Click here to load reader

Deloitte Fiduciaire - Kantoor Hasselt

  • View
    83

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Deloitte Fiduciaire - Kantoor Hasselt

1. Voorstelling Deloitte Fiduciaire Hasselt 2. Onze diensten Een 360 aanpak 2 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 3. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 3 Onze expertise Deloitte in Belgi Audit & Enterprise Risk Services AccountancyTax Consulting Financial Advisory Services Deloitte Fiduciaire 4. Digital accountant Financile expertise op maat van uw onderneming Anywhere, any time: uw accountant altijd bij de hand Financile krachten flexibel inzetbaar U weet vooraf wat u betaalt Deloitte Fiduciaire Accounting dienstverlening 4 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Consolidatie Periodieke financile rapportering Liquiditeitsplanning Concurrentieanalyse KMO-kompas en specifieke sectorkennis Uw boekhouding Uw analytische cijfers Uw jaarrekening Uw financieel beleid 5. Aangiftewerkzaamheden Fiscale procedure (in samenwerking met Laga) Fiscale planning Optimalisatie salarispakket Oprichten van buitenlandse vennootschap Btw-scan Onroerendgoedfiscaliteit Herstructurering vennootschappen Buitenlandse tewerkstelling via salary split Deloitte Fiduciaire Tax dienstverlening 5 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Corporate Personal VAT De Tax & Legal werkzaamheden maken gezamenlijk deel uit van een integrale KMO-offering 6. Deloitte Fiduciaire Legal dienstverlening 6 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Opstellen overeenkomst voor een agent of distributeur Begeleiding bij een overname Familiale opvolging Familiaal charter Continuteit van de onderneming Advisering m.b.t. oprichting maatschap en STAK Private Governance Social Begeleiding bij ontslagprocedure Optimalisatie loonpakketten Opstellen/nazicht CAOs Bijstand bij sociale controle Corporate Opstellen van notulen RvB en AV Bijstand bij een statutenwijziging Bijstand bij een fusie of splitsing Begeleiding bij onroerendgoed-transacties Commercial 7. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 7 Business Control & IT dienstverlening Deloitte Fiduciaire Business Control & IT Groei (uitbouw organisatie, R&D, integratie M&A, regionaal) Marge (pricing, sales, controle kosten, werkkapitaal) Complexiteit (producten, marktsegmenten, projecten, vestigingen) Betrouwbare management rapportering op maat Performante administratieve processen Winstgevendheid analyseren, opvolgen en (bij)sturen Performante administratieve IT-systemen Sectorgerichte kennis en ervaring Hoe kan ik de prestaties van mijn onderneming onder controle houden en verbeteren? Uw organisatie begeleiden om verandering waar te maken Data 8. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 8 Business Control & IT dienstverlening Deloitte Fiduciaire De private onderneming (kmo) Strategische begeleiding Management advies Implementatie Co-sourcing Business strategie & planning Doorlichting winstgevendheid Management reporting design (KPI-definitie) Prijszetting Post merger integratie IT-strategie IT-audit Cost accounting structuur Closing & reporting proces Facturatieproces Doorlichting bedrijfsprocessen Controle Reporting IT-ondersteuning ERP/CRM advies Business Intelligence Deloitte controlling template Cash forecasting Document management ERP/CRM project en change management IT-manager IT-projectmanager Application architect Business Controller Business Intelligence Controller (Sector specifieke) organisatie en bedrijfsprocessen Financial management IT-management Business technologie 9. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 9 M&A en Finance dienstverlening Deloitte Fiduciaire Fiscale en juridische begeleiding van de transactie / financiering Documenten voorafgaand aan de eigenlijke overname (NDA, LOI) Verkoopovereenkomst (incl. prijs- en betalingsregeling, garantieregeling) Due Diligence diensten Aan- en verkoopbegeleiding Begeleiding MBO-MBIs Waardebepalingen (i.k.v. M&A en/of interne (her)structureringen) Kapitaalrondes & fusies Deal making M&A Deal services Gespecialiseerd regionaal team met focus op M&A Deals naar familiale ondernemingen, investeerders en managers 10. Deloitte Fiduciaire Focus op kmos 10 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 11. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 11 Onze troeven Deloitte Fiduciaire 75 jaar focus op familiebedrijven Prijs / kwaliteit Internationaal netwerk Regionale aanpak De onderneming 12. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 12 Onze producten passen in de levenscyclus van uw onderneming Deloitte Fiduciaire Starter Groei Maturiteit Waarde creatie - Waarde behoud - Waarde realisatie Overdracht Onderneming Ondernemer Verkoop Opvolging 13. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 13 Onze klanten in functie van aantal werknemers Deloitte Fiduciaire = focus op kmos Onze diensten worden aangepast aan de aard en omvang van uw onderneming 57 % 24 % 10 % 9 % Geen werknemers Tussen 0 en 10 werknemers Tussen 10 en 50 werknemers Meer dan 50 werknemers 14. Regionaal aanwezig Kantoor Hasselt 14 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 15. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 15 Een greep uit ons klantenbestand Deloitte Fiduciaire Hasselt 16. Ons regionaal netwerk Deloitte Fiduciaire 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 16 Fiduciaire 30 Werknemers Hasselt 25 Digital accountant: 8 Business Control & IT: 25 M&A: 12 Tax & Legal Services Regionale teams Audit/Enterprise Risk Services 25 Deloitte Deloitte Fiduciaire telt 450 van de meer dan 2.500 medewerkers 17. David Derhaeg Tax & Legal Services, Tax [email protected] Partners Directors Uw aanspreekpunten Deloite Fiduciaire Hasselt 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 17 Willy Nijns Accounting [email protected] Patrick Dierick Tax & Legal Services, Legal [email protected] Luc de Werdt Accounting [email protected] Frank Schouteden Accounting [email protected] Dominique Roux Audit/Enterprise Risk Services [email protected] 18. 18 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire U vindt ons hier Gouverneur Roppesingel 13 3500 Hasselt Tel. 011 89 39 00 Fax 011 89 39 01 [email protected] www.deloitte-fiduciaire.be Kantoor Hasselt 19. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 19 20. 20 De inhoud en de lay-out van deze presentatie zijn de exclusieve eigendom van Deloitte Fiduciaire* (hierna Deloitte) en/of zijn medewerkers en worden beschermd door het auteursrecht en andere relevante intellectuele eigendomsrechtwetten en verdragen. Geen enkele reproductie in om het even welke vorm of via om het even welk medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte. Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen en men kan er dan ook voor specifieke situaties niet op steunen. Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de gegeven informatie nagaat, is dergelijke informatie algemeen en kan Deloitte in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van het gebruik of de interpretatie van deze informatie zonder de bijstand van Deloitte. De informatie die in deze presentatie is vervat, is gebaseerd op de wet, reglementeringen, rechtspraak, concrete gevallen, rulings en andere bronnen die bestaan op het moment van de presentatie. Bijgevolg kunnen latere wijzigingen in of aan het voorgaande (waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid draagt om de lezer/gebruiker ervan te informeren) leiden tot de ongeldigheid van de informatie vervat in de presentatie. Toepassing van de vervatte principes zal afhangen van de specifieke toepasselijke omstandigheden en we raden aan dat U professioneel advies vraagt vooraleer te handelen of u te onthouden van enige handeling op basis van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag bijstaan om hem te adviseren hoe de principes vervat in deze presentatie toe te passen in specifieke situaties. Deloitte aanvaardt geen zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid voor enig verlies veroorzaakt aan een persoon die handelt of die zich onthoudt van enige handeling als gevolg van enige informatie vervat in deze presentatie. *Een afdeling van Deloitte Accountancy BV o.v.v.e. CVBA. About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (DTTL), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloittes more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Search related