umaczenie: Tomasz Boszko ISBN: 978-83-246-0421-0 Tytu‡ orygina‡u: Photoshop for Nature Photographers: A Workshop in a Book Format: B5, stron: 328

Photoshop. Warsztaty dla fotografów przyrody

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fotografia cyfrowa coraz śmielej wkracza tam, gdzie dotychczas dominowała tradycyjna celuloidowa klisza i sprzęt analogowy. Coraz lepsza jakość i rozdzielczość przetworników stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych pozwala na doskonałe odwzorowanie barw, jakimi na co dzień urzeka przyroda. Fotografia cyfrowa otwiera zupełnie nowe możliwości przed fotografami zajmującymi się utrwalaniem fauny i flory. Połączenie wiedzy o sprzęcie i technikach fotografowania ze znajomością metod obróbki w cyfrowej ciemni sprawia, że wykonywane przez nich zdjęcia mogą jeszcze bardziej zachwycać i oszałamiać oglądających. Książka "Photoshop dla fotografów przyrody" to kompendium wiedzy na temat obróbki, korekcji i publikacji cyfrowych fotografii skierowane do osób zajmujących się rejestrowaniem otaczającej nas natury. Przedstawiono w niej techniki korzystania z doskonałego narzędzia, jakim niewątpliwie jest Photoshop CS2. Czytając ją, nauczysz się "myśleć cyfrowo" podczas fotografowania, poznasz podstawy obsługi Photoshopa i dowiesz się, w jaki sposób możesz poprawić i przetworzyć swoje fotografie. Opanujesz techniki zaznaczania, maskowania, mieszania kolorów i warstw, stosowania narzędzi korekcyjnych, filtrów oraz efektów. Stworzysz zdjęcia panoramiczne, przygotujesz swoje prace do profesjonalnego drukowania i opublikujesz je w sieci. * Techniki fotografowania natury za pomocą sprzętu cyfrowego * Kalibracja kolorów w systemie * Zarządzanie cyfrowymi fotografiami za pomocą przeglądarki Bridge * Przetwarzanie plików RAW * Kadrowanie, prostowanie i skalowanie obrazów * Korekcja ekspozycji i barw * Tworzenie panoram i łączenie fragmentów zdjęć * Drukowanie fotografii * Tworzenie internetowej galerii * Automatyzacja pracy przy użyciu zadań Nie musisz udoskonalać natury. Wystarczy, że poprawisz swoje zdjęcia tak, aby jak najdokładniej oddawały jej piękno.

Text of Photoshop. Warsztaty dla fotografów przyrody

 • Photoshop. Warsztaty dla fotografw przyrody Autorzy: Ellen Anon, Tim Grey Tumaczenie: Tomasz Boszko ISBN: 978-83-246-0421-0 Tytu oryginau: Photoshop for Nature Photographers: A Workshop in a Book Format: B5, stron: 328 Fotografia cyfrowa coraz mielej wkracza tam, gdzie dotychczas dominowaa tradycyjna celuloidowa klisza i sprzt analogowy. Coraz lepsza jako i rozdzielczo przetwornikw stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych pozwala na doskonae odwzorowanie barw, jakimi na co dzie urzeka przyroda. Fotografia cyfrowa otwiera zupenie nowe moliwoci przed fotografami zajmujcymi si utrwalaniem fauny i flory. Poczenie wiedzy o sprzcie i technikach fotografowania ze znajomoci metod obrbki w cyfrowej ciemni sprawia, e wykonywane przez nich zdjcia mog jeszcze bardziej zachwyca i oszaamia ogldajcych. Ksika Photoshop dla fotografw przyrody to kompendium wiedzy na temat obrbki, korekcji i publikacji cyfrowych fotografii skierowane do osb zajmujcych si rejestrowaniem otaczajcej nas natury. Przedstawiono w niej techniki korzystania z doskonaego narzdzia, jakim niewtpliwie jest Photoshop CS2. Czytajc j, nauczysz si myle cyfrowo podczas fotografowania, poznasz podstawy obsugi Photoshopa i dowiesz si, w jaki sposb moesz poprawi i przetworzy swoje fotografie. Opanujesz techniki zaznaczania, maskowania, mieszania kolorw i warstw, stosowania narzdzi korekcyjnych, filtrw oraz efektw. Stworzysz zdjcia panoramiczne, przygotujesz swoje prace do profesjonalnego drukowania i opublikujesz je w sieci. Techniki fotografowania natury za pomoc sprztu cyfrowego Kalibracja kolorw w systemie Zarzdzanie cyfrowymi fotografiami za pomoc przegldarki Bridge Przetwarzanie plikw RAW Kadrowanie, prostowanie i skalowanie obrazw Korekcja ekspozycji i barw Tworzenie panoram i czenie fragmentw zdj Drukowanie fotografii Wydawnictwo Helion Tworzenie internetowej galerii ul. Kociuszki 1c Automatyzacja pracy przy uyciu zada 44-100 Gliwice Nie musisz udoskonala natury. Wystarczy, e poprawisz swoje zdjcia tak, tel. 032 230 98 63 aby jak najdokadniej oddaway jej pikno e-mail: [email protected]
 • Spis treci Wstp 19 Dla kogo jest ta ksika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zawarto ksiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zawarto CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Jak mona skontaktowa si z autorami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rozdzia 1 Cyfrowe mylenie w plenerze 19 Techniki fotograczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wybieranie trybu RAW lub JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zrozumie histogramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ekspozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Nawietlaj prawidowo Michael Reichmann . . . . . . . . . . . 32 Balans bieli w fotografowaniu przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Fotografowanie motyww w celu ich pniejszego poczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Niebo, chmury, ksiyc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Rozszerzanie moliwoci aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Indywidualne fotografowanie elementw kompozycji ujcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rozwaania etyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rozdzia 2 Jak sprawi, by Photoshop pracowa na nasz korzy 45 Zarzdzanie kolorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Kalibracja monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ustawienia kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ustawianie preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ustawienia oglne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ustawienia obsugi plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Wywietlanie i kursory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Plug-iny i dyski magazynujce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Pami i bufor obrazkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Widoki i zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Okna i przestrzenie robocze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Narzdzie Zoom (Lupka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Narzdzie Hand (Rczka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Paleta Navigator (Nawigator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Nawigowanie za pomoc skrtw klawiaturowych . . . . . . . . . . 63 ciganie obrazw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Zmiana nazw plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Sortowanie i edycja w Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ustawianie preferencji w Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ustawienia Palet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ranking obrazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Nadawanie etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Etykietowanie i ocenianie w trakcie pokazu slajdw . . . . . . . . 76 Przegld metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Camera Raw w Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Wszystko gotowe! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 • Rozdzia 3 Podstawowe narzdzia 81 Narzdzia zaznaczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Narzdzie Lasso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Lasso magnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Narzdzie Magic Wand (Rdka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 czenie narzdzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Zapisywanie i wczytywanie zaznacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Narzdzie Brush (Pdzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Narzdzie History Brush (Pdzel historii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Gromadzenie wiedzy o narzdziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Rozdzia 4 Pierwsze kroki 103 Typowy przebieg pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Korzystanie z Adobe Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Ustawianie opcji obiegu pracy w CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Wygld Obrazu w CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Kadrowanie i obracanie w CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Kontrola domylnego wygldu obrazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Modykacja tonalnoci i koloru: zakadka Adjust (Dopasuj). . . 115 Wyostrzanie podgldu i redukcja szumu: zakadka Detail (Szczeg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 wiczenie obsugi suwakw z zakadek Adjust (Dostosuj) i Detail (Szczeg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Usuwanie aberracji i winietowania: zakadka Lens (Obiektyw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Zastosowanie krzywej kontrastu: zakadka Curve (Krzywa). . . 122 Uwzgldnianie wariacji aparatu: zakadka Calibrate (Kalibracja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Wsadowa konwersja wielu obrazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Wstpne Kadrowanie i Prostowanie w Photoshopie. . . . . . . . . . .125 Wstpne Kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Prostowanie horyzontw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Jak rozumie warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Czyszczenie w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Narzdzia czyszczce w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Powikszanie, nawigacja i warstwy przy czyszczeniu . . . . . . . 132 Usuwanie Kurzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Usuwanie niepodanych obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Tworzenie nowego ta na pustym obszarze roboczym . . . . . . 136 Rozdzia 5 Korekta ekspozycji 139 Robienie zdj w celu uzyskania najlepszego nawietlenia. . . . .140 Korekcje barwne za pomoc polecenia Levels (Poziomy) . . . . . .140 Ujawnianie detali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Akcentowanie zdjcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Warstwa rozjaniania i ciemniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Malowanie wiatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Poprawianie bdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Krzywe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Punkty kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Owek dla krzywej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Korekta wiate i cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Zoptymalizowane nawietlenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
 • Rozdzia 6 Korekcje kolorw 171 Rozpoznawanie dominanty barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Stosowanie polecenia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) w celu wykrycia dominanty barwnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Zastosowanie palety Info w celu ukazania dominanty barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Usuwanie dominanty barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Subiektywne metody usuwania dominanty barwnej. . . . . . . .175 Obiektywne metody usuwania dominanty barwnej. . . . . . . . . 180 Dodawanie dominanty barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Modykowanie kolorw w celu odzwierciedlenia natury lub wzmocnienia przekazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Modykacje barwy i nasycenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Precyzyjne dostrajanie koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Maski warstw i modykacje kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Tworzenie masek warstw poprzez zaznaczenie . . . . . . . . . . . . 191 Tworzenie masek warstw bez zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Rozdzia 7 Zdjcia kompozytowe 199 Tworzenie panoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Co naley wzi pod uwag w samym aparacie . . . . . . . . . . . .200 Rczne tworzenie panoramy w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . .202 Ujednolicenie ekspozycji poszczeglnych segmentw panoramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Polecenie Photomerge (czenie obrazkw) . . . . . . . . . . . . . .207 Poszerzanie zakresu dynamicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Rczne poszerzanie rozpitoci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Poszerzanie zakresu metod krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . .212 Poszerzanie rozpitoci poleceniem Merge to HDR (Zcz jako HDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Poszerzanie gbi ostroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 czenie elementw z wielu zdj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Zaawansowane metody zaznaczania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 czenie elementw z wielu zdj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Usuwanie nieba lub innego ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Rozdzia 8 Efekty artystyczne 231 Czer i biel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Konwertowanie na obrazy czarno-biae. . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Kolorowanie obrazw czarno-biaych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Rozmycia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Filtr Liquify (Deformacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Okno Filter Gallery (Galeria ltrw). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Cyfrowe montae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tryby mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Montae surrealistyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Montae odwrotne i przecinajce si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Obrazy lustrzane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 Montae wieloujciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Cyfrowe zdjcia wielokrotnie nawietlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Ewolucja obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
 • Rozdzia 9 Produkt kocowy 267 Tryb pracy z produktem wyjciowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Powielanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Zmiana wielkoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 Redukcja szumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Wyostrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Drukowanie obrazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 Wybr najlepszego papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 Tworzenie galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 Dzielenie si zdjciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Rozdzia 10 Techniki dodatkowe 293 Zadania i obrbka wsadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Tworzenie zada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Obrbka wsadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 Obramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Tworzenie kart z yczeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Tworzenie szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Dodawanie obrazkw do ukadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 Zapisywanie i drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Tworzenie wizytwek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Tworzenie ukadu wizytwki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Tworzenie ukadu wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Pokazy slajdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Dzielenie si kreatywnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
 • Jak sprawi, by Photoshop pracowa na nasz korzy Prosz nam uwierzy, wiemy, jakie to uczucie otworzy now ksik powicon Photoshopowi. Bez wtpienia Czytelnik gotowy jest zanurzy si od razu w tre i z miejsca rozpocz prac nad fotografiami. Jestemy 45 JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY ju bez maa na to gotowi! Najpierw jednak, aby zapewni najefektywniejsz prac, musimy upewni si, e Photoshop jest odpowiednio skonfigurowany. Chcemy take, aby Czytelnik zorientowa si w organizacji pracy z cyfrowymi obrazami. W rozdziale tym pokaemy, jak naley skonfigurowa Photoshopa, pracowa ze zdjciami i sortowa zbiory plikw, by w atwy sposb znale te, 2 ktre chcemy zoptymalizowa. Zawarto rozdziau Zarzdzanie kolorem Ustawianie preferencji Widoki i zoom ciganie obrazw Sortowanie i edycja w Bridge Wszystko gotowe!
 • Zarzdzanie kolorem Dla kadego fotografa kluczowym zagadnieniem jest precyzyjne odwzorowanie kolorw. Chocia mona ukoczy kurs uczcy umiejtnoci optymalizacji obrazu, trzeba dooy stara, aby wydruk by dokadn interpretacj fotograi. Oznacza to osignicie efektu kocowego, ktry jak najdokadniej odpowiada temu, co wida na ekranie monitora. Za ten proces odpowiedzialne jest zarzdzanie kolorem, ktre dodatkowo przyczyni si do wikszej spjnoci caego procesu organizacji pracy. Uwaga: W celu uzyskania bardziej zaawansowanych informacji na temat zarzdzania kolorem w cyfrowej organizacji pracy polecamy ksik napisan przez Tima: Color Confidence (wydawnictwo Sybex 2004). Kalibracja monitora Pierwszym krokiem w zarzdzaniu kolorem podczas procesu cyfrowej obrbki jest kalibracja i sprolowanie monitora. Ma to naprawd ogromne znaczenie. Jeli nie dokonamy kalibracji ekranu, obrazy, ktre optymalizujemy i nad ktrymi pracujemy, bd co najmniej troch 46 jeli nie mocno nieprecyzyjne. Pominicie wspomnianego etapu nie da nam adnych podstaw do narzekania na wydruki, ktre nie bd odpowiada temu, co wida na monitorze. ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY Kalibracja to bowiem krytyczny, pierwszy krok w osigniciu zamierzonych rezultatw w obrbce zdj. Wyraamy gbokie przekonanie, e kalibracja monitora zostanie przeprowadzona we waciwy sposb tylko wtedy, gdy uywa si zestawu wykorzystujcego kolorymetr (rodzaj sensora) odpowiedzialny za mierzenie kolorw monitora. Dziki temu mona zastosowa odpowiedni kompensacj (rysunek 2.1). W naszej opinii, kady z osigalnych na rynku zestaww zawierajcych kolorymetr dobrze spenia swoje zadanie. Rysunek 2.1. W celu kalibracji monitora naley zastosowa pakiet oprogramowania zawierajcy sensor (kolorymetr), sucy do mierzenia kolorw emitowanych przez ekran. W ten sposb zastosowa bdzie mona odpowiedni kompensacj do osignicia precyzyjnych barw
 • Oto trzy z najbardziej popularnych pakietw do kalibracji monitora: Spyder2. Zestaw ten, oferowany przez Color Vision (www.colorvision.com), jest chyba najbardziej przyjazny dla uytkownika. Szczeglnie polecany osobom, ktre dopiero rozpoczynaj przygod z cyfrow organizacj pracy i czuj si troszk zagubione. Mimo atwoci obsugi zapewnia wysok jako. EyeOne Display 2. To zaawansowany pakiet pochodzcy z GretagMacbeth (www. gretagmacbeth.com), dziki ktremu osiga mona wyjtkowe rezultaty. Zapewnia automatyczn kompensacj wzgldem wiata otaczajcego w miejscu pracy. EyeOne Display jest troszk skomplikowany w obsudze, ale zapewnia bardzo precyzyjne wyniki. MonacoOPTIXXR. Zestaw rmy X-Rite (www.xrite.com) przeznaczony jest rwnie do zastosowa zaawansowanych i jest jednym z najbardziej skrupulatnych, jeli chodzi o proces kalibracji. Wiele funkcji dostosowania ustawie monitora mona dokona w formie przewodnika. Pakiet zapewnia najszerszy zakres dynamiki i najlepsze z moliwych rezultaty. Bez wzgldu na wybrane rozwizanie kluczem jest regularna kalibracja i prolowanie. Wynika to z faktu, e wraz z czasem obraz wywietlany na ekranie monitora bdzie si zmienia. W przypadku ekranw kineskopowych rekomendujemy rekalibracj co najmniej raz w miesicu, za w przypadku ciekokrystalicznych LCD wystarczy raz na 60 90 dni. Warunki pracy Skalibrowany monitor daje pewno dokadnych kolorw (do granic zycznych 47 moliwoci), lecz nie gwarantuje powtarzalnoci. Moe to wydawa si troch sprzeczne, ZARZDZANIE KOLOREM ale podkrela wag, z jak naley podchodzi do pracy w warunkach kontrolowanych. Jako fotografujcy przyrod na pewno doskonale zdajemy sobie spraw z zagadnienia waciwego owietlenia. Szukamy najlepszych warunkw do wykonania zdjcia, takich jak promienie soca padajce pod waciwym ktem, tworzce na przykad zot powiat. Podobnie jak zmieniajce si warunki wietlne wpyn mog na ostateczn jako fotograi, tak warunki otoczenia pracy mog modykowa wygld ekranu monitora. Bardzo wane jest, aby owietlenie, w ktrym pracujemy, byo powtarzalne i w pewien sposb stonowane, a take ciemnione, gdy monitor, ktry suy jako punkt wyjciowy wszelkich ocen, emituje wiato. Moe ono zosta zakcone przez owietlenie pokoju. Jeli jest zbyt jasne, nie bdziemy w stanie zobaczy subtelnych detali na ekranie. Jeli nie jest relatywnie neutralne, na monitorze mog pojawia si rne uboczne, niepodane efekty. Idealn sytuacj byoby rodowisko, ktre jest stale ciemne. Nie odnosi si to do koniecznoci pracy w absolutnej ciemnoci. Oznacza to jedynie, e chciaoby si maksymalnie zmniejszy owietlenie do poziomu nadal zapewniajcego komfort pracy pamitajc jednoczenie o zapewnieniu neutralnoci wiata i powtarzalnoci warunkw z sesji na sesj. Na przykad, podczas pracy we wczesnych godzinach porannych, wpadajce do pokoju wiato moe wpyn na obraz w ten sposb, e na ekranie bdzie wyglda na cieplejszy ni w rzeczywistoci. Wtedy to bdziemy podatni na nadmierne skompensowanie owego zjawiska, a w efekcie fotograa bdzie wygldaa na zbyt zimn. Jeli na przykad stosujemy ciemniacz i staramy si ograniczy ilo sztucznego wiata w pomieszczeniu, bdzie to znakomity start. Gdy w pokoju, w ktrym pracujemy nad edycj obrazw, znajduj si okna, dobrym pomysem bdzie zasunicie (lub zainstalowanie) aluzji w celu zminimalizowania wpywu wiata zewntrznego. Chodzi w tym wszystkim o to, aby zapewni rodowisko pracy, w ktrym monitor precyzyjnie odzwierciedla barwy w oparciu o fakt przeprowadzenia jego uprzedniej kalibracji. Dodatkowo naley zapewni powtarzalne warunki, najlepiej poprzez kontrolowanie otaczajcego, zastanego wiata. Dziki temu bdziemy mieli pewno, e na ekranie widzimy waciwe kolory. Monitor bowiem suy jako punkt odniesienia zarwno do modykacji zarejestrowanych fotograi, jak i kontrolowania dokadnoci sporzdzanych wydrukw.
 • Ustawienia kolorw Photoshop pozwala na ustalanie ustawie zarzdzania kolorem, ktre okrelaj jego zachowanie w stosunku do barw w obrazach. Wane jest to ze wzgldu na rezultaty obrbki w procesie cyfrowym oraz zapewnienie obrazom maksymalnej jakoci. Ustawienia te mona zmienia, wybierajc Edit/Color Settings (Edycja/Ustawienia koloru). Pokazuje si wtedy okno z rysunku 2.2. 48 Rysunek 2.2. Okno dialogowe Color Settings (Ustawienia koloru) ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY pozwala zmienia parametry zwizane z zarzdzaniem kolorami w Photoshopie W oknie Color Settings (Ustawienia koloru) znajdziemy przycisk z napisem More Options (Wicej opcji). Po klikniciu na nim okno dialogowe rozszerza si o dodatkowe kontrolki. (Rwnie tu znajdziemy list proli znajdujc si na licie Working Spaces (Przestrzenie robocze), ktra zawiera bdzie wszystkie dostpne prole, a nie tylko te przeznaczone do pracy w danej przestrzeni kolorw). Aby powrci do poprzedniego widoku z mniejsz iloci opcji, naley ponownie klikn przycisk More Options (Wicej opcji). Tak czy inaczej polecamy pozostawienie wartoci prezentowanych w oknie zaawansowanym na ich domylnych poziomach. Z tego te powodu wikszo uytkownikw nawet nie musi zagbia si w te ustawienia. Uwaga: We wczeniejszych wersjach Photoshopa (przed CS2) do ustawie More Options (Wicej opcji) wchodzi si poprzez zaznaczenie kwadracika Advanced Mode (Tryb zaawansowany). Prol przestrzeni barw deniuje zakres kolorw, ktry dostpny bdzie dla obrabianych obrazw. Znajdziemy tu opcje, pozwalajce okreli, ktry z proli ma by uyty jako przestrze barw: RGB (RGB), CMYK (CMYK), Gray (Szary), Spot (Dodatkowy). Dla wikszoci fotografw jedyn przestrzeni barw, ktr naley bra pod uwag, bdzie RGB. Polecamy jej wykorzystanie przy obrbce wszystkich obrazw, chyba e istnieje okrelona przyczyna, dla ktrej ma zosta uyty inny prol (np. gdy drukarka wymaga, aby dokona konwersji z RGB do CMYK). W wikszoci sytuacji (cznie z drukowaniem na wielu domowych urzdzeniach) stosuje si prol RGB we wszystkich etapach obrbki cyfrowej.
 • Uwaga: Zalecamy stosowanie przestrzeni RGB z co najmniej dwch powodw. Po pierwsze uytkownik korzysta bdzie z urzdzenia drukujcego w RGB (takiego jak drukarka atramentowa, mimo e uywa ona atramentw CMYK), po drugie za wiele z profesjonalnych drukarni preferuje otrzyma obrazy w takim formacie i samemu dokona konwersji na CMYK. Jeli chodzi o przestrze barw RGB, rekomendujemy stosowanie Adobe RGB (1998). Bardzo dobrze nadaje si do oglnych zastosowa i odznacza si relatywnie szerok gam barw, dziki czemu dobrze sprawdza si wielu rnych formatach docelowych. Nie oznacza to oczywicie, e jest najlepszym rozwizaniem dla kadego, ale jeli mamy wtpliwoci, to naley po prostu stosowa Adobe RGB (1998). Inne przestrzenie barw wykorzystujemy jedynie w przypadku, gdy istnieje konkretny ku temu powd. Niektrzy z fotografw wol prol sRGB, zwaszcza gdy oparta na nim jest organizacja pracy drukarki lub ich obrobione fotograe wykorzystywane bd w internecie czy na pokazach cyfrowych slajdw. Uwaga: Jeli w Photoshopie uywamy przestrzeni Adobe RGB (1998), warto w lustrzance cyfrowej wybra tak sam oczywicie jeli istnieje taka moliwo. 49 W oknie ustawie Color Settings (Ustawienia koloru) sekcja Color Management Policies (Zasady ZARZDZANIE KOLOREM zarzdzania kolorem) zawiera ustawienia dotyczce zachowania Photoshopa w przypadku otwarcia pliku, ktry ma wbudowany inny prol przestrzeni barw ni aktualnie uywana. Podobnie jak w przypadku sekcji Working Spaces (Przestrzenie robocze), tak i tutaj w zasadzie ograniczamy swj wybr do RGB. Najlepiej wykorzysta Convert to Working RGB (Konwersja na roboczy RGB), wychodzc z zaoenia, e skoro raz zdecydowalimy si na okrelony prol, by uywa go w kolejnych etapach obrbki, to gboki sens bdzie miao zastosowanie danej przestrzeni barw do wszystkich fotograi. Natomiast jeli zajdzie potrzeba wykorzystania obrazu na stronie internetowej, to w procesie przygotowania obrazu zawsze mona dokona konwersji na sRGB. Generalnie preferujemy dokonywanie konwersji obrazw do okrelonej przestrzeni barw podczas ich otwierania. W celu utrzymania maksimum kontroli nad tym, co si dzieje z naszymi fotograami, warto mie moliwo wyboru dalszego postpowania. Dlatego te najczciej zaznaczamy wszystkie trzy kwadraciki obok Profile Mismatches (Rnice profilw) i Missing Profiles (Brak profilu) na dole sekcji Color Management Policies (Zasady zarzdzania kolorem). W efekcie opcje wybrane z rozwijalnego menu bd domylne (na przykad, obrazy RGB bd konwertowane do stosowanej przestrzeni barw RGB). Za kadym jednak razem, gdy otwierane bdzie zdjcie o innym prolu od aktualnie uywanego (lub w ogle bdzie go brak), uytkownik zostanie zapytany o sposb dalszej pracy. Uwaga: Jeli zostay zaznaczone pola wyboru w sekcji Color Management Policies (Zasady zarzdzania kolorem), w wyniku czego zawsze trzeba potwierdza akcj domyln, kwadraciki te naley odznaczy. Dziki temu wyeliminujemy jeden krok, w ktrym okrela si Missing Profiles (Brak profilu) lub Profile Mismatch (Rnice profilw). Gdy opcje w Color Management Settings (Zasady zarzdzania kolorem) zostay ju wybrane, naley klikn OK, aby je zatwierdzi. Nie trzeba nawet restartowa Photoshopa, aby weszy one w ycie.
 • Ustawianie preferencji Obok Color Settings (Ustawienia koloru), istnieje dua ilo innych preferencji i ustawie w Photoshopie. Jak sama nazwa wskazuje, wiele z nich zaley od przyzwyczaje i gustw uytkownika. Chcielibymy podzieli si kilkoma rekomendacjami. Do pola dialogowego preferencje mona doj poprzez Edit/Preferences/General (Edycja/Preferencje/Oglne) z menu gwnego. Uwaga: Ze wzgldu na bogactwo ustawie w oknie preferencji nie jestemy w stanie opisa ich wszystkich. Skupimy si na tych, ktre uwaamy za najistotniejsze. Ustawienia oglne Strona z ustawieniami General (Oglne) zawiera rnorodne ustawienia wpywajce na prac w Photoshopie, co pokazano na rysunku 2.3. 50 ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY Rysunek 2.3. Strona z ustawieniami General (Oglne) zawiera rnorodne ustawienia wpywajce na prac w Photoshopie Oto lista opcji, na jakie naley zwrci szczegln uwag: Color Picker (Prbnik kolorw): Adobe (Adobe) Naley pozostawi jako domylny kroplomierz Adobe, ktry lepiej si sprawdza od stosowanego przez system operacyjny. Image Interpolation (Interpolacja obrazka): Bicubic (Dwuszecienna) To najlepsza oglna opcja interpolacji, natomiast inne jej warianty przydaj si w okrelonych sytuacjach. O szczegach opowiemy w rozdziale 9. UI Font Size (Rozmiar czcionki w interfejsie): Large (Dua) To gorco przyjta nowa opcja w Photoshop CS2, przynoszca ulg wszystkim, ktrzy pracuj w wyjtkowo duych rozdzielczociach i dotd musieli wpatrywa si w malutkie literki tekstu. Wybranie wariantu Large (Dua) okae si wyjtkowo przydatne w kategoriach atwoci czytania. Naley zauway, i konieczne jest ponowne uruchomienie Photoshopa, aby zmiana tej opcji odniosa skutek. History States (Style historii): 40 do 60 Tutaj okrelona zostaje liczba operacji, o jak bdzie mona cofn edycj w palecie History (Historia). Innymi sowy, ustalamy tu liczb krokw, o ktr moemy wrci w celu dojcia do momentu popenienia bdu. Domylna liczba 20 jest raczej niska, szczeglnie w przypadku zada takich jak retuszowanie zdjcia za pomoc narzdzia Clone Stamp (Stempel). Z drugiej strony, w przypadku skomplikowanych prac nad
 • obrazem, ustawienie tego parametru skonsumuje du ilo pamici. Naley zatem pj na kompromis i ustawi warto pomidzy 40 a 60. Na og wystarcza ona do cofnicia si odpowiednio daleko i poprawy bdu, zwaszcza gdy zrozumienie pomyki zabiera troch czasu. Jednoczenie nie bdziemy wykorzystywa ogromnej iloci pamici operacyjnej. Pola wyboru Options (Opcje) Na stronie z preferencjami oglnymi znajduje si dua ilo pl wyboru, zwizanych z rnymi ustawieniami. Oto kilka przydatnych opcji: Export Clipboard (Eksport schowka): odznaczone Okrela, czy elementy kopiowane do schowka w Photoshopie zostan wyeksportowane, aby inne aplikacje mogy ich uy. Polecamy wyczenie tej opcji, dziki czemu zwikszy si obszar dostpnej pamici. Show Tool Tips (Poka podpowiedzi): zaznaczone To ustawienie odpowiedzialne jest za wyskakiwanie opisw, gdy najedziemy kursorem myszy na narzdzie lub kontrolk. Bardzo przydaje si w przypominaniu, do czego okrelona rzecz suy, dlatego te sugerujemy wczenie tej opcji. Zoom Resizes Windows (Lupka zmienia wielko okien): preferencja uytkownika Okrela, czy okno dokumentu automatycznie zmieni swj rozmiar podczas oddalania bd przybliania. Podczas pomniejszania obrazu okno dokumentu staje si mniejsze, gdy fotograa nie wypenia ju ekranu. Gdy przybliamy fotogra, okno dokumentu zwiksza si a do chwili, gdy obraz staje si wikszy od przestrzeni na ekranie. 51 Ustawienie to zaley przede wszystkim od osobistych preferencji. Niektrzy USTAWIANIE PREFERENCJI fotografowie (cznie z Ellen) uwaaj je za przydatne, inni za (naley do nich Tim) za wyjtkowo denerwujce. Beep When Done (Dwik po skoczeniu): zaznaczone Niektre z zada zajmuj cakiem sporo czasu, zanim si zakocz. Z pewnoci siedzenie i czekanie na koniec procesu jest bezproduktywne. Wczenie tej opcji spowoduje, e Photoshop wyda krtki dwik, gdy procedura si wypeni. Dziki temu bdzie mona zaj uwag czym innym. Program da nam zna, kiedy bdzie gotowy do pracy. Dynamic Color Sliders (Dynamiczne paski kolorw): zaznaczone Funkcja bardzo przydatna podczas wybierania koloru na palecie Color (Kolor). Pomocna, gdy suwaki zmieniaj kolor w miar przesuwania wartoci barwy, dziki czemu atwiej oceni, jaki kolor otrzymamy poprzez dalsze przesuwanie suwaka w okrelonym kierunku. Nawet jeli nie korzysta si z palety zbyt czsto, warto opcj t pozostawi wczon. Przyda si, gdy wczymy palet. Save Palette Locations (Zachowaj pooenia palet): preferencja uytkownika Ustawienie to odpowiedzialne jest za rozmieszczenie palet podczas startu Photoshopa. Moe ono by dokadnie takie, jakie byo, gdy opuszczalimy program ostatnim razem. Generalnie rzecz biorc, jeli przesuwalimy palety w aplikacji, zrobilimy to w jakim celu, zatem prawdopodobnie warto zostawi to ustawienie wczone. Z drugiej strony, jeli uprzednio mielimy zachowany okrelony ukad palet (o czym dyskutujemy dalej w tym rozdziale), to rwnie dobrze moemy chcie, aby Photoshop za kadym razem powraca do tego rozmieszczenia, nawet jeli co w ostatniej sesji poprzesuwalimy. W takim wypadku naley t opcj wyczy. Use Shift Key for Tool Switch (Uyj klawisza Shift do przeczania narzdzi): zaznaczone Kade z narzdzi w Photoshopie posiada przypisany skrt klawiaturowy, co pozwala na bardzo szybkie jego uruchomienie. Niektre z przyborw maj kilka odmian, dostpnych za pomoc danej kombinacji klawiszy. Domylnie, aby przecza si pomidzy nimi, korzystajc ze skrtu klawiaturowego, naley doda Shift. Zalecamy pozostawienie tej opcji wczonej, bowiem w innym wypadku naciskanie kombinacji klawiszy moe spowodowa nieprzewidziane zmiany w przyborniku Narzdzi.
 • Automatically Launch Bridge (Automatyczne uruchamianie programu Bridge): preferencja uytkownika W przypadku zaznaczenia tej opcji przegldarka plikw Bridge automatycznie uruchamia si podczas kadego startu Photoshopa. Pozwala to zaoszczdzi czas, jeli kto i tak zdecydowaby si na wykorzystanie Bridge, ale z drugiej strony opnia zaadowanie samego Photoshopa. Jeli kto korzysta z Bridge przez cay czas, na pewno warto wczy t opcje. W przeciwnym wypadku rekomendujemy wyczenie jej. Zoom With Scroll Wheel (Powiksz/Zmniejsz przy uyciu pokrta): zaznaczone Jeli posiadamy myszk wyposaon w kko przewijania, opcja ta okae si wyjtkowo przydatna. Pozwala na przyblianie i oddalanie obrazka za pomoc pokrta. Dlatego te polecamy wczenie tej funkcji. Dziennik historii W sekcji History Log (Dziennik historii) znajduj si ustawienia, umoliwiajce pniejsze przypomnienie sobie, jak uytkownik przeprowadzi okrelon operacj. Po wczeniu pliku logujcego kady krok edycji moe by zapisywany w postaci metadanych, nadajcych si potem do szczegowych analiz. Oglnie zalecamy wyczenie tej funkcji ze wzgldu na fakt, e nie ma prostego sposobu usunicia tych informacji. Mimo to, opcja ta moe okaza si zbawienna w przypadku zastosowania caej serii przeksztace na obrazie i pniejszej koniecznoci zaaplikowania tej samej procedury w stosunku do innej fotograi. Przydaje si w szczeglnoci podczas uywania kombinacji kilku ltrw jeden po drugim lub te 52 eksperymentowania z technikami kreatywnymi. ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY Uwaga: Jeli wybrane zostanie zapisywanie informacji logu do jednego pliku tekstowego, to dotyczy to bdzie operacji na wszystkich obrazach rozwizanie niezbyt efektywne. Po zaznaczeniu pola wyboru History Log (Dziennik historii) pokazuj si dodatkowe ustawienia. Jeli kto zamierza uy tych opcji, zalecamy wybra Metadata (Metadane) jako wariant Save Log Items To (Zapisz dziennik w). Dziki temu informacje zawsze zapisywane bd w pliku zdjcia. Najlepiej wybra rwnie Detailed (Szczegowy) z Edit Log Items (Dziennik zmian), aby zapisywane informacje okazay si rzeczywicie wartociowe. W przypadku stosowania tej opcji nagrane informacje (ktre akumulowane s tylko po wybraniu tego ustawienia) mona przeglda, wybierajc File/File Info (Plik/Info o pliku) z menu i klikajc na sowo History (Historia), znajdujce si w lewej kolumnie (zobaczy rysunek 2.4).
 • 53 USTAWIANIE PREFERENCJI Rysunek 2.4. Jeli uywamy Dziennika historii, to zobaczenie wszystkich operacji, ktre zostay przeprowadzone na pliku, umoliwia okno dialogowe File Info (Info o pliku) Ustawienia obsugi plikw Gdy skoczymy ju wybieranie opcji oglnych w oknie dialogowym Preferencje, kliknijmy Next (Nastpny), aby przej do sekcji File Handling (Obsuga plikw), co zilustrowano na rysunku 2.5. Znajdziemy tu ustawienia zwizane przede wszystkim ze sposobem zapisywania plikw. Rysunek 2.5. Sekcja File Handling (Obsuga plikw) okna dialogowego Preferences (Preferencje) zawiera ustawienia wpywajce na sposb zapisu plikw
 • W sekcji File Saving Options (Opcje zapisywania pliku) znajduj si dwa ustawienia, Image Previews (Podgldy) oraz File Extension (Rozszerzenie): Image Previews (Podgldy): Always Save (Zawsze zapisuj) okrela, czy maa miniaturka podgldu zostanie zapisana jako cz pliku obrazu. Ustawienie to zostawiamy jako Always Save (Zawsze zapisuj) z wyjtkiem zapisywania plikw na potrzeby internetu, gdy ograniczeni jestemy jego wielkoci. W przypadku posiadania duej kolekcji obrazw dla sieci Web mona rozway uycie opcji Ask When Saving (Pytaj przy zapisie) lub te Never Save (Nigdy nie zapisuj). File Extension (Rozszerzenie): preferencje uytkownika Po rozwiniciu listy pokazuj si opcje pozwalajce wybra pomidzy duymi i maymi literami. Nie naley si tym zbytnio przejmowa, gdy jakiekolwiek z ustawie umoliwi waciw prac z obecnym oprogramowaniem. Tak naprawd nie ma wielkiej rnicy, jakiego dokonamy wyboru, gdy i tak nie bdziemy zbyt czsto widzie rozszerze plikw. W sekcji File Compatibility (Zgodno pliku) znajdziemy kolejnych kilka opcji: Ignore EXIF Profile Tag (Ignoruj znacznik profilu EXIF): wyczony, jeli nie jest potrzebny Rekomendujemy pozostawienie tej opcji odznaczonej, chyba e mamy problemy z przestrzeni barw zawart w zarejestrowanych obrazach. Problem ten nie powinien dotyczy wikszoci fotografw. Zwizany jest bowiem z kopotami wynikajcymi z osadzonego prolu kolorw, co zdarza si niezmiernie rzadko. Jeli wybierzemy t opcj, 54 Photoshop bdzie ignorowa przestrze barw w cyfrowych fotograach. Ask Before Saving Layered TIFF Files (Zapytaj przed zapisaniem plikw TIFF z warstwami): ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY preferencje uytkownika Ustawienie to odpowiedzialne jest za pojawianie si okna TIFF Options (Opcje TIFF). Wybr bdzie przede wszystkim uwarunkowany trybem pracy uytkownika. Na przykad Tim na og zapisuje pliki TIFF w formie spaszczonej (zapisujc plik gwny z warstwami jako PSD), dlatego te zaznacza t opcj, aby mie moliwo zachowania obrazu bez warstw. Z kolei Ellen ma tendencj do zapisywania plikw TIFF z warstwami (lub spaszcza je manualnie), dlatego te odznacza to pole wyboru, w wyniku czego unika koniecznoci klikania przycisku OK w oknie dialogowym. Enable Large Document Format (.psb) (Wcz format duych dokumentw (.psb)): wyczony, jeli nie jest potrzebny Opcja ta warunkuje moliwo zapisu plikw w formacie PSB. Jest on przeznaczony do zapisu wyjtkowo duych zbiorw, stosowany w Photoshopie w przypadku obrazw o rozmiarach wikszych od 30 000 pikseli dla pojedynczej strony. Chocia jest to uyteczna opcja, przydajca si w tworzeniu tak duych plikw dla okrelonych aplikacji, to ze wzgldu na fakt, e nie mona ich wydrukowa, nie bdzie dla nas zbyt przydatna. Jeli uytkownik nie zamierza stosowa formatu plikw PSB, zalecamy wyczenie tej opcji, aby zredukowa dugo listy wywietlajcej typy plikw podczas zapisu obrazw. Uwaga: Format PSB moe by otwierany tylko w Photoshop CS lub jego pniejszych wersjach. Maximize PSD and PSB File Compatibility (Maksymalizuj zgodno plikw PSD i PSB): preferencja uytkownika Opcja ta kontroluje, czy zostanie nagrany kompozytowy obraz penej rozdzielczoci jako cz pliku obrazowego w rodzimym formacie Photoshopa. Istnieje kilka przyczyn uzasadniajcych jej stosowanie. Jedn z nich jest zapewnienie sobie moliwoci otwierania plikw w pniejszych wersjach Photoshopa zgodnie z tym, jak chcielimy by on wyglda nawet jeli algorytmy okrelajce sposb aplikowania przeksztace si zmieni. Inna to aplikacje, ktre nie s w stanie stworzy ikonki lub podgldu z pliku z warstwami wtedy wykorzystuj one kompozyt o penej rozdzielczoci. Jest rwnie doskonaym rozwizaniem w sytuacji, gdy stworzylimy plik PSD w jednej
 • z ostatnich wersji Photoshopa i wysyamy go do kogo, kto uywa starszej wersji, gdzie nie wszystkie funkcje bd dziaay. Wad uywania tego ustawienia jest fakt, e wielko pliku znacznie zwiksza si (potencjalnie dwukrotnie). W Version Cue znajduje si jedno pole wyboru: Enable Version Cue Workgroup File Management (Wcz Version Cue mechanizm zarzdzania plikami grupy roboczej): wyczone, jeli niepotrzebne Version Cue jest osobn aplikacj Creative Suite (nie znajdujc si w autonomicznej wersji Photoshopa), pozwalajc na bezkoniktow prac kilku osb na okrelonym zestawie plikw, lub te jednej osobie na pliku o wielu wersjach. Ostatnia opcja w ustawieniach obsugi dotyczy listy ostatnio uywanych plikw: Recent File List Contains:10 (Pokazuj list: 10 ostatnich plikw) Tutaj okrelamy, ile plikw bdzie wywietlanych na licie Open Recent (Otwrz ostatnie) znajdujc si w menu File (Plik). Uwaamy domyln warto 10 za w zupenoci wystarczajc. Wywietlanie i kursory Kliknijmy na Next (Nastpny), kiedy etap ustawie obsugi plikw zosta ju zakoczony, aby wej w opcje Displays & Cursors (Wywietlanie i kursory), tak jak pokazano na rysunku 2.6. 55 USTAWIANIE PREFERENCJI Rysunek 2.6. Sekcja Display & Cursors (Wywietlanie i kursory) okna Preferences (Preferencje) suy przede wszystkim do ustawie wygldu kursora myszy w Photoshopie W sekcji Display (Wywietlanie) znajduj si dwa pola wyboru. Zalecamy, by pozostawi je odznaczone: Color Channels in Color (Kanay kolorw w kolorze): odznaczone Wczenie tej opcji powoduje, e kanay widziane przez palet Channels (Kanay) s wywietlane w ich rzeczywistym kolorze (np. czerwony dla kanau czerwonego), a nie w skali szaroci. Chocia interpretacja wartoci barw dla kadego kanau moe wydawa si dobrym pomysem, tak naprawd staje si wyzwaniem, bowiem kady z kolorw komponentowych posiada inn postrzegan tonalno i w zwizku z tym porwnania (a nawet ogldanie obrazw) jest utrudnione. Use Pixel Doubling (Uyj podwajania pikseli): odznaczone Ustawienie odpowiedzialne za zwikszenie szybkoci wywietlania obrazw poprzez prac w zredukowanej rozdzielczoci. Benet wynikajcy z przyspieszenia pracy nie jest tak istotny dla komputera, ktry posiada odpowiedni szybko do pracy w Photoshopie, a dodatkowo dochodzi pogorszenie jakoci wywietlania fotograi, jeli opcja ta jest zaznaczona.
 • Kursory W sekcji Painting Cursors (Malujce kursory) moemy dokona ustawie kursora uywanych dla wskanika myszy podczas pracy z narzdziami malarskimi w Photoshopie. Rekomendujemy Normal Brush Tip (Zwyka kocwka pdzla) oraz Precise (Precyzyjne). Standard (Standardowe) Ustawienie Standard (Standardowe) wykorzystuje wskanik myszy do wywietlania maej ikonki uywanego narzdzia. Chocia pomaga w pamitaniu, jakie narzdzie jest aktualnie uywane, to w zasadzie uniemoliwia ocenienie rozmiaru pdzla, jak rwnie obszaru dziaania. Precise (Precyzyjne) Opcja Precise (Precyzyjne) wykorzystuje docelowy widok, uatwiajcy dokadne zobaczenie miejsca, w ktrym bdziemy malowa jakimkolwiek z narzdzi, ale nie daje adnych informacji o rozmiarze pdzla. Normal Brush Tip (Zwyka kocwka pdzla) Ustawienie to uywa wskanika myszy odpowiadajcego wielkoci i rozmiarowi wykorzystywanego pdzla. Dodatkowo mamy wgld w mikko narzdzia poprzez pokazanie granicy pdzla, w ktrej przezroczysto wynosi 50 procent (prosz spojrze na obrazek po lewej na rysunku 2.7). Oznacza to, e bardziej mikka krawd pdzla wykracza poza rozmiar kursora, ktry reprezentuje gwny obszar malowania. Full Size Brush Tip (Penowymiarowa kocwka pdzla) Kursor w tej opcji pokazuje peen zakres uywanego narzdzia, z gwnym obszarem mikkiego pdzla bdcym w centrum 56 wskanika myszy (obrazek po prawej na rysunku 2.7). Wielko kursora pdzla odpowiada cakowitemu obszarowi malowania. Moe to by troszk mylce w przypadku stosowania ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY pdzli o mikkich granicach, jako e na og na ich kracach nie bdzie wida adnego efektu. Rysunek 2.7. Ustawienie Normal Brush Tip (Zwyka kocwka pdzla) definiuje kraniec kursora w punkcie, gdzie przezroczysto wynosi 50% dla pdzli mikkich. Natomiast Full Size Brush Tip (Penowymiarowa kocwka pdzla) ukazuje peen zakres stosowanego pdzla (cznie z obszarem reprezentujcym mikki obszar), mimo e dziaanie przy krawdzi w takim wypadku moe by rwnie 0 Na dole sekcji Painting Cursors (Malujce kursory) wida dodatkow opcj: Show Crosshair in Brush Tip (Poka krzyyk w rodku pdzla) Pole wyboru Show Crosshair in Brush Tip (Poka krzyyk w rodku pdzla) pozwala na okrelenie, czy chcemy widzie krzyyk w centrum pdzla, dziki czemu atwiej jest zlokalizowa, gdzie jest jego rodek. Istnieje caa gama sytuacji, w ktrych moe si to bardzo przyda. Poniewa nie uwaamy, by rozpraszao to uwag, nasz rekomendacj jest zaznaczenie tej opcji. Uwaga: Klawisz Caps Lock przecza widok kursora pdzla pomidzy opcjami precyzyjne i opcje pdzla. Jeli zatem nie widzimy waciwego widoku kursora, odpowiadajcego ustawieniom w oknie Preferences (Preferencje), sprawdmy status klawisza Caps Lock.
 • Dla Other Cursors (Inne kursory) powinno si zaznaczy opcj Precise (Precyzyjne). Dziki temu bdziemy dokadnie widzieli miejsce, gdzie klikamy na edytowanym obrazku, uywajc jednego z narzdzi niebdcych pdzlem. W wikszoci przypadkw ustawienie to wywietla krzyyk (celownik). Uwaga: Dla ustawie Transparency & Gamut (Przezroczysto i przestrze kolorw), Units & Rulers (Jednostki i miarki), Grids & Slices (Linie, siatki i odcicia) cakowicie zgadzamy si z ustawieniami domylnymi. Opcje te tak czy inaczej nie s znaczce w kontekcie optymalizacji fotografii, dlatego te nie bdziemy ich tu omawia. Plug-iny i dyski magazynujce W sekcji Plug-Ins & Scratch Disks (Plug-iny i dyski magazynujce) okna Preferences (Preferencje) istotne jest waciwe ustalenie parametrw w czci Scratch Disks (Dyski magazynujce) dla optymalnej pracy Photoshopa (rysunek 2.8). Kiedykolwiek zdarzy si, e program nie bdzie mia odpowiedniej iloci pamici, aby wykona zadanie, polega bdzie na twardym dysku w celu symulowania dodatkowych jej zasobw. Obszar uywany w tym celu nosi bdzie miano scratch disk (dysk magazynujcy). 57 USTAWIANIE PREFERENCJI Rysunek 2.8. Sekcja Plug-Ins & Scratch Disks (Plug-iny i dyski magazynujce) okna Preferences (Preferencje) jest istotna, jeli chodzi o zapewnienie maksymalnych osigw Photoshopa Kiedy Photoshop ucieka si do przestrzeni dyskowej, musimy mie pewno, e dziaa ona optymalnie. Aby zmaksymalizowa osigi w takiej sytuacji, naley skierowa Photoshopa na drugi zyczny dysk wewntrzny, na ktrym nie ma plikw systemu operacyjnego. Jako generaln zasad mona przyj, e w przypadku posiadania wicej ni jednego zycznego dysku zainstalowanego w systemie naley przypisa First (Pierwszy) drugiemu napdowi, natomiast Second (Drugi) pierwszemu napdowi. Jeli mamy wicej ni dwa dyski, mona nada ustawienia dla napdu Third (Trzeci) i Fourth (Czwarty). Pamitajmy, e celem jest zapewnienie optymalnego dziaania, zatem najszybszy dysk powinien by pierwszy, za uywany przez system operacyjny ostatni. Wikszo zewntrznych napdw charakteryzuje si duo wolniejsz prdkoci od wewntrznych, dlatego w tym celu nie powinno si ich uywa, lub ustawi je jako ostatnie. Uwaga: Jeli mamy dysk podzielony na wiele partycji, niestety nie uzyskamy korzyci ze zmian opisywanych tutaj. Jedynie w przypadku fizycznie odseparowanych napdw bdziemy beneficjantami optymalizacji dyskw magazynujcych.
 • Pami i bufor obrazkw Sekcja Memory & Image Cache (Pami i bufor obrazkw) zawiera dwa ustawienia mogce wpyn na oglne osigi systemu (rysunek 2.9): Rysunek 2.9. Sekcja Memory & Image Cache (Pami i bufor obrazkw) jest wana ze wzgldu na oglne osigi systemu 58 Cache Levels (Poziomy bufora): domylne 6 Ustawienie Cache Levels (Poziomy bufora) okrela, ile ustawie zoom jest zachowanych w pamici dla okrelonego obrazka. Pozwala na szybsze ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY wyrysowanie fotograi i histogramu podczas przybliania i oddalania oraz przeprowadzania modykacji. Ze wzgldu na niewielk rnic w prdkoci dziaania systemu, generalnie zalecamy zostawienie domylnej wartoci. Memory Usage (Zuycie pamici): 80% lub mniej Opcja Memory Usage (Zuycie pamici) jest znacznie istotniejsza, jeli chodzi o osigi w pracy komputera. Bez wtpienia Czytelnik ju si zorientowa, e najlepiej, gdyby Photoshop posiada dostp do maksymalnej iloci pamici, jaka jest moliwa. Omawiane ustawienie okrela, jak du cz jej zasobw zarezerwujemy temu programowi. Chocia, oglnie rzecz biorc, korzy powinna przynie jak najwiksza warto, to niestety w ten sposb moemy przysporzy sobie problemw. Bardzo wysoki parametr bdzie prowadzi do kopotw ze stabilnoci systemu, a w przypadku wielu komputerw nastawienie na 100% uniemoliwi start Photoshopa. Sugerujemy, aby nie wpisywa wicej ni 80%, dziki czemu unikniemy tarapatw, za sam program bdzie mia przydzielon maksymaln ilo zasobw. Uwaga: Ustawienia w sekcji Type (Tekst) generalnie nie s istotne dla fotografw przyrody. Uwaamy, i ustawienia domylne s odpowiednie dla wikszoci uytkownikw. Widoki i zoom Po dokonaniu ustawie w Photoshopie wedug osobistych preferencji jestemy w zasadzie gotowi do rozpoczcia pracy z obrazami. Program zapewnia wiele sposobw na ogldanie fotograi, zwizanych z wywietlaniem obrazw w programie oraz nawigowaniem wykorzystujcym rozmaite narzdzia.
 • Okna i przestrzenie robocze Pierwsz rzecz, jak zalecamy zrobi po otwarciu obrazka, jest odpowiednie ustawienie jego wymiarw. Generalnie oznacza to bdzie maksymalizacj okna dokumentu, umoliwiajc zobaczenie najwikszego obszaru zdjcia (przedstawia to rysunek 2.10). Jeli w pracy wykorzystujemy tylko jeden monitor, a zatem palety Photoshopa widniej na naszym podstawowym ekranie, moemy nacisn klawisz Tab, aby wcza je i wycza. Niektrzy uytkownicy preferuj zmian rozmiarw dokumentu tak, by zmieci si w obszar pozostay po otwarciu palet, zamiast maksymalizowa okno dokumentu dla kadego obrazka. Rysunek 2.10. Najlepiej jest zmaksymalizowa okno dokumentu. 59 Dziki temu w pracy w Photoshopie widzimy WIDOKI I ZOOM tak duy obszar fotografii, jak to tylko moliwe W ramach Photoshopa istnieje rwnie moliwo organizowania palet pod indywidualne preferencje uytkownika. W czasie lektury tej ksiki zaznajomimy si z wieloma dostpnymi ich odmianami. Z czasem Czytelnik wyrobi sobie pogld odnonie tego, jakie palety chce posiada na pulpicie i jak maj one by rozmieszczone (prosz spojrze na przykad na rysunek 2.11). Moe nawet doj do sytuacji, e pojawi si rne konguracje w zalenoci od przeprowadzanych przeksztace lub pracy z okrelonymi fotograami. Na szczcie przeczanie pomidzy rnymi organizacjami palet jest w Photoshopie bardzo atwe. Rysunek 2.11. Konfiguracja palet zgodnie z wasnymi odczuciami i komfortem umoliwi efektywniejsz prac w Photoshopie
 • Na pocztku trzeba rozmieci palety w sposb nam odpowiadajcy. Nastpnie z menu wybra Window/Workspace/Save Workspace (Okno/Obszar roboczy/Zapisz obszar roboczy), nazwa ten ukad i klikn na Save (Zapisz), tak jak na rysunku 2.12. Nastpnie, kiedykolwiek zajdzie potrzeba otwarcia bd odwieenia obszaru roboczego, wystarczy wybra nazw zachowanego ukadu z menu Window/Workspace (Okno/Obszar roboczy), a konguracja automatycznie si zaaduje. Rysunek 2.12. Okno dialogowe Save Workspace (Zapisz obszar roboczy) pozwala na zapisanie konfiguracji palet pod wybran nazw. W przyszoci umoliwi to atwe jej zaadowanie Potem, gdy otworzymy obraz, jestemy gotowi rozpocz uywanie narzdzi nawigacyjnych, aby zbada rne obszary naszego zdjcia. Podobne metody maj zastosowanie podczas pracy nad obrazami, szczeglnie podczas oceniania, jak wiele przeksztace potrzeba dokona w oparciu o przegld kilku kluczowych miejsc fotograi. Sprbuj! W celu opanowania rnych narzdzi nawigacji prezentowanych 60 tutaj otwrz obraz nazwany Navigate (Nawiguj) na doczonej pycie CD i sprbuj zastosowa metody tutaj omwione. Nastpnie zapisz obszar roboczy ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY w odpowiadajcym Ci ukadzie palet. Narzdzie Zoom (Lupka) Narzdzie Zoom (Lupka) jest jednym z najprostszych narzdzi nawigacji, ale posiada pewne ukryte cechy, ktre mog okaza si wyjtkowo przydatne. W celu wybrania narzdzia Zoom (Lupka), naley klikn na jego ikonie w palecie Tools (Narzdzia) lub nacisn Z na klawiaturze. Uwaga: Jeli uywasz innego narzdzia, moesz przeczy si na Lupk, naciskajc Ctrl+spacja/ +spacja. Sprbuj! Ctrl+spacja/ +spacja. Kiedy zwolnisz kombinacj klawiszy, przeczasz si z powrotem do uywanego narzdzia. W najbardziej podstawowym uyciu kliknicie gdziekolwiek na obrazie po wybraniu narzdzia Zoom (Lupka) spowoduje przyblienie o jeden ustalony poziom procentowy. Po tej operacji nie tylko dokonamy przyblienia, ale punkt, w ktrym kliknlimy, stanie si rodkiem widoku. W celu oddalenia wybieramy opcj Zoom Out (Zmniejsz) na pasku opcji lub po prostu przytrzymujemy klawisz Alt/Option w momencie klikania. Podczas zmniejszania zachodzi proces odwrotny. Obrazek oddala si o jeden poziom, a miejsce, w ktrym kliknlimy, staje si centrum nowego widoku. Uwaga: Moemy rwnie przyblia lub oddala (bez zmieniania rodka widoku), przyciskajc Ctrl/ .
 • Sprbuj! Ctrl/ oraz klawisz plus (+) lub minus (-). Jeli nasza mysz posiada pokrto przewijania, moemy je wykorzysta do powikszania i zmniejszania (przytrzymujc klawisz Alt/Option). Narzdzie Zoom (Lupka) posiada jedn specjaln waciwo, ktra jest wyjtkowo praktyczna. Jeli bowiem klikniemy i przecigniemy na jakim obszarze zdjcia, utworzymy tam zaznaczenie (obszar o krawdziach z przerywanej linii). W momencie zwolnienia klawisza myszy obszar, ktry wyznaczylimy przez przeciganie, zostanie przybliony w maksymalnym stopniu, na jaki pozwala okno dokumentu. Jest to zatem wspaniay sposb przybliania jakiegokolwiek fragmentu obrazka. Inn praktyczn, ukryt cech Lupki jest moliwo szybkiego przechodzenia do widoku 100%. Przydaje si wyjtkowo do zbadania oglnej ostroci i zauwaenia niewielkich zabrudze, pykw itp. na obrazie. W celu szybkiego powrotu do 100% przyblienia wystarczy podwjnie klikn na ikonie narzdzia Zoom (Lupka), znajdujcej si w palecie Tools (Narzdzia) lub nacisn Ctrl+Alt+0/ +Option+0. Mona rwnie podczas uywania narzdzia Zoom (Lupka) zawsze wywoa cz z tych komend za pomoc kliknicia prawym klawiszem myszy gdzie na obszarze fotograi, a potem wybra dan opcj z menu kontekstowego. 61 WIDOKI I ZOOM Badanie ostroci: odpowiednie powikszenia i praktyka Okrelenie, czy obraz jest odpowiednio ostry, jest jednym z waniejszych zada procesu przegldania fotografii, ktry zreszt wpywa na przebieg prac podczas optymalizacji. Wielu fotografw miewa problemy podczas badania ostroci cyfrowego obrazu wywietlanego na ekranie, szczeglnie jeli spdzili wiele lat, przypatrujc si za pomoc mocnej lupy bonom filmowym. Pierwszym krokiem okrelania ostroci jakiegokolwiek obrazu jest sprawdzenie, jak wyglda on w powikszeniu rwnym 100% (w rzeczywistych pikselach). W tym celu moemy wybra narzdzie Zoom (Lupka) lub na klawiaturze przycisn Ctrl+Alt+0/ +Option+0. Przy takim przyblieniu jeden piksel obrazu jest reprezentowany przez jeden piksel monitora. W rezultacie, widzimy wszystkie rzeczywiste piksele czci obrazu, ktra moe zosta wywietlona na monitorze. Jeli natomiast procent przyblienia jest rny od 100, monitor albo uywa wicej ni jednego piksela do odzwierciedlenia jednego punktu fotografii (wtedy procent przyblienia jest wikszy od 100), albo te nie pokazuje wszystkich pikseli danego obszaru obrazka (jeli procent przyblienia jest mniejszy od 100). Podczas ogldania obrazu w powikszeniu 100% naley zwrci uwag, czy krawdzie podmiotu fotografii posiadaj dobry kontrast. Dla kadego zdjcia o dobrej ostroci bdzie to kluczowy atrybut. Nauczenie si tego, jak wyglda ostry obraz na ekranie monitora, wymaga pewnej wprawy i jedyn drog jej nabycia jest zbadanie odpowiednio duej iloci uj. Obok przegldania obrazw po prostu na monitorze przydatne okaza si moe zrobienie kilku wydrukw zdj i pniejsze porwnanie wydrukowanej fotografii (gdzie atwiej jest oceni ostro) do obrazu na ekranie w powikszeniu 100%. Pomaga to w wyrobieniu sobie pogldu, jak widok na ekranie monitora przekada si na faktyczn ostro obrazu.
 • Narzdzie Hand (Rczka) Narzdzie Hand (Rczka) zapewnia sposb nawigowania po obrazie w przypadku, gdy ten wykracza poza okno dokumentu. Zachowuje si podobnie jak ludzka rka, z pomoc ktrej ocenialibymy due powikszenie na stole. Zamiast przesuwa gow i wodzi wzrokiem po rnych obszarach zdjcia, przesuwalibymy je, uywajc doni. Narzdzie mona aktywowa, klikajc na ikonie znajdujcej si w palecie Tools (Narzdzia) lub naciskajc H na klawiaturze. Po aktywowaniu Rczki poprzesuwajmy ni nad obrazem. Porusza si on bdzie w kierunku zgodnym z ruchem myszy. Dziki odwieaniu ekranu w czasie rzeczywistym, mona swobodnie oglda fotogra w miar przesuwania jej po ekranie. Uwaga: Narzdzie Hand (Rczka) nie bdzie powodowa przesuwania zdjcia, jeeli w caoci mieci si ono w oknie dokumentu. Inn przydatn sztuczk bdzie zastosowanie narzdzia Hand (Rczka) w celu szybkiego wywietlenia obrazu w powikszeniu umoliwiajcym optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej, czyli bez zasaniania przez widoczne palety (jeli znajduj si przy krawdzi ekranu), lub te maksymalne zwikszenie okna w miar moliwoci (jeli nie jest 62 zadokowane). W tym celu naley podwjnie klikn na ikonce Hand (Rczka), znajdujcej si w palecie narzdziowej. Hand (Rczka) bardzo przydaje si do szybkiego ocenienia obrazka ROZDZIA 2. JAK SPRAWI, BY PHOTOSHOP PRACOWA NA NASZ KORZY pod wzgldem kompozycji, tonalnoci oraz koloru. Uwaga: W przypadku uywania jakiegokolwiek innego narzdzia mona przeczy si na Rczk, naciskajc spacj. W momencie jej zwolnienia przeczamy si z powrotem do wybranego narzdzia. Paleta Navigator (Nawigator) Paleta Navigator (Nawigator) konsoliduje wiele cech narzdzia Zoom (Lupka) oraz Hand (Rczka) w jednym rozwizaniu, zapewniajc efektywn metod przemieszczenia obrazu w celu zbadania poszczeglnych jego obszarw (zobacz rysunek 2.13). Jeli paleta Navigator (Nawigator) nie jest widoczna, wczymy j, wybierajc Window/Navigator (Okno/Nawigator). Rysunek 2.13. Paleta Navigator (Nawigator) zapewnia wygodny sposb przemieszczenia si po powierzchni obrazka Na palecie Navigator (Nawigator) widzimy zmniejszony podgld aktywnej fotograi. Czerwony prostokt okrela, na jak cz obrazka patrzymy w oknie dokumentu, dziki