10
Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali hybridi- ja sähköajoneuvoja varten Vesa Linja-aho Metropolia 18.1.2013 Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 1 / 10

Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Esitelmä AKL:n tilaisuudessa 18.1.2013.

Citation preview

Page 1: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaalihybridi- ja sähköajoneuvoja varten

Vesa Linja-aho

Metropolia

18.1.2013

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 1 / 10

Page 2: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Sähköurakointi vaatii sähköurakointiluvanSähköajoneuvojen, joissa esiintyy yli 120 voltin tasajännitteitä tai yli50 voltin vaihtojännitteitä, korjaaminen vaatii sähköurakointiluvanTukesilta.Sähköurakointilupaa hakiessa on nimettävä sähkötöiden johtaja.Sähkötöiden johtajalla on oltava sähköpätevyystodistus (sähkö- jahybridiajoneuvoihin rajoitettu S3-sähköpätevyys).Sähköpätevyystodistuksen voi hakea Seti Oy:ltä henkilö, joka on

I autosähköalan ammattihenkilö.I on suorittanut autoalan rajoitetun S3-sähköturvallisuustutkinnon.

PoikkeusJos korjaustyö on vain pistoliitinkojeiden vaihtoa toiseen samanlaiseenvalmistajan ohjeen mukaan, työ rinnastetaan vähäistä vaaraa aiheuttavaksityöksi ja sähköurakointilupaa ei tarvita. Työturvallisuudesta on tokihuolehdittava.

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 2 / 10

Page 3: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Autosähköalan ammattihenkilöAutosähköalan ammattihenkilöksi katsotaan henkilö, jolla on

vuoden työkokemus autosähkötöistä ja jokin seuraavista tutkinnoistaI Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto, autosähköI Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto, autosähköI Autosähkömekaanikon ammattitutkintoI Automekaanikon erikoisammattitutkintoI Opisto- tai korkeakouluasteen tutkinto autoalalta tai

pelkästään kahden vuoden työkokemus ja "riittävät alan perustiedot".sekä jompi kumpi seuraavista:

Autoalan sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutusAutoalan sähköturvallisuustutkinto

Punaisella merkityt kohdat ovat neuvottelukunnan linjaus – monellamaahantuojalla on oma riittävä koulutuksensa em. asioille.Ammattihenkilöstatusta ei tarvitse "hakea" mistään, se on voimassa kunehdot täyttyvät.

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 3 / 10

Page 4: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus kaikille sähkötöitätekevilleKaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-,käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinensähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus, joka sisältää vähintään seuraavatasiat:

sähkön aiheuttamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmatsähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten jasähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 sisältö.

Tämä koskee kaikkia korkeajännitejärjestelmän kanssa tekemisissä olevia,kesätyöntekijästä työnjohtajaan. Koulutuksen voi antaa (auto)sähköalanammattihenkilö, ja se on voimassa viisi vuotta. Koulutuksesta on pidettäväkuulustelu ja annettava todistus.

Neuvottelukunta suositteleeettä kuulusteluna käytetään autoalan valmista koetta, joka tehdäänwww-selaimella.

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 4 / 10

Page 5: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Muita töitä tekeville riittää opastussähkötyöturvallisuudestaJos mekaanikko ei työskentele korkeajännitejärjestelmän parissa, riittääsuppeampi opastus sähkön vaaroista:

sähkön vaarallisuus: jännitteisen osan koskettamisesta aiheutuvavaara, valokaaren aiheuttama palovaara ja veden käyttämiseen liittyvävaaratoimenpiteet sähkötapaturman sattuessa: avun hankkiminen, uhriksijoutuneen irrottaminen, elvytystoimenpiteet puhallus- japainantaelvytyksen avullakorjattavaan ajoneuvoon pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevat kiellot:kieltokilpien tunnistaminen, sivullisten henkilöiden pääsyn estäminenkorjattavan ajoneuvon luo, korkeajännitejärjestelmän tunnistaminen jasen suojusten avaamisen kielto, vaurioituneiden osien silmämääräinentunnistaminen

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 5 / 10

Page 6: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Henkilöstö on ensiapukoulutettava

SFS 6002: Kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattihenkilöilletyönjohdon henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaanopastetuille henkilöille on tarpeen antaa ensiapukoulutus.

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 6 / 10

Page 7: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Huomioita

Valmistajien omat turvallisuusmääräykset työskentelytavoista useintiukempia kuin standardin minimivaatimukset.Sähköturvallisuusmääräyksiä ei ole päivitetty autoalalle sopiviksi, vaankyse on sähköalan säädösten tulkinnasta ja soveltamisesta.

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 7 / 10

Page 8: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Koulutusmateriaalia autoalan sähkötyöturvallisuuteen

Ajoneuvovalmistajien oma materiaali.eEsa-hankkeessa tuotettu verkko-opiskelumateriaali (esitelmä aiemminpäivällä).Vesa Linja-aho: Sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähkötyöturvallisuus,Autoalan Koulutuskeskus Oy, 2012. ISBN 978-951-9155-27-2. Hinta39 euroa.Tulossa keväällä 2013: Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksenrahoittama vapaa materiaali (Metropolia-amk).

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 8 / 10

Page 9: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Vapaa (= avoimesti lisensoitu) koulutusmateriaali

Perinteinen koulutusmateriaali: maksat käytöstä, et saa muokata jakehittää.Vapaasti lisensoitu materiaali: käytä, jaa ja jatkokehitä vapaasti (vrt.Firefox, Linux ja Wikipedia).Osa maailmanlaajuista megatrendiä (tunnetuin esimerkki: MITOpenCourseWare).Liiketoimintamalli siirtyy osaamisen panttaamisesta osaamisenjakamiseen.Kouluttajan/koulutuksen tuotava muutakin lisäarvoa kuinmonistenipun jakaminen.

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 9 / 10

Page 10: Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Materiaalin sisältö ja kohderyhmä

Hankkeessa tuotetaanluentokalvosarja sähköturvallisuusmääräyksistä ja käytännönsähkötyöturvallisuudestaopasvihko korjaamoille

Tärkein kohderyhmä materiaalille ovat pienet (1-4 hengen) korjaamot.

Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 10 / 10