גיוס עובדים חכם במדיה חברתית

  • View
    1.040

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

, . http://www.hrd.co.il

Transcript

  • 1. , " HRD8200 Alumni AssociationThe Entrepreneurship and Innovation...Support Program HR Panel - HRD "

2. 5 %69 - Y 1. Facebook , -3 2. %59 " 3. YouTube 4. 5. : ,Social Media Revolution - - HRD... " 3. - ROI " " , ) ( " ... " " " - HRD ... " 4. %56 %56 , , %52 %52 %01 %01 Jobs2Web.inc - HRD ... " 5. ? -%09-58 -3 , ) ( %24 ... ... - - HRD ... " 6. ? 9002 Jobvite %59 Linkedin - HRD ... " 7. ?Linkedin 001 ; 000,005 + 002 , 071 - HRD... " 8. 7691 : 6 - HRD ... " 9. , , : , - Java - HRD ... " 10. - HRD... " 11. 3.3 031 : 55 08 , -052 - Facebook ) 051(M - HRD ... " 12. %28 812.1 42 - HRD... " 13. " " / / - HRD ... " 14. "" "" : , - HRD... " 15. - : www.hrd.co.il - HRD... "