קידום אתרים - מצגת אקטיביטק

 • View
  1.170

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.actvtec.co.il , "

Transcript

 • 1. - www.actv-tec.co.il
 • ?
 • ?

2. www.actv-tec.co.il 3. ? www.actv-tec.co.il 4. " www.actv-tec.co.il 5.

 • 2008
 • - 80% ( )
 • - 20%
 • - 5%
 • 1%

www.actv-tec.co.il 6.

 • 2006 -8%
 • 20%
 • " 40%
 • 2006 -35% 16.9 ( IAB )
 • 6.8

www.actv-tec.co.il 7. www.actv-tec.co.il SEM( Search Engine Marketing ) SEO( Search Engine Optimization ) 8.

 • :http://www.webconfs.com/search-engine-spider-simulator.php/

9. www.actv-tec.co.il 10. www.actv-tec.co.il 11. www.actv-tec.co.il 12.

 • 40%
 • . ( 88% , 14% )
 • . ( 50% , 4% )

www.actv-tec.co.il 13.

 • : 19.9
 • 21% , , ,
 • : , . ,

www.actv-tec.co.il 14. www.actv-tec.co.il 4 . . . ( ) " " 15.

 • bid /
  • CTR Click Through Rate

www.actv-tec.co.il 16.

 • W3C " :http://validator.w3.org/
 • :http://whois.domaintools.com
 • 99.9%
 • , .

www.actv-tec.co.il 17. www.actv-tec.co.il 18.

  • 3-7%
  • ( keyword struffing )
  • .
  • .

www.actv-tec.co.il 19.

 • PageRank
 • , .
 • . ?

www.actv-tec.co.il 20.

 • Keyword struffing
 • /
 • ,
 • ,

www.actv-tec.co.il