of 54 /54
BAŞARI HİKAYELERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 - 2015

Proje Başarı Hikayeleri

Embed Size (px)

Text of Proje Başarı Hikayeleri

 1. 1. BAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLII 2014 - 2015
 2. 2. 3BAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLII 1977 yl Bolu Yeniaa doumlu olan Ylmaz, ilk, orta ve lise renimini Ankarada tamamlad. Kocaeli niversitesi Elektronik Haberleme Mhendislii blmnden mezun olan Ylmaz, Gazi niversitesinde ayn blmde Yksek Lisans renimini tamamlayarak Yksek Mhendis nvann ald. Ankara Bykehir Belediyesinde bir sre eitli grevler stlenen Ylmaz, 2005-2014 yllar arasnda Trksat Uydu Haberleme ve Kablo TV A..de srasyla l Mdrl, Teknik letme Mdrl ve Altyap ve letme Direktrlnde grev yapt. Halen T.C. Genlik ve Spor Bakanl Bilgi lem Dairesi Bakanl ve Gelimekte Olan Spor Branlar Federasyonu Dijital Oyunlar As Bakanl grevlerini yrten Ylmaz, evli ve iki ocuk babasdr, Gelien teknolojinin i hayatnda daha fazla kullanlmasyla beraber bilgi teknolojileri projeleri ve faaliyetleri gerek harcanan kaynaklar gerekse zaman olarak kurumlarn zerinde nemle durmas gereken konulardan biri olmaya balamtr. Gnmzde, her sektrden ou kurumda bilgi teknolojileri projeleri yrtlmekte ve bu projelerin sonular stratejik neme sahip olmaktadr. Bu nedenle kurumlarn BT proje srelerini kendi yaplarna, kabul grm uygulamalara ve mevcut kaynaklarna gre tasarlamas ve uygulanmasnn sreklilik kazandrlmas gerekmektedir. Zira iinde bulunan durumun ve hedeflenen amacn iyi analiz edilmesine ramen kurum gereklerine ve teknoloji gereklerine gre yanl seilen yol amacmzdan bizi uzaklatrabilecektir. Kurum ii grevlerimiz kapsamnda Bilgi Teknolojileri faaliyetlerimizi ayr olarak deerlendirdiimizde bu konunun kendine zg kritik boyutlar olduunu gryoruz. Teknolojinin hzl ve srekli gelimesinin yan sra BT yatrmlarnn maliyeti, kaynaklarn nitelii ve gvenlik unsurlar her zaman tekrar tekrar deerlendireceimiz kritik boyutlar olarak karmza kmaktadr. Bu nedenle gnlk BT operasyonel ilerimiz veya uzun soluklu projelerimizde bu kritik boyutlarn etkisinin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Huzeyfe YILMAZGENLIK VE SPOR BAKANLII BILGI LEM DAIRESI BAKANI Sonu olarak, BT almalarnn kendine ve uyguland kuruma zg gerekleri ve yine BT almalarnn stlendii stratejik sorumluluklar sebebiyle BT almalarnn ve BT projelerinin ynetiminin ayr bir neme sahip olduu grlebilmektedir. Bizler de Genlik ve Spor Bakanl Bilgi lem Dairesi Bakanl olarak Bilgi Teknolojileri faaliyetleri ve projelerimiz iin en bata fark yaratan bir misyon ve vizyon belirleyerek yola ktk. Bu yolda kurumun ihtiyalarn yeniliki, gvenli ve hzl zen sistemler gelitirirken Genlik ve Spor iin yeniliki projeler de gelitirdik. Proje ve faaliyetlerimizde izlediimiz yol, abamz ve disiplinimiz bizi herkesten takdir almamz salayan baarlara gtrd. Bu kitapta da bu proje ve faaliyetlerimizi paylaarak size bu baar hikyelerimizi anlatmak istedik. Son olarak, aklmzda daha birok proje fikri olduunu ve gnlmzde milletimiz iin hizmet etme sevdas olduunu sylemek isterim. Sizlerle paylaacamz farkl proje hikyelerinde bulumak midiyle, esenkaln.
 3. 3. 54 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII PERSONEL DURUMU 7 43 1 17KADROLU SZLEMEL (4B) HZMET ALIMI SZLEMEL BLM PERSONEL BLG LEM DARES BAKANLII KADIN ERKEK 49 19 TOPLAM: 68 KADIN / ERKEK DAILIMI BLG LEM DARES BAKANI ZEL KALEM BROSU PROJE YNETM ve KARAR DESTEK OFS YAZILIM GELTRME UBES GRSEL TEKNOLOJLER UBES CORAF BLG SSTEMLER, PROTOKOL UBES A YNETM ve BLG GVENL UBES ARI MERKEZ ve DESTEK UBES DAR VE MAL LER UBES
 4. 4. 76 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII YAZILIM GELTRME UBES Bilgi lem Dairesi Bakanl alanlarnda uzman yazlm, web tasarm, proje, analiz ve test ekipleriyle, bakanlmzn ve bal kurulularn ihtiyalar dorultusunda genliimize daha iyi hizmet etmek ve genlerle etkileimi artrmak amacyla yazlm projelerine imza atmaktadr. YAZILIM GELTRME UBES
 5. 5. 98 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII ANALZ ve KALTE GVENCE UBES Bakanlmz sorumluluundaki bilgi teknolojileri projelerinin i ve sre analizlerinin uluslararas metotlarda gerekletirilmesi bu birimimiz sorumluluunda salanmaktadr. Bu birimimizde ayrca gelitirilen yazlm projelerinin kullanma almadan nce kalite kontrol testlerinin belirli tekniklerle uygulanmas sayesinde gerek hayatta yaanacak teknik problemlerin azaltlmas salanmaktadr. ANALZ ve KALTE GVENCE UBES
 6. 6. 1110 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII A YNETM BLG GVENL UBES Bakanlk birimlerine, web sayfas yaynlama alan verip yneten, internet eriimlerini salayan, internet eriim politikalarn yneten, bakanlk ann gvenliini salayan, iletiim altyapsn oluturan ve yneten, aktif dizin kullanclarn ve eposta hesaplarn yneten, kullanclara ynelik teknik destek hizmetini salayan ubedir. A YNETM BLG GVENL UBES
 7. 7. 1312 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII GRSEL TEKNOLOJLER UBES Bakanlk faaliyetlerinin ve projelerinin geni kitlelere yaylmas, bilinirliinin artmas iin yaplan almalarn ve projelerin grselletirilerek daha etkin sunulmas salanmaktadr. ube 3 farkl alanda hizmet vermektedir. Web Tasarm Grafik Tasarm Video/Kurgu/Montaj GRSEL TEKNOLOJLER UBES
 8. 8. 1514 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII ARI MERKEZ ve DESTEK UBES ar Merkezi kuran ve iletim faaliyetlerini yrten, gelen talepleri cevaplayan ubedir. ARI MERKEZ ve DESTEK UBES
 9. 9. 1716 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII CORAF BLG SSTEMLER, PROTOKOL UBES Merkez ve tara tekilatnn meknsal veri altyapsn oluturan, Trkiye Ulusal Corafi Bilgi Sistemi kapsamnda almalar yrten ubedir. CORAF BLG SSTEMLER, PROTOKOL UBES
 10. 10. 1918 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII DAR VE MAL LER UBES Bakanlk bte ilerini, personel zlk haklarn, Elektronik Belge Ynetim Sistemi ilemlerini yrten ubedir. DAR VE MAL LER UBES
 11. 11. 2120 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c - c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m Bakanlmza bal birimlerin tm faaliyetlerini kapsayan i sreleri verilerinin merkezi olarak konsolide edilmi karar destek raporlar haline getirilmesi almalar yaplmtr. Artk tm verilere eksiksiz, merkezi ve yorumlanm ekliyle her yerden hzl bir ekilde ulalmaktadr. Bakanlmzn yapaca yeni yatrmlara, alaca tm kararlara ve tm izleme verilerine hzl, doru ve gvenli olarak eriilmesi imkn salanmtr. Bakanlmz Strateji Planndaki hedeflerin izlenebilmesi iin niceliksel deerlerin raporlanmas salanmaktadr. l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o - n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n - s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r - a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n - t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e - r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c - c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c - u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o - n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n - s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r - a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n - t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e - r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c - c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t a n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c - u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m PROJELER VE FAALYETLER KARAR DESTEK RAPORLARI GELTRME PROJES Doru Kararlar iin Doru ve Eksiksiz Raporlar 30dan fazla sistem 55 detayl rapor
 12. 12. 2322 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII KARAR DESTEK RAPORLARI p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t KARAR DESTEK SISTEMI MODELININ GENEL EREVESI ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDALAR
 13. 13. 2524 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII RNEK RAPOR GRNTLERI p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t RNEK RAPOR GRNTLERI
 14. 14. 2726 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII KURUM II VERI KULLANIM MATRISI Kalemleri GSB Stratejik Plan Takip Sistemi Personel zlk G.M. Ynetim Sistemi Web Siteleri Genlik Deiimi Projesi GSB Hizmet Birimleri X X Genlik Hizmetleri X X X X Proje ve Koordinasyon X X X X Eitim Kltr ve Aratrma X X X Spor Hizmetleri X X X D likiler X X X Strateji Gelitirme X X X X Hukuk Mavirlii X X X X Personel X X X X X Destek Hizmetleri X X X GSB Bal Kurulular X GSB KYK X X X GSB Spor G.M. X X p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o - l e s t i e c o n s e q u a t , v e l i l l u m d o l o r e e u f e u g i a t n u l l a f a c i l i s i s a t v e r o e r o s e t a c c u m s a n e t i u s t o o d i o d i g n i s s i m q u i b l a n d i t p r a e s e n t l u p t a t u m z z r i l d e l e - n i t a u g u e d u i s d o l o r e t e f e u g a i t n u l l a f a c i l i s i . N a m l i b e r t e m p o r c u m s o l u t n o b i s e l e i f e n d o p t i o n c o n g u e n i h i l i m p e r d i e t d o m i n g i d q u o d m a z i m p l a c e r a t f a c e r p o s s i m a s s u m . T y p i n o n h a b e n t c l a r i t a t e m i n s i t a m ; e s t u s u s l e g e n t i s i n i i s q u i f a c i t e o r u m c l a r i t a t e m . I n v e s t i g a t i o n e s d e m o n s t r a v e r u n t l e c - t o r e s l e g e r e m e l i u s q u o d i i l e g u n t s a e p i u s . C l a r i t a s e s t e t i a m p r o c e s s u s d y n a m i c u s , q u i s e q u i t u r m u t a t i o n e m c o n s u e t u d i u m l e c t o r u m . M i r u m e s t n o t a r e q u a m l i t t e r a g o t h i c a , q u a m n u n c p u t a m u s p a r u m c l a r a m , a n t e p o s u e r i t l i t t e r a r u m f o r m a s h u m a n i t a t i s p e r s e a c u l a q u a r t a d e c i m a e t q u i n t a d e c i m a . E o d e m m o d o t y p i , q u i n u n c n o b i s v i d e n t u r p a r u m c l a r i , a n t s o l - l e m n e s i n f u t u r u m . D u i s a u t e m v e l e u m i r i u r e d o l o r i n h e n d r e r i t i n v u l p u t a t e v e l i t e s s e m o l e s t YNETICILER IIN ZET VE AKILLI RAPORLAR Hedefler iin ngrler raporlanabiliyor.
 15. 15. 2928 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Her Yerden Her Zaman Bilgiye Hzl ve Kolay Ulam! Kurum ii ve kurum d bilgilere ksa zamanda ulalmasn salayan mobil uygulamadr. Bakanlk Makamnn her yerde mobil cihazlardan Bakanlk verilerine ulamas salanmtr Proje Tecrbeleri Mobil Uyumlu alan Mobilgi, Bilgi lem Dairemizin lk Mobil Uygulamasdr. Kurum ii ve kurum d bilgilere ksa zamanda ulalmasn salayan mobil uygulamadr. PROJELER VE FAALYETLER MOBLG Bilgiye Hzl ve Kolay Ulam 12 sistem 50den fazla ekran
 16. 16. 3130 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrl birimlerinin i srelerinin yrtld web yazlm projesidir. Proje tamamlandnda yurt bavurular, yerletirme, kredi ve burs bilgileri elektronik ortamda tutulacak ve rencilerin ihtiyalarna gre imkanlardan faydalanmas salanacaktr. Projenin nemi Kredi Yurtlar Kurumu yazlm sistemleri yenilerek rencilerin yurt, kredi ve burs srelerinde yaanan eksikliklerin giderilmesi ve verilen hizmetlerin hzlandrlmas amalanmaktadr. Projenin Genlik ve Spor Asndan Kazanmlar Bu projeyle uzun yllar gncellenmeyen Kredi Yurtlar Kurumu altyaps gncellenmi, Yurt, Kredi ve Burs srelerinde kaliteli hizmet verilmeye balanmtr. Proje Tecrbeleri Proje sresince kurumda i analizi sreleri titizlikle uygulanm ve deiiklik yaplmas gerekli i sreleri yenilenmitir. Proje sonunda bir ok hizmetin e- devlet zerinden verilmesi planlanmaktadr. Adli sicil Aile Bilgileri renim Gren renci Kardei Mali Bilgiler Snav HayatBilgileri TanmazBilgileri AileSosyal YardmBilgileri SporKayt Bilgileri irket Ekonomik Durum YK PROJELER VE FAALYETLER KREDI YURTLAR KURUMU DEIIM VE DNM PROJESI Hzl, Pratik ve Kolay lemler rencilerin Hizmetinde!
 17. 17. 3332 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Projenin nemi Web sayfalarmz kendi personelimizle gelitiriyor, tasarlyor ve ieriini gncel tutuyoruz. Projenin Genlik ve Spor Asndan Kazanmlar Bakanlmza ulamann en kolay yolu ve faaliyetlerimizden bilgi almann en gzel ekli olan web sitelerimizle herkese hitap ediyoruz. Genlik ve Spor Bakanlnn, Spor Genel Mdrlnn, Kredi ve Yurtlar Kurumunun, tm illerin l Mdrlklerinin ve bakanla bal federasyonlarn kurumsal web sitelerinin ve ynetim portallarnn altyapsn hazrlamaktr. PROJELER VE FAALYETLER KURUMSAL WEB STELER Web Ortamnda Genlik ve Sporun Dinamik Yz Gnde Ortalama 50.000 ziyareti Bakanlk ve Bal Genel Mdrlklerin 3 web sitesi
 18. 18. 3534 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Projenin Genlik ve Spor Asndan Kazanmlar Kurum kltrnn oluturulmasna katk saland. Projelerden personelin haberdar olmas saland, D yapmlara gre maliyeti olmayan kaliteli yapmlar oluturuldu. Proje Tecrbeleri Web TV yayn deneyimi kazanld Kanal ynetimi deneyimleri kazanld. erik ynetimi ve retimi deneyimleri kazanld. Personel bilgilendirmesi daha etkin hale geldi. Projelerin daha etkin tantlmas. Bakanlk projelerinin ve duyurularnn en ksa srede ve etkin bir ekilde personele sunulmasn salayan TV yayn sistemidir. PROJELER VE FAALYETLER GSB TV Genliin ve Sporun Kanal 9 noktada 11 oynatc 22 ekran
 19. 19. 3736 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII anakkale Zaferinin 100.yl erefine gelitirilen anakkale Savan konu alan Mobil Oyun, bakanlmz destekleriyle gelitirilmitir. 6 Blmden oluan oyun, tarihi bilgiler nda hazrlanm ve genlerimizin ilgi oda haline gelmitir. Projenin nemi cretsiz, Milli ve lk Kamu Mobil Oyun projesidir. Genlere ulamak iin Mobil Oyun ilk defa izlenen bir yol olmutur. Projenin Genlik ve Spor Asndan Kazanmlar Genlerimize Tarihi bilgileri mobil oyun araclyla sunma frsat olmutur. PROJELER VE FAALYETLER NUSRAT ANAKKALE MOBL SAVA OYUNU Asrn Harbi anakkalenin Ruhu Dijital Ortamda GENLERE TARIHIMIZI VE ECDADIMIZIN FEDAKARLIKLARINI ANLATABILMEK IIN BIR ILKI GEREKLETIRDIK! 500.000 indirme 30.000 geri bildirim LKAYINDA LKAYINDA
 20. 20. 3938 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Akll cep telefonlarnda internet zerinden alan gvenli olarak anlk mesajlama ve dosya paylam salayan yazlmdr. gsb.Connect kullanan kiiler dier gsb.Connect kullanclaryla dosya al verii yapabilir. gsb.Connect kullanan kiiler internete bal olduklar srece dier gsb.Connect kullanclaryla anlk olarak yazabilmektedir. gsb.Connect VPN balant sayesinde internette korumal zel bir a zerinde alarak saldr ve szmalara kar koruma altndadr. PROJELER VE FAALYETLER GSB.CONNECT PROJES Gvenli ve Hzl Mesajlamak Artk Kurumsal! WHATS APP VE MESSENGER GIBI UYGULAMALARIN GVENLI ALTERNATIFIDIR.
 21. 21. 4140 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Kredi ve Yurtlar kurumunda kalan grme engelli renciler iin kapal alan navigasyon ve mobil uygulamalar sistemidir. 45 Yurtta 160 Grme Engelli renciye hizmet edecek. Projenin nemi ve Projenin Genlik ve Spor Asndan Kazanmlar Bu almayla grme engelli renciler yurtlarda destek almadan istedikleri yerlere kolayca eriebilecek ve bir ok hizmetten mobil uygulama araclyla yararlanabilecek. Grme Engelli rencilere; Dokunduklarnda Sesle Ynlendiren ve Sesli komutla alan ihtiyalar dorultusunda belirlenen mobil uygulamalar gelitirilecek. Ayn zamanda akll telefonuna uygulamay indiren dier tm renciler de bu hizmetlerden yararlanacak. Grme Engelli rencinin Odasndan ortak alanlara eriimine rehber uygulama. Spor Salonu, Ktphane ve Yemekhanelere Kolay Ulam. Konum bazl Sesli Komut ve Sesli Ynlendirme zellii PROJELER VE FAALYETLER GREN ADIMLAR PROJES Yurtlarmzda Herkes in Gren Admlar Var! RENCILER IIN FIRSAT EITLII SALAYACAK TEKNOLOJIK ZMLER SUNUYORUZ. GREN ADIMLAR YURTLARDA ENGELLERI KALDIRIYOR!
 22. 22. 4342 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII genciz.biz Kredi ve Yurtlar Kurumunun Wi-Fi cretsiz internet hizmetinden faydalanan rencilerin al sayfasdr. Bu sayfada genlerin sosyal, kltrel ve akademik ihtiyalarna cevap verecek ve kiisel geliimine katk salayacak ierikler bulunacaktr. Projenin nemi Bu projeyle renciler yurtlarda cretsiz sunulan internet hizmetinden yararlanrken kendileri iin zel hazrlanm online hizmetlere ve ieriklere kolayca eriebileceklerdir. PROJELER VE FAALYETLER GENCZ.BZ PROJES Genliin Yeni ve Dinamik Buluma Noktas YURTLARDA BARINAN RENCILERE SUNULAN CRETSIZ INTERNET HIZMETINDEN SONRA GENLERIMIZIN ONLINE HIZMETLERE VE EITIM IERIKLERINE ERIEBILECEI GENCIZ.BIZ PORTALINI YAPTIK! 12 online hizmet 400 yurt iin 400.000 renci
 23. 23. 4544 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Spor Genel Mdrl yazlm ihtiyalarnn gnmz teknolojisi ile gelitirilmesi gereklilii ortaya km ve tekilat bnyesinde bir farkndalk olumutur. Spor Genel Mdrlnn artan yazlm ihtiyacn karlamak amacyla Sporda Dijital Dnm Projesi Kasm 2014 tarihinde balatlmtr. 8 kiilik proje ekibi tarafndan Spor Genel Mdrlnn 25 biriminde yz yze yazlm analizi almalar ile 255 sayfalk bir rapor hazrlanmtr. 3-4 Nisan 2015 tarihlerinde yaklak 100 personelin katlm ile Rehber altay gereklemi, n analizlerin durum deerlendirmesi yaplmtr. Yazlm ihtiyalar ncelik ve nem durumuna gre 3 faza ayrlmtr. 1. Faz iin yazlm gelitirme almalarna devam edilmektedir. Spor Genel Mdrlnn tm faaliyetlerini kapsayacak ekilde yazlmlar hazrlanacak ve veri btnl salanacaktr. Teknolojik gelimelere ayak uydurularak sporcu, spor elemanlar ve sportif faaliyetler kayt altna alnacak, veriler tek at altnda toplanacak; bu bilgilerin izlenebilirlii ve raporlanabilirlii artrlarak sorunsuz, hzl, gvenilir ve salkl iletilmesine imkn salanacaktr. PROJELER VE FAALYETLER SPORDA DIJITAL DNM PROJESI Hzl ve Entegre Sreleri in Dijital Dnm SRELERI IYILETIRIYOR, TEKNOLOJIYLE SRELERI KISALTIYORUZ. GVENLI, HIZLI VE SALIKLI BIR SPOR BILGI SISTEMI IIN ALIIYORUZ.
 24. 24. 4746 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Bakanlmza bal Spor Toto Tekilat Bakanlnda yrtlen i ve ilemlerin dijital ortama aktarlmas ve kullanlan mevcut yazlmlarn yenilenme veya iyiletirmelerinin analiz almas yaplmtr. Projenin nemi Bu projeyle eksiklik olan i srelerinin gncellenmesi gncel olmayan yazlmlarn yenilenmesi planlanmaktadr. Bilgi Gvenlii ve Veri Merkezi yaplandrma konularnda almalara balanmtr. PROJELER VE FAALYETLER SPOR TOTO DIJITAL DNM PROJESI Gvenli ve Verimli Sreleri in Dijital Dnm DAHA GVENLI VE HIZLI TEKNOLOJIK ALTYAPIYI BAKANLIIMIZA BALI TM KURUMLARDA STANDARTLATIRIYORUZ. 10 ube 15 yazlm 6.000 bayi UTAN UCA ENTEGRASYON
 25. 25. 4948 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII anakkale Zaferinin 100.yl ansna anakkale Savanda ehit den ehit Temen brahim Nacinin tuttuu gnlkler, seslendirilerek canlandrma video tasarmyla yeniden hayat buldu. Projenin nemi anakkale Ruhunu genlerin daha iyi anlamas iin yaplan ksa videolar, brahim Nacinin kaleminden hznl ve etkileyici bir tarih yolculuuna karyor. PROJELER VE FAALYETLER BRAHIM NACI GNLKLERI VIDEO ALIMASI Ey ehit Unutmadk Seni! GENLERIMIZE TARIHI KLASIK YNTEMLERLE DEIL ETKILI VE YENI YNTEMLERLE SOSYAL PLATFORMLARDAN AKTARMAK IIN ALIMALAR YAPTIK. EHIT TEMEN NACININ GNL BU VIDEOLARLA 100 YIL SONRA YENIDEN YAANDI... 100.000 kii izledi LKAYINDA lk 5 blm 30 blm TOPLAM2SAAT
 26. 26. 5150 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII Bakanlmz merkez tekilat, Spor Genel Mdrl Merkez ve Tara Tekilat ve Spor TOTO tekilatnda artk tm resmi yazmalar EBYS zerinden ilenecek. Yeni EBYS, TSE 13298 standardna sahip, her trl dokmantasyonun ierik, format ve ilikisel zelliklerini koruyarak bu dokmanlar retimden nihai tasfiyeye kadar olan sre ierisinde yneten tescilli Elektronik Dokuman Ynetim Sistemidir. Mobil Cihazlardan da sistemin kullanlabilmesi salanacak. Sistem daha gvenli, merkezi ve hzl alacak. PROJELER VE FAALYETLER EBYS-ELEKTRONIK BELGE YNETIM SISTEMI Bakanlk ve Bal kurulu Resmi yazmalar artk tek bir platformda ve daha hzl! 2.000.000 evrak ilemi 12.000 kullanc
 27. 27. 5352 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII ler, randevular ve telefon rehberi hzl ve kolay eriim iin kayt altnda. Protokol (Bakan, Bakan Yrd, Mstear ve Mstear Yardmclar) iin hazrlanan web tabanl bir uygulamadr. Makamlarn programn takip etmek ve mobilgi uygulamasna veri salamak amac ile kullanlmaktadr. PROJELER VE FAALYETLER YAZILIM PROJELERI AKILLI AJANDA
 28. 28. 5554 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII MERKEZ CEZA KT PROJESI SGM Ceza Kurulu, MCK, Tahkim Kurulu Federasyon Disiplin Kurullar ve l,le Ceza Kurullar Ceza kaytlarnn dijital ortamda saklanmas ve sorgulanabilmesini salayan web yazlm projesidir. GENLIK MERKEZLERI YNETIM SISTEMI Genlik merkezinde alan personelin(mdr, lider vb.)ve genlik merkezine ye kiilerin kaydnn yapld, genlik merkezlerinin genel bilgilerinin ve tesislerinin tanmland ve bunlarn raporlamalarnn yapld web tabanl bir uygulamadr. PROJELER VE FAALYETLER YAZILIM PROJELERI
 29. 29. 5756 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII SGM BORDRO PROJESI l Mdrlklerinin dzenledii msabakalarda SGM personeli, hakem ve dier personellere ilikin cretlendirmenin tutulduu ve raporland sistemdir. PERSONEL ZIN Bakanlk Personel Dairesi Bakanlnn kullanm amacyla personelin izin ilemlerinin yaplmasn salayan uygulamadr. PROJELER VE FAALYETLER YAZILIM PROJELERI
 30. 30. 5958 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII GENLIK DEIIM PROJESI Bakanla bal Genlik Merkezleri ve dier lkeler tarafndan hazrlanan programlar ile lkelerin genleri arasnda belirlenen temalara gre program dahilinde deiimler yapp, lkeler aras tarihi, sosyal ve kltrel deerleri n plana kararak genlerin birbirlerini daha iyi tanmalarn salanmas amacyla gerekletirilmi olan portaldr. DLLENDIRME PROJESI Msabakalarda madalya kazanan sporcularn dllendirme bilgilerinin tutulduu ve raporland sistemdir. PROJELER VE FAALYETLER YAZILIM PROJELERI
 31. 31. 6160 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII GARAJ GREV TAKIP PROJESI Garaj Amirlii iin gelitirilen ara, ofr, seyahat takibinin yapld ve raporland sistemdir. KIOSK YAZILIM PROJESI Birok lokasyonda yaynlanan IPTV, Kiosklarn merkezden ynetilmesi, gelitirilmesi salanmaktadr. Bu uygulama ile bakanlk merkezi ve bal birimlerine gncel bilgileri hzl ve kolay ekilde duyurulmas planlanmaktadr. PROJELER VE FAALYETLER YAZILIM PROJELERI
 32. 32. 6362 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII FELAKET KURTARMA MERKEZI 1 adet parmak izi okuma teknolojisine sahip kabinet, 1 adet Veri Depolama Cihaz, 1 adet firewall(gvenlik duvar), 2 adet fiziksel sunucu, 1 Adet yk dengeleme cihaz, 1 adet switch, 1 adet Yedekleme Ynetim Cihaz, 1 adet IP Telefon, 1 adet kablosuz a eriim cihaz 2 adet Eposta sunucusu 1 adet aktif dizin sunucusu Bu sistem zerinde u anda felaket senaryolar oluturulmaktadr. VER MERKEZ PROJELER VE FAALYETLER TS ISO / IEC 27001 LEVEL 3 (TIER III) %99,982 5 Hcre ve 56 Kabin 36 Adet fiziksel sunucu 200 Adet sanal sunucu 3 adet Yeni kuak gvenlik cihazlar 2 adet yk dengeleme cihaz 1 adet Gvenli eriim sistemleri (SSL VPN) 2 adet NAC A eriim kontrol sistemi 1600 TB SAN mimarisinde depolama nitesi 2 adet Veri sznts engelleme sistemi (DLP) 2 adet erik filtreleme Proxy sistemi 2 adet Saldr tespit ve nleme sistemi 4 adet E-posta sunucusu VTL disk tabanl yedekleme ve manyetik teyp yedekleme sistemi Veri taban sunucular Dosya sunucular 2 adet IP santral ve telefon sistemleri (2000 IP telefon) 150 D hatl Analog santral sistemi Uzaktan eitim platformu ve video konferans sistemi Kablosuz a altyaps Yangn sndrme ve alarm sistemi Merkezi kullanc hizmeti SISTEM VE NETWORK ALIMALARI
 33. 33. 6564 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII BILGI GVENLII YNETIM SISTEMI ISO 27001 standartlar kapsamnda Bilgi Gvenlii faaliyetleri yrtlmektedir. Ayrca sistemlerin ve an gvenlii iin nleyici almalar yaplmtr. MAKAM KATI AININ AYRILMASI 1 adet firewall(gvenlik duvar), 1 adet switch, 2 adet fiziki sunucu, 10 adet sanal sunucu 2 adet Aktif Dizin Sunucusu 2 Adet Eposta Sunucusu 1 adet DHCP Sunucusu 1 Adet Dosya Sunucusu 1 adet Web Sunucusu 1 adet Sertifika Sunucusu 1 adet Veritaban Sunucusu 1 adet Uygulama Sunucusu kurulumu yapld. PROJELER VE FAALYETLER SISTEM VE NETWORK ALIMALARI
 34. 34. 6766 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII YKSEK RENIM KREDI VE YURTLAR KURUMU Site Adresi: kyk.gsb.gov.tr Talep eden birim: Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kullanlan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop WEB TASARIM GENLIK VE SPOR BAKANLII TASARIM VE VIDEO ALIMALARI Site Adresi:www.gsb.gov.tr Talep eden birim: Bakanlk Kullanlan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop
 35. 35. 6968 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII GENLIK MERKEZLERI Site Adresi: genclikmerkezi.gsb.gov.tr Talep eden birim: Spor Genel Mdrl Kullanlan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop WEB TASARIM SPOR GENEL MDRL Site Adresi: sgm.gsb.gov.tr Talep eden birim: Spor Genel Mdrl Kullanlan Teknolojiler :HTML5,Java,Photoshop TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 36. 36. 7170 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII GENLIK KAMPLARI Site Adresi: genclikkamplari.gsb.gov.tr Talep eden birim: Genlik Hizmetleri Genel Mdrl Kullanlan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop WEB TASARIM EHIRLER VE KLTRLER Site Adresi: sehirlervekulturler.gsb.gov.tr Talep eden birim: Proje ve Koordinasyon G.M. Kullanlan Teknolojiler :HTML5,CSS3,Java,Photoshop TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 37. 37. 7372 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII BIR HILAL URUNA Site Adresi: birhilalugruna.gsb.gov.tr Talep eden birim: Eitim, Kltr ve Aratrma G.M. Kullanlan Teknolojiler: HTML5,CSS3,Java,Photoshop WEB TASARIM NUSRAT MOBIL OYUN PROJESI Site Adresi: nusrat.gsb.gov.tr Talep eden birim: Bilgi lem Dairesi Bakanl Kullanlan Teknolojiler :HTML5,CSS3,Java,Photoshop TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 38. 38. 7574 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII AF, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI GRAFK TASARIM AF, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 39. 39. 7776 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII DAVETYE VE TEBRK KARTI TASARIMLARI GRAFK TASARIM AF, BRANDA,BILLBOARD TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 40. 40. 7978 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII SOSYAL MEDYA PAYLAIM GRSEL TASARIMLARI GRAFK TASARIM TEEKKR, KATILIM, BAARI VE SERTFKA BELGES TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 41. 41. 8180 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII GRAFK TASARIM BROR TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 42. 42. 8382 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII BANNER TASARIMLARI GRAFK TASARIM KTAP VE KTAP KAPAI TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 43. 43. 8584 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII POPUP TASARIMLARI GRAFK TASARIM LOGO TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 44. 44. 8786 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII OTOBS GYDRME TASARIMLARI GRAFK TASARIM SAHNE ARKASI TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 45. 45. 8988 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII OUTDOOR TV TASARIMLARI GRAFK TASARIM TASARIM VE VIDEO ALIMALARI DUVAR VE BNA GYDRME TASARIMLARI
 46. 46. 9190 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII SUNUM TASARIMLARI GRAFK TASARIM IP TV VE KOSK TASARIMLARI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 47. 47. 9392 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII KURUMSAL KMLK TASARIMLARI GRAFK TASARIM E-DERG TASARIM VE KODLAMASI TASARIM VE VIDEO ALIMALARI
 48. 48. 9594 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII KURGU-MONTAJ 2014-15 yllarnda gelen talep dorultusunda Bakanlk faaliyet ve projelerin duyurulmas amal 200n zerinde video kurgulanm, gerekli mecralarda yaynlanmtr. Baz rnekler aada verilmitir. Nusrat Mobil Oyun Projesi ehit Temen brahim Naci Gnl Videolar Malazgirt belgeseli Bakanlk tantm filmleri VDEO,KURGU,MONTAJ GSB TV YAYIN HZMETLER TASARIM VE VIDEO ALIMALARI Yayn Ak Ynetimi, IP TV ve Outdoor TV erik Hazrlama) 2014-15 yllarnda GSB TV iin 310un zerinde ierik yaynland. 2014-15 yllarnda Outdoor TV iin 39 adet ierik yaynland. 2014-15 yllarnda Duyuru Kiosku iin 56 adet ierik yaynland.
 49. 49. 9796 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII ARV VE ERK SERVS 2014-15 yllar boyunca 400 GBlk 1489 video arivlenmitir. 50 GBlk fotoraf arivi oluturulmutur. 1TBlk mzik arivi oluturulmutur. Baz rnekler aada verilmitir. yapmlar; Bakanlk tantm, outdoor animasyonlar D yapmlar; kamu spotlar, Bakanlk helikopter grntleri VDEO,KURGU,MONTAJ 2D-3D ANMASYON TASARIM VE VIDEO ALIMALARI 2014-15 yllar boyunca duyuru ve tantm amal, uzun ve ksa sreli yaklak 38 animasyon videosu hazrlanp yaynlanmtr. Baz rnekler aada verilmitir. GSB TV Haber gei seperatrleri Logo animasyonlar Outdoor ve IP TV film animasyonlar ehit Temen brahim Naci Gnl Videolar
 50. 50. 9998 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII PAYDAI OLDUUMUZ DIER FAALIYETLER e-Devlet Payda Grmeleri ve Eylem Plan Lansman Ulusal Genlik Spor Politikas altay Bilgi Toplumu Eylem Plan Payda Grmeleri Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Eylem Plan Payda Grmeleri Elektronik Spor Federasyonu almalar Kamuda Biliim Teknolojileri Ynetiim Platformu KYK deiim ve Dnm altay Sporda Dijital Dnm Rehber altay E-Game Oyun ve Genlik Fuar ocuklar iin Biliim Zirvesi VDEO,KURGU,MONTAJ TANITIM FLM TASARIM VE VIDEO ALIMALARI 2014-15 yllar boyunca 7 tantm filmi yaplmtr. Baz rnekler aada verilmitir. Bakanlk tantm filmi Bakan-Babakan, Bakan-Cumhurbakan tantm filmi Bilgi lem tantm filmi
 51. 51. 101100 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII FAALYETLERMZ ve BASIN HABERLER Elektronik Spor Federasyonu almalar Kamuda Biliim Teknolojileri Ynetiim Platformu KYK deiim ve Dnm altay Sporda Dijital Dnm Rehber altay E-Game Oyun ve Genlik Fuar ocuklar iin Biliim Zirvesi Haber videolarn izlemek iin aadaki kodlar okutunuz. KYK E-Dnm NusratSporda Dijital Dnm Projesi KYK Deiim ve Dnm altay BASINDA BZ Projelerimiz ve Baarlarmz Basnda
 52. 52. 103102 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII GSB GEN KART PROJESI Genlik merkezlerine ye olan 12-29 ya aral 1.066.825 gencimiz ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun hizmetlerinden yararlanan 383.773 niversite rencimiz ncelikli olmak zere, 1 milyonun zerinde gencimizin elektronik bir kart aracl ile ortak bir platformda birletirerek tek at altnda sosyal ve kiisel geliimlerinin desteklendii ve genlerin karar srelerine katlmlarnn salanmas hedeflenmektedir. Tm Bakanlk Merkez Tekilat ve Bal genel mdrlklerin yazlm altyapsnn yenilenmesi ve entegre ynetim sisteminin kurulmas Tm Bakanlk Merkez Tekilat ve Bal genel mdrlklerin Veri Merkezlerinin Merkeziletirilmesi, Sistem ve Network operasyonlarnn merkezi yrtlmesi Genlie ynelik gelitirilen bakanlk almalarn destekleyici yeniliki bilgi teknolojileri projeleri gelitirilmesi Spora ynelik iddetin engellenmesi, sporun tevik edilmesi ve uluslararas organizasyonlar konularnda bakanlk faaliyetlerini destekleyici biliim altyapsnn kurulmas 2015-2016 HEDEFLERI GL TRKYE N GL BLME ALIIYORUZ
 53. 53. 105104 BAARI HKAYELERBAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLIIBLG LEM DARES BAKANLII /gencliksporbak /GSBbilgiislem /GSBnusrat BAKANLIK HESAPLARI BLG LEM DARES BAKANLII NUSRAT PROJES SOSYAL MEDYA VE LETM
 54. 54. 106BAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLII BAARI HKAYELER BLG LEM DARES BAKANLII 2014 - 2015