JT Production - nabídka

Embed Size (px)

Text of JT Production - nabídka

  • 1. jsme Vae cesta k spechu

2. Nae reference Vyzkouejte ns Nae zkuenosti jsme zskvali a zskvme nejen osobnm Dejte o sobe vedet 000 0001 milionum Nevhejte ns oslovit na ne uvedench kontaktech.zjmem o auta a o ve s nimi spojen, ale tak prac pro zajmavklienty v automobilovm prmyslu na zem esk republiky. Nai potencilnch zkaznku Nai reklamn specialist a tvrci Vm rdi porad a navrhnou vhodn typ Va video prezentace, kter Vm bude nejlpetvorbu strnek na Facebooku anebo kreativnch video slueb vyuily vyhovovat a kter Vm pinese nejvy obchodn efekt. Pednapklad spolenosti: natenm Vs budeme informovat o typu videa, jeho zpsobech pouit a tak o cen a asovm harmonogramu naich prac.Mercedes-Benz M 3000, MAX CARS (kola smyku) nebo PS HubkChcete zskat konkurenn vhodu na trhu?(vrobce moto obleen). Tme se na Vs a na Vae specifick poadavky. Jsme kreativn a flexibiln studio JT Production se Chcete zskat nov zkaznky a zvit prodeje stvajcm?zkuenostmi pedevm z automobilovho prmyslu, kter Vm pome doshnout Vaich specifickch pn a poteb.Jan Treutner Chcete uetit a statisce korun za propagaci? agenturymajitelMAX CARS Chcete zskat pro V servis kvalitn zkaznky?Sazovick 457/20 Chcete prodvat vce nhradnch dl?724 259 55015 000Praha 5 jan.treutner@gmail.com 3. Nam hlavnm clem je pomoc naeho profesionlnhoPed nkolika lety bylo efektivn vyuvat pro zviditelnn sena internetu vybaven a reklamu nebo reklamu kontextovou.audio-video bannerovou zkuench reklamnch specialistV dnen dob, kdyvysoceinternetu znan rozila tato reklamnpipravit pro Vs se na kvalitn reklamn spoty, reporte asdlen, je jejichtak vytvoit firemn strnkuji zanedbateln.dal videa, a innost stle men, skoro na nkter zeNastv tzv. informan (reklamn) slepota.socilnch s.VideoAbyste mohli na internetu skuten zaujmout, je tebai strnka Vm umon:vyutmodern prvky. Jednm z nich je reklamn video, kterVm pin skutenou konkurenn vhodu.potencilnmi efektivn komunikaci se stvajcmi a Nstupu videa nainternetu toti nahrlo jak rozen vysokorychlostnho internetu zkaznkymezi populac, tak tak vrazn vt monosti pro uloen videna vznamnch serverech a pedevm technologick dostupnost zvit prodej a povdom o Vstvorby samotnho videa.pedstavit Vai firmu nebo poboku (autosaln, apod.)Rdi Vm s ppravou a samotnou tvorbou videa, kter budepedstavovat Va firmu nebo Vae sluby a produkty, pomeme.pedstavit Vae firemn zzem (prohldky voz, servisPro natoen video, kter pipravme pesn podle Vaichpedstavit zamstnance, kte jednaj se zkaznky)specifickch pedstav a poadavk, vytvome V firemn profilna nejnavtvovanjch serverech (Youtube, Vimeo, Google) ansledn tam toto video pidme.(oteven novho salnu, nazdokumentovat Vae akce Zrove bude spustitelnroad-show, promo akce, apod.)Vaich webovch strnkch a meme tak oslovit nebo dokoncesami vytvoit velmi zajmavou clovou skupinu na Facebookupedstavit netradin formou nov i ojet vozy(fanouci aut, fanouci Va znaky, automobilov nadenci,zjemci o tuning, v pohybu)(dynamicky a pod.). Takov skupina na Facebooku m vprmru od nkolika tisc len do nkolika destek tisc, co je uEfektivn Vae potreby, plnme Vae prn Reme komunikace vrmci novch mdi velmi uspokojit potencil pro Vae nabzen vrobkypoadavkyzajmav dal Vae specifick pedstavy a a sluby. 4. Monosti vyuit natocenho videaPed pr lety bylo natoen reklamnho spotu a pedevm pakjeho uveden v TV vysln dosti drah zleitost (v du sta tisc amilion korun, jen za nkolik minut vyslacho asu). Dnes v rmciglobalizovanho svta, tedy pedevm pi dostupnosti vysokorychlostnho internetu a tak dky novm formm sdlen informac akomunikace na internetu se stka potebn pro tvorbu a prezentacifiremnho videa snila na minimum. Proto se dnes video-prezentace firmy stv velmi vznamnm, spnm adostupnm marketingovm prvkem.Pedevm ceny reklamnho prostoru na regionlnch nebo Nae agentura Vm navrhne nejlep formu poutavho videa,kabelovch TV stanicch jsou pro firmu, jako je Vae, ji zajmav.vypracuje jeho scn, nsledn jej nato, ozvu, pid titulky a Navc je mon vyut videa tak k pehrvn na televizch vdal post-produkn sluby, a to ve za velmi zajmav ceny, kter prodejnch, nebo na velkoplonch obrazovkch i LCDse dve zdly utopi. Toto video, kter je vytvoeno ve full HDinformanch panelech. Z tohoto dvodu dodvme natoen finlnobrazov kvalit, pln dostauje kvidea na nosich bluray nebo dvd.pouit nejen pro Vae webovstrnky a internet, ale tak proRdi Vm navrhneme a natome tak speciln prodejntelevizn vysln. videa. Msto Vaich titnch prodejnch materil Vm pipravmeDVD brouru, ve kter ukete Vmi nabzen auta pmo v pohybu.Tm zvte jej prodejn innost oproti titnm materilm (lepvnmn automobilu v pohybu, odlien se od konkurence, vtmarketingov zasaen potencilnch zkaznk a v neposledn Full HD Blue-ray DVD broura ad i mon cenov vhody). 5. Nam hlavnm clem je pomoc naeho profesionlnhoPed nkolika lety bylo efektivn vyuvat pro zviditelnn sena internetu vybaven a reklamu nebo reklamu kontextovou.audio-video bannerovou zkuench reklamnch specialistV dnen dob, kdyvysoceinternetu znan rozila tato reklamnpipravit pro Vs se na kvalitn reklamn spoty, reporte asdlen, je jejichtak vytvoit firemn strnkuji zanedbateln.dal videa, a innost stle men, skoro na nkter zeNastv tzv. informan (reklamn) slepota.socilnch s.VideoAbyste mohli na internetu skuten zaujmout, je tebai strnka Vm umon:vyutmodern prvky. Jednm z nich je reklamn video, kterVm pin skutenou konkurenn vhodu.potencilnmi efektivn komunikaci se stvajcmi a Nstupu videa nainternetu toti nahrlo jak rozen vysokorychlostnho internetu zkaznkymezi populac, tak tak vrazn vt monosti pro uloen videna vznamnch serverech a pedevm technologick dostupnost zvit prodej a povdom o Vstvorby samotnho videa.pedstavit Vai firmu nebo poboku (autosaln, apod.)Rdi Vm s ppravou a samotnou tvorbou videa, kter budepedstavovat Va firmu nebo Vae sluby a produkty, pomeme.pedstavit Vae firemn zzem (prohldky voz, servisPro natoen video, kter pipravme pesn podle Vaichpedstavit zamstnance, kte jednaj se zkaznky)specifickch pedstav a poadavk, vytvome V firemn profilna nejnavtvovanjch serverech (Youtube, Vimeo, Google) ansledn tam toto video pidme.(oteven novho salnu, nazdokumentovat Vae akce Zrove bude spustitelnroad-show, promo akce, apod.)Vaich webovch strnkch a meme tak oslovit nebo dokoncesami vytvoit velmi zajmavou clovou skupinu na Facebookupedstavit netradin formou nov i ojet vozy(fanouci aut, fanouci Va znaky, automobilov nadenci,zjemci o tuning, v pohybu)(dynamicky a pod.). Takov skupina na Facebooku m vprmru od nkolika tisc len do nkolika destek tisc, co je uEfektivn Vae potreby, plnme Vae prn Reme komunikace vrmci novch mdi velmi uspokojit potencil pro Vae nabzen vrobkypoadavkyzajmav dal Vae specifick pedstavy a a sluby. 6. Nae reference Vyzkouejte ns Nae zkuenosti jsme zskvali a zskvme nejen osobnm Dejte o sobe vedet 000 0001 milionum Nevhejte ns oslovit na ne uvedench kontaktech.zjmem o auta a o ve s nimi spojen, ale tak prac pro zajmavklienty v automobilovm prmyslu na zem esk republiky. Nai potencilnch zkaznku Nai reklamn specialist a tvrci Vm rdi porad a navrhnou vhodn typ Va video prezentace, kter Vm bude nejlpetvorbu strnek na Facebooku anebo kreativnch video slueb vyuily vyhovovat a kter Vm pinese nejvy obchodn efekt. Pednapklad spolenosti: natenm Vs budeme informovat o typu videa, jeho zpsobech pouit a tak o cen a asovm harmonogramu naich prac.Mercedes-Benz M 3000, MAX CARS (kola smyku) nebo PS HubkChcete zskat konkurenn vhodu na trhu?(vrobce moto obleen). Tme se na Vs a na Vae specifick poadavky. Jsme kreativn a flexibiln studio JT Production se Chcete zskat nov zkaznky a zvit prodeje stvajcm?zkuenostmi pedevm z automobilovho prmyslu, kter Vm pome doshnout Vaich specifickch pn a poteb.Jan Treutner Chcete uetit a statisce korun za propagaci? agenturymajitelMAX CARS Chcete zskat pro V servis kvalitn zkaznky?Sazovick 457/20 Chcete prodvat vce nhradnch dl?724 259 55015 000Praha 5 jan.treutner@gmail.com