Synektik wyniki Q3 2015

 • View
  195

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Synektik wyniki Q3 2015

 • WYNIKI Q3 2015 LISTOPAD 2015

  1

 • ZARZD SYNEKTIK S.A.

  2015-11-17 2

  Cezary Kozanecki Prezes Zarzdu

  Zaoyciel Spki, istotny akcjonariusz

  Prezes Zarzdu nieprzerwanie

  od zaoenia Synektik Sp. z o.o. w 2001 r.

  Absolwent i pracownik naukowy wydziau weterynaria,

  od lat zwizany zawodowo z medycyn

  Dariusz Korecki Wiceprezes Zarzdu

  W Zarzdzie Spki od pocztku jej obecnoci

  na rynku kapitaowym w 2011 r.

  Absolwent Studiw wyszych na kierunkach ekonomicznych

  MBA London Business School i Politechnika Warszawska

  (2003)

  Dowiadczenie zawodowe

  2011 - obecnie Prezes Zarzdu w spce Synektik

  2001 - 2011 Wsplnik w spce Synektik Sp. z o.o.

  1999 2001 Prezes Zarzdu w spce Marconi Medical System Sp. z o.o.

  1996 - 1998 Prezes Zarzdu spki Elscint Poland Sp. z o.o

  1993 - 1995 Dyrektor ds. sprzeday i marketingu

  w spce Elscint Central & Eastern Europe GmbH

  1990 - 1992 Dyrektor Biura w spce Golden Medical GmbH

  - oddzia w Warszawie

  Dowiadczenie zawodowe

  2011 - obecnie Wiceprezes Zarzdu w spce Synektik

  2008 - 2010 Prezes Zarzdu w Health Investment Group Sp. z o.o

  2002 - 2008 Wiceprezes Zarzdu w Luxmed Sp. z o.o.

  1999 - 2002 Dyrektor ds. strategii kapitaowej w Techmex S.A.

  1997 - 1999 Manager Inwestycyjny w BIG Finance Sp. z o.o.

  1996 - 1997 Analityk papierw wartociowych

  w Bankowym Domu Maklerskim PKP BP

 • WYNIKI FINANSOWE

  NAJWANIEJSZE WYDARZENIA

  WSTP

  PODSUMOWANIE

  PERSPEKTYWY

 • SYNEKTIK W SKRCIE

  2015-11-17 4

  WIODCY DOSTAWCA ROZWIZA

  DLA MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

  W POLSCE

  PIERWSZY W POLSCE

  PRODUCENT

  RADIOFARMACEUTYKW

  ZAAWANSOWANE BADANIA

  NAD WASNYM

  KARDIOZNACZNIKIEM

  O GLOBALNYM POTENCJALE

 • DZIAALNO GRUPY

  2015-11-17 5

  PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKW

  Pierwszy w Polsce komercyjny producent radiofarmaceutykw wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej

  2 zakady produkcji radiofarmaceutykw

  Wasne Centrum Badawczo-Rozwojowe

  USUGI SERWISOWE I POMIAROWE

  Wykwalifikowane kadry inynierw

  Kompleksowa oferta serwisowa, instalacja i deinstalacja aparatury, testy odbiorcze i specjalistyczne

  DYSTRYBUCJA SPRZTU DIAGNOSTYCZNEGO I OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE

  Wiodcy w Polsce dostawca urzdze medycznych oraz rozwiza informatycznych stosowanych w radiologii

 • 2015-11-17 6

  ZASIG DZIAALNOCI

  Sprzt

  diagnostyczny i ITRadiofarmaceutyki

  Usugi

  serwisowo-pomiarowe

  Polska

  i kraje ocienne

  Polska Polska

  i kraje ocienne

 • WYNIKI FINANSOWE

  WSTP

  PODSUMOWANIE

  PERSPEKTYWY

  NAJWANIEJSZE WYDARZENIA

 • Q3 - NAJWANIEJSZE LICZBY I ZDARZENIA KORPORACYJNE

  2015-11-17 8

  98%wzrost przychodw

  w Q3 r/r

  40,9 PLNmprzychody w Q3 2015

  rekordowy okres

  w historii

  21%wzrost przychodw

  w okresie Q1-Q3 r/r

  13,6 PLNmczna warto

  pozyskanych dotacji

  Najwiksza umowa w historii

  Szpital Brdnowski Klinika Neurochirurgii20,8 PLNm

  Kardioznacznik MPI postpy w pracach

  Podpisanie umowy z NCBiR

  Kontynuacja I fazy bada klinicznych

  5,6 PLNm

  Rozpoczcie prac nad prezentacj

  Strategii Rozwoju na lata 2016-2020

  Sprzeda 2 rezonansw magnetycznych

  Biaystok, Zambrw9,1 PLNm

  Zmiana sektora na GPW

  z Usugi inne na Przemys farmaceutyczny

 • SPRZEDA URZDZE MEDYCZNYCH

  2015-11-17 9

  Warszawa,

  Szpital Brdnowski

  20,8 PLNmwarto umowy

  zakup specjalistycznego sprztu medycznego

  projekt i wykonanie robt budowalnych dostosowanie pomieszcze

  Budowa zintegrowanej sali operacyjnej dla Kliniki Neurochirurgii

  Najwikszy kontrakt w historii Synektik

  Biaystok, Zambrw

  9,1 PLNmwarto umw

  Dostarczenie 2 rezonansw magnetycznych

 • KARDIOZNACZNIK MPI

  2015-11-17 10

  5,6 PLNmdofinansowanie

  projektu

  Podpisanie umowy z NCBiR

  Cakowita warto projektu (etap realizowany z NCBiR) 10,5 PLNm

  Postpy w pracach

  Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji bada klinicznych

  (CRO - Clinical Research Organization)

  Uzgodnienia z Komisj Etyki i selekcja pierwszej grupy pacjentw

  rodki na pokrycie kosztw bada

 • WSTP

  NAJWANIEJSZE WYDARZENIA

  WYNIKI FINANSOWE

  PODSUMOWANIE

  PERSPEKTYWY

 • HISTORYCZNE PRZYCHODY - GK SYNEKTIK

  2015-11-17 12

  16,848 16,15122,239 27,459 17,050

  9,023 16,424

  24,132 20,653 40,93619,206

  28,877

  31,005 30,581

  45,077

  61,452

  77,376 78,693

  2011 2012 2013 2014 2015

  Q4

  Q3

  Q1-Q2

  [PLNm]

  Q3 2015 rekordowe przychody w historii Synektik

 • WYNIKI Q1-Q3 - GK SYNEKTIK

  2015-11-17 13

  [PLNm]

  Q3

  Q1-Q3

  Przychody EBITDA Wynik netto

  Q3 2015 najlepszy Q3 w historii Grupy

  20,653

  40,936

  2014 2015

  2,3503,293

  2014 2015

  0,847

  2,452

  2014 2015

  98% 40% 188%

  48,11257,986

  2014 2015

  5,485

  2,027

  2014 2015

  1,973

  -1,470

  21% -64%

  2014

  Rekordowa sprzeda

  w historii Grupy Synektik

  Rekordowe wyniki kwartalne

  Podmiotu Dominujcego

 • 2015-11-17 14

  [PLNm]

  Q3

  Q1-Q3

  Przychody EBITDA EBIT

  Wyduenie sezonu sprzedaowego

  15,021

  36,895

  2014 2015

  0,467

  3,029

  2014 2015

  0,269

  2,804

  2014 2015

  146% 549% 942%

  31,53546,307

  2014 2015

  1,1592,263

  2014 2015

  0,636

  1,618

  2014 2015

  47% 95%

  WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: SPRZT DIAGNOSTYCZNY

  I OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE

  Najwiksza umowa w historii

  Synektik 20,8 PLNm

  Dostarczenie 2 rezonansw

  magnetycznych 9,1 PLNm

  9 wdroe systemw IT

  Nowe projekty w medycynie

  obrazowej 7,6 PLNm (Q4)154%

 • 2015-11-17 15

  [PLNm]

  Q3

  Q1-Q3

  Przychody EBITDA EBIT

  Brak wsparcia systemowego determinantem wynikw

  4,4043,030

  2014 2015

  1,551

  0,426

  2014 2015

  1,527

  0,399

  2014 2015

  -31% -73% -74%

  13,0488,964

  2014 2015

  3,897

  0,739

  2014 2015

  3,836

  0,647

  2014 2015

  -31% -81%

  WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKW

  -83%

  Obnienie wyceny procedury bada

  PET/CT przez NFZ wpyw na cen

  rynkow FDG

  Brak skompensowania spadku ceny

  FDG poprzez wzrost wolumenu dawek

  Brak zmian w pakiecie onkologicznym

  = brak dodatkowych bada PET/CT

  Brak wyceny bada PET/CT

  z udziaem radiofarmaceutykw

  specjalnych

 • 2015-11-17 16

  [PLNm]

  Q3

  Q1-Q3

  Przychody EBITDA EBIT

  Zgodne z oczekiwaniami odbicie w Q3

  1,228 1,560

  2014 2015

  0,1280,234

  2014 2015

  0,074 0,160

  2014 2015

  27% 83% 116%

  3,530 3,376

  2014 2015

  0,523 0,304

  2014 2015

  0,364 0,112

  2014 2015

  -4% -42%

  WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: USUGI SERWISOWO-POMIAROWE

  -69%

  Utrzymanie dotychczasowych trendw

  Zwikszajca si liczba instalacji

  + wyduanie okresw gwarancyjnych

  i serwis pogwarancyjny

  Wzrost liczby usug realizowanych

  zagranic

 • WSTP

  NAJWANIEJSZE WYDARZENIA

  PODSUMOWANIE

  WYNIKI FINANSOWE

  PERSPEKTYWY

 • 2015-11-17 18

  PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNTRZNE

  2,250 mld PLN

  Narodowy Program

  Zwalczania Chorb Nowotworowych

  na lata 2016-2024

  (250 PLNm rocznie)

  Regionalne Programy Operacyjne 1,5 mld EUR

  Program Infrastruktura i rodowisko - 0,6 mld EUR

  ok. 2 mld EUR

  Rekordowe nakady

  na ochron zdrowia

  w ramach unijnej perspektywy

  2014-2020

  Kontynuacja Programu z lat 2006-2015

  Udzia rodkw w budecie Programu, sucych realizacji dziaa

  z zakresu wczesnego wykrywania chorb nowotworowych

  20% 20% 25% 25% 30% 30%35% 35% 35% 35%

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Gwarancja systemowego wsparcia w rednim/dugim terminie

 • 2015-11-17 19

  PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNTRZNE

  4 500 000 000

  24 000 000 000

  2015P 2030P

  CAGR: 11%

  Warto globalnego rynku radiofarmaceutycznego[USD]

  Liczba urzdze PET/CT w Polsce

  7

  26

  2008 2014

  Liczba bada PET/CT wykonanych w Polsce

  10 886

  38 268

  2008 2014

  CAGR: 20%

  Liczba bada PET/CT na tysic mieszkacw

  6,36

  1,730,99

  USA UE-27 Polska

  rda: MEDraysintell (2014/2015), NFZ (2014)

  Pozytywne trendy i due pole do wzrostu rynku bada PET/CT w Polsce

 • 69,5 mld PLN

  Koszty wiadcze opieki zdrowotnej

  w budecie NFZ na 2016

  2015-11-17 20

  PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNTRZNE

  Pakiet onkologiczny

  Oczekiwane zmiany

  w kontraktowaniu NFZ

  Stycze 2016

  Wzrost o 7% r/r

  1,7 mld PLN - wiadczenia opieki zdrowotnej

  kontraktowane odrbnie (w tym badania PET)

  138 PLNm (8%) - udzia bada PET w wiadczeniach

  kontraktowanych odrbnie w 2014 (wzrost o 8% r/r)

  Wzrost liczby bada PET/CT

  Rozszerzenie kontraktacji o badania PET/CT

  z uyciem radioznacznikw specjalnych

  Obiecujce perspektywy w nowym budecie NFZ oraz pakiecie onkologicznym

 • PERSPEKTYWY CZYNNIKI WEWNTRZNE

  2015-11-17 21

  Q4Typowy dla brany efekt sezonowoci

  Strategia Rozwoju na lata 2016-2