Hard Rock Cafe - Marketing Plan

Embed Size (px)

Text of Hard Rock Cafe - Marketing Plan

 • Prvi HRC je otvorio svoja vrata za javnost 14. Juna 1971. godineu Londonu.

  Osnivali su ga Isak Tigrett i Peter Morton

 • Hard Rock je poeo svoju globalnu ekspanziju 1982. godine, kada suse Tigrett i Mortona sloili da svoj Hard Rock Caf razvijaju urazliitim delovima sveta.

  2006. godine kompanija Florida Semihole tribe kupuje za 965miliona $ Hard Rock

 • Hard rock caf kolekcija danas broji vie od 70.000 predmeta

 • Danas, Hard Rock International sa Hard Rock Caf-om u svojoj sri, je kompanija koja nastavlja da uspeno iri Hard rok brend

 • Kafii su pogon drutvenog ivota grada Beograda i tokom celog dana supuni kako mladih tako i starijih graana. Prestonica Srbije broji neto vie od 2.000 kafia. Najposeeniji suluksuzni lokali, najee iz centralnih gradskih optina Stari grad i Vraar. Postoji dobar izbor restorana i kafia du Zemunskog keja na Dunavu iAdi.

 • Iako je situacija veoma teka i kriza se osea u svim oblastima ivota, uBeogradu restorani i dalje imaju svoje goste. Boemska etvrt Beograda,Skadarlija, predstavlja najpoznatiji predeo ugostiteljske geografijegrada.

 • Iako rock scena u Beogradu polako vraa svoju staru slavu, jo uvek je jako nezastupljena. Lo marketing je jedan od vecih problema jer velikih rock grupa za sada jo uvek nema. Malo je koncerata gde se bendovi mogu prikazati publici.

 • Sa preko 161 mesta u preko 52 zemalja irom sveta, ukljuujui i 129 kafia i 13 Hotela / kazina, Hard Rock je postao istinski globalni fenomen sa preko 50 miliona usluenih gostiju godinje.

  Hard Rock Caf franiza omoguava da postanemo deo jednog od najuspenijih meunarodnog priznatog brenda svuda u svetu.

 • Plae se unapred taksa da se obezbedi ekskluzivno pravo za razvijanje i rad Hard Rock CafProcenjena investicija

  Naknada franize $ 350.000Dizajn i inenjering $ 150.000Upravljanje projektima $ 30.000Dozvole, licence i komunalne $ 5.000Poslovi opte $ 1.500.000Instalacije $ 40.000Kuhinja i bar paket $ 250.000Audio i Video Sistem $ 150.000Plazma TV $ 40.000Sistemi za zatitu $ 30.000Nametaj $ 50.000Raunari i POS sistema $ 100.000Pravne Naknade $ 25.000Raunovodstvene Naknade $ 10.000Takse za nekretnine $ 15.000Prodaja marketing i PR $ 50.000Trokovi otvaranja $ 200.000

  UKUPNO $ 2.995.000

 • U razvojnom procesu Hard rock kompanija se pobrinula da nam

  prui pomo i savete vezano za:

  Korporativne savetodavne usluge

  Dodatne Korporativne usluge

  Obuka

  Oglaavanje i marketing

 • Kao njihov franizer obavezni smo da potujemo njihove smernice koje ukljuuju, ali nisu ogranieni na:

  kontinuirani rad, godinji plan marketinga i promocije, prisustvo konferencija, poverljivost i potenje osoblja, odravajui imid, izgled osoblja, cene i sl.

  U obavezi smo da zatitimo njihova licencirana prava

  Isplaivanje godinje naknada 5% od hrane i pia bruto prihoda zakup suvenira, 10% od vrednosti suvenira

 • Enterijer suveniri e biti dizajnirani,isporueni i montirani suveniri se osveavaju na unapred odreen ciklus Potpisuje se poseban ugovor o zakupu suvenira Korporativni dizajn, materijal, isporuka i ugradnja trokovi su plaeni od strane korisnika franize Ekskluzivnost Hard rock caf kompanija upravlja brendom na globalnom nivou i

  obavezuje se da nee razvijati kompaniju u okviru nae teritorije dok ugovor o franizi i dalje vai

 • orba kafe Klub orba kafe se nalazi u centru Beograda i predstavlja lokalnu verziju Hardrock caf -a. Otvoren je krajem 2008. godine od strane legendarnog lokalnogrock muziara Bore orevia.

 • The Black Turtle Pub Prva "Crna Kornjaa" otvorena je na Tamajdanu 2000. godine. Ovaj pab ine trinivoa sa oko 100 mesta za sedenje. Firma koja je vlasnik mini lanca "The BlackTurtle Pub", proizvodi sopstveno svetlo pivo i pomenuta piva za vonim ukusimaborovnice, limuna i jagode. Osoblje je veoma prijatno i drueljubivo i pobrinue se da svaki gost oseti

  specifinu atmosferu "Crne kornjae".

 • Studentski kulturni centar Svojevremeno jedno od kultnih mesta Beograda SKC i sada prua priliku svima,koji zastupaju autentian pogled na umetnost i ivot, da iskau svoj stav. Posebnost SKC je i bata u kojoj leti, tokom dana, moete popiti kafu ili pie, a u

  veernjim ili nonim satima prisustvovati koncertima.

 • Danguba Klub Danguba je otvoren u decembru 2005. godine i za svojih 5 god. rada jepostalo mesto u kome se odravaju kvalitetne i raznovrsne svirke Danguba moe da primi oko 300 gostiju i idealno je mesto za sve koji ele da sedobro zabave i uivaju u sjajnim rock svirkama.

 • Kao i svaki caf nae usluge pruamo u samom caf-u. Nae obueno osoblje u kratkom roku priprema za vas narueno pie ili obrok.

  Nudimo i mogunost rezervisanja stola kako bi gosti uivali u naim uslugama bez ekanja.

 • SWOT ANALIZA

  Snaga

  Otvaranje novog i autentinog mesta sa duhom rock and roll-aOdlino osobe koje je visoko obueno I ljubazno prema gostu

  Izgradjen i prepoznatljiv brend Podrka mladim rock bendova i organizovanje HRC takmienja

  Visoka posveenost raznim filantopskim aktivnostima

 • SWOT ANALIZA

  Slabosti

  Ograniena sloboda poslovanja

  Finasijska slabost - otplaivanje licence Nedostatak znanja osoblje koje mora da prodje obuku

 • SWOT ANALIZA

  Prilike

  Dobri izgledi razvoja u budunosti

  Preuzimanje liderske pozicije

  Jaka marketinka podrka na svim veim manifestacijama

  Proirenje ponude uvoenjem HRC shop-aOtvaranje HRC I u Novom Sadu

 • SWOT ANALIZA

  Pretnje

  Snaga i potezi konkurenataEkonomska nesigurnost u zemlji I nestabilan kurs deviza

  Pad turistickih poseta u Beogradu

  Rast interesovanja folk Grand muzike

  Postojanje domaeg HRC, orba kafe

 • Ciljevi kompanije i moguci problem

  Kako se svet menja a samim tim I ukusi , Hard rock caf je uspevao da uvek bude meu najboljim trendovima. Ipak, Hard rock caf je I dalje svestan svojih osnivakih ciljeva:

  Ciljevi za prvu godinu poslovanja

  Ulazak na trite I pozicioniranje: Kreiranje novog autentinog i drugaijeg mesta sa ciljem da se iri duh rock 'n' roll-a.Odanost gosta: Uspostavljanje i dugorono odravanje poverenja i lojalnosti gostaProfit: Ostvarivanje profita koji finansira rast kompanije I obezbeuje izvore koji su potrebni da se dostignu i drugi ciljevi kompanije.

 • Ciljevi kompanije i moguci problem

  Kako se svet menja a samim tim I ukusi , Hard rock caf je uspevao da uvek bude meu najboljim trendovima. Ipak, Hard rock caf je I dalje svestan svojih osnivakih ciljeva:

  Ciljevi za drugu godinu poslovanja

  Zadovoljstvo zaposlenih: Vernost zaposlenih je od kljunog znaaja. Stvaranje podsticajne radne okoline I stvaranje oseaja zadovoljstva I ispunjenost svojim radom.

  Proirenje ponude: Otvaranje Hard rock caf shop-a.Rast prodaje i poveanje profita za 10% kao i sticanje konkurentske prednostiPoveanje uloge kompanije za socijalnu odgovornost

 • Ciljevi kompanije i moguci problem

  Kako se svet menja a samim tim I ukusi , Hard rock caf je uspevao da uvek bude meu najboljim trendovima. Ipak, Hard rock caf je I dalje svestan svojih osnivakih ciljeva:

  Mogui problemi

  Smatramo da u blioj budunosti nee biti nekih veih i znaajnih problema.

  Prvih godinu dana posvetiemo dosta energije, vremena I novca ka kampanji otvaranja, promocije I stvaranje brenda Hard rock caf u Srbiji.

  Ono to se oekuje je to da e nai glavni konkurenti orba kafe, SKC, Danguba i Crna Kornjaa pokrenuti sopstvenu kampanju.

 • Planirana strategija za irenje brenda i imidaHard Rock Caf u Beogradu se sastoji od:

  pruanje izvrsne usluge

  biranje lokacije podrka mladim bendovima

  podrka rock and roll koncertima, festivalima i drugim manifestacijama

  Sticanje konkutentske prednosti

 • Hard rock caf filozofija je uvek bila zasnovana na snanim vrednostima, ukljuujui i vanost biti autentian.

  Kreiranje novog autentinog i drugaijeg mesta sa ciljem da se iri duh rock 'n' roll-a Hard Rock Caf planira da se pozicionira kao lider na tritu caf- a i restorana

  Hard Rock Caf je orjentisan, kako na kratkoronu, tako i na dugoronu efektivnost i efikasnost

  Pozicioniranje

 • Cenovna strategija

  Kao franizer Hard Rock korporacije obavezni smo da potujemo njihove smernice koje ukljuuju odreivanje cena

  elimo da bude pristupno srednjo-ekonomskoj klasi gostiju, jer najei gost u naem caf-u je student odnosno osoba izmeu 20-30 godina.

 • Nae osoblje je nae glavno oruje. Uvek prijatno raspoloeni i ljubazni, vaa svaka poseta Hard Rock Caf-a bie uvek iznova poseban doivljaj.

  Strategija kanala distribucije

 • Prema budetu troiemo 70.000 na promociju i oglaavanje. Ovo ukljuuje neke od stavki:

  Oglaavanje preko novina ( 24h, singidunum weekly)

  Oglaavane preko bilborda Grafika sredstva ( plakat, prospekt)

  Spozorstvo rock koncerata i festivala Word of mouth (oblik promocije kojem se najvise veruje - lina

  iskustva, doivljaji)

  Promocija

 • Marketing istaivanje

  57%

  43%

  ZanimanjeStudent ostalo

 • Marketing istaivanje

  38%

  32%

  30%

  Odabir muzikeRock Zabavna House

 • Marketing istaivanje

  48%

  39%

  13%

  Poseta kaficu1-3x 3-5x vise od 5x

 • Marketing istaivanje

  58%27%

  8% 7%

  Izbor kaficaUsluga i enterijer Lokacija Izbor pia Cena pia

 • Marketing istaivanje

  72% je ulo za Hard Rock cafe 46% je isti i posetio 64% bi volelo da se Hard Rock cafe otvori u Beogradu 38% smatra da bi za njega postojalo visoko interesovanje.

 • Direktor marketinga