Lesson Hieu Biet Ve Pr

 • View
  10

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Lesson Hieu Biet Ve Pr

 • 1. Ti liu s dng ca T&A Vit Nam Trnh by: Kenny Jun HIU BIT V PR

2. 3. 4.

 • 9h sng-Son tho thng co bo ch v mt dch v mi
 • 10h sng-Gi thng co bo ch cho i din truyn thng tt c cc khu vc yu cu h a phng ha vn bn
 • 10h15- Chun b ni dung cho bi pht biu sp ti ca Tng gim c ti hi tho Cng ngh v tng lai
 • 11h- Xem xt xut ti tr cho cuc thi Tm kim ti nng tin hc tr
 • 11h30-c bn tin im bo ca cng ty trch xut thng tin bo

5.

 • 12h- n tra vi phng vin mt t bo kinh t, thm d kh nng cho mt bi bo trong s ti
 • 13h30-Xem xt thit k cho ha ca cun brochure mi v ghi nhn xt
 • 14h-Hp cng vi cc b phn qung co, marketing xem xt k hoch tung ra sn phm mi vo cui nm
 • 15h- tr li in thoi ca mt phng vin hi v chin lc pht trin ca cng ty trong giai on mi
 • 16h-Kim tra a im t chc bui tip tn ca hng

6.

 • nh ngha PR - Quan h cng chng
 • nh ngha theo chc nng
 • Cu ni/Truyn ti t lnh o n cng chng
 • Cu ni/Truyn ti t cng chng n lnh o
 • i tng ca PR

7.

 • PR= public relations
 • PR= corporate communications, corporate relations, public affairs
 • PR= community relations
 • PR= quan h cng chng, giao t nhn s, quan h cng cng, truyn thng i chng

8.

 • Quan h cng chng l mt n lc cln k hochvko di lin tcthit lpvduy trstn nhimvhiu bit ln nhaugia mt t chc v cng chng
 • PR Society of UK

9.

 • Quan h cng chng l mtngh thutvmn khoa hc x hi ,phn tchnhng xu hng,d onnhng kt qu,t vna ra cc li khuyn co cho cc nh lnh o ca t chc vthc hincc chng trnh hnh ng c lp k hoch phc v quyn li ca c t chc v cng chng

10.

 • i tng ch yu l t chc v cng chng
 • Chc nng l xy dng mi quan h cng c li
 • Cng c chnh l cc hot ng truyn thng
 • Mc ch tt p l xy dng trn c s s tht v hiu bit ln nhau

11.

 • PR l chc nng qun tr dng :
 • - nh gi thi ca cng chng
 • - nhn nh mi quan tm ca cng chng i vi cc chnh sch v c ch ca mt c nhn hay mt t chc
 • - lp k hoch v thc hin nhng hot ng cn thit t c s hiu bit v chp nhn t pha cng chng.

12.

 • 5 nguyn tc:
 • Truyn thng trung thc to uy tn
 • Ci m v hnh ng kin nh c tn nhim
 • Hnh ng cng bng c tn trng
 • Truyn thng 2 chiu trnh tnh hung bt li v xy dng mi quan h
 • Nghin cu mi trng, tng kt nh gi a ra quyt nh hoc kp thi thay i ha hp vi x hi

13.

 • Chuyn vin PR thc hin:
 • truyn t t tng, chnh sch, k hoch v thc thi ca ban lnh o n cng chng
 • phn nh thi ca cng chng i vi ban lnh o

14.

 • Tm hiu cng chng thc s ngh g v t chc v gip ban lnh o bit nhng suy ngh

2 mt ca ng xu 15.

 • Ti sao phi xc nh ng nhm i tng
 • Ni b v i ngoi
 • Truyn thng v Tng lai
 • Tn thnh, Phn i v Khng rng buc

16.

 • Xc nh ng nhm lin quan n mt chng trnh
 • Thit lp mc u tin trong gii hn ngn sch v ngun lc
 • la chn phng php tip cn v phng tin truyn thng ph hp
 • chun b thng ip vi ni dung v hnh thc ph hp nht

17.

 • Quan h gia ban Gim c vi cc ban chuyn mn
 • Quan h gia cc ban chuyn mn vi nhau
 • Quan h gia tng nhn vin vi ban Gim c
 • Quan h gia ban Gim c vi tng nhn vin

18.

 • Chnh ph (nh u t, c quan qun l v iu phi)
 • Nh cung cp
 • Ngi tiu dng (khch hng mua v)
 • Gii truyn thng
 • Nhm ngi c nh hng n d lun
 • Cc on th, hip hi
 • Nhn vin tim nng

19.

 • Nhiu im chung
 • Khc nhau v phm vi hot ng (chin thut, k nng qun l)
 • Khc nhau v mc tiu (thay i nhn thc cng chng)
 • Khc nhau v i tng (cng chng chn lc hn)
 • Khc nhau v knh truyn (a dng hn v knh truyn)

20.

 • Hay b lm ln
 • Qung co tr tin, kim sot c thng ip, hng ti i tng rng ri bn ngoi, c th dng ngh thut phng i
 • PR cung cp thng tin c ch, khng kim sot c thng ip, hng c vo i tng bn trong, da vo s tht, rng hn trong chc nng qun l

21. Ci ny l marketing 22. Ci ny l PR 23. Ci ny l qung co 24. Cn ci ny l Brand Recognition. 25. 26.

 • Phn tch
 • T vn
 • Truyn thng
 • nh gi

27.

 • Cc yu t x hi, kinh t, chnh tr, mi trng nhn vn m cng ty hay t chc hot ng
 • Mc ch l nhm rt ra cc d bo, kt lun, nh hng pht trin hay cung cp thng tin nn tng t vn cho lnh o

28.

 • Cho ban lnh o v hng pht trin ca cc chnh sch v hot ng nhm nng cao cht lng quan h vi ng o qun chng khc nhau

29.

 • lin tc v chnh sch v hnh ng ca cng ty, cc sn phm, dch v ti cng chng lin quan

30.

 • cc kt qu mt cch khch quan nhm hc tp nhng iu lm tt, nhng iu lm sai, nhng tin b t c v nhng bi hc

31.

 • Nghin cu
 • Hnh ng v K hoch
 • Truyn thng
 • nh gi

32.

 • Chng ta mun bit iu g? Chng ta bit nhng g? Nhng g chng ta cha bit?
 • Vn g ang xy ra? Ti sao? N s c nh hng n vi chng ta nh th no?

33.

 • Nghin cu ti bn
 • Nghin cu phn hi
 • Gim st thng tin
 • Nghin cu nh lng (kho st)
 • Nghin cu nh tnh (focus groups)

34.

 • Cn phi lm g gii quyt vn ?
 • K hoch tt l ti quan trng
 • K hoch tt c bt u t nghin cu tt
 • Th hin c nh hng gi tr
 • Da trn mc tiu
 • C u ra on nh c, c nh lng
 • C gii hn thi gian

35.

 • K hoch tng th
 • K hoch tm thi
 • K hoch d phng
 • K hoch khn cp

36.

 • Truyn thng vi cng chng tng cng s hiu bit v chp thun, hoc tr li cu hi: s ni th no vi cng chng
 • Ngun-Thng ip-Knh truyn-Ngi nhn

37.

 • nh gi hiu qu ca nhng n lc truyn thng thc hin, tr li cu hi: nh hng/hiu qu vi cng chng ra sao
 • L khu kh nht trong qui trnh hot ng quan h cng chng
 • L nn tng hay thc cht l nghin cu

38. 39.

 • Th no l nghin cu
 • Cc loi nghin cu trong PR
 • Cc phng php nghin cu trong PR
 • iu tra
 • nh gi Truyn thng
 • nh gi tng kt

40.

 • Nghin cu l nghip v tp hp v din gii mt cch c h thng cc thng tin nhm tng cng hiu bit v cc vn :
 • Bng cch no chng ta xc nh c cc nhm thnh phn?
 • Nhng thng tin ny lin h nh th no vi thng ip chng ta cn sng tc?
 • Nhng thng tin ny lin h nh th no vi cu trc ca chng trnh truyn thng?
 • Nhng thng tin ny lin h nh th no vi cc knh truyn thng?
 • Nhng thng tin ny lin h nh th no vi lch trnh truyn thng?
 • Nhng thng tin ny lin h nh th no vi cc chin thut ng dng trong k hoch?

41.

 • Nghin cu c tin hnh thc hin 3 nhim v:
 • M t quy trnh, tnh hung hay hin tng
 • L gii v sao s vic din ra, cc nguyn nhn ca s vic v cc tc ng do s vic gy nn
 • Tin on iu g s xy ra nu nh chng ta thc hin - khng thc hin mt hnh ng no

42.

 • Nghin cu ng dng gip gii quyt nhng vn c th
  • Nghin cu mang tnh chin lc: nh ra cc mc tiu ca k hoch, pht trin thng ip, to knh so snh -benchmarks
  • Nghin cu mang tnh nh gi : xc nh liu chng trnh PR c t c nhng mc tiu t ra
 • Nghin cu l thuyt gip thu hiu qu trnh thc hin chng trnh PR

43.

 • Kho st - iu tra
  • iu tra m t
  • iu tra l gii
 • nh gi thng k truyn thng
 • Nhng bin php khng ph trng

44.

 • Mu iu tra (hay nhm c chn)
 • Bng cu hi
 • Phng vn
 • Phn tch cc kt qu

45.

 • Gip chuyn vin PR hiu r hn v mi quan h gia qun tr v mc tiu
 • Phn tch v tr ca doanh nghip trong tm thc ca nhn vin v cc cng ng lin quan
 • Cung cp c s gii quyt cc vn sau:
   • S dn thng tin
   • S mt cn bng trong cc hot ng truyn thng
   • S chng cho chc nng trong hot ng nhn vin
   • S tn ti ngm ca cc thng tin khng r ngun gc trong doanh nghip, gy thit hi cho t chc
   • S tn ti ca nhng quan im, thnh kin mu thun v khng c thc v t chc

46.

 • a ra nhng thay i cn thit v nh hng, ti c cu ngun lc v ti sp xp cc u tin
 • nh gi v phn tch cc chng trnh truyn thng sau khi c kt qu
 • nh gi cc mc tiu khi mt chng trnh angc cc i tng lin quan lu tm