Organitzaci³ Cel.Lular

 • View
  2.479

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Organitzaci³ Cel.Lular

 • 1. ORGANITZACI CEL.LULAR

2. ORGANITZACIPROCARIOTA

 • Material gentic dispers pel citoplasma.
 • Sense orgnuls cellulars.
 • Organismes unicel.lulars com bacterisi cianobacteris.

3. ORGANITZACI EUCARIOTA

 • CL.LULA ANIMAL
 • CLUL.LA VEGETAL

4. DIFERNCIES ENTRE CL.LULA PROCARIOTA I EUCARIOTA

 • Absncia de nucli.
 • Tamany molt ms petit.
 • Presncia de plasmidis.
 • Gran variabilitat metablica.
 • Sense orgnuls cel.lulars.
 • Reproducci per bipartici.
 • Presncia de nucli.
 • Tamany ms gran.
 • Gran quantitat dorgnuls cel.lulars.
 • Metabolisme aerbic.
 • Divisi per mitosi.

5. INTRODUCCI A LA CL.LULA EUCARIOTA

 • En una cl.lula eucariota podem distingir tres parts fonamentals:membrana , citoplasma i nucli.
 • Membrana :Capa contnua que envolta la cl.lula i li confereix la seva individualitat.
 • Citoplasma : Part de la cl.lula que est compresa entre la membrana plasmtic i la membrana nuclear. Est format per un medi aqus : elcitosol ,i elsorgnuls.
 • Nucli : Lorgnulms volumins de la cl.lula. Cont la majoria del DNA cel.lular.

6. Orgnuls cel.lulars

   • Ribosomes: Sntesi de protenes.
   • Reticle endoplasmtic :Xarxa complexa de membranes interconnectades que sestenen per tot el citoplasma. Diferenciem elRELi elRER .
   • La seva funci est relacionada amb la sntesi i el transport de lpids i protenes.
   • Aparell de Golgi: Conjunt de cisternes aplanades i apilades de les quals es desprenen petites vescules carregades de substncies. La funci s la de secreci cellulari fabricaci de vescules com ara els lisosomes.

7. MS ORGNULS

 • Mitocondris: Orgnuls energtics , sencarreguen de la respiraci cel.lular.
 • Lisosomes : Vescules amb enzims digestius , sencarreguen de la digesti cel.lular.
 • Peroxisomes: Vescules amb enzims oxidatius .Porten a terme reaccions que generen i destrueixen perxid dhidrgen.

8. DIFERNCIES ENTRE CLLULA ANIMAL I VEGETAL

 • Lacllula animalpresenta :
 • - Centrosoma
 • - Citoesquelet
 • - Vacols petits i
 • nombrosos
 • Lacllula vegetalpresenta:
 • - Cloroplast
 • -Vacol molt
 • gros
 • -Paret cellular

9. IMATGES AL MICROSCOPI ELECTRNIC 10. LA CL.LULA EUCARIOTA 11. LA MEMBRANA PLASMTICA 12. EL FENMEN OSMTIC 13. MECANISMES DE TRANSPORT 14. TRANSPORT DE MOLCULES GROSSES 15. TRANSPORT DE MOLCULES GROSSES 2 16. ESPECIALITZACIONS DE LA MEMBRANA 17. PARET CEL.LULAR I GLICOCALZE 18. EL CITOESQUELET