đêM nhạc phú quang

  • View
    444

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kính mời các doanh nghiệp tham gia tài trợ cho chương trình với sự quảng bá rộng rãi đến các khách hàng có thu nhập cao, có khả năng chi trả...

Text of đêM nhạc phú quang

  • 1. LIVE SHOW M NHC PH QUANGLIVE SHOW CA NHC: M NHC PH QUANGN V T CHC:CNG TY C PHN GII THIU VNHA NGH THUT NG THI GIAN:20H NGY 19, 20/10/2012A IM T CHC:NH HT LN

2. LIVE SHOW M NHC PH QUANGLIVE SHOW M NHC PH QUANG DNH TNG NGY NH GIO VIT NAM 20/11Ma thu ny, nhc s Ph Quang li tr v H Ni, khng phi lng nghe ting sng Hng th m lm Live show Tnh khc Ph Quang dnh tng khn gi yu nhc Ph quang ti H Ni 3. LIVE SHOW M NHC PH QUANG 4. LIVE SHOW M NHC PH QUANG 5. LIVE SHOW M NHCPH QUANG m nhc Ph Quang s a ngi thng thc v vi khng gian c xa y nhthng ca H Ni qua: Em i H Ni ph, H Ni ngy tr v, Chiu ph TyH..., ni lin yu thng t nhng tri tim trong: Chuyn k v tnh yu, iu gind, Bin, ni nh v em, M v ni nim trong: Khc ma, Sinh nht en...Nhc s Ph Quang vi nhng thanh m trm bng ctrng H Ni 6. LIVE SHOW M NHC PH QUANG Bc tranh ma ng gin d vi vi nt chm ph n s: cy bng , nc ph, ting chung nh thm gi ln thn thi ca H Ni ho hoa. Mi hnh nh trong bi ht nh ci thong chm tay vo tm hn H Ni ph 7. LIVE SHOW M NHC PH QUANG Dng nh cht bng qu ca ngi ngh s khi i trn nhng con ph cknh ca th kt tinh thnh xc cm v mu xanh thi gian y m h.Mu xanh thi gian y lu du trn nhng vin ngi nh, trn nhng gc cygi, nhng con sng Ty H lan ta mnh mang 8. LIVE SHOW M NHC PH QUANG Mi vin ngi umang trong mnh mtcu chuyn v nhngngy xa xa, v mtthi bom n khi ms sng v ci chtca con ngi chcch nhau mt lnranh mong manh. HNi i qua nhngthng nm khc litnh th mi mitrng tn nh ltri tim du yu cac nc - H thnhthanh lch ho hoa... 9. LIVE SHOW M NHC PH QUANGMT S HNH NH M NHC PH QUANG Ph Quang khng ch m n cho Ngc Anh 3A m cn va nva ht sng tc "Chuyn bnh thng s 1". 10. LIVE SHOW M NHC PH QUANG Ging ht nng nn ca M Tm v m Vnh Hng sim lng ngi v c khng kh se lnh ca H Ni. 11. LIVE SHOW M NHC PH QUANG K HOCH TRUYN THNG Qung co cng cng: Banderoles gii thiu gii trn cc trc ng H Ni. Pano, Baner treo xung quanh khu vc t chc. Bo ch : Thng tin v chng trnh lin tc cp nhp trn cc trang bo in t : Bo VNExpress, Dn Tr, VietNamNet, 24H , Zing Hnh nh bi vit v chng trnh trn Bo giy : H Ni Mi , An Ninh Th Qung co chng trnh v logo nh ti tr trn bo ch. 12. LIVE SHOW M NHC PH QUANGTruyn hnh: Quay trc tip v pht li trn knh truyn hnh An Ninh TV . 13. LIVE SHOW M NHC PH QUANG NGH S THAM GIA CHNG TRNH Chng trnh c s tham gia ca ca s m Vnh Hng, Hng Nhung 2 ging ca nng nn ca nn nhc Vit Ca s m Vnh Hng Ca s Hng Nhung 14. LIVE SHOW M NHC PH QUANGV s gp mt ca cc ca s H Ngc H,Thu Minh, Tn MinhCa s Tn Minh Ca s H Ngc HCa s Thu Minh 15. LIVE SHOW M NHC PH QUANG QUYN LI N V TI TRLIVE SHOW M NHC PH QUANG I.KINH PH TI TR : 100.000.000 VND( Cha bao gm VAT ) Nh ti tr c th ti tr di hnh thc mua v cho cn b nhn vin thng thc Live show ca nhc c bit ny. II. QUYN LI NH TI TR Danh v nh ti tr:- Nh ti tr c ban t chc vinh danh nh ti tr.- c ban t chc h tr ti u trong qung b thng hiu v sn phm ca nhti tr trong cc mc kinh t, x hi. Qung co bo ch:- Logo nh ti tr c xut hin cng qung co ca chng trnh trn cc bo :VNExpress, Dn Tr , 24H- Tn nh ti tr cng tn chng trnh c nhc ti cng cc bi vit , tin phngs trn bo ch. 16. LIVE SHOW M NHC PH QUANG- Logo nh ti tr c gn trn phng chnh ca sn khu chng trnh- 1 Paner 0,5 xut hin ring logo nh ti tr Qung co cng cng - Trn n phm- Logo v tn nh ti tr c in trn ton b lng v pht hnh- Logo v tn nh ti tr cng tn chng trnh c in trn t ri qung co- t standes trc ca Nh Ht Ln- Phn qung co gn Logo nh ti tr treo trn cc trc ng chnh ca H Ni III. QUYN LI KHC CA NH TI TR Ban t chc gi tng nh ti tr 5 v mi xem chng trnh Kt thc chng trnh nh ti tr c nhn 1 b nh ca chng trnh v 1 a CD ghi hnh chng trnh . 17. LIVE SHOW M NHC PH QUANGMI CHI TIT LIN H: CNG TY C PHN TRUYN THNG NG XUN VIT NAMADD: Nh C2 , 34A Trn Ph, Ba nh , H Ni Tel: 043.74.76.065 Email: doxuvina@gmail.com