Grupa Kapitałowa EGB Investments

 • View
  46

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Grupa Kapitałowa EGB Investments

 • Grupa Kapitaowa

  EGB Investments Wyniki finansowe za III Q 2016

 • Przychody ze sprzeday (w tys. z)

  EBIT (w tys. z)

  EBITDA (w tys. z)

  Zmiana 2016/2015

  51,7 %

  Zmiana 2016/2015

  Zysk ze sprzeday (w tys. z)

  DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016

  5 445 5 431 10 731

  5 187

  -

  2 000

  4 000

  6 000

  8 000

  10 000

  12 000

  01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

  1 634

  1 207

  -

  200

  400

  600

  800

  1 000

  1 200

  1 400

  1 600

  1 800

  01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

  1 807

  1 377

  -

  500

  1 000

  1 500

  2 000

  01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

  1 663

  1 229

  -

  200

  400

  600

  800

  1 000

  1 200

  1 400

  1 600

  1 800

  01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

  Zmiana 2016/2015

  Zmiana 2016/2015

  - 2 -

  26,1%

  26,1% 23,8 %

 • Przychody ogem (w tys. z)

  Zysk brutto (w tys. z)

  Zysk netto (w tys. z)

  5 810

  9 053

  11 810

  21 765

  -

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

  604

  5 316

  -

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

  782

  6 626

  -

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  7 000

  01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

  Zmiana 2016/2015

  84,3%

  DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016

  - 3 -

  Zmiana 2016/2015

  779,8%

  Zmiana 2016/2015

  746,8%

 • Przychody ze sprzeday (w tys. z)

  EBIT (w tys. z)

  EBITDA (w tys. z)

  Zmiana 2016/2015

  64,5%

  Zmiana 2016/2015

  Zysk ze sprzeday (w tys. z)

  DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastajco)

  5 445 5 431 42 232

  15 013

  -

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  30 000

  35 000

  40 000

  45 000

  01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

  6 457

  4 526

  -

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  7 000

  01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

  7 001

  5 015

  -

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  7 000

  8 000

  01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

  6 541

  4 507

  -

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  7 000

  01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

  Zmiana 2016/2015

  Zmiana 2016/2015

  - 4 -

  29,9%

  31,1% 28,4%

 • Przychody ogem (w tys. z)

  Zysk brutto (w tys. z)

  Zysk netto (w tys. z)

  5 810

  9 053 48 646 39 431

  1 000

  11 000

  21 000

  31 000

  41 000

  51 000

  61 000

  01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

  5 423

  9 513

  -

  2 000

  4 000

  6 000

  8 000

  10 000

  01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

  7 015

  11 935

  -

  2 000

  4 000

  6 000

  8 000

  10 000

  12 000

  14 000

  01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

  Zmiana 2016/2015

  18,9%

  DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastajco)

  - 5 -

  Zmiana 2016/2015

  75,4%

  Zmiana 2016/2015

  70,1%

 • WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. z)

  Stan na 30.09.2015

  Stan na 30.09.2016

  AKTYWA

  AKTYWA RAZEM 167 183 152 755

  AKTYWA TRWAE 48 649 1 558

  w tym, NALENOCI DUGOTERMINOWE 87 87

  AKTYWA OBROTOWE 118 534 151 197

  w tym, NALENOCI KRTKOTERMINOWE 2 955 2 315

  w tym, INWESTYCJE KRTKOTERMINOWE 115 190 147 022

  PASYWA OGEM 167 183 152 755

  KAPITA (FUNDUSZ) WASNY 66 183 74 054

  w tym, KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

  ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 100 883 78 617

  w tym, ZOBOWIZANIA DUGOTERMINOWE 43 951 67 781

  w tym, ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE 52 433 5 921

  - 6 -

 • WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKW (w tys. z)

  - 7 -

  01.01.2015 - 30.09.2015

  01.01.2016 - 30.09.2016

  III Q 2015 III Q 2016

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAY 42 232 15 013 10 731 5 187

  ZYSK ZE SPRZEDAY 6 457 4 526 1 634 1 207

  EBIT (zysk operacyjny) 6 541 4 507 1 663 1 229

  EBITDA (EBIT + amortyzacja) 7 001 5 015 1 807 1 377

  ZYSK BRUTTO 7 015 11 935 782 6 626

  ZYSK NETTO 5 423 9 513 604 5 316

 • WSKANIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2016

  Wskanik 01.01.2015

  30.09.2015 01.01.2016

  30.09.2016

  Rentowno sprzeday 15,29% 30,15%

  ROE 15,84% 11,11%

  ROA 6,61% 4,87%

  Wskanik oglnego zaduenia 60,34% 51,47%

  Wskanik zaduenia kapitau wasnego

  152,43% 106,16%

  P/E* 5,24 26,63

  P/BV* 0,77 2,80

  ** (kapita wasny na pocztek okresu + kapita wasny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogem na pocztek okresu + aktywa ogem na koniec okresu ) / 2

  FORMUA WSKANIKA: wynik ze sprzeday / przychody ze sprzeday

  FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan kapitau wasnego**

  FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan aktyww***

  FORMUA WSKANIKA: pasywa ogem kapita wasny / pasywa ogem

  FORMUA WSKANIKA: kapita obcy / kapita wasny

  * do obliczenia wskanika przyjto liczb akcji na koniec kwartau oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknite kwartay - 8 -

 • LUTY KWIECIE CZERWIEC SIERPIE GRUDZIE PADZIERNIK

  STYCZE MAJ LIPIEC WRZESIE LISTOPAD

  NAJWANIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE W III Q 2016

  2016

  Spka dominujca - EGB Investments SA:

  Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelnoci z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelnoci 3 Rozwizanie umowy o zarzdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnociami funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziau Certyfikatw Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelnoci 2 w peni opaconych Wypata odsetek od obligacji:

  serii AE (1/2015) w kwocie 336.600 z serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 z

  Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z nalenymi odsetkami Rozpoczcie i zakoczenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powoanie nowego czonka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny Andryszczak-Lewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect

  MARZEC

  - 9 -

 • (52) 564 30 60

  inwestor@egb.pl

  (52) 376 76 88

  pr@egb.pl

  KONTAKT DLA INWESTORW: DLA MEDIW:

  www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

  m.egb.pl