שירות כמנוע צמיחה ורווחיות

Embed Size (px)

DESCRIPTION

לשים את הלקוח ושיפור השירות במרכז העשייה

Text of שירות כמנוע צמיחה ורווחיות

  • 1. " ),YCG Customer , "( guy@ycgcustomer.comycgcustomer.com 3102

2. ?" 01-5 " 3. 001 08 -06 04 02 00 123 4 5 6 702 4. ? 5. ? , %8 %08 6. ? ? %52%02 %02%81 %51 %61%41 %01 %21%01 %5%8%6%0%4 0 05001051 002 052%2 ) (%0005001051002 052 ) ( 7. %03 %52 %52 %02% %51 %41% %01%5%0 41-0 92-5144-0395-54 47-06 98-57401-09 941-501 )( 8. 0001009 008007 )(00600500400300200100 2 4 68 01 21 41 61 )( 9. %07 %06 %85 %05%44 %04 %03 %02 %01 %0 41-0 92-51 44-03 95-5447-0609-57 501-09 )( ) , ...( 10. - )"( , 11. 12. - WTP ) (cool satisfaction WTP 13. %21%01%8%6%4%2%0012 3 4 6 9 - 14. ? ? C-S &U-S , - 15. Greatest Customer Service Story Ever ToldThe Greatest Customer Service Story Ever Told, Starring Mortons Steakhouse 16. 17. 18. 3102 . : /http://guycustomercentric.wordpress.com : www.ycgcustomer.com 19. ! 7718866-450 guy@ycgcustomer.com