מיתוג באינטרנט באמצעות מדיה חברתית-קורס -קורס ניו מדיה משרד החוץ

 • View
  3.180

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2009 . .

Transcript

 • 1.
 • " "
 • :

2.

 • , EFFECTIVA, . , . . : " " " "

3.

 • , ?
 • , " "?
 • ?

4.

 • ?
 • ?Elevator pitch
 • - !

5.

 • " "
 • ,
 • ( , )
 • ( )
 • , .
 • ,

6.

 • , ( ).
 • : , , ,( ,)
 • : , , , .
 • / " " / . : , . /

7.

 • ?
 • " " /followers/word of mouth
 • /
 • A PROMISE FOR A VALUE
 • " "

8.

 • FACEBOOK
 • ., , -40% , 6%
 • MYSPACE
 • .. 60% , 23% . : , .
 • TWITTER
 • , , , , , ... , 43% .
 • LINKEDIN
 • . : , . ' . 57%43% .

9. ? 2009 10. 11.

 • :
 • , . , .
 • . .
 • - RSS " " .
 • , , , ,

12.

 • Rules of engagement

13.

 • 6 :
 • - , , , ,
 • - . .
 • - . .
 • - .
 • " " - - A & Q .
 • - - GMAIL,

14.

 • :
 • , , , .
 • : -A & Q
 • : , , , .

15.

 • : .
 • ( Privacy ): .
 • : , , .
 • : .
 • ( Profile Badges ): / .
 • : .
 • , . " .
 • : SOCIAL RSS ,SLIDESHARE,MEMORABLE WEB ADDRESSES

16.

 • 5 - :
 • : , , , , .
 • " " , , .
 • RSS " ".

17. BLOG

 • 5 :
 • /
 • 3 :
 • wordpress.org
 • wordpress.com/blogger
 • - ,

18. , ,

 • :
 • - , , ,
 • , .
 • :

19. , ,

 • 79% JakobNielsen/read on the Web
 • -25%
 • F-Shaped Pattern

20. , ,

 • :
 • ,
 • 1.5

21. , ,

 • 4 :
 • ,

22. , ,

 • :
 • ( alt )

23. , ,

 • :
 • ,
 • -

24.

 • -
 • www.gilagideon.co.il www.gilagideon.wordpress.com
 • info@effectiva.co.il|0502338770
 • :
 • www.linkedin.com/in/gilagideon
 • www.facebook.com/gila.gideon
 • www.twitter . com / GilaGideon
 • www . xing . com / profile / Gila_Gideon
 • www.gilagideon.cafe.themarker.com