[Blt] 2014년 정부지원사업11월

Embed Size (px)

DESCRIPTION

안녕하세요. BLT 특허법률사무소가 제공하는 11월정부지원사업입니다. 이번 11월 창업입주, 특허무료이전, 온라인 플랫폼 지원, 조달청 우수상표지원, 재창업 지원사업등이 포함되어있어요. 중요 지원사업은 노란색으로 표시하였습니다. 11월 최신 기업강의에 맞춘 특허교육 및 아이디어 워크샵도 진행중입니다. 문의주세요. 1.창업기업을 위한 특허전략 - http://goo.gl/RaqIVk 2.웨어러블 특허전략 - http://goo.gl/I5CHYg 3.중소기업을 위한 특허경영전략 - http://goo.gl/iTtVDL 4.의사, 의료기술인들을 위한 특허의 이해 - http://goo.gl/yg3fZD 5.게임 개발자가 알아야한 게임특허전략 - http://goo.gl/VzEkst 문의 및 강의신청은 shawn@blte.kr 로 부탁드립니다. 중소기업, 연구소 특허/발명 교육을 즐겨하고 있습니다. 아이디어 워크숍~! 비엘티 특허법률사무소 변리사 엄정한 www.fb.com/byunlisa (페이스북) www.blt.kr (홈페이지) www.bltm.kr (커뮤니티) 070-7743-5709

Text of [Blt] 2014년 정부지원사업11월

  • 1. The only firm For Your Success20142014. 11.BLT

2. Business, Law & Technology - 1 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141101 2014 6 R&D > . , , , , , , , , 2014-10-31 2014-11-10 18:00 , , , , , , - , - (, ) - 10 , : (89), (45.92), (93.1) : ((RFP) ) : 1~5 http://itech.keit.re.kr 02-6009-8217 3. Business, Law & Technology - 2 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141102 R&D > R&D > , , , , . , , , , , , 3 4 2014-10-20 2014-11-05 18:00 - , , , , (, , ) , ( ) ()1 CCTV 2630 2 - 2830 3 DB 3870 4 2477 http://goo.gl/pyMMzs 042-612-3231, SW 042-612-3251 4. Business, Law & Technology - 3 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141103 () R&D > (KIST) . 2014-10-20 2014-11-14 - , , , , , 119 () - : KIST() - http://goo.gl/WbcgxM 02-958-6025, boraseo@kist.re.kr 5. Business, Law & Technology - 4 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141104 2014 8 > > > 10 . 10 7 , , 2014-10-07 2014-11-06 10 ( )- 5 : , , - , , , , 12 1, 2 : 7- 70 ( ) / : ( ), - : 2014. 12. 1 ~ 2015. 05. 31(6 )- : 7142(, PC, TV )- http://goo.gl/mhaAWl 02-2115-0700~1, appcenter@seoul.go.kr 6. Business, Law & Technology - 5 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141105 2014 2 R&D > > > . 2 2014-10-15 2014-11-07 2 - ( ) OEM( ) IT (, )- : , , , - : : 400 , 2,000 () D/B , (G,11, , ) http://goo.gl/VaQrlc 02-6678-9365, 9372 7. Business, Law & Technology - 6 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141106 2015 > 3 1 " " . 5 " " 2014-10-15 2015-09-15 : 3 1 : 5 : - 30% ( ) 31 1 3 1 , 313 1 - 30% 31 4 - , - - 2613 2516 6 . , http://goo.gl/wIbNsH 070-4056-7449, 7227 8. Business, Law & Technology - 7 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141107 - R&D > - . 1 2014-10-17 2014-11-14 ( 7)- (7)- MOU , Closed Session (5)- *, , , (3)* 1314 , - (2) : 1 : 75% : 25% - 25% () 10% ( 2.5%) http://goo.gl/tjieyu 02-2183-1626, mot@kitech.re.kr 9. Business, Law & Technology - 8 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141108 2014 5 R&D > , , . , , 15% , 20 2014-10-17 2014-11-18 C-P-N-D - - , , - - , : 15% ( 20 )- 10 85% : 2015. 5. 31 - 85% (, ) 70% - - / 50% / , / www.nipa.kr 02-2141-5632, ace@nipa.kr 10. Business, Law & Technology - 9 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141109 R&D > R&D > 1 () 23 23 15 1-23 . 1 () 23 ( 100) 2014-10-15 2014-11-24 1 () 23 - (23 ), (1 ) : 1-23 , 15 - ( 1,000) : : : : , http://goo.gl/wMfE2Z 02-368-8752, ce@win-win.or.kr 11. Business, Law & Technology - 10 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141110 2014 2 ( ) R&D > IT , , . IT 4,000 1 1 2014-11-20 2014-11-21 IT : - ( )- (TV )- (U-Health )- (, )- ( )- (U-, U- )- /(U-, ) : 40 ( , 10 )- : ~ 15. 3( 4) : 1 1 , 25% ( ) - : , : , , PCB /, , /, , / http://goo.gl/lqWVzt 053-602-1733, ealee@ttp.org 12. Business, Law & Technology - 11 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141111 R&D( ) R&D > . 75% 2014-10-20 2014-11-14- : (( KOTRA)) (KOTRA) - : () () () , E ( ) 6 , 6 ~ 1 , 1 (14) : 100( 100) : (Main-R&D) (Post-R&D) - : , , , : 75% - () : 2, 5 ( 2.5)- () : 1, 2.5 http://goo.gl/PSDZ2h 1661-1357( 1) 13. Business, Law & Technology - 12 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141112 () R&D > R&D > () . 2014-11-06 2014-11-20 - - , , , () - : 2.5 - : - : 2.5 / - : 1 ( ) (+) ( )- 75% , 10% ( )- 60% http://goo.gl/1V4e0a R&D 1544-6633 14. Business, Law & Technology - 13 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141113 () > > > () , 1:1 , . () 1,000 2014-10-23 2014-11-05 () : - IT, 3D , , , , , , : 5 : 10 - () : ( , , )- 1:1 : 1:1 - : , , - () : , - : , , 1:1 , , , CEO, http://goo.gl/YhGHWS 031-259-6281, 6287 15. Business, Law & Technology - 14 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141114 > > R&D . 5,000 90% 2, 1 2014-10-24 2014-11-24 : 5( ) - 3 15 2,500 , 5% 7 - : , - : 90% 2,1- : 10% ( 20% )- 4 2 , - (12) , - , 3 10% http://goo.gl/ttR52D () 02-2156-2143 16. Business, Law & Technology - 15 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141115 () > ( : 2,3) (() ) . 2014-01-01 2014-12-31 () - 1 : - 1 ~ 2, 3 : 3 - http://goo.gl/p4zkTE 1666-9988 17. Business, Law & Technology - 16 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141116 14 4( ) R&D > . , 2014-10-07 2014-12-31 : ( , () , , ), ( , ,, ) : 6( 3, 3) ( ) : 5 - ( 2) , (INNO-BIZ), ,, (MAIN-BIZ), , PPM, , HACCP, GMP, IMS, IP , , PMS , ( 30% )- ( 5) - () (500 1) ( 30), ( 30~50%), ( 6) http://goo.gl/PTdt1n 042-481-4523, 8909 18. Business, Law & Technology - 17 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141117 SW , SW One-Stop . IT , SW / SW SW , SW 2014-06-24 2014-12-31 IT , SW / - UI/UX : UI/UX , - SW : PaaS - : (VM) - : / http://goo.gl/Dj6k4f (NIPA) 19. Business, Law & Technology - 18 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141118 R&D > . 2 (Main-R&D) (Post-R&D) 2 75% 2014-09-16 2014-12-31 2 ,- : ?? - () (14) : , , , LS, , , , SDI, , , , SK, , (15) : , , , , , , , , , , , , , S&T (14) : , , , , , , , , , , , ,, : (Main-R&D) (Post-R&D) - : , , , : 25% , 20% http://goo.gl/JA0jfu 042-388-0219 20. Business, Law & Technology - 19 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141119 ( ) , . , 10 7,000, 5 2014-01-02 2014-12-10 ( , )- : , , , ( 10 ) ( 5 ) ( ) , , , , , ( 15) * : , (), * ( 15 ) 14.8.19 ( )- 10 ,( 1) . ,, , ,, , , 21. Business, Law & Technology - 20 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLT. ,- CR1 (, 3 10 ), BB - , 2 - 3 500 (, 3 1,000 )( 2)()- , 5 , , - 2 , R&D 1.5% R&D , 5 - 2 50% - 2 - 3 45 10 4 6 (), 5 ()()- : 45 ( 50 ) (, )- : 1 2 . , ,, , ,() 22. Business, Law & Technology - 21 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLT : 9,150 - () 6,150 - () 3,000 - (, )- : ,() (, ), : (, )- () : 0.4%p (), 2.7% , 7 3% - : 5 ( 2 ), 7 7 (2 )- : 5 ( 2 ), 7 , 1 - : 2 3 70% 3 (1 ), 30%, 7 2 5 70% 3 ( 1 ),30%- (20 ), , , , , , , , , , ,, , , , ,, , , - () : 0.4% ()- : 8 ( 3 ) : 5 ( 2 )- : 5 ( 1 )- : http://goo.gl/7gq5Ky 23. Business, Law & Technology - 22 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141120 ( ) .100., , , 20 2014-01-02 2014-12-31, Inno-Biz ()* 3 2 - ,(), R&D ()- , - (NET), , , (HT) - , , ,-- () . , 24. Business, Law & Technology - 23 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLT, ,, , , . ,- CR1 (, 3 10 ), BB - , 2 - 3 500 (, 3 1,000 )( 2)()- , 5 , , - 2 , R&D 1.5% R&D , 5 - 2 50% - 2 - 3 45 10 4 6 (), 5 () 25. Business, Law & Technology - 24 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLT()- : 45 ( 50 ) (, )- : 1 2 . , ,, , ,() : 3,500 : 20 ( 5 )- , 10 10 () : 0.15%p()- - : 8 ( 3 )- : 5 ( 2 ) : , : , http://goo.gl/JqIXwp 26. Business, Law & Technology - 25 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141121 3 . 3 1 2014-01-01 2014-12-31 3 : : 1 : 5 : 85% : 2% : http://goo.gl/l8qIos 27. Business, Law & Technology - 26 -www.blt.kr() 070-7743-5709 ()www.bltm.kr() anthony@blte.kr ()BLTBLT BLT-141122 CCC . CCC 5 2014-01-01 2014-12-31 CCC : 3 : 5 : 5 (1 4 ) : 100% : 1% : , , , , , http://goo.gl/MMggXd