כיצד למדוד ולשפר את ניהול המלאי?

Embed Size (px)

Text of כיצד למדוד ולשפר את ניהול המלאי?

 • 5102, 81 1357674-250: . cS.B

  li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez 1

  5102 51

  :

  ecnellecxE ssenisuB ,nenoR veeZ 1357674-250

 • ?

  : . "

  ?

  : :

  .

  ?

  .

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  2 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

  ?

 • . " ",

  , , , ,

  . , "

  . ". : "

  , , . ,

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  3 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

 • .

  , , ,

  .

  , ,

  ,

  .

  .

  5102, 81

  1357674-250: . cS.B 4 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

 • %45-

  %0.61-

  %7.3- %7.4-

  %06-

  %05-

  %04-

  %03-

  %02-

  %01-

  %0

  90- 90- 90- 90-

  :

  1357674-250: . cS.B 5102, 81 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

  5

  . . 071 :

 • .

  .

  . ,

  , .

  . ,

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  6 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

  ?

 • ) ( : .

  . : ". "

  :

  . , , .

  . ,

  , .

  ,

  .

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  7 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

 • , . : .

  . ,

  :

  . .

  :

  . ...

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  8 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

 • , .

  .

  :

  ). ( .

  )., (

  .

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  9 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

 • ( , ).

  .

  ) ( .

  .

  , , . .

  , , .

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  01 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

  )(

 • )B2B(, ,

  .

  .

  .

  .

  , !!! %0 ,

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  11 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

 • , .

  .

  , ' . "

  ." ) 42 21(

  , ,

  .

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  21 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

  )(

 • . , , ",

  .

  , .

  :

  ,

  .

  . " "

  , " " " .

  .

  5102, 81 1357674-250: . cS.B

  31 li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez

 • 5102, 81 1357674-250: . cS.B

  li.oc.ecnellecxe-ssenisub@nenor.veez 41

  . ?

  .

  : " "

  /ssenisub//:ptth-li.oc.ecnellecxe

  1357674-250: