5 món chè ngon, thanh mát giải nhiệt nắng hè

  • View
    353

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Slide 1

5 mn ch ngon, thanh mt gii nhit nng h

Ch mt m thyMn ch lm siu lng thc khch bi mi thm nng ca mt ti, ngy bo ca nc ct da, to nn mn ch va ngt, ngy v thm.

Bt ch bt mt vi mu vng ca mt, xanh ca thch l np v hng ca sng sa ht lu, n vo ngt mt, sng khoi.

Ch sng xa ht lu

Mu xanh ca thch da, trng c ca thch thch da, mu ca ht trn chu... to nn bc tranh v cng hp dn

V gin gin v ngt mt ca ht trn chu, v bn ngoi hi dai dai vi v thm ngy ca nc ct da thm mt.

Ch en

Mn ch dn d ny thay i v c nhiu bin tu nhng nhiu ngi vn thch mn ch en n cng vin v ct da gin d m mt lnh.

Bng cc ch mt lnh c nhng ht u mm bi, thm ci ngt ca ng, bao nhiu ci nng bc ca ma h dng nh tan bin ht.

Ch khoai lang

Mn ch dn d, dung d hp dn vi v ngt va phi, nhng ming khoai b mm ngon, quyn vi v bo ngy, thm thm ca nc ct da, dai dai ca ht trn chu s l mn trng ming, mn n vt tuyt vi cho c gia nh trong nhng ngy h oi .

Ch sen

Ch sen thanh tao vi phn nc ch phi tht trong, mi sen thm ngan ngt, v ngt nh ca ng thm, ht sen b nh va phi, nguyn ht, khi n tan trong ming rt th v.