Bai phan tich hdkd

Embed Size (px)

Text of Bai phan tich hdkd

. GII THIU CNG TY C PHN BNH KO HI H1. Thng tin khi qut: Tn cng ty: Cng ty c phn bnh ko Hi H Tn giao dch quc t: Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO) M chng khon: HHC Logo: Slogan: Hp dn c trong m Vn iu l: 82.125.000.000 VND Tr s chnh: 25-27 Trng nh, Qun Hai B Trng, H Ni in thoi: 84-(0)4863.29.56 Fax: 84-(4)-863.16.83 Email: haihaco@hn.vnn.vn Website: http://www.haihaco.com.vn Ngy thnh lp: 25/12/1960 C phn ha theo quyt nh s: 192/2003/Q-BCN ngy 14/11/2003 ca B Cng nghip Giy chng nhn ng k kinh doanh: s 0103003614 ca S K hoch v u t Thnh ph H Ni cp ngy 20/01/2004 v cp thay i ln th t ngy 07/05/2012 Nhm ngnh: Sn xut Nim yt ti:Trung tm giao dch chng khon H Ni theo Quyt nh s 312/Q-TTGDHN ngy 08/11/2007 Ngy giao dch u tin: 20/11/2007 Khi lng nim yt u tin: 5.475.0001.1 Cc hot ng sn xut chnh: Sn xut kinh doanh bnh ko v ch bin thc phm Kinh doanh xut nhp khu: nguyn vt liu, my mc thit b, sn phm chuyn ngnh, hng ha tiu dng v cc sn phm hng ha khc. u t xy dng, cho thu vn phng, nh , trung tm thng mi. Kinh doanh cc ngnh ngh khc khng b cm theo quy nh ca php lut.1.2 H thng phn phi v th trng tiu th:L mt cng ty sn xut kinh doanh nn Hi H khng th khng tnh n thit lp cc knh phn phi sn phm ca cng ty. Cng ty ch pht trin h thng knh phn phi v coi l mt nhim v quan trng.Knh phn phi chnh l sn phm ca cng ty ti cc i l ti cc tnh ri c phn phi ti cc nh bn l rng khp trn ton quc. n cui nm 2001 cng ty thit lp c mng li knh phn phi kh rng vi hn 200 i l ti 32 tnh thnh trong c nc. Trong : Min Bc: 146 i l Min Trung: 58 i l Min Nam: 13 i lV tnh n nay cng ty pht trin su rng h thng phn phi ny v nng s lng i l trn ton c nc ln nhiu ln.Bn cnh cng ty cn cng b vn lin doanh vi cc i tc nc ngoi to ra cc sn phm cht lng cao cng nh l m rng th trng kinh doanh. V d: Lin doanh Hi H-Kotobuki (Nht Bn), Lin doanh Hi H-Miwon (Hn Quc),Tnh hnh xut khu: kim ngch xut khu hng ha nm 2014 t 2.890.000US, tng 21% so vi nm 2013. Cc th trng xut khu nh Myanma, Lo, Mng C v Campuchia duy tr c s tng tng. Cng ty trin khai mt s th trng mi nh Hn Quc, M,c trin vng tt. cc cng tc cut khu tip tc c u t m rng, tch cc tham gia cc hi ch thng mi nc ngoi.2. Lch s hnh thnh: Cng ty bnh ko Hi H l mt doanh nghip nh nc trc thuc B Cng nghip, chuyn sn xut kinh doanh cc sn phm bnh ko, ch bin thc phm phc v nhu cu trong nc v xut khu. Cng ty c thnh lp vo ngy 25/12/1960. Tin thn ca cng ty l nh my sn xut min Hong Mai. 6/1970 tip nhn xng ko Hi Chu v i tn thnh Nh my thc phm Hi H. 12/1976 c nh nc ph chun m rng din tch mt bng khong 300.000m2 vi cng sut thit k 6.000 tn/nm. 1977, sn xut ca nh my gp nhiu kh khn. 1985, nh my c thm nhiu chng loi sn phm mi v c xut sang nhiu nc ng u v c phn hi tt. 1994, i tn thnh Cng ty bnh ko Hi H theo quyt nh 379 ngy 15/4/1994 ca b cng nghip nh 2003, cng ty c phn ha theo quyt nh s 192/2003/Q-BCN ngy 14/11/2003 ca B Cng nghip 1/2004, cng ty chnh thc hot ng di hnh thc cng ty c phn theo Giy chng nhn KKD s 0103003614 do s K hoch v u t thnh ph H Ni cp ngy 20/01/2004, thay i ln th hai ngy 13/08/2007, thay i ln th t ngy 07/05/2012. 20/11/2007, cng ty chnh thc c giao dch trn Trung tm giao dch chng khon H Ni. 5/2011, cng ty hon thnh t pht hnh c phiu tng vn iu l ln n 82.125 t ng. 7/2012, cng ty k hp ng hp tc u t thc hin d n Hp tc u t xy dng t hp a chc nng tai 25-27 Trng nh, H Ni vi Lin danh cng ty c phn h tr ti nng tr Vit Nam v cng ty TNHH mt thnh vin u t v xy lp nh. Sau 55 nm phn u v trng thnh, t mt xng lm nc chm v magi tr thnh mt trong nhng nh sn xut bnh ko hng uVit Nam vi sn lng bnh qun nm l 15.000 tn. Cng ty p dng H thng qun l cht lng theo tiu chun ISO 9001:2000 v h thng HACCP theo tiu chun TCVN 5603:1998 v HACCP CODE:2003. Cng ty l doanh nghip u tin trong lnh vc sn xut bnh ko c cp c cp chng nhn h thng Phn tch mi nguy him v cc im kim sot ti hn (HACCP) ti Vit Nam. Tt c cc tiu chun trn th hin cam kt ca Lnh o doanh nghip v m bo an ton thc phm i vi sc khe ca ngi tiu dng. 3. Sn phm tiu biu:Cng ty C phn bnh ko Hi H v ang cung cp cho th trng nhiu mt hng ko Chew, ko xp,ko cng, bnh quy, bnh crackerm bo cht lng vi gi c hp l, c nhiu ngi tiu dng yu thch.nh hng sn phm ca cng ty l tng dn t trng nhm sn phm bnh trn c cu sn phm, c theetr nm 2014 t trng nhm sn phm bnh chim 45%, t trng nhm ko chim 55%. Trong nhng nm ti cng ty s tng dn t trng nhm sn phm bnh ln 50%, gi vng sn lng ko v tng trng 1 s sn phm chin lc nh: jelly, ko que,3.1. Ko:L mt trong nhng sn phm truyn thng v lu i ca cng ty, Hi H lun tm ti v pht trin cc dng ko va th hin c mc tiu v nh hng ca cng ty cng nh l p ng c nhu cu ca th trng.Mt s dng ko chnh: Ko cng Ko mm Ko jeely Ko chew3.2. BnhBn cnh nhng dng ko ca cng ty th cc dng bnh m cng a ra th trng cng l mt trong nhng sn phm truyn thng v em li thh cng cho doanh nghip.Mt s dng bnh chnh: Bnh mm Bnh quy Bnh craker Bnh kem xp Bnh m3.3. Cc sn phm khc:Ngoi 2 dng sn phm chnh trn cng ty cn m rng lnh vc hot ng sn xut kinh doanh. Do cng ty cn c mt s sn phm v hot ng kinh doanh khc nh: Ch bin sa v cc sn phn t sa Sn xut tinh bt v cc sn phm t tinh bt Sn xut ng Sn xut ca cao, scla v mt ko Sn xut nc ung khng cn, nc khong Bun bn thc phm trong cc ca hng chuyn doanh Dch v phc v ung Bun bn my mc thit b v ph tng khc u t xy dng cho thu vn phng, nh , trung tm thng mi T vn, qun l, qung co bt ng sn Xut nhp khu cc mt hng cng ty kinh doanh4. Thnh tch v v th ca cng ty:Vi hn 50 nm hot ng, Cng ty C phn bnh koHi H t c mt s thnh tch: 4 Hun chng Lao ng Hng Ba (nm 19960-1970) 1 Hun chng Lao ng Hng Nh (nm 1985) 1 Hun chng Lao ng Hng Nht (nm 1997) Bng khen ca Th tng chnh ph nm 2010Sn phm ca Cng ty c phn bnh ko H H c tng nhiu Huy chng Vng, Bc trong cc cuc trin lm Hi ch quc t hng cng nghip Vit Nam, trin lm Hi ch thnh tu kinh t quc dn, trin lm Hi ch thnh tu kinh t quc dn, trin lm kinh t- k thut Vit Nam v Th .Sn phm ca cng ty c phn bnh ko Hi H c ngi tiu dng bnh chn l Hng Vit Nam cht lng cao trong 17 nm lin t nm 1997 n nm 2013 Vi nhng thnh tch m cng ty c trong thi gian qua cho php khng nh bnh ko cng ty sn xut s tip tc chim u th ti th trng ni a. V dng ko chew cng ty gi v tr s 1 v cng ngh , uy tn v thng hiu trn th trng.II. Tnh hnh hot ng nm 20141. Tm tt Hot ng nm 2014Cng ty C phn bnh ko Hi H kt thc nm 2014 vi kt qu: Ch tiu (vt: triu VN)

(vt: triNm 2013Nm 2014% tng gim

Tng gi tr ti sn317,098.574337,101.9876.308

Doanh thuthun737,575.086775,247.0315.107

Li nhun t hot ng kinhDoanh31,725.63631,774.8470.155

Li nhun khc1,894.5482,249.42118.731

Li nhun trc thu33,620.18434,024.2671.201

Li nhun sau thu25,177.35126,514.3845.310

T l tr c tc48.9%46.4%6.308

Nhn xt : Tt c cc ch tiu ca nm 2014 u tng so vi nm 2013 . y l 1 du hiu tt i vi hot ng kinh doanh ca doanh nghip.Doanh thu thun t 737,575.086triu ng, vi mc tng tng ng 5.107% so vi nm 2013. Li nhun hp nht sau thu t 26,514.384 triu ng, tng 5.310 % so vi nm 2013. Tnh hnh sn xut n nh v pht trin, t ng ha c tng cng. Cng n vic lm ca ngi lao ng c m bo.

1.1. cc ch tiu ti chnh ch yu cn phn tch v nh gi a. Ch tiu v kh nng thanh ton vt : %Cc ch tiuNm 2013Nm 2014Tng (gim)

- -H s thanh ton nhanh

1,74

1,051,79

1,140.05

0.09

Nhn xt Cc ch tiu v h s thanh ton n ngn hn v di hn ca doanh nghip u c t s >1 th hin kh nng thanh ton ngn hn ca doanh nghip trong tnh trng tt. Nu t s ny qu cao th li l mt biu hin khng tt do vic ti sn ngn hn qu nhiu(tin mt, khon phi thu, hng tn kho...) nh hng n kh nng sinh li ca cng ty.Do c im ngnh hng tiu dng, c cu ti sn ngn hn thng c hng tn kho chim t trng cao nn tc ng ti kh nng thanh ton nhanh ca Tp on. Trong tnh hnh kh khn ca nm 2014, dng tin v cc h s thanh ton nhanh, thanh ton hin hnh ca Tp on c th c xem l li ngc dng, tng cao hn ng k so vi nm 2013.Trong tng lai, Cng ty vn s gi chnh sch duy tr cc ch tiu thanh ton nhm m bo tnh thanh khon v nhu cu vn lu ng hp l cho sn xut kinh doanhb. ch tiu c cu vn VT : %Cc ch tiuNm 2013Nm 2014Chnh lch

Tng (gim)%

- H s N/Tng ti sn- H s n/Vn ch s hu0,380,610,380,610000

Ch tiu c cu vn qua 2 nm 2013 v 2014 khng thay i chng t doanh nghip hot ng kh n nh. c. ch tiu v nng lc hot ng:VT : vng

Cc ch tiuNm 2013Nm 2014Chnh lch

- Vng quay hng tn kho ( )- Doanh thu thun/ Tng ti sn7,08

2,337,74

2,30.66

-0.03

NHn xt: Vng quay hng tn kho ca nm 2014 tng so vi nm 2013 l 0.66 vng. y l du hiu tt gip doanh nghip nhanh chng thu hi vn v ti sn xut hiu qu.

d. Ch tiu v kh nng sinh li:Cc ch tiuNm 2013Nm 2014Chnh lch

- H s LNST/Doanh thu thun- H s LNST/vn ch s hu- H s LNST/Tng ti sn- H s t hot ng kinh doanh/Doanh thu thun0,0340,130,080,04

0,0340,130,080,040000

+ LNST/DT thun ca nm 2013 v 2014 cho bit li nhun chim 3.4% trong doanh thu. T s ny mang gi tr >0 nn ta bit c rng cng ty kinh doanh c li.+Ngoi ra tt c cc h s nu trn u mang gi tr >0 v khng thay i t 2013 n 2014 chng t doanh nghip hot ng n nh.

1.2. Tnh hnh u t v thc hin cc d na. Cc khon u lnChia s ti i hi, ng Trn Hng Thanh - Tng gim c HHC cho bit trong nm qua, do thc hin cc cam kt khi hi nhp to iu kin cho cc loi bnh ko ngoi thm nhp mnh voth trngtrong nc khin bnh ko ni phi cnh tranh mnh m.ng thi, Nh nc thc hin chnh sch bo h i vi ng knh sn xut trong nc, hn ch nhp khu bng giy php (mi nm ch cho php nhp khu khong 70.000 tn), iu ny khin bnh ko trong nc phi s dng ng knh sn xut trong nc vi gi cao hn gi th gii t 1.000 ng n 4.000 ng/kg, nh hng rt ln n hiu qu sn xutkinh doanhv kh nng cnh tranh.Nh vy vic cnh tranh vi cc doanh nghip ngoi l khng sng phng khi doanh nghip bnh ko ni li phi mua ng gi cao. Bnh ko, nc gii kht b nh hng rt ln vi chnh sch bo h ny", ng Thanh nhn mnh.Tng gi tr thc hin u t xy dng c bn nm 2014 l 22,9 t ng. V d n di di v u t xy dng nh my mi ti khu cng nghip, hin cng ty vn ang trong giai on ch xin chp thun ch trng mi ca cc c quan nh nc c thm quyn cho php chuyn i mc ch s dng cho khu t d n ti 25 Trng nh