איך השתנה מערך מקורות הגיוס

Embed Size (px)

DESCRIPTION

איך השתנה מערך מקורות הגיוס 2010 – 2011 ההשלכות המיידיות על כל ארגון מגייס הרצאתה של מורית רוזן מנכ"ל אייץ.אר.די. בכנס קהילת הגיוס 2011, מבית HRD

Text of איך השתנה מערך מקורות הגיוס

  • 1. 0102 1102 , " HRD

2. 3. Flickr CC: Floris Van Cauwelaert Cairo, Jan.30th 2011 4. 5. Online Offline Flickr CC: zeeweez 42,321 6. " , " , 7. Worldwide - Redefining Mobile - 3102 / , %06 3+ 8. " 052 11-Sep %004 -9002 (05 ) - FB 9. 9002 1102 , 10. ? 11. 1102: ? %99 %89 001-11 %001 005-101 %001 105+ 12. 13. 14. , 15. 50021102 / / AP 16. , 5 : 6002 7002 9002 Global Labor 0102 Force 000,02 17. HRD- Zeta Tools 1102Flickr Cc: Cea 18. 3 ,, 1 , 6, 6 22, 6 9 ,61,13 19. 0102 20111102 %330102%82 %72 %62%42 %71 %01%7%6 %7 %5 %4%1 %1%3 %3 20. " " , %6 1102 21. ? %16 : (005+) 22. ? 23. %47 %36 001 %14 %28 %56 %74101005 %08 %36 005 %35 ( ) 24. - Sourcing 25. 26. : 0001 , 0001 01 001 02 05 : 27. () : ( ) Talent Communities 28. No more apply or goodbyeMarvin Smith, Microsoft Talent Community Evangelist 29. ?