Pozitif Düşünme Hakkında!

Embed Size (px)

Text of Pozitif Düşünme Hakkında!

  • 1. POZTF DNME HAKKINDA10GEREK

2. Pozitif insan olmak gereklerdeuzak bir Polyana Dnyasndayaamak deildir. Kabul, pozitifdnen insanlarn Polyana gibidavranlar olabilir ama gereksizderecede de hayali insanlardeillerdir. Pozitif insanlar,ktmser bir insann gereianlarken kulland kafa yapsnasahiptirler.Yaptklar sadecegeree farkl bir adan bakmaktr.Karnzda poitif dnme hakknda10 gerek... 3. HAREKETE GEMEYECENZ ANLAMINA GELMYOR...ou insan birey yapmaz. Onun yerinehayal eder, dua eder ve iin geri kalannkadere teslim eder. Pozitif dnenler iseeer hayatta amalarn ve hayalerinigerekletirmekistiyorlarsa,baarformllerine bir ierik katmalarnn gerekolduuna inanmaktalar. Bu baar iinnemli ieriktedevaml almadabulunmaktadr. 4. AMACINIZ OLMADAN HBREY YAPMAYACAINIZANLAMINA GELMYOR...Pozitif dnenlerin hayatta zeki hedef ve amalar vardr.Hedefiniz olduunda, baarmanz gerekn birey olur.Yapmanz gereken eylere ynelirsiniz. Hedef koyduunuzdaise pozitif dnmenin farkn grrsnz. Hedefinizigerekletirme esnasnda sizin iin daha az strese ve dahafazla keyif almanza neden olacaktr. Kendinizden emin olurve bilinemeyenden korkmazsnz. 5. KARAR VERMEYECENZ ANLAMINA GELMYOR...Pozitif dnenlere o an iin daha fazla seenekbulunmaktadr. Ne yapmak istiyorlarsa onaodaklanrlar ve yapmak istemedikleri iinkayglanmazlar. uan bulunduunuz hayat, sizinsetiiniz hayattr. Mutlu ya da sefil bir hayatseebilirsiniz. Hibir insan, hatta kafanza silahdayam biri bile sizin hayatnz ynlendiremez.Sadece aldnz kararlar... 6. KMSEY DNLEMEYECENZ ANLAMINA GELMYOR...Pozitif dnenler mutlu, olumlu dnen vehayatn ilerisine bakan arkadalar arar. yi ve ktinsanlar dinleyin ve onlardan bireyler renin.Pozitif dnen insanlarn etrafnda bulunmak sizezntden uzak yeni bir hayat yaratr. Pozitifdnenler hayatta ne olursa olsun balarn diktutan insanlardr. 7. SORUNUNUZU GRMEZDEN GELMEYECENZ ANLAMINA GELMYOR...Pozitifdnmeksiziproblemlerinizi zdnzesnada motive eder. Sadecepozitif dnceyleolduunuz yerde durmak sizibiryere gtrmez. Eer skalr vealeyhinizekullanrsanz pozitif fncesizin iin sk bir zrholacaktr. 8. DAHA FAZLA BLG ARAMAMANIZ GEREKT ANLAMINAGELMEZ...Pozitif kafa yapsna sahip olduunuzda,neredeyse her zorlu sorunlara annda zmretebileceksiniz. Pozitif dnce yapsnasahip olan insanlar ilerin yryeceineinanrlar ve bu durumda genelde ilerdeyolunda gider. 9. HATALARINIZDAN RENMEYECENZ ANLAMINAGELMYOR...Hatalar utanlmas gereken eylerdeildir. Tam tersine, ok iyi birretmendir ve pozitif dnenlerbunlardan ders karr. Her hatanniyi bir taraf vardr ve pozitifdnenler hatalardaki yanllarbulupkendilerinigelitirirler.nsanlar eitli yollarla deneyipyanldka, saduyularn gelitirir veolgunlarlar. 10. NEGATF DNEN NSANLARDAN KAACAINIZANLAMINA GELMYOR... Pozitif dnenler, negatif dneninsanlardan kamaz onun yerine negatif dncelerinden kaarlar. Neyin yanl gidebileceini dnmek yerine, pozitif dnenler neyin doru gidebileceini dnr. 11. ZAYIF OLDUUNUZ ANLAMINA GELMEZ...Pozitifdnen insanlarnglmsemeleri,zayf olduklaranlamna gelmez. Kt bir olaygerekletiinde, pozitif dnenlerkendilerinisalverip olumsuzdncelerinzihinlerini igaletmelerine izin vermezler. Onunyerine, pozitif dncelerin araynageer ve kt durum iin zmdnrler. Her zaman olaylaraolumlu bakmann bir yolunu bulurlar. 12. TM OLASILIKLARA AIK OLDUUNUZ ANLAMINA GELR... Olanlardaolumlu eyler aramak pozitif dncenin parasdr,hattakt anlarnzda bile sizi gldrmeye yetebilir. Bu durumda kendinizi kt hissetmek yerine, pozitif dncelersizimutlu dncelererehberlik edecektir vekendinize inanmanz salayacaktr. Eer kafanza koyarsanz bireyi baarabileceinize inanmanz salar. Evet, baarabilirsiniz! 13. Pozitif dnceleryetmez. Pozitif hisler vepozitif aksiyonda lazm.ZLEDNZ N TEEKKRLER 14. eviri & Tasarm : Efe Can YILDIRIMKaynak : Sompong Yusoontorn