אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון

  • View
    1.191

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

אימפלמנטציה של תהליך מדיה חברתית בארגון עקרונות מובילים

Text of אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון

  • 1. 2009

2. . . , , . . , . 3. ( ) . , : , , , , ! . :???? ? ? ? . . , . 4. : , , . , , . , . . . 5. : . . . , ? , . , . . ? . . . 6. : . , .. , , . . , , , . . , , . .. , . , , . . 7. : . , . . . . , . : , , . . , , , , . 8. : : ? ? ? ? . , , . , , . 9. - - . . : , , , , 10. : , , , , . , - . , , , . , . , ? 11. : . . ! . , , . . , . . , , . , . 12. : . , . , . , , , . 13. - : , , . . . , , . ? ? ? ? : , , , ( ), . , - . 14. : : ? ? ? . . . . - . , . . , . ,, , . . , . 15. : - , , , , . , . 16. , , : . . : , , . , . 17. : . , . , , . BTL . , . 18. : . . . . , . . 19. ... , . . 20. Im Not quite sure that social marketing in its present Technology driven flame will last, but the concept that Brands are People Not words, images or experiences is timeless.