сэдэл ба сэдэлжүүлэлт

Embed Size (px)

Text of сэдэл ба сэдэлжүүлэлт

5 ? ? moveo .

, // . , 1. , .

. . .

2. .

3. , . : 1. : 2. 3.

.

ERG

.

. 2

. . . . : . 3 . - --

, . . . , , 5 . .