The 9 Ways of Buying

  • View
    1.111

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of The 9 Ways of Buying

1. The 9 Ways Of Buying 2. T1 DE TOPKWALITEIT VERKOPER 3. T1 DE TOPKWALITEITVERKOPERType1verkopershebbeneenscherpoogvoorhetleverenvan producten/dienstenmetuitzonderlijkekwaliteit.Metveel wilskrachtverbeterenzijhunproducten/diensten.Het verkoopproceswordtperiodiekgeanalyseerdomte op?maliseren.Zijzijncorrecteprofessionalsdiehandelen vanuiteenhoognormenwaardenbesef. Verkooptalenten [Discipline][Oogvoorverbetering][Visionair][Zorgvuldig] [Ethisch][Goedeadviseur] 4. T2 DE RELATIE MAGNEETVERKOPER 5. T2DERELATIEMAGNEETVERKOPER Type2verkoperszijnverleidelijkeenenthousiasteverkopers diebehoeSenvan(poten?le)klantencentraal.Zijzijnbereid omvertegaanomeengoedeklantrela?eoptebouwenVaak beschouwenzijzakelijkerela?esalsvriendschappelijk.Zij makengraagcontactmetnieuwezakelijkerela?eswaardoorzij grotezakelijkenetwerkenopbouwen.Hetzijnwarezakelijke matchmakers. Verkooptalenten [Netwerken][Empathie][Faciliterend] [win-windenken][Rela?ebouwer][aanpassingsvermogen] 6. T3 DE SUCCESVOLLEVERKOPER 7. T3DESUCCESVOLLEVERKOPER Type3verkoperszijnhetprototypeverkoper.Zijzijn doelgerichtenwetenprecieswelkemiddelenzijtothun beschikkinghebbenomhunverkoopdoelstellingentebereiken. Hetzijnmeestersinhetsuccesvolpresenterenvanzichzelfen detoegevoegdewaardevanhunproducten/diensten.Methun theskyisthelimitmentaliteitenac?egerichtheidovertreen zijvaakgesteldeverkoopdoelstellingen. Verkooptalenten [Doelgericht][Ac?egericht][Enthousiast] [Oplossingsgericht][Presentator][SuccesvolImago] 8. T4 DE ORIGINELEVERKOPER 9. T4DEORIGINELEVERKOPER Type4verkoperszijnmarkanteverkopersdiebijklanteneen onderscheidendeindrukachterlaten.Zijzijnzeerintu?efen wetenvaaklinearectatotdekernvandeuitdagingenvande klanttekomen.Hetzijnempa?scheverkopersdiegraageen diepgaandebandwillenopbouwenmethunklanten.Zijkunnen uitstekendverkopenopbasisvanhuncrea?eveideen. Verkooptalenten [Crea?ef][Empa?sch][Dringtdoortotdeessen?e] [Inspirerend][Scherpzinnig][Gepassioneerd] 10. T5 DE BIG DATAVERKOPER 11. T5DEBIGDATAVERKOPER Type5verkoperszijnintellectueleverkopersdietotindetail verkoopstrategiendoordenkenwaardoorzijngeen?jden energieverdoen.Zijkomenhetliefstgelijkterzakeen beschikkenoverbuitengewoonveelmarkt-,product-,en klantkennisdiezijgebruikenomklantenscherpzinnigeinzichten tegeven.Tijdensonderhandelingenhoudenzijhetoverzichten hethoofdkoel. Verkooptalenten [Strategisch][Product&MarktInforma?e][Analy?sch] [Zeldeheerst][Vernieuwend][Ecint] 12. T6 DE LOYALEVERKOPER 13. T6DELOYALEVERKOPER Type6verkoperszijnbetrouwbareverkopersdiezich commiherenaanhunklanten.Zijhebbengraagveeldetailsen duidelijkheidzodatzewetenwatdeklantvanhunverwacht.Zij gebruikenhunposi?efkri?scheblikopzakenomklantengeld tebesparenenbeterebeslissingentelatennemen.Hetzijn snelledenkersmetleukehumor. Verkooptalenten [Duivelsadvocaat][Deskundig][Analy?sch] [Gecommiheerd][Goedevoorbereiding][Betrouwbaar] 14. T7 DE VISIONAIRE VERKOPER 15. T7DEVISIONAIREVERKOPER Type7verkoperszijnenergiekeenenthousiasteverkopersdie zichzelfenklantengraagvermakenindeverkoop.Graagdoen zeveelverkoopprojectentegelijker?jd.Zijhebbeneengave voorhetbedenkenvancrea?eveconceptenenvisionaire plannen.Methunac?egerichtheidenenthousiasmezijnhet verkopersdieuitstekendnieuwezakenvandegrondkunnen ?llen. Verkooptalenten [Brainstormen][Verbeeldingskracht][Netwerker] [Ac?egericht][Charmant][Op?mis?sch] 16. T8 DE GROTE IMPACTVERKOPER 17. T8DEGROTEIMPACTVERKOPER Type8verkoperszijndaadkrach?geverkopersdiegraaggrote verkoopprojectenleiden.Zijzehengraagzakeninbewegingen gaantothetuiterstevoorhunklanten.Zijkunnengenietenvan verkoopobstakelsuitdewegruimen.Overtuigenisvoorhen topsport.Zijzijndirectinklantcommunica?e,ookalshetslecht nieuwsbetreS.Methunvastberadenheidendriveopenenzij deurenopdehoogsteniveaus. Verkooptalenten [GroteImpact][Daadkrach?g][Overtuigend] [Uitdagend][Vastberaden][lef] 18. T9 DE DIPLOMATIEKEVERKOPER 19. T9DEDIPLOMATIEKEVERKOPER Type9verkoperszijngeduldigeverkopersdiede?jdnemenvoor hunklanten.Zijluisterenaandach?gnaarengevenklantende?jd omeenbeslissingtenemen.Zijstralenposi?viteitenvertrouwen uit.Inlevingsvermogenisnvandekrachtendiezijgebruiken omuitstekendeverkoopoplossingaantedragenmaarookvoor crosssellingkansenbijbestaandeklanten. Verkooptalenten [Inlevingsvermogen][Geduldig][Diploma?ek] [Sfeermaker][Langetermijndenker][Rela?veringsvermogen] 20. www.The9WaysOfBuying.nl