Društveni mediji kao proizvod

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predavanje na BlogOpenu (SocialOpen) u Novom Sadu 09.10.2010.godine - Pristup društvenim medijima kao proizvodu

Text of Društveni mediji kao proizvod

 • 1. DRUTVENI MEDIJI KAO PROIZVOD
 • 2. ZABORAVITE RAUNARE kompletno predavanje je napravljeno na iPad-u poto je pravi otiao u vena lovita
 • 3. OLAKATI KONVERZACIJU AUDITORIJUMA I POKRENUTI DRUTVENI ANGAMAN SA KREDIBILITETOM Kako prodati gore navedenu reenicu? (Facilitate audience conversations and drive engagement with social currency )
 • 4. Da se vratimo na temu... KAKO KREIRATI PONUDU SOCIAL MEDIA USLUGA?
 • 5. USLUGA=PROIZVOD Uimo iz primera banki
 • 6. VEROVATNO STE SPECIJALISTA Znate ta treba i kako treba koristiti drutvene medije Verovatno imate i agenciju za usluge Kako ponuditi?
 • 7. PRE SVEGA itavu priu bih podelio na nekoliko elemenata Ljudi Automatizacija Performanse Cena
 • 8. LJUDI Kakve ljude treba da imate za posao?
 • 9. KVALITETI Tehnologija im lei (loe se na tehnologiju) Shvataju drutvene medije kao dvosmernu komunikaciju (nisu novinari) Pismeni su (na jeziku kojim e komunicirati) Proaktivni su (primeuju potencijalni problem pre nego se desi) Umeju da konsultuju klijenta (sluati i ponuditi pravu stvar)
 • 10. STVARI KOJE SE UZIMAJU U OBZIR Da li e se usluga nuditi 24/7, 8+8/7 ili 8/7? Dali usluga prati opte smernice kompanije ili ostali kanali prate drutvene medije ili se uslugom odrava prisutnost? Da li se prati strategija ili su drutveni mediji strategija sama po sebi?
 • 11. IDEALNA EKIPA Interaktor (komunikator) Analitiar (statistika i izvetavanje) Idealan odnos - 3 komunikatora na 1 analitiara Ukupno 4 ljudi
 • 12. AUTOMATIZACIJA Kakvi maioniari trebaju da prue podrku?
 • 13. KAKVA INFRASTRUKTURA VAM JE POTREBNA... ....da biste izveli posao
 • 14. http://juicedonwriting.com/1548/social-media-dashboard-
 • 15. PUN SET SERVISA TRAI SPECIJALISTU Ali naravno ne trebaju vam i svi servisi za uslugu
 • 16. ONO TO VAM ZAISTA TREBA
 • 17. IZVETAVANJE Svaka interakcija se moe izmeriti i dokumentovati
 • 18. DA LI STE SPREMNI DA IZVETAVATE? To je sve ono to opravdava dobru cenu
 • 19. KREIRANJE SISTEMA Koji prua podrku vaoj usluzi...
 • 20. ELEMENTI SISTEMA Praenje vie naloga na vie razliitim drutvenim mreama Praenje interakcija Praenje poseta, fanova, analitike... (svi oni lepi grakoni) Vie nivoa pristupa (vi i klijent) Mogunost ocenjivanja na nivou interakcije (dobro, loe, neutralno) Signalizira deavanja (ne moete biti prisutni non stop)
 • 21. PERFORMANSE Denisanje parametara u cilju praenja ciljeva i aktivnosti pruaoca usluga
 • 22. NISMO VIE U KANZASU Sveideje o zabavi poinju da prestaju u ovom trenutku Poinjemoda se bavimo onim to nam se nekada inilo nezamislivim Bavimo se tudjim miljenjem arobnjak iz Oza
 • 23. NE BAVIMO SE MILJENJEM KLIJENTOVIH KLIJENATA Poinjemo da se bavimo klijentom i njegovim zadovoljstvom
 • 24. DEFINISANJE PERFORMANSI .... je prvi korak u denisanju ciljeva koje treba dosegnuti kako bi klijent bio zadovoljan i bez problema platio
 • 25. TA MOGU BITI PARAMETRI? Broj lanaka meseno/nedeljno Odgovor na pitanje postavljeno na xyz drutvenoj mrei u roku od n minuta/sati Odogovor na komentar u roku od n ... Distribucija informacije na n mrea Izvetavanje u roku od n sati
 • 26. JO PARAMETARA? Broj kreiranih informacija (re-post) u toku nedelje/meseca Okupljanje ciljnih grupa (rast od x %) na nedeljnom/mesenom nivou ....
 • 27. IZDVAJANJE Ovakve stvari izdvajaju od konkurencije vau uslugu
 • 28. CENA Sve to znate treba da unovite. Samo je pitanje po kojoj ceni?
 • 29. KAKO SE FORMIRA CENA? Brz kurs iz trgovine
 • 30. TROKOVI+PROFIT=CENA Tako lako...
 • 31. PROFIT Zavisi od toga koliko cenite sebe
 • 32. TROKOVI Zavise od toga koliko cenite druge
 • 33. TROKOVI Najbitniji element
 • 34. PRE... PRE SVEGA Lekcija iz sastanaka menadmenta: Nikada ne stavljaj cifru jer se neko moe nai uvreen
 • 35. ELEMENTI TROKOVA Da sumiramo...
 • 36. LJUDI I IZVETAVANJE 4 (3+1) cca 5000 5000/4=1250 cca 750 net
 • 37. AUTOMATIZACIJA Meseni troak cca 1500
 • 38. OPERATIVNI TROKOVI Za 5 ljudi = 500
 • 39. UKUP