Bosch Oven Pl

  • View
    1.211

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Instrukcja obsugi pl HBN 532.0

2. Aeby gotowanie sprawio tyle samo przyjemnoci co konsumpcja naley dokadnie zapozna si z t instrukcj obsugi. Dzki temu bdziecie mogli wykorzysta Pastwo wszystkie techniczne zalety Waszego nowego urzdzenia. Zawarte s tu wane informacje na temat bezpieczestwa uytkowania. Poznacie Pastwo poszczeglne elementy Waszej nowej kuchenki. I krok po krok pokaemy jak si j nastawia. A to jest cakiem proste. W tabelach znajdziecie Pastwo wartoci nastawcze i poziom wsuwania wielu popularnych potraw. Wszystko zostao oczywicie przetestowane w naszym fabrycznym, kuchennym studio. A w przypadku wystpienia usterki - tu znajdziecie infromacje, jak samemu usun drobne usterki. Szczegowy spis treci pomoe Pastwu w szybkim znalezieniu potrzebnych informacji.A teraz yczymy smacznego.Instrukcja obsugiHBN 532.0pl 9000237494 B-180587-01 3. Spis treciNa co naley zwraca uwag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Przed zabudow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Wskazwki dotyczce bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . .7 Przyczyny szkd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pastwa nowa kuchenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pulpit obsugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Piekarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Regulator temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Piekarnik i wyposaenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wentylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Przed pierwszym uytkowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zdejmowanie opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozgrzewanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pierwsze czyszczenie wyposaenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nastawianie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sposb nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Automatyczne wyczanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Automatyczne wczanie i wyczanie piekarnika . . . . . . . 21 Czas zegarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sposb nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zegar funkcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Sposb nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nastawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zmiana nastawie podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Szybkie nagrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sposb nastawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zabezpieczenie przed dziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Konserwacja i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 4. Spis trecirodek czyszczcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 cianka grna piekarnika, cianka tylna i cianki boczne . 32 Do lekkiego wyczyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Usterka, co robi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wymiana lampki piekarnika w ciance grnej . . . . . . . . . . 35 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tabele i wskazwki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ciasta i wypieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wskazwki nt. pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Miso, drb, ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wskazwki nt. pieczenia i grillowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Zapiekanki, tosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Gotowe potrawy mroone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozmraanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Suszenie owocw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Wekowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Wskazwki dotyczce oszczdnoci energii . . . . . . . . . . . 53 Akrylamid w produktach spoywczych . . . . . . . . . . . . . 54 Potrawy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5 5. Na co naley zwraca uwagNaley uwanie przeczyta niniejsz instrukcjuytkowania. Dopiero po tym mona bezpieczniei prawidowo korzysta z urzdzenia.Instrukcj uytkowania i montau naley zachowa.W przypadku przekazania urzdzenia osobie trzeciejinstrukcje te naley doczy do urzdzenia. Przed zabudowRozpakowa urzdzenie i usun opakowanie Urzdzenia naley si pozbywa w sposb niezgodnie z przepisami o ochronie rodowiska. zagraajcy rodowisku naturalnemuUrzdzenie to oznaczono zgodnie z europejskwytyczn 2002/96/EG o zuytych urzdzeniachelektrycznych i elektronicznych i elektronicznych(waste electrical and electronic equipment WEEE).Wytyczna ta okrela ramy obowicego w caej UniiEuropejskiej odbioru i wtrnego wykorzystaniastarych urzdze.Po rozpakowaniu naley sprawdzi urzdzenie. Szkody powstae w czasie transportu Jeeli w czasie transportu doszo do powstaniaszkd, to nie wolno podcza urzdzenia.Jeeli przewd podczeniowy jest uszkodzony, to Podczanie do sieci elektrycznej ze wzgldw bezpieczestwa moe on bywymieniony przez specjalist przeszkolonego przezserwis producenta. 6 6. Wskazwki dotyczceNiniejsze urzdzenie przeznaczone jest wyczniedo uytku domowego. bezpieczestwaUrzdzenie naley uywa wycznie doprzygotowywania potraw.Doroli i dzieci nie mog uytkowa urzdzenia beznadzoru jeli- s niesprawni fizycznie lub umysowolub- jeli ich wiedza i dowiadczenie sniewystarczajce, aby prawidowo i bezpiecznieuytkowa urzdzenie.Nigdy nie zezwala na zabaw dzieci urzdzeniem. d Dzieci mog przygotowywa potrawy tylko wtedy, Dziecigdy zostay do tego przyuczone. Musz one potrafiprawidowo obsugiwa urzdzenie. Musz bywiadome zagroe, na ktre wskazuje instrukcjaobsugi. Dzieci mog uywa urzdzenia wyczniepod nadzorem, aby si nim nie bawiy. d Ostronie otworzy drzwiczki piekarnika Moe Gorcy piekarnikwydosta si gorca para.W adnym wypadku nie wolno dotyka gorcychpowierzchni wewntrznych piekarnika i elementwgrzejnych. Ryzyko poparzenia!Naley dba o to, aby w pobliu nie znajdoway sidzieci.W adnym wypadku nie wolno przechowywa wpiekarniku przedmiotw atwopalnych. Zagroeniepoarem!W adnym wypadku nie wolno zaciska przewoduprzyczeniowego urzdze elektrycznych wgorcych drzwiczkach piekarnika. Moe doj dostopienia izolacji przewodu. Zagroenie zwarciemelektrycznym! 7 7. Zachowa ostrono przy przygotowywaniu potraw z wysokoprocentowym alkoholem. W wysokich temperaturach alkohol wyparowuje. W niesprzyjajcych warunkach moe doj do zapalenia si oparw alkoholowych w piekarniku. Zagroenie poparzeniem! Uywa wycznie niewielkich iloci wysokoprocentowych alkoholi oraz ostronie otwiera drzwiczki piekarnika.d Niewaciwe naprawy s niebezpieczne. Zagroenie Naprawy poraeniem prdem elektrycznym! Naprawy mog by wykonywane tylko przez przeszkolonych pracownikw serwisu. W przypadku, gdy urzdzenie jest uszkodzone, naley wyczy bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Skontaktowa si z serwisem. 8 8. Przyczyny szkd Na dno piekarnika nie wolno wsuwa adnych blach Blacha do pieczenia, folia aluminiowa lub naczyniedo pieczenia. Dna piekarnika nie wolno wykada na dnie piekarnika foli aluminiow.Na dnie piekarnika nie wolno ustawia adnychnaczy.Powoduje nadmierne gromadzenia si ciepa.Czasy pieczenia i smaenia nie zgadzaj si i emaliaulega uszkodzeniu. Nie wolno nigdy wylewa wody do gorcego Woda w piekarnikupiekarnika.Grozi to uszkodzeniem emalii. Przy pieczeniu soczystych ciast owocowych nie Sok owocowynakada zbyt duo ciasta na blach. Sok owocowyskapujcy z blachy pozostawia plamy, ktrych nieda si pniej usun.Lepiej uy gbszej blachy uniwersalnej. Piekarnik powinien stygn zawsze zamknity. Stygnicie z otwartym wzkiem piekarnika Uwaa, eby niczego nie przykleszczy klappiekarnika. Nawet jeeli otworzy si wzekpiekarnika tylko troszeczk, to z czasem mogybyzosta uszkodzone przody ssiadujcych mebli. Jeeli uszczelka piekarnika jest mocno zabrudzona, Mocno zabrudzona uszczelka piekarnika to wzek piekarnika nie bdzie si przy pracydobrze domyka. Przody ssiadujcych mebli mogzosta uszkodzone. Naley dba o to, ebyuszczelka bya zawsze czysta. Nie wolno stawa i siada na otwartym wzku Wzek piekarnika jako krzesekopiekarnika. Nie naley nosi ani chwyta kuchenki za uchwyt Transport kuchenkidrzwiowy. Uchwyt drzwiowy nie utrzyma ciarukuchenki i moe zama si. 9 9. Pastwa nowa kuchenkaTeraz macie Pastwo okazj zapozna si z Waszymnowym urzdzeniem. Objaniamy tu Pastwu pulpitobsugi wcznikami i wskanikami. Przedstawimyte informacje na temat moliwych rodzajw grzaniai doczonego wyposaenia. Pulpit obsugiNiewielkie rnice w zalenoci od typu urzdzeniaStandby: 220-240V / 50/60Hz / 1,8WPrzecznik funkcji Regulatortemperatury Przyciski obsugi i pole wskanikowe 10 10. PiekarnikPrzecznik funkcji suy do nastawiania rodzaju grzania Przecznik funkcji piekarnika. Przecznik funkcji mona obraca w prawo i w lewo. Ustawienia 0Wyczony x Szybkie nagrzewaniedo szybkiego podgrzewaniapotraw. x Grill paski, due Mona na nim grillowa wiksze powierzchnie iloci stekw, kiebasek, ryb lubtostw. R Grill z cyrkulacj Grill z cyrkulacj powietrza jest powietrzaszczeglnie polecany dogrillowania duych pieczeni. s Grzanie dolnePrzy pomocy grzania dolnegomona przyrumieni wzgldniedopiec potrawy od dou. T 3D gorceCiasta, pizza, drobne wypieki, powietrze* muffiny i ciasto francuskiemona piec jednoczenie nadwch poziomach. t Grzanie grne i dolnePieczenie i smaenie moliwejest tylko na jednym poziomie. Toustawienie nadaje siznakomicie do