8

Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB
Page 2: Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB

Expert på VVS sedan 1935Vårt företag har sin bas i Gnosjö men vi har servat företag och privatpersoner över hela GGVV-regionen sedan 1935.

Vi är ett familjeägt bolag med 21st medarbetare som hjälper våra kunder med både små och stora uppdrag. Allt från kranpackningar till stora entreprenader.

Page 3: Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB

Högt tekniskt kunnandeVVS-yrket spänner över ett mycket stort område och det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder kompetens inom hela yrkesområdet.

Då vi bedriver vår verksamhet i en region med stark industriell tradition har dock industriinstallationer blivit en specialitet.

Vi kan erbjuda tryckluftsinstallationer, processkyla och övriga vvs installationer för industrin.

Page 4: Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB

Ett tryggt valI ett steg i vårt kvalitetsarbete har vi genomgått utbildning och blivit certifierade av SVEP, svenska värmepumpsföreningen.

Vi har även auktoriserade av Säker Vatten att utföra Säkra Vatteninstallationer vilket borgar för att installationer blir utförda på ett korrekt sätt.

Page 5: Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB

IVT Center med serviceVi installerade vår första IVT värmepump redan 1979.

Med välutbildad personal och certifierade av IVT hjälper vi dig med en anpassadvärmepumpslösning till din fastighet.

Vi har erfarenhet från alla typer av fastigheter och installerar närmare 200 värmepumpar per år. Erfarenhet som göratt du som kund kan räkna med att få marknadens bästa lösning

för just din fastighet.

Page 6: Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB

Egen oljebilVi säljer och distribuerar eldningsolja och diesel som fristående oljebolag.

Vi ger våra kunder förmånliga priser och snabb service.

Vi servar, justerar och installerar oljebrännare och pannor. Vi är återförsäljare av Bentones oljebrännare, när det gäller pannor så är det CTC som är den stora leverantören för villor och Osby Parca och Buderus när det gäller större fastigheter.

Page 7: Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB

Fastbränsle- När du vill ha naturlig och förnyelsebar värme är pellets, ved och flis något för dig.

Vi säljer och installerar pelletspannor, pelletsbrännare, vedpannor och flispannor av de flesta fabrikat. Vi åtar oss också service på andra fabrikat av pelletspannor och pelletsbrännare.

Vi säljer också både ved- och pelletskaminer. Traditionella kaminer bidrar till att skapa den så eftertraktade mysfaktorn och ger tillskottsvärme till hela huset. Vi säljer också kaminer som kan kopplas till ditt vattenburna värmesystem och på så vis sänker dina energikostnader för värme och tappvarmvatten.

Page 8: Företagspresentation Gnosjö Rörledningsaffär AB

Solenergi- Vi säljer och installerar solvärmeanläggningar som klarar boverkets krav.

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt. Medökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergiallt viktigare för såväl småhusägare som för kommunalaoch privata fastighetsförvaltare och energibolag.Då en solenergianläggning inte har någon driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energipriset av kapitalkostnaden.

Till skillnad från andra energislag har solenergin endast en fast kostnad under avskrivningstiden (oberoende avenergi-prisändringar) och är helt GRATIS när anläggningen är betald.