Trực tiếp phân phối kệ giá siêu thị tại thái bình, nam định, ninh bình, hà nam

  • View
    56

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. Cho tt c Qy khch hng! Vy l cng thm thot gn 10 nm k t khi K gi siu th c mt ti Vit Nam. sau mt thi gian di s dng v tri nghim chng ta ngy cng thy thit b k gi, chng v cng hu ch v l mt cng c gip kinh doanh hiu qu cho cc siu th, ca hng t chn. Cng ty TNHH Pht trin cng ngh Thnh Pht chng ti lun t ho vi nhng kt qu hot ng v nhng thnh tu trong kinh doanh, chin pht trin th trng nhng nm gn y. Chng ti Chn thnh cm n Qy khch hng tin tng v s dng cc sn phm k gi c phn phi bi Thnh Pht. p li lng tin tng ca Qy khch hng, Cn b nhn vin Cng ty TNHH Pht trin cng ngh Thnh Pht chng ti lun l lc ht mnh nghin cu v sn xut nhng sn phm K gi siu th thm m, hin i v c cht lng tt nht, gi thnh r nht. Trong nm 2015, chin lc pht trin th trng ca Cng ty chng ti, chng ti ngy cng ch trng nhiu hn. c bit trong nm nay Thnh Pht s trc tip Phn Phi K gi siu th ti Thi Bnh, Nam nh, Ninh Bnh, H Nam Cc sn phm c cung cp ti th trng cc tnh trn lun m bo gi thnh r, cht lng tt, ch bo hnh 6 nm. 2. Bi vy, Qy khch hng ti cc tnh Thi Bnh, Nam nh, Ninh Bnh, H Nam c nhu cu t vn, thit k, lp t cc trang thit b siu th, k gi siu th, k nh kho hy lin h ngay vi cc i l y quyn ca Thnh Pht c h tr. Hoc mi chi tit Qy khch hng lin h trc tip vi Thnh Pht chng ti c h tr. Chng ti rt hn hnh c phc v Qy khch hng hng. CNG TY TNHH PHT TRIN CNG NGH THNH PHT /C : P1102 To Buling HH1 KT Yn Ho Cu Giy HN VP : S 28 Ng 25 Phm Thn Dut Mai Dch Cu Giy HN in thoi: (84-4)66803099 Fax: (84-4) 62812219 Hotline: 0988.488.882