Click here to load reader

Flexibilisering av centraal beheer achmea

  • View
    54

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Flexibilisering av centraal beheer achmea

  • 1. Flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Niets aan doen!www.hr-kiosk.nl De Vraagbaak voor HR Andries F. BongersDirecteur FreeBeans B.V.Bestuurslid NVP, sectie A V O. Redactielid Salarisrendement Redactielid BG-Magazine Raad van Advies BABFAuteur/columnistLid PSA Holland 1

2. Checklist HNW (voorwaarden) Thuiswerkovereenkomst Onverwachte controles/huisbezoek Regelmatig mailcontact op afgesproken tijden Koffiepauzes in overleg met collegae Webcamcontact Twitteren, Hyves, Facebook, Chat en Kypet etc. verbieden Controleer op illegale software Ergonomisch meubilair, voorkom RSI Stoel van werk meenemen Vaste werk- lunch en koffiepauzes vastleggen15-04-13 2 2 3. Checklist HNW (voorwaarden) Via huistelefoon bereikbaar Internetverbinding en modem Verbieden van neven- en bestuursfuncties Verlaag pro rata de reiskosten Thuiswerkrookverklaring Kinderopvang verplicht Geen boodschappen of winkelen Niet huiselijke inrichting werkplek Man/vrouw/partner niet gelijktijdig thuis Of ouder dan 50 jaar Leergang van 6.900,0015-04-1333 4. Ontwikkelingen Verschil in gezinssamenstelling Flexibiliteit in contracten, werk(tijden) Overheid (fiscus/sociale wetgeving) WAO WIA Flexibel pensioen(?)VUT/pr-pensioenLevensloopregeling Balans werk-priv Deeltijd Tweeverdieners, kinderopvang (?) Individuele wensenGlobalisering Loonmatiging (?) Afname invloed vakbonden, bedrijfs-CAO Mobiliteit Nieuwe Zorgverzekeringswet en wet Zorgtoeslag (2006) Zorg en Informatieplicht Pensioenwet, AOW (67 jr) en Anw-hiaat Individuele Vergrijzing, Kredietcrisis, Sociale Innovatieverantwoordelijkheid Sociale Media HNW 15-04-13 44 5. Invloed op: Arbeidsomstandigheden Arbeidsverhoudingen ArbeidsvoorwaardenCollectief Individueelgeheelmeer Sociale Innovatie ? 15-04-135 5 6. Kenmerken beloningsbeleid structuur doelstellingen & beoordelen belonen carrirepaden rechtvaardig flexibel inzicht 15-04-13 66 7. BelonenWat is belonen? Wat op mijn bankrekening komt? Secundaire arbeidsvoorwaarden? Pensioen? Carrire/ontwikkeling? Sfeer? Werkplek, de leaseauto? Schouderklopje? Personeelsuitje7 8. Belonen: hoe? Beoordelen, wat en hoe? Prestatiebeloning en hoe? Bewust belonen Variabel belonen CAO + Marktconform? Fiscaal vriendelijk belonen15-04-13 8 8 9. ArbeidsvoorwaardenWat is huidige beloningsstrategie? Beter dan de concurrentie? Beloning naar prestatie? Hoe? Instrumenten, doelstellingen? Hebben medewerkers nu al inzicht? Acceptatie? Rechtvaardige beloning? Tevredenheid? Geen, we volgen gewoon de CAO!9 10. Prestatie- of variabele beloning Werkt wel ! Werkt absoluut niet ! (onderzoek overheid) Wanneer werkt het wel? Welke prestatie willen we belonen? Als we prestaties niet belonen, watbelonen we dan wel? 10 11. Prestatiebeloningmarktmarkt cultuurcultuur Overeen-gekomenvisie strategiedoelstellingen doelstellingenvisie tijdtijd 11 12. PrestatiebeloningFactoren Cultuur (branche) Overtuiging hebben dat het werkt Inzicht/informatie Enqute over o.a. belonen en . . . Opleiding management en introductie medewerkers Rechtvaardig12 13. Niet veranderen, maar bijsturenNiet te lang stil blijven staan Verboden in te halen Geen U-bocht15-04-1313 14. PrestatiebeloningDoelstellingen voor beoordelingsgesprek Concreet Duidelijke meetbaar Overeengekomen (leg initiatief bij medewerker) Maximaal 3 doelen Vooraf aan beoordelingsperiode Geen verrassing, maar evaluatie 14 15. PrestatiebeloningDoelstellingen voor leidinggevende Slechte beoordeling is ook slecht functioneren vanleidinggevende, tenzij . . . . . Beoordelingsgesprek gaat ook over functioneren mgr. Formulier minstens 1 week eerder verstrekken- gezien door eersthogere manager Het tijdig en goed houden van beoordelingsgesprekis 1 van de beoordelingscriteria leidinggevende15 16. Carrierepad en salarisschalenFunctie Min-maxMaximum Maximum Maximum 43 2 1Hulpmonteur1415-1800190020002100Monteur1800-1900200021002310Hoofdmonteur 1900-2000210023102425Chef monteur 2000-2100231024252541 16 17. PrestatiebeloningBeoordeling en effect op salarisBeoordeling%Uniforme beschrijving t.o.v. functie-verhoging eisenUitmuntend5De prestaties gaan altijd f-e te bovenZeer goed 4De prestaties gaan meestal f-e te bovenGoed3De prestaties gaan soms f-e te bovenVoldoende 1Beantwoordt aan f-e, maar niet meerMatig 0Beantwoordt soms niet aan f-e 17 18. Beoordelingsgesprek + Timing & grid - afhankelijk van positie en prestatie - later en minderofeerder en hoger Kwartiel 1 2 3 4 performance% mnd % mnd % mnd % mnd 1 (uitmuntend) 5 3 4 5 3 6 2 8 24 4 3 6 2 6 0 33 5 2 6 0 0 42 6 0 0 018 19. Beoordelingsgesprek + Slecht = rapport onvoldoende prestatie= actieprogramma Ontwikkeling, toekomst Jobrotation 19 20. Doelstellingen vs belonen gerichtinformatie commitment rechtvaardig duidelijk/meetbaar nuttig Wederzijdse effectief begeleiding (situatie) verantwoorde- tijdelijk! opleiding lijkheidB+ ervaring/kennis a 80%s functiei 80-90s afh. branch carrirepad 20 21. Van Beloningsstrategie naarInkomensstrategie belonings-werkgevermanagementBeloning inkomens- werknemermanagement ZelfstandigheidTijd 15-04-1321 21 22. Strategisch belonen is: Een aanmerkelijk (?) deel van debeloning beschikbaar stellen om het behalen van een strategischedoelstelling te stimuleren op basis van wederzijds overeenge-komen doelstellingen en voorwaarden. 22 23. Leeftijdsbewust belonen? Is leeftijdsbewust personeelsbeleid eengevolg van slecht personeelsbeleid? en dus leeftijdsbewust belonen dat ook?15-04-132323 24. Leeftijdsbewust belonen?Kenmerken (100)Twintiger DertigerVeertiger VijftigerZestigerTijdelijkVastVast VastVast dienstverband dienstverbanddienstverband dienstverbanddienstverbandKennis maken Zoekt carrirePositie verwervenPositie Eindemet werk binnen het werk in het werk /verworven werkperiode in uitbouwenzichtKorte termijnKorte en langeResultaat op Resultaat opWeinig totresultaattermijn resultaat termijntermijn geen resultaatUitdagingenEigen koers Zaken in een Aanspreken of Taken krijgenzoeken bepalen breder kader leren wat hij nog kan die na aan hart zien liggenVoortijdigeMachtsstreven Herbezinning kan Idealiseren van Met het werkvastigheid leiden tot eigen verledenverdwijnt ookzoeken in talent afvlakking ofde identiteit 24 25. Leeftijdsbewust belonen? Kenmerken (100)Twintiger DertigerVeertigerVijftigerZestigerGedragingenKenmerken Gedragingen Kenmerken GedragingenKenmerkenGedragingen Kenmerken Gedragingen KenmerkenGedragingenKenmerken Gedragingen Kenmerken GedragingenKenmerkenGedragingen Kenmerken Gedragingen KenmerkenGedragingenKenmerken Gedragingen Kenmerken Gedragingen 25 26. Prestatie? voor een gering deel gevolg leeftijd zijn een gevolg van gedragingen invoorgaande fase self-fulfilling prophecy pas op voor bevestiging 15-04-1326 26 27. Alzoo werd naast deinstemming over deverlaging van depensioenleeftijd van den 191770-jarigen leeftijd tot 65jaren, de wenschuitgesproken dat deleeftijdsgrens in detoekomst op 60 jaar zou27worden gesteld 28. Pensioen en AOW naar 67 jaar?1. Variabele pensioenleeftijd voor iedereen2. Pensioen tussen 62 en 70 jaar3. Premie op basis van zwaar werk + eigen bijdrage (eerder, dan meer)4. Zwaar werk wordt per functie/per gewerkte periode bepaald (CAO)5. Wordt in uurloon verdisconteerd6. Stimulans naleving Arbo-wetgeving7. Individueel sparen voor je eigen pensioen8. AOW is een formule (bijvoorbeeld 100% bij 67 jaar, bij 62 jaar 67%)15-04-132828 29. Gaan we naar het werk of aan het werk 15-04-13 2929 30. TelewerkplekStel: maandloon van 4.500Telewerkplek 1.815 1.815 bruto loon ruilen voor onbelaste vergoeding15-04-133030 31. Telewerkplek SituatieVoor verruiling Na verruiling Verschil Bruto 4.5004.500 Minus152 Bruto 4.5004.348152 Netto per jaar 33.17132.218 Incl. VT Telewerkplek 0 1.815 Totaal Netto 33.17134.033 862 (p/j) 862 netto = bruto feitelijk 3,15% salarisverhoging!Namelijk bruto 142 per maand15-04-13 31 31 32. Plezier van arbeid en inzetbaarheid? scholingsbudget zonder leeftijdsgrens doelstellingen formuleren competenties managen arbeidsvoorwaarden flexibiliseren delegeren, respecterenautonomie32 33. Autonomie maatregelen Hirarchische structuur Functiewaardering en benchmarken Beloningsstrategie Bewust carrire pad Education permanente Aangepaste flexibele werktijden, geen ontziebeleid, maar . . Telewerkplek (nieuwe werken?) Flexibele AOW/PensioenAutonomie33 34. Autonomie gevolgen/resultaten Betrokkenheid Lager ziekteverzuim Groter werkplezier Rechtvaardigheid Hogere prestaties Minder fouten Lagere kosten Minder verloop Geen files34 35. Autonomie kenmerken Management faciliteert Cordineert en moedigt aan Weg met de baas, leve de cordinator! Of baas, boven baas, tot de dood er op volgt?? 35 36. JIJ36 37. Autonomie (voorwaarde)Autonomie = Permanent investeren in: jezelf, je loopbaan + organisatie15-04-1337 38. AutonomieAutonomie = geen regels cultuur gevoel 15-04-13 38 39. VRAGEN ?15-04-13 39 39

Search related