Tạ tình em.pps

 • View
  52

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Tạ tình em.pps

 • Cm n em n trong i1n by gi tc im sng phiT thu hn vi sn o viChia s cng ti ni ngt bi

 • Ring gi cho Mait tnh emngi v hin yu qu2

 • Th: Hong Song LimNhc: Phm TunDng cm: Irina BiCa s: Thng Longpps: qudenver3

 • 4Cm n em n trong iChia s cng tini ngt bi

 • 5T thu hn visn o vin by gi tcim sng phi

 • 6Thi th i divn bn nhaubao ngy nhc nhnNm chc nm

 • 7Cm n em n trong iChia s cng tini ngt bi

 • 8T thu hn visn o vin by gi tcim sng phi

 • 9ng ng nm dinng t khchXt bao nc mt git m hi

 • 10Trc sau vn mtlng thu chungbc snh iM p, vai k

 • 11Thm cm n Tritui by miMng em yu dumng m ci

 • 12vui con chui ta ha thunTh t tnh emhnh phc ti

 • Th: Hong Song LimNhc: Phm TunDng cm: Irina BiCa s: Thng Longpps: qudenvert tnh em13