Click here to load reader

Profile tiếng Việt Balloon Ad_Admicro

  • View
    79

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Balloon ad là hình thức quảng cáo hiển thị tại góc phải chân màn hình - với vị trí bắt mắt và nổi bật so với các hình thức truyền thống.

Text of Profile tiếng Việt Balloon Ad_Admicro

  • 1. Mng li AdmicroTip cn 31,5 triu c gi, tng ng 90% ngi dng Internet Vit Nam. Admicro s hu mng li qung co mobilerng nht v c tm nh hng nht ti Vit Nam, tip cn 20 triu c gi mobile200+ publishers 20M hng c u Mng gi li mobile l 10,000+ vi qung khch l 65M hng co lt l 2.8 #1 truy t Vit lt cxNam p/thng em trang/vi l 40% T thng l th tng l 1 phnt trng: lt hin %125 qung th ngyco/200+ websites27 websites danh ting: s hu v c quyn qung co180+ websites i tc ph theoVng minGii tnh47% min Bc48% Nam gii38% min Nam52% N gii8% min Trung7% quc t tui15% 501

2. Hnh thc qung co xut hin gc phi chn mn hnh.V tr c bit, bt mt ngoi v tr qung co truyn thng,c nh trn website.2 3. u im ni btCng ngh cho php ch tnh ph khibanner c m ra ng kch thc300x250 pxKhng tnh phkhi banner hinth kch thc90x120 pxFree 90x120 Active View 300X250250px120px90px300px3 4. Time On Adu im ni btLun nh c nh gc phi mnhnh v thi gian hin th cc cao doc phn vng ringKhng t ngng li khicun chut lnhay xungFlash Banner 300X25045Scao gp 10 ln so vi qung cothng thng4 5. 300X250500X300u im ni btOthersMouse hover 3sExpand Rate < 1%OursAuto ExpandExpand Rate > 90%5 6. Standard - Classic Demo15sThu nh300X250 300X306 7. DemoFree90x120CunchutxungM rngStandard - Plus30X250 300X2507 8. Demo15sThu nhExtra Standard - Classic300X385 300X308 9. Extra Standard - Plus DemoFree90x120CunchutxungM rng30X250 300X3859 10. Demo15sThu nhFiteye Banner- Classic370X250 300X3010 11. Fiteye Banner - Plus DemoFree90x120CunchutxungM rng30X250 370X25011 12. Demo15sThu nhExpandable - Classic5shocclickM rng300X250 500X300 300X3012 13. Demo15sThu nhExpandable - PlusFree90x120CunchutxungM rng5shocclickM rng30x250 300X250 500x300 300X25013 14. Big Balloon DemoFree90x120CunchutxungM rng30X250 300X60014 15. Demo15sThu nhH-Big Balloon - Classic475x325 300X3015 16. H-Big Balloon - Plus DemoFree90x120CunchutxungM rng30X250 475x32516 17. Demo15sThu nhPage Takeover - ClassicRchuthocclickM rng300X250 980x500 300X3017 18. Demo15sThu nhPage Takeover - PlusFree90x120CunchutxungM rng5shocclickM rng30x250 300X250 980x500 300X25018 19. Channel qung coTng hp lA- dng l Tng hp ll A-Class Class l Tiu dng Tng hp lA-Class l Gia Tiu dng l Tng hp lA- l Gia nh sm Tiu dng l Class Gia Tng hp lA-Class l nh sm Tiu dng l Gia nh Tng hp lsm Tiu l A-Class l Gia nh Mua dng Sc Sc sm Tiu hp Mua ll nh dng l Tng A- Class Gia Sc Mua sm l nh Mua Tiu Tng hp lSc A-Gia sm dng l Class l Gia nh Sc khe khe l Mua sm l Mua Tiu Tng hp lA- Sc dng l Class nh Sc khe khe khe ++ l sm l ++ l Mua Tiu Gia l l ++ l Tng hp lA- Class nh Sc khe l ++ sm dng l l Gia khe l p ++ l Mua Tiu nh Sc khe l p p ++ l Mua sm khe l l Sc l p ++ p ++ l Mua p p ++ l p ++ p p 10tagkhe l l Game Game Game Game Game l Game Game Game Game Game l l l l l l l l l l l l l tr Cuc l l l l tr l tr tr tr Gii Cuc l l tr tr tr tr Gii Cuc sng Gii tr sng Cuc tr Gii Gii s Cuc Gii l Cuc Gii tr l ++ Gio sng Cuc Gii tr Gii Xe - dc s Cuc - thao Ngh l sng Cuc Gii tr Gii l ++ Th l nghip Gio s sng Cuc Gii Gii l Xe dc l - - s sng tr Gii ++ thao Th Ngh Gio tr Gii Xe l nghip l s sng tr l Gii ++ - thao Ngh - dc Gio l s sng tr tr sng Gii l ++ Xe Th l nghip dc Gio l s - tr Gii l Xe thao - Th nghip Ngh dc Gio l s sng Gii ++ - l l Gii thao Ngh - dc Gio l s s l ++ Xe - thao Th l nghip Xe Ngh - l ++ Th dc Gio l - l ++ Xe thao l nghip - Gio l dc ++ Xe - Th Ngh thao l nghip - dc Gio Xe - Th Ngh l nghip - dc - thao thao Th l nghip Ngh Th nghip Ngh - l 19 20. Bo gi CPM15.000StandardVN16.000Extra StandardVN16.000Fiteye BannerVN25.000Big BalloonVN25.000H-Big BalloonVN35.000Page Take-overVN22.000ExpandableVN40.000Gi mua ti thiu 1000CPM Gi cha bao gm thu VAT 10%Tag Aclass, Game: Gi = n gi x 1,33 Min ph thit k, hosting, h tr20Super BalloonVN 21. Bo gi CPC300pxStandard Banner 300x2505.500/ClickVN250pxGi mua ti thiu 3000 Click Gi cha bao gm thu VAT 10%Tag Aclass, Game: Gi = n gi x 1,33 Min ph thit k, hosting, h tr21 22. Bo gi CPA2 GIAI ONGiai on Pre-CPAChy qung co, nh gi s b kt qu v estimate gi biddingn gi p dng gi CPMGi mua ti thiu 1000 CPMTag chy s do Admicro t ng phn phi ph hp i tng t hiu qu cao nhtThi gian ti a 1 tun tch hp sn h thng action trackingSau 1 tun vi s tin b ra, v s action thu c => Gi gi biddingGiai on chy CPAChy qung co, nh gi s b kt qu v estimate gi bidding22 23. H thng theo di bo coMin ph ti khon ng nhpS liu c update theo thi gian thcCp nht lin tc23 24. Case Study - PONDS Acne Clear White DemoVN Nhn hng Ponds Unilever ra mt dng sn phm sa ra mt mi, cung cpgii php chm sc da ton din, nhm nh bt 10 vn ca da mn & nhn,cho ln ra sng mn. Nhn hng cn thu thp data khch hng l la tui teengp vn v da nhn mnGII PHPThi gian: T 02/04/2014 n 20/04/2014Format: H-Big BalloonChannel: Gii tr gii tr, p ++CPM Book: 5500CPMCPA cam kt: 0.36$KT QU251% ROI21,230 lt ng k mu th$ 0.25 CPA (nh hn 44% CPA cam kt)24 25. DemoCase Study - Oppo N1VN OPPO ra mt dng in thoi mi Oppo N1 vi cc tnh nng vt tri: Cameraxoay 206 , Cm ng O-touch, iu khin Oclick. Gii php ton din v sngto ch thc n t 1 chic SmartphoneGII PHPThi gian: T 16/12/2013 n 15/01/2013Format: Big Balloon, m phng chic in thoi tht vi cc tnh nng vt triChannel: Cuc sng sCPM Book: 4000CPMKT QU1.2% CTR4 triu lt xem qung co500 ngn c gi, trung bnh mi c gi nhn thy qung co8 ln trong ton b chin dch25 26. DemoCase Study - SeabankVN SeaBank cung cp gi u i cho vay mua nh, t v tiu dng vi li sutch t 0%/nmGII PHPThi gian: T 14/04/2014 n 27/04/2014Format: Page Takeover, gy n tng vi hnh nh 0%Channel: A-ClassCPM Book: 3300CPMKT QU14.37% CTR (cao gp 20 ln so vi campaign cng ngnh, gp 10ln format standard ca Balloon Ad)3.3 triu lt xem qung co26 27. 27