Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques

Embed Size (px)

Text of Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques

 • 1. UD 05.Instal. Elc. domstiques
  • Introducci
  • Objectius Didctics / Abans de comenar...

Installacions domstiques 2. Aparells de comandament. Circuits d'aplicaci 3. Introducci a la domtica 4. Sistema de tarifaci de l'energia elctrica 5. Mesures d's, seguretat i conservaci 6. UD 05.Instal. Elc. domstiques

 • Objectius Didctics
 • Entendre les diferncies bsiques entre els diferents tipus d'aparells de control

7. Conixer les diferents parts que composen una installaci elctrica. Entendre la funci de cadascuna d'elles 8. Saber explicar qu s el factor de potncia i quins parmetres l'influencien 9. Fer servir el simulador de circuits amb fludesa, tot emprant la simbologia escaient 10. UD 05.Instal. Elc. domstiques

 • Objectius Didctics
 • Saber descriure les diferents parts que composen un sistema domtic i la funci de cadascuna d'aquestes parts

11. Entendre que l'electricitat que emprem a casa s'ha de generar ad-hoc 12. UD 05.Instal. Elc. domstiques

 • Abans de comenar...
 • Recordem la simbologia bsica dels components?

13. Recordem com es generava l'electricitat?

 • I del seu transport?

Sabem qu s un interruptor?

 • Quina funci fa en un circuit?

I un polsador?

 • Se'ns acut cap exemple?

14. UD 05. Installacions elctriques

 • Electricitat: energia ms emprada
 • Habitatges, edificis i indstries

15. Fcil d'usar i rendiments elevats Tamb: perills greus

 • Incendis, electrocucions

16. Normes d'obligat compliment

 • Per a garantir seguretat de persones, bns i installaci

17. Reglament electrotcnic de baixa tensi (REBT)

 • I les Instruccions Tcniques Complementries (ITC-BT)

18. UD 05. Installacions elctriques

 • Reglament electrotcnic de Baixa Tensi
 • Estableix condicions a reunir les installacions elctriques connectades a baixa tensi
 • Preservar seguretat de persones i bns

19. Assegurar funcionament de les installacions i prevenir pertorbacions 20. Contribuir a fiabilitat tcnica i eficincia econmica 21. ITC-BT: desenvolupen REBT amb normativa especfica 22. UD 05. Installacions elctriques

 • Reglament electrotcnic de Baixa Tensi (II)
 • Installaci elctrica de baixa tensi
 • Aparells i circuits associats

23. Objectiu: produir, convertir, transformar i transmetre electricitat 24. Amb tensions nominals 15KW): trifsic d'activa i comptador energia reactiva 38. UD 05. Installacions elctriques

 • Derivaci individual
 • Uneix equip de comptatge amb aparells de quadre de comandament i protecci d'installaci interior

39. Lnia monofsica

 • 3 conductors: fase, neutre i protecci

40. Destinades a habitatges Lnia trifsica

 • 5 conductors: tres fases, neutre i protecci

41. Locals industrials o comercials Un sol abonat: sense lnia general d'alimentaci

 • Caixa de protecci enllaada amb equip comptatge

42. UD 05. Installacions elctriques

 • La installaci interior
 • Formada per
 • Quadre de comandament i protecci

43. Circuits d'alimentaci dels receptors 44. Circuit de connexi a terra En funci del subministrament

 • Installacions domstiques

45. Installacions industrials 46. Locals de concurrncia pblica 47. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions domstiques
 • Installacions domstiques
 • Quadre de comandament i protecci
 • Allotja elements de seguretat, protecci i maniobra

48. Composat per

 • Interruptor de control de potncia mxima ICPM

49. Interruptor general automtic: IGA 50. Interruptor diferencial: ID 51. Petits interruptors automtics: PIA 52. Dispositiu de protecci contra sobretensions DPS 53. Born de terra 54. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions domstiques (II)
 • Interruptor de control de potncia mxima
 • Interruptor magnetotrmic
 • Protecci contra sobrecrregues i curtcircuits

Evita que se superi la potncia contractada Interruptor general automtic

 • Interruptor general de la installaci interior

55. Accionable manualment

 • Protecci contra sobrecrregues i circuits

56. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions domstiques (III)
 • Interruptor diferencial (ID)
 • Alta sensibilitat (Is 30 mA)
 • Valor corrent derivat a partir del qual desconnecta la installaci

Protegeix a les persones de contactes directes i indirectes 57. Detecta els corrents de fuita 58. Tamb protegeix d'incendis

 • Baixes fuites per defecte d'allament

Un ID per cada cinc circuits d'alimentaci 59. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions domstiques (IV)
 • Petits interruptors automtics PIA
 • Interruptors magnetotrmics

60. Protegeix de sobrecrregues i curtcircuits 61. Cadascun dels circuits interiors Dispositiu de protecci contra sobretensions (DPS)

 • Tamb anomenat descarregador

62. Detecta sobretensions perilloses per a la installaci 63. La desvia cap al terra 64. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions domstiques (V)
 • Born de terra
 • Uneix les carcasses metlliques dels receptors
 • A travs del conductor de protecci de la derivaci individual

Amb la presa de terra de l'edifici 65. Tamb verifica l'allament vs terra dels conductors actius 66. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions domstiques (VI)
 • Els circuits d'alimentaci
 • Cada circuit t l'origen en un PIA

67. Format per dos conductors (normal: fase i neutre) 68. Els circuits, mitjanant caixes de derivaci, es distribueixen per tot l'habitatge 69. Alimenten aparells de comandament i connexi Nombre de circuits

 • Determinat per REBT

70. Funci de superfcie habitatge i potncia contractada 71. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions domstiques (VII)
 • Electrificaci bsica
 • Mnim de cinc circuits

72. Aparells d's com Electrificaci elevada

 • Ms de cinc circuits

73. Potncia total no inferior a 9,2KW a 230V 74. Habitatges amb ms de 160m 2 75. Calefacci elctrica o condicionament d'aire 76. Potncia a contractar: segons utilitzaci 77. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions domstiques (VIII)
 • El circuit de connexi a terra
 • Protegeix les persones dels contactes directes amb l'electricitat
 • Deriven cap a terra fuites de corrent

78. A travs dels conductors de protecci 79. Connectats a preses de terra: d'endolls, receptors que en tinguin... Conductors de protecci: enllaats amb presa general de terra 80. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions industrials
 • Ms complexes que les dels habitatges
 • Molta varietat de receptors
 • Monofsics, trifsics, diferents potncies...

Varietat d'ambients

 • Amb risc d'incendi, locals humits...

Requisits ms estrictes

 • Requeriment de fiabilitat ms gran
 • Seguretat de funcionament

81. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions industrials (II)
 • La installaci s ms seccionada
 • Es vol evitar la interrupci del subministrament en cas d'anomalia
 • Protecci selectiva

S'installa un quadre general de protecci, distribuci i maniobra

 • Parteixen diferents lnies mono i trifsiques
 • Protegides per magnetotrmics

Cada lnia alimenta un subquadre

 • D'aqu parteixen lnies noves

82. Alimenten receptors, o quadres de mquines 83. UD 05. Installacions elctriques

 • Installacions en locals de concurrncia pblica
 • Caracteritzat per disposar enllumenat d'emergncia
 • Per tal de garantir evacuaci dels locals
 • Enllumenat de seguretat

O b continuar amb l'activitat normal

 • Enllumenat de reemplaament

84. UD 05. Aparells de comandament

 • Operadors elctrics per a governar o controlar els circuits
 • Els ms emprats
 • Interrruptors

85. Polsadors 86. Commutadors 87. Creuaments 88. UD 05. Aparells de comandament

 • Interruptors
 • Controlem funcionament del circuits des d'un sol punt

89. Queda en un dels dos estats fins que s'accioni un altre cop 90. Funcionament

 • T dos terminals o borns de connexi

91. Dues posicions estables 92. Posici de treball: 1 o ON. Circuit tancat 93. Posici de reps: 0 o OFF. Circuit obert Aplicacions: comandament general 94. UD 05. Aparells de comandament

 • Polsadors
 • Mateixa funci que interruptor, per
 • Noms l'executen quan estan accionats (estat de treball)

Dues tipologies

 • NO: normalment obert. Noms tanca circuit quan l'accionem

95. NTnormalment tancat. Interromp el pas de corrent quan l'accionem Exemples

 • NO: timbre d'una porta, batedores...

96. NT: Lmpades de nevera o de cotxe 97. UD 05. Aparells de comandament

 • Commutadors
 • T tres borns de connexi
 • Una entrada i dues sortides
 • Born com: el d'entrada (nic per a les 2 sortides)

98. Sortides: borns commutats Permet obrir i tancar un circuit des de 2 punts 99. Veure seqncia pgina 158 Pot funcionar com a interruptor

 • Si noms emprem el born com i una sortida

Tamb podem commutar dos circuits

 • Seleccionem per quin hi circula

100. UD 05. Aparells de comandament

 • Commutador d'encreuament o creuament
 • Controlem des de 3 punts diferents
 • Combinem dos commutadors amb un ms commutadors d'encreuament

Caracterstiques

 • T quatre borns de connexi
 • Dues entrades (a i b) i dues sortides (c i d)

Dues posicions de funcionament

 • Posici 0: 'a' amb 'c' i 'b' amb 'd'

101. Posici 1: 'a' amb 'd' i 'b' amb 'c'. S'encreuen entrades i sortides 102. UD 05. Aparells de comandament

 • Commutador d'encreuament o creuament (II)
 • Aplicacions
 • Circuits d'enllumenat que s'han de comandar per ms de dos punts

103. Lmpada des de tres punts:

 • Dos commutadors

104. Un commutador d'encreuament enmig Com ms commutadors d'encreuament entre els commutadors: ms punts 105. UD 05. Aparells de comandament

 • Altres dispositius
 • Teleruptor
 • Fa la funci d'interruptor accionat a distncia

106. Consta d'un electroimant i un o diversos contactes 107. Funcionament:

 • Rep impuls elctric: bobina d'electroimant canvia de posici

108. Si estava obert: s'obre i viceversa 109. No canvia fins que rep un nou impuls Podem controlar circuit des de diferents punts: ms senzill

 • Ex: 6 punts: 6 interruptors i 1 teleruptor
 • En cas contrari: 2 commutadors i 6 d'encreuament)

Tamb: components electrnics per a controlar intensitat 110. UD 05. Aparells de comandament

 • Altres dispositius (II)
 • Automtic d'escala o minuter
 • Regula el temps d'encesa d'una installaci

111. Format: electroimant i contacte temporitzat a la desconnexi 112. Aplicaci ms com: enllumenat d'escales a edificis 113. Classificaci

 • Segons com s'obt la temporitzaci

114. Trmics, electrnics, pneumtics, amb mecanismes de rellotgeria... 115. UD 05. Aparells de comandament

 • Altres dispositius (III)
 • Porter elctric
 • Permet obrir portes des de l'interior dels habitatges

116. Format per

 • Polsadors a la part exterior
 • Activen brunzidor als habitatges

Des d'ells, amb interruptor activem bobina, obre el pany Actualment: amb vdeo 117. UD 05. Aparells de comandament

 • Introducci a la Domtica
 • Definici
 • Tecnologia que tracta l'automatitzaci i control de les installacions dels habitatges

118. Es vol millorar seguretat, millorar eficincia energtica... Elements d'un sistema domtic

 • Sensors

119. Actuadors 120. Unitat de control (o controlador) 121. UD 05. Aparells de comandament

 • Introducci a la Domtica (II)
 • Elements d'un sistema domtic (II)
 • Sensors
 • Capten canvis fsics en un espai

122. Transmeten aquesta informaci directament o mitjanant el controlador a un dispositiu perqu faci la seva funci 123. De vegades actuen directament: termstat de caldera: l'engega o la para 124. Ex: de moviment, de fum, d'humitat, de gas... Actuadors

 • En rebre una ordre (d'unitat de control o sensor) realitzen tasques
 • Encendre o tancar lmpada, obrir o tancar electrovlvula...

125. UD 05. Aparells de comandament

 • Introducci a la Domtica (III)
 • Elements d'un sistema domtic (III)
 • Unitat de control
 • Noms per a sistemes domtics centralitzats

126. s la central que el gestiona

 • Arriba la informaci dels sensors

127. La processa segons la seva programaci 128. Envia les ordres als actuadors corresponents Pot ser un PLC o un PC 129. UD 05. Aparells de comandament

 • Introducci a la Domtica (IV)
 • Classificaci dels sistemes domtics
 • Centralitzades
 • Tots els sensors i actuadors connectats al controlador

130. Permet controlar i reprogramar des d'un sol punt 131. Per si el controlador central falla, tot el sistema falla

 • Sol disposar de sistema d'alimentaci suplementari

Poden ser cablejades o inalmbriques (RF) Distribudes

 • Sense controlador. Elements units per cable en bus

Mixtes

 • Descentralitzades: controlem amb diversos controladors petits

132. Si una unitat deixa de funcionar: la resta no resulta afectada 133. UD 05. Aparells de comandament

 • Introducci a la Domtica (V)
 • Aplicacions de la Domtica
 • Control i gesti de l'energia. Reducci de despesa
 • Programaci de climatitzaci segons zones o utilitzaci

134. Gesti de tarifes elctriques 135. Regulaci d'illuminaci segons ambient Automatitzaci i control. Incrementar benestar

 • Control i gesti del reg

136. Centralitzaci d'encesa i tancament d'enllumenat Seguretat

 • Alertes mdiques (persones grans o malalts)

137. Control d'accs, simulaci de presncia a l'habitatge 138. Control d'alarmes tcniques: fuites d'aigua, gas, foc... 139. UD 05. Aparells de comandament

 • Tarifaci de l'energia elctrica
 • El preu de l'energia: fixat per l'Administraci
 • Propostes de companyies: acord

Les tarifes sn d'aplicaci general a tots els abonats

 • Diferncia: alta o baixa tensi
 • Tarifa de baixa tensi: Mxim de 1000V nominals

140. Tarifa d'alta tensi: per sobre dels 1000V Consten de tarifa bsica i complements de tarifa

 • Tarifa bsica: terme de potncia (Tp) i terme d'energia (Te)
 • Terme de potncia: quantitat fixa segons potncia contractada

141. Terme d'energia: energia consumida (KWh). Comptadors 142. UD 05. Aparells de comandament

 • Tarifaci de l'energia elctrica (II)
  • Components de la tarifa (II). Complements de tarifa
  • Recrrecs o descomptes aplicats sobre la tarifa bsica
  • Discriminaci horria: vol potenciar el consum quan la xarxa est infrautilitzada:
  • Nit, caps de setmana.
 • 143. Descompta preu del KWh

144. Cal tenir equip de comptatge que pugui discriminar Complement d'estacionalitat

 • Depn de l'poca de l'any en subministraments especials

Complement per energia reactiva

 • Recrrec o bonificaci sobre tarifa bsica

145. Vol compensar o evitar el consum d'energia reactiva 146. Aquesta energia reactiva: cos (factor de potncia) 147. UD 05. Aparells de comandament

 • Tarifaci de l'energia elctrica (III)
 • El factor de potncia
 • Depn del tipus de receptors connectats
 • Desfasen la V vs la I

Receptors ms habituals

 • hmics: radiadors, lmpades...

148. hmics inductius: motors Com ms inductiu: ms desfasament (ms petit el cos)

 • Llavors consumim energia reactiva (Wr) a ms d'activa (Wa), que s la que realitza el treball

149. UD 05. Aparells de comandament

 • Tarifaci de l'energia elctrica (IV)
 • El factor de potncia (II)
 • Per a aconseguir una determinada energia activa, (un treball)
 • Com ms inductiu s el circuit: ms energia reactiva

150. Ms Intensitat subministrada 151. Ms prdues per efecte Joule Frmules i relacions de les energies

 • Activa: Wa = V I cost (KWh)

152. Reactiva: Wr = V I sint (KVArh) 153. Aparent: Wap = V I t (KVAh) 154. Wap = (Wa 2 Wr 2 )

 • cos= Wa/Wap

Bonificaci: cos>0,9 i penalitzen els ms baixos 155. UD 05. Aparells de comandament

 • Mesures d's, seguretat i conservaci (USC)
 • Referit a installacions d'habitatges
 • El titular de la installaci s el responsable d'USC
 • Si l'us s el correcte, el desgast s molt petit

156. Revisions cada 5 anys Arranjaments i revisions: installador autoritzat 157. Normes de seguretat bsiques

 • Tenir les installacions en les condicions que marca el REBT

158. Comprovar que els diferencials sn d'alta sensibilitat ( 30mA) 159. No fer empalmaments amb cables: caixes ad-hoc 160. No tocar aparells elctrics amb mans o peus molls o terra humit 161. No tenir aparells elctrics prop del bany 162. Amb nens petits: taps de plstic als endolls