Sociālie mediji

  • View
    1.069

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentācija projektā "Apmācību cikls „17 soļi Eiropas nākotnē”". Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projekta „Jauniešu iesaiste NVO, sporta un interešu izglītības programmās” Rīgas jaunatnes organizāciju kapacitātes veicināšanas projektu konkursa ietvaros.

Text of Sociālie mediji

  • 1. SOCILIE MEDIJI

2. Produktivittes Bermuda trsstris http://funstoo.blogspot.com/2010/12/bermuda-triangle-of-productivity.html 3. http://www.alchemyuk.com/online_marketing/social_media_marketing.php 4. Satura tendences Ststs Vizuls Interaktvs Kopiena 5. KopienaClay Shirky http://www.shirky.com/:sta kopiena ir tda, kas pati rada sevi, tai ir sava maisk dzirksts, t ir viegli atpazstama, bet grti izveidojama pc pieprasjuma, t pievelk cilvkus un tur vius kop. Ja reiz kopiena ir izveidojusies, cilvki rkosies ts interess, pat ja ts nav tavas intereses. Tev jbt tam gatavam. 6. Clay Shirky: Kopienas veidoana (-s) Auditoriju ce, kopienas aug kopienas vrtbu nosaka tas, ko dalbnieki nodod viens otram, tonevar aizstt organizcija. Nepiecieama auglga augsne. Kompromiss starp izmru un fokusu jo lielka kst grupa, jo grtk noturt uzmanbu,elans. Iespjams kombincijas: maz cilvku labs fokuss, daudz cilvku vj fokuss,daudz cilvku, labs fokuss bet nav kopienas. Piedalans ir vrtgka par kvalitti kopien vispirms public, pc tam veic atlasi pailietotji redi (nosaka), kas ir vrtgs un kas nav. Tev varbt pieder platforma, programma, rks, bet kopiena pieder pati sev neminiuzspiest tai noteiktu uzvedbu. (par komentriem). Kopiena gribs veidoties. Paldzi vai vismaz pieauj to. Veselgas kopienas grib modifictsavu vidi, uzlabot to. Ir liels pieprasijums pc tehnoloisk sekluma.Broadcast Institutions, Community Valueshttp://www.shirky.com/writings/broadcast_and_community.htmlClay Shirky: How social media can make historyhttp://www.ted.com/talks/lang/eng/clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_history.html 7. 1-9-90 likums 1% - radtju 9% - papildintji, modifictji, komenttji 90% - lrii 8. The Social Media Report (Nielsen)http://www.slideshare.net/jenniferpricci/nielsen-socialmediareport 9. Kpc tur esam? Identitte (es) Interakcija, iesaiste, rcba (daru, klausos, lasu,domju, iesaku, atklju, sarunjos) Objekts ((ar) ko?)Tas nav par tevi. Tu iesaisties kd sarun tuiesaistsies, kdu tmu tu uzsksi, ko tu iedosicitiem lietotjiem, ko tu no viiem vlies uzzint? 10. Ko teikt? Vii negrib, lai tu viiem pasaki, bet viigrib, lai tu klausiesCilvks ar kopienas domanu: K es varu paldzt? 11. K mediji parasti izmanto socilostklus Promocija paststa par savu saturu Intervana un diskusijas (ati, skype) Ziu vkana un izpte Pa pulcinana, avotu kolekcija Publicana tklos daa satura atrodas citostklos, blogos - satura integrcija Veidojot kopienu un bagtgu saturu (content isking) Persongais brends (Laura K) Eksperiments 12. Dalans (sharing) The Psychology of Sharing (New YorkTimes ptjuma prezentcija)http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/ 13. The New York Times ptjums 14. Individul lmen - kda irmotivcija? Dot vrtgu un izklaidjou saturu citiem Lai defintu sevi (identitte) Lai veidotu attiecbas Lai justu piepildjumu iesaiste, piederba Lai aktualiztu sev svargas tmas 15. Ko dart, lai manu saturu ieteiktuciti? Lietotji grib bt saistti viens ar otru, nevis artavu brendu Panc uzticbu (saturs ir karalis) Vienkrba (KISS - keep it simple, stupid) Pti, kas citiem iet smieklgi SteidzambaVl par o tmu: Content is the Fuel of the Web http://www.slideshare.net/genarobardy/content-is-the-fuel-of-the-web-aol-social-web?src=related_normal&rel=8621486 16. Ar ko skt? Identific aktulos jautjumus un dom par veidiem, k enertdiskusiju sav online kopien. Tas var nozmt, ka tev nksies:- radt un ievietot bildes, dalties;- tvtot un retvtot;- piedalties forumos;- pievienoties grupm un veidot aicinjumus;- veidot bloga ierakstus un pievienot komentrus;- balsot aptaujs vai piedalties ptjumos;- izveidot vai redit kdu wiki dokumentu. 17. Piemri no Politika.lv un PROVIDUS 18. Profils 19. K minm veidot kopienu Domjam - k paststt par jaunm lietm K satikt lietotjus kltien K rosint lietotjus bt radoiem unpaiem veidot saturu 20. Kas te top? 21. Tieraides 22. Lietotju radoums 9.Saeima:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432638304353.236372.5895 Skolni zm deputtushttp://www.flickr.com/photos/politikalv/sets/72157626850043379/ Laikaskopi http://www.politika.lv/article/integracijas-likloci u.c.eksperimenti 23. Ms esam jauki cilvkiVideohttp://www.youtube.com/watch?v=4a-VuJIj2tI 24. Paldies! Marta Hercamarta@politika.lvwww.politika.lvhttp://martaherca.posterous.com/