Regio Bijeenkomst Oktober

  • View
    106

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Regio Bijeenkomst Oktober

Slide 1

De verbetering van de wereld kan worden bewerkstelligd door zuivere en voortreffelijke daden, en door prijzenswaardig en gepast gedrag. Bah'u'llh

Een aangename spraak is de magneet van 's mensen hart. Ze is het brood van de geest, ze geeft betekenis aan de woorden, ze is de bron van het licht van wijsheid en begrip. Bah'u'llh

Shrine, Morena , aan het eind.3

O God, mijn God! Zie niet naar wat ik hoop en doe, neen, zie liever naar Uw wil die hemelen en aarde omvat. Bij uw Allergrootste Naam, o Gij Heer aller volkeren! Ik verlang slechts hetgeen Gij verlangt en heb slechts lief hetgeen Gij liefhebt.

Bah'u'llh

Maak mijn gebed, o mijn Heer, tot een bron van levend water waardoor ik leve zolang als Uw heerschappij voortduurt en melding van U make in elk van Uw werelden. Bah'u'llh

En nu wat betreft uw vraag over de ziel van de mens en haar voortbestaan na de dood. Weet waarlijk dat de ziel na gescheiden te zijn van het lichaam zich verder ontwikkelttot zij de nabijheid van God bereikt, . Bah'u'llh

Bloem weg, 6

Het doel van God met de schepping van de mens was en zal altijd zijn, hem in staat te stellen zijn Schepper te kennen en Zijn tegenwoordigheid te bereiken. Bah'u'llh

All Photos by Marco Abrar BahaiPictures.com