InVio - InnovationX

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oplæg om innovationsnetværket InVio - Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi. Præsenteret til arrangementet InnovationX d. 26. maj 2011

Text of InVio - InnovationX

 • 1. Innovaon X 26. maj 2011 Claus stergaard, Projektkoordinator & konsulent ApEx Center for Anvendt Oplevelseskonomi claus@apex-center.dk tlf. 9940 3134
 • 2. Kan oplevelser bruges l at skabe nye forretningsmodeller og vkst? Hvad er innovaonsnetvrk? Hvad er Invio? iPad-projekt
 • 3. Innovaonsnetvrk
 • 4. Hvad er innovaonsnetvrk? Et af Forsknings- og Innovaonsstyrelsens ltag for at fremme vkst i Danmark Et mdested, hvor virksomheder og videninstuoner i fllesskab kan dele erfaringer og udvikle nye ideer samt igangsVe konkrete projekter. 22 innovaonsnetvrk i Danmark
 • 5. Hvad laver innovaonsnetvrk? UnderstVer matchmaking, der lfrer vrdi l virksomhedens innovaon Rdgiver og sparrer omkring, samt tester, nye ideer SVer konkrete udviklingsprojekter i gang inden for netvrkets emne Arrangerer konferencer, seminarer, workshops om emner, der interesserer netvrkets medlemmer Arrangerer studieture mv. for danske virksomheder Udgiver nyhedsbreve og andre typer informaoner samt henter inspiraon om nye trends, teknologier og forskningsresultater Hjlper l med fundraising og med at skrive ansgninger
 • 6. Hvad kan din virksomhed bruge innovaonsnetvrkene l? Hjlp l at omsVe ider l konkurrencedygge produkter eller serviceydelser. Sparringspartnere og rdgivere i forhold l udvikling af de problemer, virksomheder str med. Adgang l et omfaVende netvrk af forskere p universiteter, i GTS- instuVer og i andre virksomheder. Overblik over og skabe kontakt l det oentlige system, som leverer rdgivning og konomisk stVe l forskning og udvikling. Tilfrsel af specikke faglige ressourcer uden at de selv behver at investere i manpower eller nyeste viden om teknologi. Springbrt l internaonalisering.
 • 7. Invio Inn ovaonsnetvrk for Videnbaseret Oplevelseskonomi
 • 8. Invio Oplevelseskonomi: Nr man bruger oplevelser eller oplevelsesdimensionen l at skabe konomisk, social eller kulturel vrdi, innovaon eller forretningsudvikling i virksomheder Oplevelser ses som et generelt element i mange forskellige virksomhedstypers produktudvikling og markedsfring
 • 9. Invios primre fokusomrder Oplevelsesbaseret innovaon Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Styrkelse af virksomhedernes evne l at innovere via oplevelser, sledes at der skabes videns- og oplevelsesbaseret vkst i erhvervslivet
 • 10. Invio Naonalt innovaonsnetvrk Lber i perioden 1.7.2010 1.7.2014 Invio fokuserer p seks faglige omrder, hvor oplevelseskonomi, innovaon og udvikling er fllesnvner
 • 11. Partnere RUC Aalborg Center for Universitet oplevelses- forskning InViO CKO Center for Teknologisk Kultur- og Instut Oplevelses- konomi
 • 12. Forml At understVe videndeling, videnudvikling og samspil mellem virksomheder og videninstuoner i forbindelse med innovaon, forskning og forretningsudvikling inden for oplevelseskonomi. P denne mde skal virksomhedernes evne l at innovere styrkes, sledes at der kan skabes videns- og oplevelsesbaseret vkst i erhvervslivet.
 • 13. Vision at vre drivkrahen i oplevelseskonomisk udvikling at netvrket bliver et foregangsbillede i Danmark og i udlandet nr det glder anvendelsesorienteret udvikling af oplevelseskonomi og videnoverfrsel mellem forskning og erhverv
 • 14. Innovaonsnetvrkets opgaver Mdested mellem virksomhed, videninstuoner og teknologiske vidensformidlere Organisering og koordinering af oplevelsesbaseret innovaon i virksomheder Organisering og koordinering af oplevelseskonomisk forskningsformidling Organisering og koordinering af oplevelsesbaseret forretningsudvikling Videnspredning om forskning og innovaon / kommunikaon / formidling
 • 15. Innovaonsnetvrkets opgaver Matchmaking mellem virksomheder og videninstuoner Vejledning og sparring Brande vrdien og eekten af oplevelseskonomi Indg i innovaonsprojekter, der udnyVer vkstpotenalet i oplevelseskonomien Deltagelse i internaonale vidennetvrk Import og eksport af viden ih udlandet Igangstning af nye udviklingsprojekter indenfor oplevelseskonomi
 • 16. Udfordringen At idencere og realisere de store uudnyVede potenaler, der ligger i oplevelsesinnovaon og oplevelsesbaseret forretningsudvikling i danske virksomheder
 • 17. Videns- og oplevelsesbaseret vkst Videndeling og videnudvikling Samspil mellem virksomheder og videninstuoner Inno#1 IT:-baserede oplevelser Oplevelsesbaserede fdevarer i social- og sundhedsomrdet Inno#2: Mobile oplevelser Inno#6: Fra-bord-l-jord Inno#3: Brugeroplevelser Inno#5: Erhvervs-turisme Sekretariats-funkoner oplevelseslandskaber Inno#4: By- og Formidling Kreavitets- og kultur-dreven innovaon IKT-baserede oplevelser