of 27 /27
Ettevõtlusorganisatsioo nid Eestis ja mujal. Eesti Kaubandus- Tööstuskoda Siim Raie Kaubandus-Tööstuskoda 09.05.2008

Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Embed Size (px)

DESCRIPTION

9. mail Koplis toimunud hommikuseminari slaidid

Text of Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Page 1: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

EttevõtlusorganisatsioonidEestis ja mujal.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Siim RaieKaubandus-Tööstuskoda

09.05.2008

Page 2: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

“On väljaspool igasugust kahtlust, etmajandusringkondade rikkalikud kogemused

jateadmised on varad, mida riigi majanduse

ülesehitamisel kasutamata ei saa jätta. Kogemused näitavad, et selle juhtmõtte

tähelepanemata jätmine on seotud sageli

parandamatute kahjudega”.

Joakim Puhki sõnavõtust 1939. aastal Riiginõukogus 1939/40. a. eelarve arutamisel

Page 3: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Ettevõtlusorganisatsioonid

• Vanim seni tegutsev ettevõtlusorganisatsioon maailmas: Marseille Kaubanduskoda, asutatud 1599

• Globaalsed organisatsioonid: ICC, ILO, WTO, OSCE jpt

• Euroopa organisatsioonid: Eurochambres, Business Europe, UEAPME

• Riiklikud ja mitteriiklikud organisatsioonid

• Katusorganisatsioonid ja erialaorganisatsioonid

Page 4: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Ettevõtlusorganisatsioonid

• Katusorganisatsioonid:• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda• Eesti Tööandjate Keskliit• Eesti Väikeste- ja Keskmiste Ettevõtete

Assotsiatsioon• Haruliidud

Autode Müügi- ja TeenindusettevõteteEesti Liit; Ehitusettevõtjate Liit; Ekspedeerijate Assotsiatsioon; Elektritööde Ettevõtjate Liit; Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit; Kalaliit; Kaupmeeste Liit; Masinatööstuse Liit; Metsatööstuse Liit; Piimaliit; Puutööliit; Rõiva- ja Tekstiililiit; Terasekaubanduse Liit; Toiduainetööstuse Liit; Turismifirmade Liit jne...

Page 5: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Ettevõtlusorganisatsioonid

• Muud organisatsioonid:• Väliskaubandusliit• JCI – Noorte Kommertskoda• Ettevõtlike Naiste organisatsioonid• Kohalikud organisatsioonid

• Riiklik tugisüsteem:• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)• Maakondlikud Arenduskeskused (MAK)

Page 6: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Kaubanduskoda

• Asutatud 1925, taasasutatud 1989• Mittetulundusühing, vabatahtlik

liikmeskond

• Visioon: ettevõtjate esindusorganisatsioon

• Missioon: ettevõtluse edendamine

• Tegevused: • Osalemine majandus- ja

hariduspoliitika kujundamisel• Teenused ja informatsioon

ettevõtjatele

Page 7: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

791 933

1439

2007

24762728

2984 3167 3241 33103340 3347 3439

36163700

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

LIIKMESKOND

• Mitteriiklik

mittetulundusühing • Vabatahtlik liikmeskond

Liikmeskonna kasv 1994 – 2008

Page 8: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

600

260

050

100150200250300350400450500550600

387

149

0255075

100125150175200225250275300325350375400

43% 38%

78

27

05

101520253035404550556065707580

34%

Netokäibed kokku

(mlrd. EEK)

Omakapitalid kokku (mlrd. EEK)

Puhaskasum kokku (mlrd. EEK)

KÕIK ETTEVÕTTEDKAUBANDUSKOJA LIIKMED

KAUBANDUSKOJA LIIKMED EESTI MAJANDUSES

Krediidiinfo (2006. majandusaasta andmete põhjal)

Page 9: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Pärnu- ja Viljandi-

maa6%

Läänemaa ja saared

3%Harju-,

Rapla- ja Järvamaa

12%

Lõuna Eesti13%

Virumaa6%

Tallinn60%

LIIKMESKONDasukoha järgi

Page 10: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

HOTELLID, RESTORANID,

TURISM1%

KINNISVARA3%

IT2%

TÖÖSTUS31%KAUBANDUS

27%

EHITUS8%

MUUD16%

PÕLLUMAJ . JA KALAPÜÜK

2%

PANGANDUS JA KINDLUSTUS

2%

TRANSPORT JA SIDE8%

LIIKMESKONDtegevusala järgi

Page 11: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

LIIKMESKONDtöötajate arvu järgi

1 - 947%

10 - 4935%

50 - 24915%

250 - ...3%

Page 12: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

RESSURSID

• 2008. a eelarve 25 miljonit krooni

• Reservid ¼ eelarvest

• Töötajaid 33

• Peahoone Tallinnas, Toom-Kooli 17

• Regionaalsed esindused Tartus, Pärnus, Jõhvis,

Kuressaares

• Sidusorganisatsioonid:

Eesti Konjunktuuriinstituut

Standardikeskus MTÜ

Kutsekvalifikatsiooni SA Kutsekoda

Page 13: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

TEGEVUS POLIITIKA KUJUNDAMISEL

Majanduspoliitiline tegevus Maksupoliitika; äriõigus; võlaõigus; ettevõtluse toetusmeetmed; muud horisontaalsed ettevõtlust mõjutavad poliitikad ja regulatsioonid;Väliskaubandus (tolliprobleemid, rahvusvahelised lepingud)Euroopa Liit

Hariduspoliitiline tegevusKutsehariduse, kvalifikatsioonisüsteemi ja ettevõtlusõppe edendamine

Page 14: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

MAJANDUSPOLIITILISED SAAVUTUSED JA TEGEVUSED

Eesti ettevõtete tulumaksusüsteemi tulevik ja nn aasta 2009 probleemi lahendamine.

Meie eesmärgiks oli Eesti tulumaksusüsteemi maksimaalne (de facto) säilitamine. Tulumaksusüsteemi positiivset tuuma de facto säilitav eelnõu sai Valitsuse heakskiidu detsembri lõpul ja on praegu Riigikogu menetluses.

Page 15: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

• Rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamise seadus.

• Hasartmänguseadus.

• Võõrtööliste probleem.

• EL äriühinguõiguse lihtsustamise küsimused.

• Äriseadustiku muudatused.

MAJANDUSPOLIITILISED SAAVUTUSED JA TEGEVUSED

Page 16: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

MAJANDUSPOLIITILISED SAAVUTUSED JA TEGEVUSED

• Kauba päritolureeglite reform.

• Välismaalaste seaduse muutmine.

• Mittetulundusühingute – ja sihtasutuste

seaduse muutmine, milles toetame

aastaaruannete avalikustamist.

• Osalesime riigihangete seaduse vigade

parandamisel.

Page 17: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

KAUBANDUSKOJA TEENUSED

• Anname nõu (juriidilist, Euroopa Liidu-,

väliskaubanduse- ning tollialast)• Aitame leida partnereid kodu- ja välismaal

(äridelegatsioonid, messikülastused)• Tutvustame uusi siht-turge ja ärivõimalusi• Koolitame ettevõtjaid aktuaalsetel teemadel• Aitame kaupadel liikuda -

väliskaubandusdokumentide

(päritolusertifikaatide ja ATA kaubapasside)

väljastamine

Page 18: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

• Anname välja kolmekeelset Eesti eksportööre (ca 1300) tutvustavat kataloogi ja CD-ROMi Estonian Export Directory

• Üürime välja Kaubanduskoja saale seminarideks

• Esindame Kölni ja Stockholmi messe Eestis

• Lahendame vaidlusi – Eesti Kaubandus - Tööstuskoja Arbitraažikohus

KAUBANDUSKOJA TEENUSED

Page 19: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

KAUBANDUSKOJA LIIKME EELISED:

• Eesti majanduspoliitikas

kaasarääkimine

• Suur hulk unikaalset ja kasulikku

informatsiooni, mis on ennekõike

kättesaadav liikmetele (aastas 22 x Teataja

ja 10 x Vestnik, E-Infoleht, ligipääs

siseveebi)

• Üks tund tasuta konsultatsiooni aastas

(EL-, juriidiline- ja väliskaubandusalane)

Page 20: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

• Pea kõik koja teenused ½ soodsamad• Tasuta koostöö- ja sooduspakkumised• Väljavõtted kliendibaasist teiste liikmete kohta• Ärielu 1 kuu tellimus• Ettevõtte ja tegevusala tutvustus Kaubanduskoja Teatajas ning E-Infolehes

KAUBANDUSKOJA LIIKME EELISED:

Page 21: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

KONTAKTPÄEVAD JA ÜRITUSED

Jälgi infot www.koda.ee (kalender)

• 14. mai Valgevene seminar ja kontaktpäev (võimalus kohtuda Valgevene ettevõtjatega)

• 15. mai Seminar “Puhkusetasu ja kasutamata puhkuse hüvitise arvutamine”

• 21.-23. mai B2B-kohtumised masinatööstusettevõtetega Slovakkias, Nitras

• 22.-23. mai Balti-Põhja-Balkani ärifoorum Nordic Hotell Forumis

• 27. mai Seminar “Kuidas määrata firma väärtust?”

Page 22: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

• 29. mai Hispaania firmade kontaktpäev (võimalus kohtuda Hispaania ettevõtjatega)

• 2. juuni Singapuri firmade kontaktpäev

• 6. juuni Ärivisiit Kiievisse ja Krimmi

• 15. sept Prantsuse firmade kontaktpäev

• 16. sept Ärivisiit Vilniusesse ja Kaunasesse

KONTAKTPÄEVAD JA ÜRITUSED

Page 23: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

2008 LIIKMEÜRITUSED

• 31. mai Tenniseturniir

• 30. august Ärihooaja avamine

Page 24: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Eesti Kaubandus-

Tööstuskoja

liikmetel on õiguste kõrvalt

kaks peamist põhikirjajärgset

kohustust Kaubanduskoja

ehk teiste liikmete ees:

liikmemaksu õigeaegne

tasumine ning oma ettevõtte

kohta tõeste andmete

andmine

Page 25: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

KAUBANDUSKODA ASUB

TALLINNASTOOM-KOOLI 17

KURESSAARESTALLINN 16

PÄRNUSRINGI 35

JÕHVISPARGI 27

TARTUSPIKK 14

Page 26: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Toom-Kooli 1710130Tallinn

tel: 60 40 060faks: 60 40 061

E-mail: [email protected] www.koda.ee

Page 27: Siim Raie Kaubandus-Tööstuskojast