of 14 /14
ԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ ԿԿԿԿԿԿ ԿԿԿ ԿԿԿԿ Կ ԿԿԿԿԿԿԿ ԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ

Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Embed Size (px)

Text of Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Page 1: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Կենցաղային քիմիան մերտանըև մաքրմանայլընտրանքը

Page 2: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Քիմիական արդյունաբերության

արագ զարգացումը բերեց, նրան որ մեծացավ

կենցաղային քիմիայի, քանակը որը սկսվեց : լայնորեն օգտագործվել

Ամենտարի մեր խանութներումավելանում

են կենցաղային քիմիական նյութերի միլիարդավոր: նմուշներ Այդ նյութերի

օգնությամբ մենքավելի հեշտ ենք կարողանում

, լվանալ մաքրում ենք , գորգերը և շորերը

, , ներկում սոսնձում խնամում ենք սենյակային

: բույսերը ևայլն Կենցաղային քիմիայի

ապրանքներիտարածումը , մեծանում է լայնանում է

նրանց օգտագործման, ասպարեզը աճում է

: արտադրանքը

Page 3: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Կենցաղային քիմիան մեծ դեր է խաղում մեր կյանքում և

: , բնակարանում Կարևորըայն է որ ձեր կենցաղային քիմիան

առողջության համար լինի որակյալ : ևանվտանգ

Page 4: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

• Մարդկանց 100%- ը մաքրության ժամանակ բնակարանում օգտ ագործում է քիմիական

բազմաթիվ միջոցներ:• Միայն 3%- ն է հետաքրքրվում կենցաղայինքիմիայի : բաղադրությամբ

• 50%- ը համարում է, որ կենցաղային քիմիան կարող է վնաս հասցնել առողջությանը

, , ալերգիայիտեսքով հազով մաշկի բորբոքումով:• Մյուս 50%- ը նույնիսկ չեն էլ մտածումայդ հարցի

: շուրջ

Page 5: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Կենցաղային քիմիայի աշխատանքային բաղադրիչները

• Քլոր• Ֆոսֆատներ• Ֆենոլ• Ֆորմալդեգիդ• Հիմքեր

Page 6: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Ֆոսֆատներ

Page 7: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Օճառը կամ լվացքի փոշին իր մեջ

պարունակում է , կարբոնատային թթու

որ ունի CH3(CH2)yCOONa : ֆորմուլան Որոշ քիմիական նյութեր

կարելի էպատրաստել տնային

պայմաններում, օրինակ որպեսզի

պատրաստենք խարնուրդ հագուստից

յուղալի լաքնաերը , հեռացնելու համար

18 . պետք է վերցնել ճմլ 4 . բենզին և լուծել մլ

՝էոիլացված սպիրտի 12 . մեջ և մլ օլեինացված

, թթու իսկ հետո 6 . ավելացնել մլ 25ամոնիակի %- անոց

: ջրային լուծույթը

Page 8: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Կալիումի հիդրոքսիդ

Page 9: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Ինչպեսազատվել սպիտակ կտորի

վրաի հետքերից Կեղտոտվածտեղըպետք

, է թրջել ջրով հետո վրան լցնել նատրիումի

հիդրոսուլֆիտը NaHSO3 : 3Հետո մի քանի կաթիլ %- : անոց ջրածնիպերոքսիդը Հետո մշակվածտեղը

, լվանում են ջրով որի մեջ ավելացնում են միփոքր

: քացախ Այստեղտեղի է ունենում

հետևյալ ռեակցին H2O2=H2O+[O] :

Միաժամանակ միփոքր քանակովառանձնանում

է ծծումբի դիոքսիդ2NaHSO3=Na2SO3+H2O+SO2

Page 10: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Քլոր

Page 11: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Ֆորմալդեգիդներ

Page 12: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Պղնձե և լատունե իրերը շատ շուտ

: մքանում են Դա , կաղված է նրա հետ

որ օդը գազերի բարդ , խառնուրդ է որտեղ

բացի թթվածնից և ազոտից կա նաև

, ածխաոոու գազ ջրի գոլորշի և միփոքր :ջրածնի սուլֆիդ

Պղնձի հետ շփվելուց տեղի է ունենում

հետևյալ ռեակցիաները

2Cu+O2=2CuO ; 2Cu+2H2S+O2=2CuS+2H2O :

Page 13: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Արծաթե իրերը օդի հետ : շփվելիս մքանում են

Դա կապված է նրա, հետ որ մետաղի վրա

գոյանում էարծաթե սուլֆիդի բարակ շերտ

Ag2S, որը կարելի է նորից : մետաղ դարձնել Դրա համարարծաթե իրը

0,5 . 25 . դնում են լ Ջրի և գ նատրիումի

կարբոնատի լուծույթի: մեջ Ավելացնում են մի

փոքր ցինկ և թողնում , են մի քանի ժամ որի

ընթացքումարծաթի սուլֆիդը նորից

: վերականգնվում էAg2S+Zn+3Na2CO3+4H2O=2Ag+Na2[Zn(OH)4]+NaHS+3NaHCO3

Page 14: Կենցաղային քիմիան մեր տանը և մաքրման այլընտրանքը

Նյութըպատրաստեց 9-3Հակոբյան Սարգիսը