Cenovnik www.smedia.rs

Embed Size (px)

Text of Cenovnik www.smedia.rs

 • CENOVNIK www.smedia.rs

 • O NAMA

  S media je informativno - zabavni portal nastao kao internet projekat najsluanije radio stanice u Srbiji, Radija S. Portal www.smedia.rs postoji od 01.02.2009. i za kratko vreme stekao je poverenje znaajnog broja posetilaca.

  Prema statistikama Google Analytics za period od 06.11.2011.-06.12.2011.godine, S media ima 3.051.392 posete meseno 8.608.064 pregleda strana i 1.054.145 posetilaca.

 • SMEDIA NA DRUTVENIM MREAMA

 • BRzi RezultatiZa kratko vreme poveaete poseenost svojih web strana ili svest o postojanju vaeg brenda to e uticati na poveanje prodaje vaih proizvoda i usluga.

  KRatKo vReme oRganizacije KampanjeKampanje na portalu mogue je osmisliti i realizovati u roku od 24 sata.

  viSoKa eKonominoStReklama na portalu viestruko je finansijski isplativa za razliku od reklama na ostalim medijima. Delotvorno oglaavanje na internetu moe se ostvariti sa razliitim marketinkim budetima i svakom klijentu se moe pristupiti individualno u zavisnosti od njegovih potreba. Merljivost prikazivanja banera ili odreenog sadraja klijenta je kljuna prednost interneta kao medija.

  oBRaanje pRofiliSanoj ciljnoj gRupiVie od 2.500.000 ljudi u Srbiji su korisnici interneta. To su uglavnom domainstva sa primanjima iznad proseka kao i poslovni ljudi ije je poslovanje danas nezamislivo bez korienja ovog medija.

  DemogRafija SmeDia poRtalaPosetioci S media portala su 80% iz Srbije, iz urbanih sredina (Beograd, Novi Sad , Ni..) Izvor: Google analyticsVeina ima od 25 do 44 godine, sa viim i visokim obrazovanjem, plateno sposobni, porodini.

  pReDnoSt oglaavanja na SmeDia poRtalu: Dobra vidljivost banera (reach) odnos jedinstvenih i ukupnih postilaca

  ZATO SE OGLAAVATI NA PORTALU WWW.SMEDIA.RS?

 • STANDARDNI DINAMIKI BANERI:

  STRANA VELIINA BANERA BROJ PRIKAZACENA ZA HILJADU

  PRIKAZA(CPM) POJEDINANI PRIKAZ

  Sve strane ili odabrane 728x90

  Do 100.000 3.2 0.0032

  Od 100.001 do 250.000 2.6 0.0026

  Od 250.001 do 500.000 2.1 0.0021

  Od 500.001 do 1.000.000 1.8 0.0018

  1.000.000 i vie 1.6 0.0016

  Sve strane ili odabrane 300x250

  Do 100.000 3.2 0.0032

  Od 100.001 do 250.000 2.6 0.0026

  Od 250.001 do 500.000 2.1 0.0021

  Od 500.001 do 1.000.000 1.8 0.0018

  1.000.000 i vie 1.6 0.0016

  STANDARDNI FIKSNI BANERI:

  StRana veliina BaneRa peRioD cena Rotacija

  Sve strane 468x60 30 dana 1000 33,3% rotacija

  Sve strane 300X100 30 dana 500 50% rotacija

  Sve strane 120X600 30 dana 500 50% rotacija

 • NESTANDARDNI (Rich media) BANERI:

  FLOATER BANERI

  StRana veliina BaneRa BRoj pRiKazacena za 1000

  pRiKaza (cpm) pojeDinani pRiKaz

  Sve strane 300 x 300

  Do 100.000 8 0.0080

  Od 100.001 do 250.000 6.5 0.0065

  Od 250.001 do 500.000 5.3 0.0053

  Od 500.001 do 1.000.000 4.6 0.0046

  1.000.000 i vie 4 0.0040

  Sve strane 500x500

  Do 100.000 9.6 0.0096

  Od 100.001 do 250.000 7.8 0.0078

  Od 250.001 do 500.000 6.3 0.0063

  Od 500.001 do 1.000.000 5.5 0.0055

  1.000.000 i vie 4.8 0.0048

 • EXPANDABLE BANERI

  StRana veliina BaneRa cena za 1000 pRiKaza

  Sve strane 300 x 250na 500X250 Uveanje 50% na osnovnu cenu CPM

  Sve strane 728x90na 728X240 Uveanje 50% na osnovnu cenu CPM

  Expandable baner standardni baner koji poveava svoje dimenzije nakon korisnike akcije

 • PEEL - OFF

  StRana cena po Danu

  Naslovna 1 45

  Kategorije(Vesti, Sport, ivotni stil, Novac i karijera, Zabava) 1 30

  Peel-Off baner lociran u gornjem desnom uglu sajta i oponaa zavrnuti list papira

 • TAKE OVER

  StRana veliina BaneRa cena

  Naslovna Full screen 12 / 1000 jedinstvenih korisnika

  Take over baner baner koji se prikazuje pre uitavanja naslovne stranice (full-screen)

 • SPONZORSTVA:

  SPONZORSTVO ANKETE Na navedenim stranicama portala postavlja se box u okviru kojeg se postavlja logo , pitanja i odgovori sponzora.

  StRana veliina pRoStoRa cena za 7 Dana

  Naslovna+Sport+Novac i Karijera+Video+Optine 135x328 100

 • PR:

  PR BOX: Na naslovnoj strani portala ispod sekcije IZDVAJAMO postavlja se text box dimenzija 490x135 u okviru kojeg se postavlja slika i naslov teksta sa linkom ka detaljnijoj informaciji na S media sajtu ili na sajtu oglaivaa.

  StRana veliina BaneRa cena za 7 Dana (minimum)

  Naslovna 490 x 135 350

 • PR TEXTOVI:

  KategoRija glavna veSt izDvojena veSt ulazi u SaDRaj veSti

  Biznis, ivotni stil 100 70 50

  Vesti, Sport, Zabava 1500 1250 1000

 • BRENDIRANJE KATEGORIJE

  StRana cena za 30 Dana

  NASLOVNA STRANA 1000

  VESTI 1300

  SPORT 2500

  NOVAC I KARIJERA 700

  ZABAVA 2500

  IVOTNI STIL 1500

  Umesto klasine pozadine koja se vidi kada se otvori bilo koja kategorija sajta postavljamo Va logo/proizvod/najavu na celu kategoriju, koju posetilac gleda sve vreme dok se nalazi na strani izabrane kategorije.

 • TOTAL BRENDIRANJE

 • Total brendiranje podrazumeva brendiranje strana sledeih sekcija: automobili, it, lepota, zdravlje, kua i bata, porodica, sex i veze, kuvar, putovanja. Cena brendiranja podrazumeva banere 728x90, 300x250 i brendiranje leve i desne strane sajta. Total brendiranje je mogue samo ako nije zakupljen celokupno brendiranje ivotnog stila ili novca i karijere.

  total BRenDiRanje peRioD cena

  Automobili 1 mesec 990

  IT 1 mesec 990

  Lepota 1 mesec 990

  Zdravlje 1 mesec 990

  Kua I bata 1 mesec 990

  Sex I veze 1 mesec 990

  Porodica 1 mesec 990

  Kuvar 1 mesec 990

 • PRE ROLL AUDIO SPOTU okviru stream-a Radija S na www.smedia.rs imate mogunost da postavite spot vae firme koji se emituje svaki put kada se korisnik uloguje za stream. Stream Radija S u toku jednog meseca ima oko 1.200.000 slualaca, to znai da e se spot vae firme isto toliko puta uti.

  peRioD oglaavanja cena

  1 nedelja 300

  2 nedelje 550

  mesec dana 1000

  PRE ROLL VIDEO SPOTU okviru stream-a Radija S na www.smedia.rs imate mogunost da postavite video spot vae firme koji se emituje svaki put kada se korisnik uloguje za stream. Stream Radija S u toku jednog meseca ima je oko 1.200.000 slualaca, to znai da e se spot vae firme isto toliko puta videti.

  peRioD oglaavanja cena

  1 nedelja 500

  2 nedelje 850

  mesec dana 1500

 • VIDEO OGLAAVANJEU okviru www.smedia.rs imate mogunost da postavite Vau video reklamu. Dimenzija media playera je 300x250 px sa prikazom na naslovnoj strani, vestima, sportu, novcu i karijeri.

  peRioD oglaavanja cena

  1 nedelja 500

  2 nedelje 850

  mesec dana 1500

  INSERTOVANJE ELEKTRONSKIH LIFLETA U PORTALU okviru www.smedia.rs na naslovnoj strani imate mogunost insertovanja elektronskog lifleta koji se otvara preko cele strane u obliku eBook-a.

  peRioD oglaavanja cena

  1 nedelja 250

  2 nedelje 450

  mesec dana 750

 • DOSADANJI OGLAIVAI:

 • napomena: pDv nije uraunat u cenu

  politiKi maRKeting: uveanje postojeih cena 100%

  nain plaanja: U roku od 8 dana od ispostavljanja fakture. Ukoliko se u naznaenom roku ne izvri uplata, obraunava se kursna razlika na dan uplate.

  MARKETING S MEDIA:

  Dalibor zanze+381 63 7407 839+381 11 3540 178

  d.zanze@smedia.rs

  CENOVNIK VAI OD 13.09.2011