Okyanus: Tehlike Analizi - HACCP Planı Kontrol Soru Listesi (Okyanus Danışmanlık)

Embed Size (px)

Text of Okyanus: Tehlike Analizi - HACCP Planı Kontrol Soru Listesi (Okyanus Danışmanlık)

1. Tehlike Analizi ve HACCP Plan Deerlendirme Soru Listesi OKYANUS Danmanlk Deer Katar 1. A.Hazrlk Aamalar HACCP ekibi bilgileri aadaki ieriyor mu? Ekip yelerinin tecrbeleri ve ynetim destei/temsilcisi Ekip yelerinin eitim ve deneyimleri, zellikle HACCP Danman desteiEHB. 1. a) b)rn tanmlama HACCP aadakileri ieriyor mu? Kurulu ismi ve rn ismi rnde kullanlan hammaddeler ve dier girdiler ile gda gvenlii asndan nemli girdilerin formlasyondaki miktarlar Kullanlan ambalaj malzemesi rnn saklama, datm ve sat srasndaki scakl? Tketim biimi rnn retim ak emas bulunmakta m? Ak, basit ve sreleri aklayc m? Btn aamalarn scaklk ve zaman profilleri Kullanlan hammaddeler ve dier rn bileenleri retim srasnda aa kan atklarn aa kt aamalar Ak emas uygulamaya gre doruluk ve btnsellik asndan dorulanm m? HACCP'nn kapsam Kapsamdaki rnler Kapsamdaki srelerEHTehlike analizinin gerekletirilmesi Gda gvenliini tehlikeye dren biyolojik, kimyasal ve fiziksel zelliklerin analizi? Hammadde ve dier girdilerden kaynaklanan tehlikeleri Cihaz ve binalarn tasarmndan kaynaklanan tehlikeler rnn zelliklerinden kaynaklanan tehlikeler alan uygulamalarnda kaynaklanan tehlikeler Ambalajdan kaynaklanan tehlikeler Depolama ve datm tehlikeleri Dier n koulardan kaynaklanan tehlikeler Allerjenlerden kaynaklabilecek tehlikeler GMOlu girdi kullanmaktan kaynaklanabilecek tehlikeler Her bir tehlikenin iddeti ve grlme olasl retimin tm sre aamalar tanmlanm ve olas nemli tehlikelerin bulunduu aamalar listelenmi mi? Belirlemi tehlikelerle ilikilendirilmi sre basamaklar listelenmi mi? Belirlenmi tehlikeler iin kontrol nlemleri belirlenmi ve listelenmi mi (eer varsa)? Gda gvenlii kaliteden ayr olarak m dnlm m? Tedariki denetimi aadakileri kapsamakta m? Girdi ve mamul artnameleri rn ak emalar Tetkik raporu Analiz raporuEHEHc) d) e) 2) a) b) c) d) C) D) a) b) II. 1) a) b) c) d) e) f) g) h) i) 2) 3) 4) 5) 6) 7) a) b) c) d)Okyanus Danmanlk Deer Katar Tel: 232 3629944 Faks: 232 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com Kalite Herkesin Hakk ve Sorumluluudur okyanus@okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com Copyriht 2007 Her hakk sakldr. zinsiz, basl ve sanal ortamlarda, kullanlamaz, oaltlamaz. Sayfa: 1/3 Dr. Murat zdemir, 26Ocak2001/ D1:10ubat 07-D01 2. Tehlike Analizi ve HACCP Plan Deerlendirme Soru Listesi OKYANUS Danmanlk Deer Katar III. 1) 2)Kritik kontrol noktalarnn (KKN) belirlenmesi KKN'lerin belirlenmesinde kriterler Daha nceden belirlenmi tehlike iin szkonusu basaman KKN olup olmadnn belirlenmesinde yardmc olarak KKN karar aac kullanlm m? Belirlenmi btn nemli tehlikeler tehlike analizi srasnda deerlendirilmi mi? KKN kaytlar tutulmakta mu? HACCP plan mevcut mu?EHKritik limitleri (KL) belirlenmesi Her bir KKN ait belirlenmi nleyici faaliyetler iin KL'ler belirlenmi mi? KL'lerin belirlenmi tehlikeleri kontrol etme geerlilii gzden geirilmi mi? KL'ler bilimsel temeli var m? Yasal dzenlemelerden yada sre yetkililerinden mi alnm (Cihaz reticileri vd.) ? KL'lerin yeterliliine dair belgeler kuruluta dosyada bulundurulmakta m?EHzleme ynteminin belirlenmesi Her bir KKN'sn kontrol etmek iin gelitirilen btn kontrol nlemlerinin belirlenmi KL'lerin snrlar iinde tutulduunu kontrol amal izleme sistematii var m? zleme srekli mi? Srekli deilse, izleme tehlikenin kontrolda olmasn garanti altna alacak sklkta m? Srekli olmayan izlemeler iin rnekleme ynergeleri ve istatiksel temeli var m? Verilerin sistematik olarak kayt altna alnmas iin kurallar var m? zleme ilemini yrten sorumlular belirlenmi ve eitilmi mi? zleme kaytlarn deerlendiren/gzden geiren sorumlular belirlenmi ve eitilmi mi? zleme kaytlarnda sorumlu alan imzas istenmi mi? zleme sonularna gre sreci ayarlama ve kontrolu salamaya ynelik ynergeler oluturulmu mu?EHDzeltme - Dzeltici faayetlerin Belirlenmesi Her bir KKN iin dzeltme - dzeltici faaliyet gelitirilmi mi? Dzeltme - Dzeltici faaliyetler aadakileri iermekte mi? Sre kontrolunun yeniden salanmas Etkilenmi rnn ayrlmas? Dzeltme - dzeltici faaliyetlerin yrtlmesinden sorumlu alan belirlenmi mi? Uygunsuzluun dzeltilmesi ve tekrar olumasn nlemeye ynelik kurallar Dzeltici faaliyetleri kayt altna almak zere kurallar var m? Dzeltici faaliyetleri gzden geirilmesi zerine kurallar var m?EHEH3)Kayt Kurallarnn Oluturulmas HACCP plannn kuruluta dosyada bulundurulmasna dair kurallar var m? HACCP kaytlar aadakileri iermekte mi? rn tanm ve kullanm ekli? KKN'lar belirten ak emas? nleyici faaliyetler? KL'ler zleme sistemi: KL'lerden sapma olduunda dzeltme - dzeltici faaliyetler zleme iin kayt kurallar Dorulama kurallar Kayt saklama sresi belirlenmi mi?VIII.Dorulama Kurallarnn OluturulmasEH3) 4) 5) IV. 1) 2) 3) 4) V. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) VI. 1) 2) a) b) c) d) 3) 4) VII. 1) 2)Okyanus Danmanlk Deer Katar Tel: 232 3629944 Faks: 232 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com Kalite Herkesin Hakk ve Sorumluluudur okyanus@okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com Copyriht 2007 Her hakk sakldr. zinsiz, basl ve sanal ortamlarda, kullanlamaz, oaltlamaz. Sayfa: 2/3 Dr. Murat zdemir, 26Ocak2001/ D1:10ubat 07-D01 3. Tehlike Analizi ve HACCP Plan Deerlendirme Soru Listesi OKYANUS Danmanlk Deer Katar 1) 2) 3) 4)HACCP plannda tm nemli tehlikelerin belirlendiinin dorulanmasna dair kantlar var m? KL ve izleme tekniklerinin yeterli ve etkin olarak belirlenmi tehlikeleri kontrol ettiine dair bilimsel ve istatiksel kantlar var m? HACCP plann HACCP ilkelerine uygunluu ile doru altnn dorulanmasna dair ynerge var m? Dzenli olarak veya nemli rn, sre yada paketleme/ambalajlama yntemi deiikliinde HACCP plan ve sisteminin yeniden deerlendirmesi zerine ynerge var m?Okyanus Danmanlk Deer Katar Tel: 232 3629944 Faks: 232 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com Kalite Herkesin Hakk ve Sorumluluudur okyanus@okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com Copyriht 2007 Her hakk sakldr. zinsiz, basl ve sanal ortamlarda, kullanlamaz, oaltlamaz. Sayfa: 3/3 Dr. Murat zdemir, 26Ocak2001/ D1:10ubat 07-D01