Chè Thái Nguyên Minh Cường ở Hà Nội

  • View
    203

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

BO CO BI TP LN PHN TCH THIT K HNG I TNG

Nghin cu v ti u ha cng c tm kim v ng dng trong website bn hng

BO CO N TT NGHIPTRNG I HOC CNG NGH THNG TIN V TRUYN THNGSinh vin thc hin:Nguyn Th Trang

LOGO

GII THIU TIL do chn ti:

Thi i cng ngh thng tin, mua sm online ngy cng ph bin.Gia nh em kinh doanh ch Thi Nguyn v s dng phng thc kinh doanh online=>rt cn cng ngh SEO .SEO phn on ca mt chin dch Marketing trc tuyn=> ngh SEO khi ra trng.T kha v chuyn mc ch mc trung bnh. C th va tm hiu seo va p dng.

CC MC CHNH

123CHNG 3 : TI U WEBSITE: HTTP://CHEVIET.VN/CHNG 2 : CC PHNG PHP TI UCHNG 1 : TNG QUAN V SEO

4CHNG 4 : KT QU THC T V KT LUN

CHNG I: TNG QUAN V SEO

1.1 SEO l g?SEO-Search Engine Optimization=> ti u ha cng c tm kim.Mc ch cui cng ca SEO: ti u website trang web xut hin v tr cao nht trn bng kt qu.

CHNG I: TNG QUAN V SEO1.2 C ch hot ng ca Search Engine:u tin robotly danh sch cc my ch v trang web ph bin.K Google s xy dng ch mcX l, tnh ton v m ha thng tin lu tr trong c s d liu.

CHNG I: TNG QUAN V SEO1.3 Mt s cng c seo:

SEO Quake Web DeveloperGoogle webmaster toolGoogl AnynaticCute Rankwww.themegallery.comCompany Logo

2.1 SEO On-Page :CHNG II: CC PHNG PHP TI U TRN CNG C TM KIMTi u thit k websiteXy dng URLTo sitemap thn thinTc load trang Ti u ni dung WebsiteTh tiu trang Th m t, th H, th keyword.Th m t hnh nh

2.2 SEO Off-pageCHNG II: CC PHNG PHP TI U TRN CNG C TM KIM

Vit ni dung website h tr link v site ca mnh Post Comment trn Blog li ch k trn Forum:To Profile trn WebsiteTrao i cho backlinkMua link

CHNG II: CC PHNG PHP TI U TRN CNG C TM KIM2.3 K thut cn trnh

Seo m trngSeo m enGoogle cp nht cc thut ton trng pht SEO m en:Google Panda, Google Penguin,Google Sanbox

www.themegallery.comCompany Logo

QUY TRNH SEOCHNG III: TI U HA WEBSITE:HTTP://CHEVIET.VN/

Nghin cu phn tch t khaPhn tch i thCu trc websiteXy dng ni dungLinks buildingnh gi a phng n tip theo

3.1 Xy dng b t khaCHNG III: TI U HA WEBSITE:HTTP://CHEVIET.VN/

3.2. Phn tch i thCHNG III: TI U HA WEBSITE:HTTP://CHEVIET.VN/Xc nh i th:

Tancuongxanh.vnChethaixuatkhau.comTancuongtea.com.vn

Bng phn tch chi tit i th:

CHNG III: TI U HA WEBSITE:HTTP://CHEVIET.VN/Tn t khai thLanding page SEOS Backlinks / DomainS bi vitMt t khach thi nguyntancuongxanh.vntrang ch40000/2861010Ch thi nguyn19%)chethaixuatkhau.comTrang ch12000/ 140451ch thi nguyn(15%)chethainguyen.orgCAT18000/172323ch thi nguyn(38%)chesuoigiang.vntrang ch29000/178373ch tn cng thi nguyn(20%)ch tn cngtancuongtea.com.vnTrang ch4800/73401tr tn cng thi nguyn(58%)tr thi nguyntancuongxanh.vnCAT

3.3 Cu trc websiteCHNG III: TI U HA WEBSITE:HTTP://CHEVIET.VN/Ch thi nguynCh tn cng Long mCh tn cng inh ngcCh tn cng Nht PhmCh sen Ty HBi vit 1Bi vit 1Bi vit mBi vit 1Bi vit 1Bi vit mBi vit 1Bi vit 1Bi vit mBi vit 1Bi vit 1Bi vit m........

CHNG III: TI U HA WEBSITE:HTTP://CHEVIET.VN/Vit ni dung theo tng danh mc sn phm v trang ch:Ch tn cng Long m: * Bi vit 1 * Bi vit 2. * Bi vit mCh tn cng inh ngc: * Bi vit 1 * Bi vit 2 . * Bi vit m

Ch tn cng Nht Phm: * Bi vit 1 * Bi vit 2 . * Bi vit m

3.4 Xy dng ni dung

3.5 Link building + Social networkCHNG III: TI U HA WEBSITE:HTTP://CHEVIET.VN/ Internal Link:74 Backlink:150 din n Social NetworkChia s G+Facebook TwitterZingme

3.6 K hoch chi tit:CHNG III: TI U HA WEBSITE:HTTP://CHEVIET.VN/

Cn bao lu t kha t TOP ?=== 6 thngCn bao nhiu bi vit ?=== 150 biCn bao nhiu link ?====> 40k link Cn bao nhiu din n?==== 150 dd

Kt qu sau 6 thng:CHNG 4 : KT QU THC T V KT LUNXp hng trn cng c tm kim:01/01-10/01: T >300-> 300 11/01-25/01: T 300-> 200 01/02-30/02: T 200 -> 50 01/03- 25/4 : T 50 -> 1126/04 n nay: t 11-> 3

Lng link lin kt:20000 40000 LinkDomain tr v: 150-200 Domain

Index ni dung:300 bi

CHNG 4 : KT QU THC T V KT LUNT kha cnh tranh ln top:

CHNG 4 : KT QU THC T V KT LUNDoanh thu ca doanh nghip:

Thng 3: tng 10%Thng 4: tng 20,5%Thng 5: tng 25%

4.3 Kt lunCHNG 4 : KT QU THC T V KT LUNVic lm SEO c bn thnh cng.T kha ch thi nguyn,che thai nguyen nhy top 3 trn google. T l khch hng truy cp vo website ngy cng tng =>doanh thu ca doanh nghip tng theo.Hng pht trin:Duy tr bi vit chun seo u nTm kim Forum cng ngnh i linkRanking t kha trn v tinh ln TOP 1 Google

Cm n thy c lng nghe!

LOGO