Click here to load reader

Lễ hội Trung thu

  • View
    731

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Lễ hội Trung thu

  • 1. L hi Trung thu 2 0 1 3 L Hi Trung Thu H N i Q u T C h P h i n 1 4 / 9 / 2 0 1 3 - 1 8 / 9 / 2 0 1 3

2. L hi Trung thu 2 0 1 3 Khi qut chung v L H i Tr u n g t h u 3. L hi Trung thu 2 0 1 3 L hi Trung thu l ni tm v ca ngi gi, l im hn ca ngi tr, l th gii trong m gia thc v o ca cc em b. ngha: X hi cng ngy cng vn minh tin b, hnh nh nhng l hi, phong tc truyn thng ang dn xa vng trong th hin ti. V vy, L hi Trung thu ra i vi nhng mong mun gin d: Khi phc mt l hi Trung thu truyn thng vi nhng nt c trng t ngn i nay. Ti hin m ra mt khng gian m cht xa c Mt khng gian thc s gn gi vi thin nhin, sng li c nhng nm thng qua, trong hi c ca bao ngi v mang n cho bao ngi khc nhng tri nghim th v. Mt mn qu ngha dnh tng tr em thit thi ti cc Trung tm bo tr x hi. 4. L hi Trung thu 2 0 1 3 Mt Cafe & Decoration n vi L hi Trung thu , bn khng ch c n mt ci Tt Trung Thu ng ngha, c tri nghim trong cc hot ng vn ha truyn thng c sc, m cn ha mnh vo mt khng kh khng phi ni no cng c: L hi trung thu: c hin hin rc r sc mu vi cc hot ng rc n, ma ln, ph c trng trng, Cc hot ng vn ha dn gian: Khch mi v ton b ngi tham gia thc s c ha mnh vo khng kh hi lng c sc vi cc tr chi nh u vt, thi cm thi, bt mt bt d, n quan, Gn gi, mc mc: Vi chiu hoa, chng tre, rm r, gch, ong, quang gnh, thng, st tng gc an xen hi ha vi nhau trong mt bi cnh xa c o. Cng thm rt nhiu sn phm t cc lng ngh trong c nc. ngha i vi cng ng: Ban t chc dnh ring mt khu vc dnh cho cc d n t thin. Ngoi ra, chng trnh cng dnh tng cc mn qu gi ti cc tr em khng may mn ti cc Trung tm bo tr x hi. Tr: Mt l hi c bit dnh tng cho tr em H Ni v con em t cc lng ngh truyn thng. Bt k tui tc, hon cnh, a v v thm ch c quc tch, nhng ngi tham gia u tm thy mt phn ca mnh trong v chnh h ghp nn bc tranh ton cnh ca L hi. Mt s kin thu ht cc bn tr trn a bn H Ni bi s lan truyn t chnh i ng thnh vin tr gp phn xy dng chng trnh. Si ng v n tng: Cc hot ng bn l gm c ca ma nhc dn gian, tr chi sng to thu ht ngi mua, k bn, khch gn, khch xa. Ngi ngi n y, mua h hi, bn phn khi, thm quan thch th, ai cng t c mc ch ca mnh, ri tr li i thc vi n tng khc, d nh khc, ci nhn khc, Mang tnh tng tc cao: Khch hng c th cng tham gia vo qu trnh to ra sn phm, thm ch l khm ph bn thn trong nhng lnh vc hon ton mi. c trng 2 0 1 3 5. L hi Trung thu 2 0 1 3 Mc ch: L hi Trung thu mong mun to ra khng ch l nhng gi tr vt cht, nhng tri nghim vn ha truyn thng c sc, m cn i su vo thc x hi trong nhng vn ca cuc sng hin i : Gy dng li nhng nt v hot ng vn ha truyn thng ca Tt Trung Thu cho c cng ng, c bit l tr em. Cung cp cho ngi dn H Ni ni chung v c bit l cc bn tr nhng mt hng phc v cho dp Tt Trung Thu. Qung b rng ri hn na cc mt hng truyn thng, th cng, c bit l sn phm ca cc lng ngh. Mt phin ch ch c hng Vit Nam, cao khu hiu Ngi Vit dng hng Vit. Kt ni v nhn rng cc hot ng tnh nguyn v cng ng ca cc cu lc b tnh nguyn tr. To sn chi lnh mnh cho cc bn hc sinh, sinh vin trn a bn thnh ph H Ni. Gy dng li sng tit kim trong cng ng dn c, nu cao thc bo v mi trng, ni khng vi ti nilon. Mt phin ch cam kt KHNG s dng ti nilon. Tuyt i KHNG ht thuc l, KHNG ni thch. 6. L hi Trung thu 2 0 1 3 a im: Thi gian: i tng: Nh A2 Trin lm Ging V - H Ni Ngy 14 - 18/09/2013 Hnh thc: Gia nh tr. Hc sinh, sinh vin. Ngi dn trn a bn thnh ph H Ni. L mt khng gian vn ha, mt l hi trung thu truyn thng. L mt qun th bao gm nhiu quy bun bn cc mt hng tiu dng thit yu v c sn 3 min; hng th cng m ngh Vit Nam. Cc quy c th hin di nhiu hnh thc khc nhau: chiu, mt, sp tre, Cc n v ng hnh: 1. Nhm Tnh Nguyn Nim Tin 2. Nhm Bi Gia Nhch 3. Nhm SVMinsk Club 4. Cu lc b Vietnam Youth Development 5. Nhm Tnh Thng 6. Hi u Bp Hong Gia Vit Nam 7. Cu lc b Ht u 8. Cu lc b MC Plus 9. D n Navigarden Bo tr thng tin: n v t chc: Bo tr t chc: Hip hi Lng ngh Vit Nam 7. L hi Trung thu 2 0 1 3 Cc hot ng T r o n g L H i T r u n g t h u 8. L hi Trung thu 2 0 1 3 1.L Hi Trung Thu 9. L hi Trung thu 2 0 1 3 M a L n : L K h a i M c R c n : T i T h 7 ( 1 4 / 9 / 2 0 1 3 ) P h c t r u n g t h u : T i C h N h t ( 1 5 / 9 / 2 0 1 3 ) 10. L hi Trung thu 2 0 1 3 Hi Lng N g y C h N h t ( 1 5 / 9 / 2 0 1 3 ) T r n h d i n v t i h i n c c h o t n g d n g i a n ( T h i t h i c m , u v t , p n i u , ) 11. L hi Trung thu 2 0 1 3 2. Nhng mnh ghp thi gian G m nhi u ho t ng mang tnh truy n t h ng v hi n i an xen 12. L hi Trung thu 2 0 1 3 Gc K c C c t r c h i d n g i a n : n q u a n ; K o c a l a x ; B t m t b t d ; R n g r n l n m y . d i n r a x u y n s u t p h i n c h . 13. L hi Trung thu 2 0 1 3 Gc Sng To i m t c h c c c t r c h i d n h c h o t r e m k h i t h a m g i a p h i n c h : N n t h e , l m c h i t r u n g t h u , t t r a n h , t t n g , n n h n h c n g d i n r a x u y n s u t p h i n c h . 14. L hi Trung thu 2 0 1 3 Cng k c : K h c h h n g c t h h a m n h v o k h n g k h c h T t T r u n g T h u Vi t N a m g c c h p n h t r o n g n h n g t r a n g p h c x a . 15. L hi Trung thu 2 0 1 3 Rc r vi mn trnh din thi trang giy 16. L hi Trung thu 2 0 1 3 C c b n t r k h n g c h n m u a s m m c n c c h i t h a m g i a n h i u h o t n g b n l m a n g t n h c h t s n g t o v t n g t c c a o : C a m a n h c , b n g b a y n g h t h u t , v h e n n a , . . . 17. L hi Trung thu 2 0 1 3 Hng dn lm bnh T l m b n h t r u n g t h u v c c h o t n g s n g t o c h o c h n h c c k h c h h n g 18. L hi Trung thu 2 0 1 3 G i a n H n g n g G i 1 0 K V C n g n g : M i m n g i c h 1 0 K ; G c i t p t r u n g l n g c t r a o i v i n g i d n t h a m g i a p h i n c h . 19. L hi Trung thu 2 0 1 3 3. Hng Ha Phong Ph T h n g t i u d n g t i c c s n p h m l m b n g t a y c o , h n g t h c n g m n g h t r o n g n c , 20. L hi Trung thu 2 0 1 3 B n h t r u n g t h u B n c N e m c h u a G i m e C h c m C h m c T r u - B g c b p T m c h u a M n g t m a i . . . c sn dn tc : 21. L hi Trung thu 2 0 1 3 X o o n g n i , D u n , M m , M u i , G o , N g , K h o a i , S n , R a u s c h . . . Thc phm v gia dng : 22. L hi Trung thu 2 0 1 3 V i c c c h t l i u : V i , t , g i y, g , . . . th cng: 23. L hi Trung thu 2 0 1 3 G m s , S n m i , M y t r e a n , . . . th cng m ngh 24. L hi Trung thu 2 0 1 3 Q u n o , V n g , k h u y n t a i , n h n Thi trang v ph kin 25. L hi Trung thu 2 0 1 3 Kch bn chng trnh* L H i Tr u n g t h u * D k i n , c t h t h a y i t h e o k h o c h t c h c c h n g t r n h 26. L hi Trung thu 2 0 1 3 Thi gian S kin 7:30 13/09 Cc gian hng bt u chun b v trang tr. 17:00 13/9 Hon tt cng vic trang tr gian hng 9:00 14/9 Khai mc phin ch 9:30 14/9 Ma ln 10: 00 14/9 Cc hot ng vn ha vn ngh dn gian, tr chi dn gian 19:00 14/9 L Hi Trung Thu - Rc n 9:00 15/9 Hi lng: Thi thi cm 17:00 15/9 Hng dn lm bnh v chi Trung Thu 19:00 15/9 L Hi Trung Thu Ph c 27. L hi Trung thu 2 0 1 3 Thi gian S kin 9:30 16/09 Trnh din Thi trang giy B su tp 2014 ca NTK Jessica Lanh 16:00 16/9 Cc hot ng vn ha vn ngh dn gian, tr chi dn gian 17:00 16/9 Bc thm trng thng 9:30 17/9 Hi lng Thi u vt 17:00 17/9 Cc hot ng vn ha vn ngh dn gian, tr chi dn gian 17:00 17/9 Bc thm trng thng 10: 00 18/9 Ta m Gii thiu v k tng sch John i tm Hng Trn Hng John 17:00 18/9 Cc gian hng dn dp v bn giao li mt bng 28. L hi Trung thu 2 0 1 3 Cc n v truyn thng* Bo giy Bo in t Knh truyn hnh Bo Sinh vin Vit Nam VnExpress.net Truyn hnh AVG Bo Lao ng Dantri.com.vn i truyn hnh Vit Nam Bo Hoa hc tr Kenh14.vn i truyn hnh H Ni Bo Thiu nin Tin Phong Zing.vn Truyn hnh trc tuyn 123TV Bo Gia nh x hi Ione.net Truyn hnh trc tuyn LifeTV Bo Ph n Vit Nam Tinhay.vn Knh truyn hnh YanTV Cc phng tin truyn thng khc *D kin, c th thay i theo k hoch t chc chng trnh 29. L hi Trung thu 2 0 1 3 K hoch truyn thng L h i Tr u n g t h u 30. L hi Trung thu 2 0 1 3 31. L hi Trung thu 2 0 1 3 32. L hi Trung thu 2 0 1 3 33. L hi Trung thu 2 0 1 3 34. L hi Trung thu 2 0 1 3 Cc gi ti tr L H i Tr u n g t h u 35. L hi Trung thu 2 0 1 3 * Cc n v c th ti tr bng tin mt hoc hin vt 36. L hi Trung thu 2 0 1 3 Quyn li ca Nh ti tr* L H i Tr u n g t h u * Q u y n l i n v h t r s c t h a t h u n t r c t i p t r n h p n g 37. L hi Trung thu 2 0 1 3 38. L hi Trung thu 2 0 1 3 39. L hi Trung thu 2 0 1 3 40. L hi Trung thu 2 0 1 3 41. L hi Trung thu 2 0 1 3 H s nng lc L H i T r u n g t h u 42. L hi Trung thu 2 0 1 3 n v bo tr H i p h i l n g n g h V i t N a m 43. L hi Trung thu 2 0 1 3 Hip hi lng ngh Vit Nam l mt t chc phi li nhun v t nguyn ca cc lng ngh v t chc kinh doanh, cc ngh nhn cng nhng ngi tm huyt cng hp sc thc hin cc bin php bo tn va pht trin ngnh ngh truyn thng, bo v quyn li hp php ca cc hi vin, gp phn to vic lm, nng cao i sng, gp phn cng nghip ha, hin i ha nng thn. Hip hi c trn 1000 hi vin, l cc c nhn (bao gm cc ngh s, nh khoa hc cng ngh, nh kinh doanh, ngh nhn) v doanh nghip, t chc hot ng trong lnh vc kinh doanh, dch v lng ngh trong c nc. 44. L hi Trung thu 2 0 1 3 n v t chc T r u n g t m t h n g m i v t r i n l m q u c t ( V I B C ) V i t N a m 45. L hi Trung thu 2 0 1 3 Trung tm thng mi v trin lm quc t gi tt l VIBC Vit Nam ta lc ti ta nh A2, Trung tm trin lm quc t Ging V, mt trong nhng a im t chc trin lm hng u Vit Nam. Vi c s vt cht hin i, cng nhng khu vc dnh ring cho t chc hi tho, kho bi & bi gi xe rng ri, hng nm ni y din ra hng trm hot ng hi ch, trin lm quc t, hi ngh hi tho giao lu xc tin thng mi, hot ng ngh thut VIBC Vit Nam vi tng din tch 11.650 m2. Vi v tr c a hai mt tin tip gip vi con ph vng Ngc Khnh v Ging V. Vi v tr nm ngay cng chnh ca Trung tm trin lm, mt mt tin tip gip vi cng n khch tham quan, nn v tr vn c ca VIBC Vit Nam c v nh con g trng vng cho cc doanh nghip. 46. L hi Trun

Search related