Norra Eest Majandus

Embed Size (px)

Text of Norra Eest Majandus

 • 1. Norra ja Eesti Tiina Link, Norra saatkond/Innovation Norway

2. Norra saatkond/Innovation Norway

  • Innovation Norway - Norra riiklik majanduse arendamise organisatsioon (vrreldav Ettevtluse Arendamise Sihtasutusega):
  • Tegevuse fookus: regionaalareng Norras, eksport ning ettevtete rahvusvahelistumine; turism (visitnorway.com); innovatsioon
  • 700 ttajat (ki kidesNorra maakondades ja 34 vlisriigis)
  • Vlisriikides osa Norra saatkonnast
  • Ligi 8000 miljonit EEK aastas (u 1/6 Eesti riigieelarvest) firmade kohaliku ja rahvusvahelise tegevuse toetamiseks (riskikapital, toetused, laenud, koolitus, turu-uuringud, ri / tehnoloogiapartnerite leidmine vlismaal, kontaktvrgustikud jne)
  • Tallinna kontor: ldistele infopringutele vastamine (1000 pringut; 500 ettevtte esindaja visiiti aastas (2005); huvi kasv 50% aastas)
  • Norra ettevtete abistamine ekspordi, allhangete ning investeeringute osas (u 30 olulisemat projekti aastas)

3. Norra - phifaktid

  • Konstitutsiooniline monarhia (kuningas Harald V)
  • 4,5miljonit elanikku - Eesti x 3
  • Pealinn Oslo 0,5 miljonit elanikku - Tallinn
  • Territoorium ligi 385 000 km2 Eesti x 8
  • 1752 kmphjast lunasse
  • 2650 kmrannajoont (koos fjordidega 10 X rohkem)
  • Raha Norra kroon, 1 NOK = ligi 2 EEK
  • Maailma ks rikkamaid riike, Petroleum Fund vrtus 20042000 000 miljonit EEK (500 000 per elanik)

4. Norra ajalugu

 • 800-1050Viikingiaeg
 • 900 Maa hendatakse kuningriigiks
 • 1380 1536 Liit Taaniga
 • 1536 Osa Taani Kuningriigist
 • 1814 1905 Liit Rootsiga
 • 1905 Norra saavutab iseseisvuse
 • 1940 1945 Saksa okupatsioon
 • 1970 Phjameres avastatakse nafta- ning gaasivarud

5. Norra majandus - ldine

  • Rahvuslik koguprodukt elaniku kohta: 750 000 EEK aastas
  • (Eesti x 7,5)
  • Keskmine palk: 55 000 EEK (Eesti X 6,5)
  • Ttus 4,8% (Eesti 8,1%)
  • Eksport moodustab ligi poole rahvuslikust koguproduktist
  • Suurem osa Norra vliskaubandusest on EL-iga (olulisemad Den, Swe, UK, Ger); kuid ka USA, Aasia
  • Norra ei kuulu Euroopa Liitu, kuid moodustab Islandi , Liechtenstein i, Shveitsiga -European Free Trade Association (EFTA)
  • European Economic Area (EEA) ehk Norra, Island , Liechtensteinleping Euroopa Liiduga kaupade, kapitali, teenuste, inimeste vaba liikumine (nb aga mitte tolli/maksuliit )

6. Norra majandus kolm vaala

 • Nafta- ja gaasitstus
  • 100 000 inimest
  • 15% maailma off-shore (nafta & gaas) tstusest norrakate kontrolli all; Norra suuruselt maailma kuues naftatootja ja kolmas nafta eksportija Phjameri, Barentsi meri (Statoil, Hydro)
  • Toetab paljusid teisi majandussektoreid metallitstus, laevandus, krgtehnoloogilised ettevtted, ehitus
  • Laevandus
  • 90% laevandusest vlissadamates; ks suurimaid kaubalaevastikke maailmas (omab 10% maailma kaubalaevastikust)
  • 150 aasta pikkune traditsioon, Norra laevandusperekonnad
  • Laevandusega seonduvad teenused (ehitus, kindlustus, kvaliteet, finantseerimine, jne.) 45% Norra teenuste ekspordist
 • Kalandus
  • Suuruselt kolmas kalaeksportr maailmas (2 miljonit tonni kala aastas e u 1 ports igale maailma elanikule)
  • Kalakasvatused/kalapk - Phja- ja Lne-Norra rannik

7. Naftasektor suurim majandusharu(2004) Naftasektori osakaal RKP-st Naftasektori osakaal koguekspordist Allikas :Norra Rahandusministeerium, Norra Statistikaamet 8. Norra eksport Allikas :Norra Statisitikaamet 9. Norra import Allikas :Norra Statisitikaamet 10. Majandus 2

  • Mbli- ja tekstiilitstus rhub disainile, kvaliteedile (nt H g ,Helly Hansen), tootmineisetoimub juba aastak mneid suures osas vlismaal
  • Energiamahukad tootmised (hdroenergia=>99% Norra energiatarbimisest):
  • - Metsa- ja puidutstus, paber, tselluloos (Norske Skog), Kesk-Norra
  • - Metallurgia Norra oluline globaalnealum i inium i , magne e sium i, rauahendite tarnija (Hydro Aluminium )
  • Tehnoloogiaphine tstus kapitalimahukad nishitehnoloogiad nt kaitse-, keskkonna-, energia-, merenduse, IT- valdkonnad
  • Pllumajandus=>vaid 3% riigi pindalast haritav, maailma ks subsideerituma pllumajandusega riike; uued WTO regulatsioonid muutmas turgu

11. Majandus 3

  • Tarbijaturg:
  • Toiduainetstus (TINE, Orkla, pizzad, hotdogid, uuemal ajal kagourmetjaslow food ), kohaliku kapitali ja rahvusvaheliste suurkettide segu
  • Kaubandus - ldine suur ostujud. Viimase 5 aastaga riiete hind jaekaubanduses kukkunud 30% aga kive on samavrd suurenenud.
  • Kaubandusega seonduvalt oluline logistika, jaotus (suhteliselt suured vahemaad) ning reklaam, meedia (mh norrakad suurimad ajalehelugejad maailmas)
  • Telekommunikatsioon, IT rohkem mobiilikontosid kui elanikke
  • Experience majandus - hotellid (siseturism), restoranid, kinod, teatrid, tervis/ wellness /sport/ outdoor

12. Majandus 4

  • Ehitus:
  • - traditsioon investeerida kodusse, paljudel lisaks 2. maja mgedes
  • - Elamubaas philiselt puidust
  • - Nr 1 kulutajad Euroopas: keskmine elamubaasi korrashoidmise kulu majapidamise kohta Norras 32 000 EEK/aastas. Nt vannitoa keskmine renoveerimiskulu Norras ca 160 000 kr (vrdl Rootsis 80 000 EEK)
  • - 1/3 ehituskibest on avaliku sektori tellimused (sotsiaalobjektid, teed)
  • - palju vikefirmasid + suured (Skanska, NCC, Veidekke, AF-Gruppen, Bache-gruppen, Block Watne, Mesta, Kruse Smith, Moelven)

13. Majandus 5

  • riteenused:
  • - Viimase 5 aastaga oluliselt kasvanud tnu teenuste sisseostmisele/vs firma teeb ise: puhastus- ja turva, kinnisvarahooldus, personaliotsing/rent, IT-teenused, raamatupidamine
  • - Kasvanud ka rikonsultatsioonide valdkond (finants-, igus-, arhitektuuri-, tehnilised konsultatsioonid). Tnu IKT tehnoloogiatele => teenuste osutamine muutumas kohalikust rahvusvaheliseks

14. Norra majandus - ld

  • Lbi aegade pikim majanduskasv Norras jtkub oodatavalt ka 2007-2008
  • Ttleva tstuse kive kasvanud 25% (2006 1. poolaasta),ekspordi kasv 18%
  • riklientide pangalaenud suurenenud 22% (2006 1. kvartal vs 2005 1. kvartal)
  • Ligips tjule, energiale, tootmissisenditele kige suuremad pudelikaelad. Ettevtted/ei suuda leida ttajaid arv on kahekordistunud viimase aasta jooksul
  • 3 5st norra ettevttest raporteerib kapasiteedipuudusest

15. Firmad Norras

  • Norras 317 000 firmat. Aastas 40 000 uut (= ligi tegutsevate firmade arv Eestis) => paljud uued baseeruvad loomingulisel riideel turgude/vimaluste kohta => suur firmade kive igal aastal lpetatakse palju firmasid
  • Suur osa ettevtetest asub regioonides (ajaloolised phjused energiaallika, loodusresurssi v transpordivimaluse lhedus) -- tna riiklik poliitika
  • Palju hemehefirmasid eriti nt ehitussektoris
  • Teenindusfirmades nt jaekaubandus tpiline 1-4 ttajat
  • 80% Norra firmadest vhem kui 20 ttajat
  • Riiklik osalus paljudes suurettevtetes (nt energia, infrastruktuur)
  • Vaid 1% firmadest rohkem kui 100 ttajat samas annavad need firmad 40% kogu thivest (Statoil, Hydro, Aker, Telenor)
  • Vaid 10% firmade kapitalist Norras vlisinvesteeringud (Den, UK), norrakad investeerivad tna vlismaale rohkem kui vastupidi (alles 10 a tagasi olukord teine)
  • Rahvusvahelised vrgustikud, projektid dnaamilisus ja ligips vajalikule kompetentsile/kulubaasile

16. E esti thtsamad ekspordipartnerid/riigid Allikas :Statistikaamet 17. Eesti ja Norra kaubandus, milj.EEK 1992-2004 18. Norra eksport Eestisse Allikas :Norra Statistikaamet 19. Eesti eksport Norra Allikas :Norra Statistikaamet 20. 30 0 +Nor ra osalusega ettevtet Eestis Kokku 3,07